8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції, біотехнології

Додано: 27 травня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 49 разів
10 запитань
Запитання 1

Сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів або явищ, називають:

варіанти відповідей

генна терапія

біотехнологія

селекція

віддалена гібридизація

Запитання 2

Назвіть тварину, яку вважають предком великої рогатої худоби:

варіанти відповідей

тур

архар

муфлон

віслюк

Запитання 3

Гетерозис є результатом схрещування:

варіанти відповідей

спорідненого

неспорідненого

змішаного

міжвидового

Запитання 4

Речовини, що надходять в організм людини з їжею і спричиняють кисневу недостатність тканин через звязування гемоглобіну-це:

варіанти відповідей

харчові барвники

емульгатори

нітрити

консерванти

Запитання 5

Установіть відповідності між культурними рослинами і центрами їх походження:

А) капуста

Б) слива

В) картопля

Г) квасоля

1-Південноамериканський

2-Центральноамериканський

3-Східноазіатський

4-Середземноморський

варіанти відповідей

а-1, б-2, в-3, г-4

а-4, б-3, в-1, г-2

а-3, б-4, в-1, г-2

а-2, б-1,в-3, г-4

Запитання 6

Прикладом соматичного гетерозису у тварин є збільшення:

варіанти відповідей

маси тіла

стійкості до захворювань

витривалості

швидкого росту

Запитання 7

Установіть відповідність між термінами та їх визначення:

1-епідемія

2-пандемія

3-епіфітотія

4-епізотія


А-поширення інфекційної хвороби тварин на значній території

Б-поширення інфекційної хвороби рослин на значній території

В-поширення інфекційного захворювання на території всієї країни та сусідніх держав, багатох країн світу, континентах

Г-поширення інфекційної хвороби, що значно перевищують рівень звичайної захворюваності в певній місцевості


варіанти відповідей

1-г, 2-в, 3-б, 4-а

1-а,2-б, 3-в, 4-г

1-в, 2-а, 3-г, 4-б

1-г, 2-б, 3-а, 4-в

Запитання 8

Біотехнологічні процеси не викорситовуються у виробництві:

варіанти відповідей

вітамінів

цукру

ферментів

лікарських препаратів

Запитання 9

Укажіть групи екологічних проблем за масштабом, які відповідають наведеним ознакам:

А-спричиняє алергічні реакції. подразнення слизової оболонки

Б-є причиною глобального потепління

В-збільшення випадків захворювання на рак шкіри та виникнення мутацій

Г-деградація лісів і руйнування штучних споруд


1-парниковий ефект

2-кислотні дощі

3-смог

4-руйнування озонового шару

варіанти відповідей

1-а, 2-б, 3-г ,4-в

1-б, 2-г, 3-а ,4-в

1-г, 2-а, 3-б, 4-в

1-а, 2-г, 3-в, 4-б

Запитання 10

Учений, який в 1924 році вперше запропонував методику подолання стерильності міжвидових гібридів у рослин

варіанти відповідей

Г. Д. Карпеченко

П. П. Лук'яненко

І. В. Мічурін

М.І. Вавилов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест