1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Закони Менделя. Взаємодія алельних та неалельних генів

Тести складено за підручником "Біологія" для учнів 9 класу, автора Р.Шаламова

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
14 запитань
Запитання 1

Першим установив закономірності спадкових ознак у рослин та розробив теоретичні положення, які заклали основи дослідження передачі спадкових ознак із покоління в покоління

варіанти відповідей

Гуго де Фріз

Карл Корренс

Грегор Мендель

Еріх Чермак

Запитання 2

Перший закон Менделя називають

варіанти відповідей

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

закон незалежного комбінування ознак

закон розщеплення ознак

хромосомна теорія спадковості

Запитання 3

У томатів ген R визначає забарвлення плодів. Домінантний алель R забезпечує червоне забарвлення, рецесивний алель r - жовте. Які ознаки будуть мати гібриди першого покоління від схрещування домінантної і рецесивної гомозиготних особин?

варіанти відповідей

Фенотип: всі червоні

Генотип: всі гомозиготні за домінатною ознакою

Фенотип: всі червоні

Генотип: всі гетерозиготні

Фенотип: всі жовті

Генотип: всі гомозиготні за рецесивною ознакою

Фенотип: всі жовті

Генотип: всі гетерозиготні

Запитання 4

Другий закон Менделя формулюють таким чином:

варіанти відповідей

При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за двома (або більше) ознаками, у другому поколінні спостерігаються незалежне успадкування і комбінування станів ознак, якщо гени, які їх визначають, розташовані у різних парах хромосом

У першому поколінні від схрещування гомозигот із домінантною та рецесивною ознаками виявляється тільки домінантна ознака

При схрещуванні двох гібридів першого покоління, які аналізуються за однією альтернативною парою станів ознаки, у потомстві спосте­рігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1 і за генотипом у співвідношенні 1:2:1

При схрещуванні двох гомозиготних особин проявляється проміжна ознака між домінантною і рецесивною

Запитання 5

У томатів ген R визначає забарвлення плодів. Домінантний алель R забезпечує червоне забарвлення, рецесивний алель r - жовте. Які ознаки будуть мати гібриди від схрещування двох гетерозиготних особин?

варіанти відповідей

за генотипом - співвідношення 1:2:1 (25% гомозиготні за домінатною ознакою : 50% гетерозиготні : 25% гомозиготна за рецесивною ознакою)

за фенотипом - співвідношення 3:1 (75% жовті до 25% червоних)

за генотипом - співвідношення 2:2 (50% гомозиготні за домінатною ознакою : 50% гетерозиготн за рецесивною ознакою)

за фенотипом - співвідношення 2:2 (50% червоні до 50% жовтих)

за генотипом - співвідношення 1:2:1 (25% гомозиготні за домінатною ознакою : 50% гетерозиготні: 25% гомозиготні за рецесивною ознакою)

за фенотипом - співвідношення 3:1 (75% червоні до 25% жовтих)

за генотипом - всі гетерозиготні (100%)

за фенотипом - всі червоні (100%)

Запитання 6

Ротики садові з широким листям, схрещуючись між собою, завжди дають рослини із широким листям, а рослини з вузьким листям — потомство лише з вузьким листям. Унаслідок схрещування широколистої рослини з вузьколистою виникає рослина з листям проміжної ширини. Яким буде потомство від схрещування двох рослин з листям проміжної ширини?

варіанти відповідей

F1: за фенотипом - 2 :2 або 50% (широке листя): 50% (проміжна форма листя)

за генотипом - 2:2 або 50% (гомозиготні за умовно домінантною ознакою): 50% (гетерозиготні)

F1: за фенотипом - 1:2:1 або 25% (широке листя): 50% (проміжна форма листя): 25% (вузьке листя)

за генотипом - 1:2:1 або 25% (гомозиготні за умовно домінантною ознакою): 50% (гетерозиготні): 25% (гомозиготні за рецесивною ознакою)

F1: за фенотипом - всі з проміжною формою листя або 100%

за генотипом - всі гетерозиготні або 100%

F1: за фенотипом - 2:2 або 50% (вузьке листя): 50% (проміжна форма листя)

за генотипом - 2:2 або 50% (гомозиготні за рецесивною ознакою): 50% (гетерозиготні)

Запитання 7

Аналізуюче схрещування - тип схрещування особин із домінантною ознакою у фенотипі з невідомим генотипом з аналізатором - рецесивною гомозиготною особиною за досліджуваною ознакою, з метою визначити генотип першої особини.

Вперше аналізуючі схрещування проводив Грегор Мендель для підтвердження своєї моделі спадковості.


Відомо, що у малини домінантною ознакою є колюче стебло, рецесивною - гладеньке. Який генотип має досліджувана малина з колючим стеблом, якщо у першому поколінні при схрещуванні її з аналізатором у потомстві було 50% рослин з колючим стеблом і 50% - з гладеньким.


варіанти відповідей

Аа

АА

аа

АаВв

Запитання 8

Комплементарність - тип взаємодії неалельних генів, при якіому одночасна дія двох домінантних генів різних локусів дає нову ознаку.

Вибери приклад комплементарності

варіанти відповідей

Діти від шлюбу жінки з ІІ (АА) групою крові та батька з ІІІ (ВВ) групою крові матимуть ІV (АВ)

Чотири гени, які відповідають за пігментацію шкіри людини знаходяться в різних хромосамах. При наявності всіх чотирьох пар домінантних генів шкіра буде темною, всіх рецесивних - світлою. Мулати мають проміжний колір між темним і світлим, в залежності від кількості домінантних та рецесивних генів.

Ген А відповідає за блакитний колір пір'я хвилястих папуг, а ген В - за жовтий колір пір'я, якщо є наявні рецесивні гени а та в - колір пір'я птаха буде білим. При наявності двох генів А і В у папуги, оперення буде зеленого кольору.

Білі коти з блакитними очима страждають на глухоту

Запитання 9

Тип взаємодії, за якої результатом поєднання двох різних алелів є новий варіант ознаки, має назву

варіанти відповідей

неповне (проміжне) успадкування

кодомінування

комплементарність

епістаз

Запитання 10

При якому схрещуванні розщеплення за фенотипом у потомстві може бути 9 : З : З : 1

варіанти відповідей

ААвв х ааВВ

АаВв х ааВв

АаВв х АаВв

АаВв х аавв

Запитання 11

Явище, при якому одна ознака зумовлюється дією кількох неалельних генів - полігенно, має назву

варіанти відповідей

епістаз

полімерія

комплементарність

кодомінування

Запитання 12

Від шлюбу жінки з І групою крові (00) і чоловіка з ІІ групою крові (АА) народилась дитина з ІV групою крові (АВ), що неможливо з погляду генетики. У ході дослідження з'ясувалось, що жінка успадкувала від матері ген В, а від батька 0, тобто генетично була власницею крові ІІІ групи (В0). Але в її генотипі був особливий ген Х, що перебував у рецесивному стані хх та пригнічував ген В. Дитина народилась гетерозиготною за геном Хх, що дало змогу гену В проявитись.

В Індії є ціле поселення, де власників гомозигот хх більше, ніж у людській популяції. Щодо них застосовують закони спадкування груп крові з урахуванням дії неалальних генів, а феномен набув назви Бобмбейського.

Про який тип взаємодії неалельних генів йдеться?

варіанти відповідей

комплементарність

кодомінування

епістаз

полімерія

Запитання 13

Г.Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди:

варіанти відповідей

з мухою Дрозофілою фруктовою (лат. Drosophila melanogaster)

з Горохом посівним (лат. Pisum sativum)

з Кукурудзою цукровою (маіс) (лат. Zéa máys)

з півнями (Gallus domesticus)

Запитання 14

«Експерименти із рослинними гібридами» — під такою назвою у 1866 році Мендель опублікував результати своєї роботи. Але інтерес до публікації був незначним. Лише на початку 20 століття, коли розвинули уявлення про гени, зрозуміли усю важливість висновків Менделя. Декілька вчених незалежно один від одного у цей час сформулювали ті ж висновки, що вже були представлені Менделем. Повторне відкриття законів Менделя на зламі століття спричинило початок бурхливого розвитку молодої генетичної науки.

Символічно, що на пам’ятнику Г. Менделю у Брно написані наступні слова:

варіанти відповідей

Ми знаходимо в житті лише те, що самі вкладаємо в нього

Мій час ще попереду

Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоє покликання

Мета - це шлях у часі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест