залікз другий семестр всесвітня історії 10 клас

Додано: 25 травня
Предмет:
32 запитання
Запитання 1

Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це

варіанти відповідей

Головна українська рада.

Союз визволення України.

Карпато-руський визвольний комітет.

Товариство українських поступовців

Запитання 2

Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.?(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

«українізація» частин російської армії

 створення Союзу визволення України (СВУ)

Галицька битва

 Брусиловський прорив

укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу

 створення Загальної Української Ради (ЗУР)

Запитання 3

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому… полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік».

варіанти відповідей

Галицьку битву

Перемишльську битву

Горлицький прорив

Брусиловський прорив

Запитання 4

У яких боях Першої світової війни брав участь підрозділ Українських січових стрільців (УСС)? (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

узяття фортеці Перемишль 

оборона Карпатських перевалів 

похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну 

бій на горі Лисоня

визволення Львова 

Запитання 5

Яку подію вважають приводом до Першої світової війни? 

варіанти відповідей

убивство ерцгерцога Франца Фердинанда

розробка Німеччиною плану воєнних дій проти Франції

воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини

прагнення Сербії здобути незалежність

Запитання 6

Назвіть дату закінчення Першої світової війни

варіанти відповідей

11 листопада 1914 р.

28 червня 1914 р.

11 листопада 1918 р.

9 травня 1945 р.

Запитання 7

«Галицько-Буковинське генерал-губернаторство» — це адміністративно-територіальна одиниця, створена

варіанти відповідей

владою Австро-Угорщини на початку Першої світової війни на вимогу Головної української ради та Союзу визволення України.

урядом Російської імперії для управління окупованими російською армією під час Першої світової війни землями Австро-Угорщини.

командуванням Німеччини та Австро-Угорщини, оборона якої в роки Першої світової війни покладалася на Українських січових стрільців.

урядом Німеччини на українських землях Австро-Угорської та Російської імперій після завершення Першої світової війни.

Запитання 8

Легіон Українських січових стрільців — це військова частина, створена за ініціативи

варіанти відповідей

Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії у 1914—1916 рр.

Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії у 1914—1918 рр.

Карпато-руського визвольного комітету у складі російської армії, що діяла проти австрійської армії у 1915—1917 рр.

Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916—1918 рр.

Запитання 9

Країна,яка вперше застосувала танки? 

варіанти відповідей

Німеччина

Австро - Угорщина

Великобританія

Франція

Запитання 10

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  підписання Комп′єнського перемир’я

Б  Галицька битва

В  вступ у війну США

Г  битва під Верденом


варіанти відповідей

Б, Г, В, А

Г, Б, В, А

В, Б, Г, А

Б, В, А, Г

Запитання 11

Уперше танки були використані в битві біля річки:       

варіанти відповідей

 А) Марна;

Б) Сомма;

 В) Рейн;

  Г) Одер.

Запитання 12

Коли було створено Українську Ценральну Раду?


варіанти відповідей

12 квітня 1917р.

10 червня 1917р.

4 березня 1917р.

Запитання 13

Хто з політичних лідерів очолив виступ самостійників після прийняття ІІ Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

М.Галущинський

М.Міхновський

В.Винниченко

Запитання 14

Кого було обрано головою Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

М. Міхновського

М. Грушевського

В. Винниченка

Запитання 15

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські Збори (Сойм)»

В «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки...»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...»

варіанти відповідей

1 А, 2 В, 3 Г, 4 Б

1 Б, 2 В, 3 А, 4 Д

1 Д, 2 А, 3 Б, 4 Г

1 Г, 2 Б, 3 В, 4 А

Запитання 16

 Головою Директорії був:


варіанти відповідей


А) В. Винниченко;Б) М. Грушевський;


В) О. Андрієвський;


Г) Ф. Швець.


Запитання 17

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (три варіанти): 

  

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Григорій Котовський

Запитання 18

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у грудні 1919 – травні 1920 рр. увійшов в історію під назвою:

варіанти відповідей

Перший Зимовий похід армії УНР

Другий Зимовий похід армії УНР

«Чортківська офензива»

«Київська катастрофа»

Запитання 19

Позначте назву держави гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

Україна

Українська Держава

Українська Народна Республіка 

УСРР

Запитання 20

Вибрати складові "воєнного комунізму" в Україні (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

продрозкладка

продподаток

мілітаризація праці

відсутність товарно-грошових відносин

Запитання 21

ІІ Зимовий похід очолив

варіанти відповідей

С. Петлюра

Г. Омелянович - Павленко

Ю.Тютюнник

Запитання 22

Хто очолив Всеукраїнську академію наук України у 1918 році?

варіанти відповідей

А. Кримський

Є. Патон

Б. Патон

В. Вернадський

Запитання 23

Коли відбулася битва під Крутами?

варіанти відповідей

29 січня 1918 р

27 січня 1918 р.

29 лютого 1917 р.

27 лютого 1918 р.

Запитання 24

Яку назву отримала республіка в Німеччині, встановлена в 1918 р.?

варіанти відповідей

Баварська

 Веймарська

 Мюнхенська

Запитання 25

Коли відбувалась Паризька мирна конференція?

варіанти відповідей

1 серпня 1914 - 11 листопада 1918 рр.

2-11 листопада 1918 рр.

18 січня 1919 - 21 січня 1920 рр.

9-27 січня 1919 рр.

Запитання 26

Вкажіть період існування НЕПу.

варіанти відповідей

1921-1923 рр.

1919-1921 рр.

1921-1928 рр.

1928-1933 рр.

Запитання 27

Політика залучення представників корінного населення радянських республік та автономій до місцевого керівництва, це...

варіанти відповідей

соціалізація

націоналізація

коренізація

комунізація

Запитання 28

Доби «Проспериті» стосуються такі твердження: (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

період світової економічної кризи

доба економічного процвітання

в США

у Великій Британії

1922-1929 рр.

1929-1939 рр

Запитання 29

Назвіть рік загального страйку у Великій Британії, який закінчився прийняттям закону про трудові конфлікти:

варіанти відповідей

1924 р.

1925 р.

1928 р.

1926 р.

Запитання 30

Укажіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Повне або часткове відшкодування (за мирним договором або іншими міжнародними актами)державою, що розв’язала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, яка зазнала нападу.

варіанти відповідей

Репарації

реакція

лихварство

анексія

Запитання 31

Вкажіть ім′я лідера фашистського (нацистського) руху в Німеччині.

варіанти відповідей

Й. Сталін

Б. Муссоліні

А. Гітлер

Е. Даладьє

Запитання 32

Наймасовіший антиєврейський погром у Німеччині увійшов в історію як

варіанти відповідей

"Ніч довгих ножей"

"Кришталева ніч"

"Ніч єврейського народу"

"Ніч єврейського гетто"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест