Заліковий тест (річний) з предмету Основи здоров'я 9 клас

Додано: 13 квітня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 531 раз
44 запитання
Запитання 1

Самоконтроль - це

варіанти відповідей

переживання реальної або уявної небезпеки

усвідомлення власного невміння

усвідомлення своїх власних дій, емоцій, психічних станів

усвідомлення власної нерозсудливості

Запитання 2

Складовими самореалізації і життєвого самовизначення є

варіанти відповідей

професійна самореалізація

соціальна самореалізація

особиста самореалізація

творча самореалізація

Запитання 3

Самовизначення – це  

варіанти відповідей

розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень

нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті

засіб оволодіння досвідом інших людей

засіб оволодіння власним досвідом

Запитання 4

Люди, які здатні до самоконтролю

варіанти відповідей

психологічно неврівноважені

не вміють керувати собою

мають ознаки психологічної рівноваги

не усвідомлюють своїх дій і емоцій

Запитання 5

Самовиховання – це

варіанти відповідей

свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в собі позитивних особистісних якостей

засіб керування іншими людьми

засіб оволодіння досвідом інших людей

засіб оволодіння власним досвідом

Запитання 6

Самооцінка буває

варіанти відповідей

завищенанеадекватна

адекватна

занижена

Запитання 7

Професійним самовизначенням є

варіанти відповідей

здібності

позиція рідних

бажання соціального визначення

схильності

поради друзів

самодостатність

інформованість

Запитання 8

Увага – це

варіанти відповідей

спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість на тому чи іншому об’єкті

психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями

неправильне, викривлене сприйняття

пам’ять почуттів

Запитання 9

Емоції бувають

варіанти відповідей

позитивні

негативні

невизначені

нейтральні

Запитання 10

Виконання яких правил не сприятиме запам’ятовуванню?

варіанти відповідей

намагайтеся ставитися до матеріалу, який запам’ятовуєте, не байдуже, а з великим емоційним інтересом

навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі

намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам’ятати його

учіть і повторюйте великими дозами

Запитання 11

Пам’ять, що зберігає на період до 20 секунд найбільш істотні елементи образу, називають

варіанти відповідей

миттєвою

короткочасною

оперативною

довготривалою

Запитання 12

Пам’ять, що полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називають

варіанти відповідей

руховою пам’яттю

емоційною пам’яттю

образною пам’яттю

словесно-логічною пам’яттю

Запитання 13

Маніпулятивний рівень спілкування: варіанти відповідей

найкращій для ефективного виконання спільної справи


передбачає взаємоповагу, спрямованість на успішне виконання спільної роботи

дає можливість відкрити співрозмовнику свою особистість, себе справжнього

передбачає, що людина сприймає свого співрозмовника як засіб


Запитання 14

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали чинники міцної родини. Перший учень сказав, що міцна сім’я — це запорука нашого успіху в навчанні, кар’єрі, творчості. Другий сказав, що для створення міцної родини важливою є лише любов. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише другий

лише перший

обидва праві

Запитання 15

Поняття «гендер» визначає:


варіанти відповідей

соціальну стать людину

біологічну стать людини

психологічний стан людини

Запитання 16

Які твердження щодо репродуктивного здоров’я молоді є правильними? 


 I.  До чинників ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні належить спосіб життя, який веде молодь. II.   Стану репродуктивного здоров’я мають приділяти увагу тільки дорослі. III. Репродуктивне здоров’я людини визначається лише спадковістю.

варіанти відповідей

лише I та II

лише I та III

лише I

Запитання 17

Які твердження щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я є правильними? 


 I.  Негативний вплив нікотину на репродуктивне здоров’я підлітків виявляється відразу. II.     Одних знань про те, що алкоголь шкідливий і що його вживання небезпечне, замало, необхідно мати певні вольові якості, щоб це знання стало основою поведінки людини. III.   Алкоголь порушує спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до тяжких наслідків для нащадків.

варіанти відповідей

лише I та II

лише I та III

лише II та III

Запитання 18

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) насамперед руйнує систему: варіанти відповідей

імунну

нервову

ендокринну

Запитання 19

Джерелом інфекції гепатитів B і C є:варіанти відповідей

деякі рослинилюдина, хвора на гепатит

тварина, хвора на гепатит

деякі гриби

Запитання 20

Які твердження щодо сфери національної безпеки є правильними? 
варіанти відповідей

Національна безпека не пов’язана з інтересами окремої особистості.

У сфері економічної безпеки важливою є боротьба з корупцією.

Національна безпека забезпечує людині можливість вести притаманний їй спосіб життя, здійснювати саморозвиток, задовольняти життєві потреби.

Запитання 21

Концепція сталого розвитку: 
варіанти відповідей

спрямована на створення глобального інформаційного простору

визначає норми використання природних ресурсів

визначає науково-технічний прогрес пріоритетним напрямком

враховує установлення балансу між задоволенням потреб сучасного людства та захистом інтересів майбутніх поколінь

Запитання 22

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали екологічне мислення. Перший учень сказав, що екологічним станом країни має опікуватися виконавча влада. Другий сказав, що цього недостатньо. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише другий

обидва праві

лише перший

обидва неправі

Запитання 23

Цілісність здоров'я складається із таких складових

варіанти відповідей

Соціальна

Фізична

Психічна

Духовна

Загальна

Запитання 24

Оберіть варіант, який не входить до стану здоров'я.

варіанти відповідей

Передхвороба

Смерть

Практично здорова

Хвороба

Запитання 25

Оберіть чинник, що впливає найбільше на здоров'я населення:

варіанти відповідей

Спосіб життя

Спадковість

Медицина

Стан навколишнього середовища

Запитання 26

Що не є чинниками підтримання мотивації до здорового способу життя:

варіанти відповідей

Бажання бути благополучним

Повага до себе

Безвідповідальне ставлення до свого здоров'я

Віра у власні сили

Запитання 27

Оберіть варіанти, які відносяться до сфер життя:

варіанти відповідей

Здоров'я

Родина

Кар'єра

Фінанси

Запитання 28

Організм може реагувати на порушення життєдіяльності захисними реакціями, наприклад виникає головний біль, знижується апетит, може порушитися сон чи підвищитися температура - це є ознакою такого стану здоров'я як:

варіанти відповідей

Абсолютно здоровий

Практично здоровий

Передхвороба

Хвороба

Запитання 29

Виняткове, незвичайне, рідкісне явище; те що важко осягнути називають:

варіанти відповідей

Життя

Феномен

Здоров'я

Атрибут

Запитання 30

Оберіть варіанти, які входить до основних правил здорового способу життя:

варіанти відповідей

Додержання правил гігієни

Фізична культура і спорт

Корисні звички

Доброзичливе ставлення до оточуючих

Додержання розпорядку дня

Раціональне харчування

Запитання 31

Який із чинників не входить до соціальної складової здоров'я:

варіанти відповідей

Упевнена поведінка

Самоповага

Адекватна самооцінка

Додержання розпорядку дня

Запитання 32

Оберіть навички, які сприяють психічному та духовному здоров'ю

варіанти відповідей

Читати багато книжок

Долати труднощі

Приймати зважені рішення

Дотримуватися режиму і принципів раціонального харчування

Запитання 33

Здатність обирати професію, працювати в команді, приносити користь суспільству належить до складової здоров’я;   

варіанти відповідей

фізичної

соціальної

духовної

психічної

Запитання 34

Які твердження щодо сфер життя людини є правильними?

1.Економічна сфера поєднує виробництво, розподіл,обмін і споживання матеріальних благ.

2.Духовна сфера –простір політичної діяльності класів,національних спільнот,політичних партій і рухів.

3.Людина ,як особистість формується лише у тому випадку, якщо вона живе в сусупільстві.

  

варіанти відповідей

лише 1,3.

лише 1,2. 

лише 3. 

усі правильні.

Запитання 35

Які твердження щодо здоров’я є правильними?

1.Здоров’я людини визначає лише функціонування її органів та систем органів.

2.Кожна людина по-різному розуміє здоров’я й по-різному до нього ставиться в різному віці.

3.Культуру здоров’я потрібно формувати з дитинства.

    

варіанти відповідей

лише 1,2.

лише 1,3. 

лише 2,3.  

усі правильні.

Запитання 36

Які твердження щодо життєвих цінностей є правильними?

1.Загальнолюдськими цінностями є родина, здоров’я,освіта,робота.

2.Здоров’я посідає середню позицію в ієрархії людських цінностей.

3.Культура здоров’я є складовою загальної культури.

    

варіанти відповідей

лише 1,2. 

лише 1,3. 

лише 2,3. 

усі правильні.

Запитання 37

Законодавча діяльність належить до сфери життя людини:

 

варіанти відповідей

економічної.   

політичної.  

соціальної.

духовної.

Запитання 38

До соціальної сфери життя людини належать:


варіанти відповідей

держава,законодавча влада,виконавча влада,судова влада,громадські організації.

виробництво,споживання матеріальних благ.

соціальні класи,соціальні групи,нації,громадські організації, родина.

культура,мораль,наука,мистецтво.

Запитання 39

Які твердження щодо раціонального харчування є правильними?

1.Для того ,щоб харчування було раціональним, треба враховувати тільки енергію,що надходить з їжею.

2.Повноцінний раціон має містить вуглеводи.білки,жири,вітаміни,неорганічні реч-ни,воду,мікроелемент

3.Неправильне харчування є причиною виникнення захворювань та розладів функцій організму.

варіанти відповідей

лише1,2.

лише 3.  

лише 2,3.  

усі правильні.

Запитання 40

Вид рухової активності,за якого формується фізична культура особистості,належить до діяльності:

варіанти відповідей

фізкультурної

спортивної.  

спортивно- ігрової. 

фізкультурно-ігрової

Запитання 41

Які твердження щодо впливу рухової активності на фізичний,психологічний й соціальний добробут

людини є правильними?

1.Чинниками розвитку фізичного здоров’я людини є рівень роботи її фізіологічних систем і функціона-

льної готовності до фізичних навантажень.

2.Унаслідок гіпокінезії виникає так звана «атрофія органів від невикористання».

3.Рухова активність впливає на психологічне та соціальне благополуччя людини.

        

варіанти відповідей

лише 1,2.

лише 1,3 

лише 2,3       

усі правильні.

Запитання 42

Які твердження щодо особистої гігієни є правильними?

1.Особиста гігієна є невід’ємною частиною здорового способу життя.

2.Людина,яка дотримується особистої гігієни, хворіє не так часто ,як та людина, яка цього не робить.

3.Гігієна житла є складовою особистої гігієни.

    

варіанти відповідей

лише 1,2 

лише 1,3.  

лише 2,3. 

усі правильні.

Запитання 43

Які твердження щодо сну є правильними?

1. Під час сну відбувається особлива активна діяльність головного мозку.

2.Підлітку необхідно спати не менше ніж 8-9 годин на добу.

3.У дорослої людини індивідуальна потреба в сні може коливатися від 6 до 12 годин (у середньому близько 8 годин).

варіанти відповідей

лише 1,2

лише 1,3.

лише 2,3. 

усі правильні.

Запитання 44

Сукупність негативних змін в організмі людини,що виникає в результаті тривалої гіпокінезії,-це:

варіанти відповідей

гіпердинамія. 

гіпертонія.

гіподинамія.

гіпотонія.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест