Закон Кулона.

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
Копія з тесту: Закон Кулона.
16 запитань
Запитання 1

Що називають точковим зарядом?

варіанти відповідей

Заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються

Фізична модель тіла, розмірами та масою якого в умовах даної задачі можна знехтувати

Тіло, яке ні за яких умов не деформується і за всіх умов відстань між двома точками (або точніше між двома частинами) якого залишається постійною

Запитання 2

Опишіть будову крутильних терезів Кулона.

варіанти відповідей

На металевому дроті закріплене коромисло, на кінцях якого розміщені кулька 2 і противага П. Крізь отвір у кришці скляного циліндра опускають кульку 1. Кулька 3 розташована на тримачі, який виготовлений із діелектрика.

На металевому дроті закріплене коромисло, на кінцях якого розміщені кулька 1 і противага П. Крізь отвір у кришці скляного циліндра опускають кульку 3. Кулька 2 розташована на тримачі, який виготовлений із діелектрика.

На металевому дроті закріплене коромисло, на кінцях якого розміщені кулька 3 і противага П. Крізь отвір у кришці скляного циліндра опускають кульку 2. Кулька 1 розташована на тримачі, який виготовлений із діелектрика.

Запитання 3

Закінчіть речення: "Сила F взаємодії двох точкових зарядів ..."

варіанти відповідей

прямо пропорційна квадрату відстані r між ними

обернено пропорційна квадрату відстані r між ними

обернено пропорційна відстані r між ними

Запитання 4

Закінчіть речення: "Сила F взаємодії двох точкових зарядів q1 і q2 ..."

варіанти відповідей

прямо пропорційна квадрату відстані між ними

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

Запитання 5

Оберіть формулювання закону Кулона.

варіанти відповідей

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів і обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів і прямо пропорційна квадрату відстані між ними

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів і прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Сили Кулона напрямлені вздовж умовної прямої, яка з’єднує точкові заряди, що взаємодіють 

Запитання 6

Оберіть математичний вигляд закону Кулону.

варіанти відповідей
Запитання 7

Як називаються сили, з якими взаємодіють два точкові заряди?

варіанти відповідей

Силами Ньютона

Силами Кулона

Електричними силами

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Сили Кулона напрямлені вздовж умовної прямої, яка з’єднує точкові заряди, що взаємодіють"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Чому дорівнює коефіцієнт пропорційності k?

варіанти відповідей
Запитання 10

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модуль кожного з них збільшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 11

Як змінилася відстань між двома точковими зарядами, якщо відомо, що сила їхньої взаємодії зменшилася в 9 разів?

варіанти відповідей

Збільшилася в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Збільшилася в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Запитання 12

На рисунку зображено дві пари нерухомих невеликих кульок. Зобразіть силу Кулона, що діє на кожну кульку.

варіанти відповідей
Запитання 13

Вказати значення коефіцієнта пропорційності в законі Кулона

варіанти відповідей

k=9⋅109 Н⋅м2/Кл2

k=1,6⋅10-19Кл

k=-1,6⋅10-19Кл

k=9⋅10-9 Н⋅м2/Кл2

Запитання 14

Дві однакові металеві кульки мали заряди 8 нКл і -2нКл. Кульки привели в дотик і віддалили одну від одної. Який заряд у кожної з кульок?

варіанти відповідей

-6 нКл

3 нКл

5 нКл

2нКл

Запитання 15

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшиться?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Запитання 16

Особлива форма матеріі,що існує навколо заряджених тіл або частинок и діє з деякою силою на інші частинки або тіла,які мають електричний заряд

варіанти відповідей

Електромагнітне поле

Гравітаційне поле

Магнітне поле

Електричне поле

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест