Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

24 запитання
Запитання 1

Біотехнологія - це

варіанти відповідей

наука про чистоту довкілля

наука про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 2

Найбільший внесок у визначення основних географічних центрів походження культурних рослин зробив:

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Трохим Лисенко

Джаред Даймонд

Микола Вавилов

Запитання 3

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 4

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 5

Наука, яка займається методами створення нових і поліпшенням існуючих сортів рослин, порід тварин, і штамів мікроорганізмів має назву

варіанти відповідей

Селекція

Біотехнологія

Медицина

Біологія

Запитання 6

Виберіть географічний цент походження кукурудзи

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Абіссінський 

Південноамериканський

Запитання 7

Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків:

варіанти відповідей

міжвидове

інбридинг

аутбридинг

віддалене

Запитання 8

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 9

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 10

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 11

Трансгенний організм — це організм,

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

який тривалий час перебував у контакті з трансгенами

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 12

Одним із основних методів селекції є

варіанти відповідей

біохімічний

природний добір

гібридизація

світлова мікроскопія

Запитання 13

Клон - це

варіанти відповідей

створені трансгенні рослини


генетично однорідні організми, які виникли нестатевим шляхом


створені трансгенні бактерії

Запитання 14

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 15

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 16

Вкажіть, які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів:

варіанти відповідей

хліб

молоко 

сир 

йогурт 

Запитання 17

Вкажіть головне призначення генної терапії:

варіанти відповідей

лікування спадкових захворювань 

схрещування різних видів 

створення ГМО 

отримання продуктів харчування

Запитання 18

Система комплексних заходів, спрямована на своєчасне виявлення біологічної небезпеки та забезпечення захисту від неї населення на відповідних територіях....

варіанти відповідей

біологічний тероризм

біологічна небезпека

біологічний захист

біологічна технологія

Запитання 19

Джерелом біологічної небезпеки є...

варіанти відповідей

збудники інфекційних хвороб

вода

токсичні речовини хімічних підприємств

солі важких металів

Запитання 20

У чому полягає значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

варіанти відповідей

плюрипотентність

здатність до перетворення на різні типи клітин

здатність до поділу;

 здатність до необмеженого поділу.

Запитання 21

Незаконне використання біологічних засобів проти людей для досягнення особистих, політичних чи соціальних цілей - це...

варіанти відповідей

біотероризм

біотехнологія

клітинна інженерія

біонебезпека

Запитання 22

Що означає зображенний знак?

варіанти відповідей

Біологічна небезпека

Радіація

Екологічна небезпека

Токсичні речовини

Запитання 23

7. Кавун, кава, тверда пшениця - походять з одного з цих центрів походження культурних рослин - це:

варіанти відповідей

А) Середземноморський

Б) Центральноамериканський

В) Абіссінський

Г) Східноазійський

Запитання 24

8. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості створив у 1920 році :

варіанти відповідей

А) Ч. Дарвін

Б) М.М.Амосов

В) О.О. Богомолець

Г) М.І.Вавілов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест