Закони Г. Менделя

Додано: 12 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Закони Г. Менделя
26 запитань
Запитання 1

Визначте фенотип морських свинок, що володіють генотипом AaBb (темна шерсть - А, світла шерсть - а, кудлата шерсть - B, гладка шерсть - b):                                                                                                                                                                              

варіанти відповідей

світла кудлата шерсть;

світла гладка шерсть;

темна гладка шерсть;        .                                                    

темна кудлата шерсть

Запитання 2

Визначте фенотип кроликів, що мають генотип AaBb (А - сіра шерсть, а - біла шерсть, В - гладка шерсть, b - пухнаста шерсть).                                                                                                                                           

варіанти відповідей

сірий кролик з пухнастою шерстю;

білий кролик з гладкою шерстю;   

сірий кролик з гладкою шерстю;

білий кролик з пухнастою шерстю.

Запитання 3

При схрещуванні особин із генотипами Аа і Аа (при умові повного домінування) спостерігається розщеплення в потомстві за фенотипом у співвідношенні:                                                                                                                                                                                                   

варіанти відповідей

1:1  

9:3:3:1

3:1

1:2:1

Запитання 4

Кількість можливих сортів гамет у однієї батьківської особини з генотипом АаВв дорівнює:                                                                                                                              

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 5

Квітку дурману піддавали самозапиленню дев`ять разів підряд, у результаті чого більшість генів перейшла в гомозиготний стан. Так отримали                                                                                                                                 

варіанти відповідей

гібридну рослину

чисту лінію

мутацію

новий сорт

Запитання 6

У людини праворукість домінує над ліворукістю. Чоловік, у сім`ї якого ліворукість ніколи не спостерігалася, одружується з жінкою-лівшею. Укажіть, яких нащадків у F1 слід очікувати                                                                                  

варіанти відповідей

100% правші

50% лівші, 50% правші

100% лівші  

75% правші, 25% лівші    

Запитання 7

У курей чорне забарвлення пір`я (С) домінує над білим (с). З`ясуйте, яку частину білих курей слід чекати в F1 від схрещування півня і курки з генотипами Сс х Сс                                                                                                                                                                

варіанти відповідей

3/4

2/4

¼  

½  

Запитання 8

Дигібридним називають схрещування особин  ....                                                                                                                                                                                                                     

варіанти відповідей

з різними алелями усіх генів

з однаковими алелями більшості генів                                                

 що відрізняються різними станами однієї пари алельних генів

що відрізняються різними станами двох пар алельних генів

Запитання 9

Укажіть характеристики закономірностей успадкування, що зображені на малюнку                                                                                                                                                                                

варіанти відповідей

І (закон одноманітності F1 )  

ІІ (закон розщеплення)

ІІІ (закон незалежного комбінування станів ознак)   

Розщеплення за фенотипом 1:1

За фенотипом 100% одноманітні   

Розщеплення за генотипом 1:2:1 

За генотипом 100% одноманітні                  

Запитання 10

Укажіть характеристики закономірностей спадковості, зображених на малюнку                                                                                  

варіанти відповідей

І та ІІ закони Менделя   

ІІ та ІІІ закони Г Менделя   

Розщеплення за фенотипом 1:1   

Розщеплення за фенотипом 3 :1

Розщеплення за генотипом 100% одноманітні

Розщеплення за генотипом 1; 2: 1 

Запитання 11

У яких із перелічених схрещувань можна отримати потомство з новими поєднаннями ознак, яких немає у жодного з батьків?                                                                                                                                                       

варіанти відповідей

♀ААВВ х ♂ААВВ

♀Аа х ♂ Аа 

♀Аа х ♂аа  

♀АаВв х ♂АаВв

♀ААВВ х ♂ аавв

♀аавв х ♂аавв                                             

Запитання 12

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір? Р: АА × аа                                                              

варіанти відповідей

Аа жовте 100% 

АА жовте 50% : аа зелене 50%  

аа зелене 100%   

АА жовте 100% 

Запитання 13

Одноманітність гібридів першого покоління F1 при схрещуванні гомозиготних організмів - це...

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

Правило чистоти гамет  

Запитання 14

. Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних гібридів F1 , якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір? Р: Аа × Аа                                                     

варіанти відповідей

100% жовте

3 жовтих : 1 зелене   

1 жовте: 1 зелене   

100% зелене   

Запитання 15

Розщеплення потомства F2 при схрещуванні гетерозиготних гібридів F1 у співвідношенні               3 :1 за фенотипом та 1:2:1 за генотипом - це...                                                                                                           

варіанти відповідей

І закон Менделя  

ІІ закон Менделя  

ІІІ закон Менделя  

VІ закон Менделя  

Запитання 16

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування лише однієї ознаки ( наприклад, лише колір насінин)?                                                                           

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне

полігібридне схрещування  

аналізуюче схрещування

Запитання 17

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування двох ознак (наприклад, колір насінин та їх форма)?                                                                     

варіанти відповідей

аналізуюче схрещування   

моногібридне схрещування

полігібридне схрещування

дигібридне схрещування  

Запитання 18

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування багатьох ознак?                                 

варіанти відповідей

дигібридне схрещування  

полігібридне

аналізуюче схрещування      

моногібридне схрещування    

Запитання 19

Як називається схрещування організму, що має невідомий генотип (АА чи Аа) з гомозиготою за рецесивним геном? Р: А_ х аа                                                                                                      

варіанти відповідей

моногібридне схрещування   

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 20

Вкажіть генотип батька, що має домінантну ознаку у фенотипі, якщо при аналізуючому схрещуванні (Р: А_ х аа) все потомство одноманітне? /Потрібно згадати І закон Менделя/                        

варіанти відповідей

АА   

Аа 

Аа ВВ

ААВВ   

Запитання 21

Вкажіть генотип батька, що має домінантну ознаку у фенотипі, якщо при аналізуючому схрещуванні (Р: А_ х аа) у потомстві розщеплення 1:1 (50% : 50%?                                                                                                                                                                                     

варіанти відповідей

АА  

Аа

АА Вв 

Аа вв

Запитання 22

Вкажіть організм, що гетерозиготний за двома ознаками, тобто дигетерозиготний                          

варіанти відповідей

ААВВ 

ааВв

ААВв  

АаВв    

Запитання 23

. Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму? Р: ААВВ × аавв                                         

варіанти відповідей

100% АаВв жовті і круглі   

1 жовте і кругле:1 жовте зморшкувате: 1 зелене кругле:1 зелене зморшкувате (1:1:1:1)              

1 жовте і кругле: 1 жовте зморшкувате              

9 жовте і кругле:3 жовте зморшкувате: 3 зелене кругле: 1 зелене зморшкувате (9:3:3:1)   

Запитання 24

. Яким буде потомство від схрещування двох дигетерозиготних батьків, якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму? Р: АаВв × АаВв                                                

варіанти відповідей

100% жовті і круглі     

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті: 1 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (1:1:1:1)     

9 жовте і круглі:3 жовті зморшкуваті: 3 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (9:3:3:1)        

Запитання 25

Яким буде потомство від схрещування, якщо один з батьків - дигетерозиготний, а другий - гомозиготний за обома ознаками? (ген А визначає жовтий колір гороху, ген а - зелений колір, ген В - круглу форму горошин, ген в - зморшкувату форму? Р: АаВв × аавв                                                                                                

варіанти відповідей

100% жовті і круглі   

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті: 1 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (1:1:1:1)   

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті (1:1)

9 жовте і круглі:3 жовті зморшкуваті: 3 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (9:3:3:1)            

Запитання 26

Сутність закону одноманітності гібридів першого покоління полягає в тому, що ....                                                                   

варіанти відповідей

розщеплення ознак по кожній парі йде незалежно від інших пар ознак;   

в потомстві гібридів першого покоління з'являються особини з рецесивними ознаками, складовими приблизно 25% від усього числа нащадків;                                                                     

гібриди першого покоління мають однаковий генотип і фенотип;

один ген може впливати на розвиток багатьох ознак.                                                                 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест