Контрольна робота. "Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології"

27 запитань
Запитання 1

Введення чужорідного генетичного матеріалу в організм або клітину називається...

варіанти відповідей

транскрипція

транслокація

трансформація

трансляція

Запитання 2

Трансгенні організми отримують шляхом використання методів:

варіанти відповідей

щеплення

генної інженерії

клітинної інженерії

Запитання 3

З’єднайте термін з його визначенням:

1. Порода

2. Сорт

3. Штам

4. Добір

А. Чиста культура мікроорганізмів

Б. Популяції тварин, створені людиною

В. Відбір особин

Г.Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

 1.Б; 2. Г; 3. А; 4. В.


  1.А; 2. Б; 3. В; 4. Г.

 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В.

  1. В; 2. Г; 3. Б; 4. А.

Запитання 4

Біотехнологія - це наука

варіанти відповідей

про чистоту довкілля

про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 5

Практичне застосування результатів генної інженерії

варіанти відповідей

в медецині

в металургії

в селекції

в будівельній справі

Запитання 6

Клон - це:

варіанти відповідей

створені трансгенні рослини

створені трансгенні бактерії

клітини особини, які виникли не статевим шляхом

вирощені на спеціальних живильних середовищах організми

Запитання 7

Сьогодні створено ГМО баклажани, які мають високу холодостійкість завдяки гену, що був введений в їх геном від холодостійкого виду тварин. Як називаються такі організми:

варіанти відповідей

Трансгенні.

 

Геномні.

Гібридні

Новостворені

Запитання 8

Першим етапом селекції тварин є..

варіанти відповідей

несвідомий відбір

одомашнення

гібридизація 

методичний відбір

Запитання 9

Генетичну трансформацію рослин використовують:

варіанти відповідей

поліпшення харчових якостей рослин

стійкість рослин до факторів довкілля

синтезуваня речовин для фармакології

виведення нових сортів

Запитання 10

 Центр походження соняшника і кукурудзи:

варіанти відповідей

 Індійський

Середземноморський

Східноазіатський

Центральноамериканський

Запитання 11

Організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК:

варіанти відповідей

трансгенні

ГМО

клони

мутанти

Запитання 12

В чому полягає значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

варіанти відповідей

плюрипотентність

здатність до перетворення на різні типи клітин

здатність до поділу;

 здатність до необмеженого поділу.

Запитання 13

Незаконне використання біологічних засобів проти людей для досягнення особистих, політичних чи соціальних цілей - це...

варіанти відповідей

біотероризм

біотехнологія

клітинна інженерія

біонебезпека

Запитання 14

 Джерелом біологічної небезпеки є:

варіанти відповідей

Токсичні речовини хімічних підприємств;

Солі важких металів

Вода

Мікроорганізми, комахи, рослини

Запитання 15

 Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання :

варіанти відповідей

стовбурових клітин у лікуванні людини; 

клітин ембріонів;


стовбурових клітин

статевих клітин

Запитання 16

Основний недолік штучного добору полягає у тому, що

варіанти відповідей

особини відбираються за фенотипом без урахування генотипу 

особини відбираються за генотипом без урахування фенотипу

особини відбираються за генотипом і фенотипом

особин відбирають за розмірами

Запитання 17

 Генофонди тварин зберігаються у:

варіанти відповідей

кріолабораторіях

зоопарках

кріосховищах

Запитання 18

Першим етапом селекції тварин є..

варіанти відповідей

несвідомий відбір

одомашнення

гібридизація 

методичний відбір

Запитання 19

Як називається наука про створення нових та поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів?

варіанти відповідей

генетика

мікологія

селекція

гістологія

Запитання 20

Лікування спадкових, онкологічних, деяких вірусних захворювань шляхом введення генів у клітини пацієнтів з метою спрямованої зміни генних дефектів або надання клітинам нових функцій:

варіанти відповідей

аромотерапія

гіпотерапія

уринотерапія

генотерапія

Запитання 21

Поширення інфекційного захворювання на території всієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах

варіанти відповідей

пандемія

епіфітотія

епідемія

епізоотія

Запитання 22

"Чорна смерть" це назва

варіанти відповідей

віспи

висипного тифу

чуми

геморагічних лихоманок

Запитання 23

Завдяки успішному застосуванню сучасної генної терапії вперше вдалося вилікувати вроджений імунодефіцит у 4-річної Ашанти Де Сильва ще в 1990 році.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 24

Чинники біологічної небезпеки, що належать до патогенні неклітинних форм.

варіанти відповідей

віруси

бактерії

віроїди

пріони

Запитання 25

З скількох років громадянин України може стати донором

варіанти відповідей

з народження

з 21 р.

з 18 р.

з 16 р.

Запитання 26

Засновником біоетики є:

варіанти відповідей

А.Швейцен

Ван Р. Потер

О. Леопольд

Запитання 27

Питання, пов`язані з походженням культурних рослин, вивчав...

варіанти відповідей

В.І. Вернадський

Г. Мендель

Т. Морган

М. І. Вавилов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест