Закон Ома

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 3258 разів
9 запитань
Запитання 1

Закон Ома визначається за формулою…

варіанти відповідей

I = U/R

R = UI

I = U R

U = IR.

Запитання 2

Визначіть опір провідника, в якому сила струму дорівнює 30А при напрузі 60В

варіанти відповідей

2 Ом

18 Ом

20 Ом

180 Ом

Запитання 3

Опір провідника 5 Ом. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо напруга 20 В

варіанти відповідей

4 А

100 А

4 В

4 Ом

Запитання 4

Як зміниться опір провідника, якщо напруга на ділянці кола збільшиться в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

не зміниться

Запитання 5

Опір провідника залежить від: 

варіанти відповідей

сили струму в провіднику

напруги на провіднику

роду провідника

довжини провідника

площі поперечного перерізу провідника

Запитання 6

Якою є напруга на кінцях ніхромового провідника (питомий опір 1,1 Ом⋅ мм2/м) довжиною 140 м і площею поперечного перерізу 2 мм2 , якщо сила струму 2А?

варіанти відповідей

6 мВ

26 мВ

38,5 В

127 В

154 В

Запитання 7

В університеті Ом був кращим більярдистом і найкраще катався на ковзанах, а трохи пізніше він зацікавився ..... .

варіанти відповідей

футболом

танцями

суднобудівництвом

малюванням

Запитання 8

На рисунку подано графік залежності сили струму від напруги для деякого провідника. Скориставшись графіком, визначте опір цього провідника.


варіанти відповідей

3 Ом

2,3 Ом

2,5 Ом

2 Ом

Запитання 9

Сила струму, що йде по провіднику, дорівнює 2 А. Який заряд проходить по провіднику за 10 хвилин?


варіанти відповідей

1000 Кл

500 Кл

1500 Кл

1200 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест