Заліковий тест по темі " Найпростіші геометричні фігури та їх властивості"

Додано: 1 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 51 раз
21 запитання
Запитання 1

Заповнити пропуски

Через будь - які ..... ...... можна провести пряму і до того ж тільки ...


варіанти відповідей

дві точки ; одну.

три точки; одну

чотири точки ; дві

дві точки ; дві

Запитання 2

заповнити пропуски:

Дві прямі, які .... ..... ......, називають такими, що .....

варіанти відповідей

не мають спільних точок ; перетинаються.

мають спільну точку ; перетинаються.

мають спільну точку ; не перетинаються.

Запитання 3

Заповнити пропуски:

Будь - які ... ... , що перетинаються, мають тільки ..... ...... .......


варіанти відповідей

три прямі ; дві спільні точки

дві прямі ; не одну спільну точку.

дві прямі ; одну спільну точку.

Запитання 4

Заповнити пропуски :

...... відрізки називають ...., якщо їх можна ..... накладанням.

варіанти відповідей

Два , рівними, сумістити

Два , не рівними, сумістити

Три , рівними, не сумістити

Три , не рівними, сумістити

Запитання 5

Заповнити пропуски :

Рівні відрізки мають рівні ........., і навпаки, якщо .......... відрізків , то рівні й самі відрізки.

варіанти відповідей

модулі

довжини

координати

Запитання 6

Заповнити пропуски :

Якщо точка С є ....... точкою відрізка АВ, то відрізок АВ дорівнює ......... відрізків АС і СВ.


варіанти відповідей

внутрішньою, сумі

внутрішньою, різниці

зовнішньою, сумі

зовнішньою, різниці

Запитання 7

Заповнити пропуски :

........... між точками А і В називають ......... відрізка АВ

варіанти відповідей

Відстанню, ширину

Відстанню, висоту

Відстанню, довжину

Запитання 8

Заповнити пропуски :

....... промені ,які мають ...... початок і лежать на ...... прямій , називають доповняльними.

варіанти відповідей

Два , спільний , одній

Два , спільний , різних

Три , спільний , одній

Три , спільний, різних

Запитання 9

Заповнити пропуски :

Кут, сторонами якого є ....... ........... називають розгорнутим.

варіанти відповідей

рівні промені

вертикальні промені

суміжні промені

доповняльні промені

Запитання 10

Фігуру, утворену двома променями, які мають спільний початок, називають...

варіанти відповідей

променем

кутом

прямокутником

колом

Запитання 11

Якщо промінь ділить кут на два рівні кути, то він називається...

варіанти відповідей

бісектрисою

променем

гострим кутом

тупим кутом

Запитання 12

Гострий кут...

варіанти відповідей

більший, ніж 900 і менший, ніж 1800

900

менший 900

1800

Запитання 13

Тупий кут...

варіанти відповідей

900

менший 900

більший, ніж 900 і менший, ніж 1800

1800

Запитання 14

Виберіть усі тупі кути зображені на рисунку.

варіанти відповідей

∠EOB

∠EOА

∠DOA;

∠СОВ

∠DOВ

∠СOA;

Запитання 15

Планіметрія вивчає...

варіанти відповідей

Властивості фігур у просторі

Властивості фігур на площині

Точки та прямі

Відрізки та кути

Запитання 16

Скільки градусів дорівнює кут, якщо він становить третину розгорнутого кута?

варіанти відповідей

600

300

900

650

Запитання 17

на рисунку точка О для даного кута...

варіанти відповідей

точка

сторона

кут

вершина

Запитання 18

Заповнити пропуски

Точки позначають … літерами латинського алфавіту


варіанти відповідей

великими

маленькими

прописними

Запитання 19

Заповнити пропуски

Прямі позначають … літерами латинського алфавіту


варіанти відповідей

великими

маленькими 

прописними

Запитання 20

Точка О є внутрішньою точкою відрізка МК. Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

МК + МО = КО

КО + МК = МО

МО - КО = МК

МО + ОК= МК

Запитання 21

Виберіть усі гострі кути зображені на рисунку....

варіанти відповідей

∠АВК

∠КВL

∠LВC

∠АВL

∠КВС

∠АВС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест