Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології.(3 частина)

Додано: 11 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 93 рази
30 запитань
Запитання 1

Лікарські препарати, які виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів...

варіанти відповідей

інсулін

гормон росту 

аспірин

парацетамол

Запитання 2

На малюнку під номером 1 зображені клітини...

варіанти відповідей

гамети

статеві

соматичні 

стовбурові

Запитання 3

Профілактикою, діагностикою та лікуванням безпліддя у людини займається:

варіанти відповідей

 медицина

репродуктивна медицина

 генна терапія

 генетика

Запитання 4

Клон - це....

варіанти відповідей

 створені трансгенні рослини

 генетично однорідні організми, які виникли нестатевим шляхом

створені трансгенні бактерії

вирощені на спеціальних живильних середовищах організми

Запитання 5

Видатний хірург, що винайшов і упровадив апарат штучного кровообігу, протези серцевих клапанів, розробив основи біологічної та медичної кібернетики – це:

варіанти відповідей
Запитання 6

Спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці анатомічного матеріалу від донора реципієнту і спрямований на відновлення здоров’я людини називається: 

варіанти відповідей

трансплантацією

репродуктологією

експлантацією  

культивацією  

Запитання 7

Генна інженерія виявилася дуже перспективною для медицини передусім у створенні нових методів біотехнології, а саме: 

варіанти відповідей

отримання ліків

створення і застосування рекомбінантних вакцин 

застосування рекомбінантних вакцин 

всі відповіді вірні

Запитання 8

У генотерапії НЕ вирізняють такі види, як: 

варіанти відповідей

соматична

позаклітинна

позаорганізмова

активація власних генів

фетальна

Запитання 9

Розділ науки, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини та всього живого, визначає, які дії щодо живого з морального погляду є припустимими, а які – неприпустимими – це: 

варіанти відповідей

етика  

біоетика 

естетика   

екологія

Запитання 10

В чому полягає значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

варіанти відповідей

плюрипотентність

здатність до перетворення на різні типи клітин

здатність до поділу

здатність до необмеженого поділу

Запитання 11

І.І. Мечников зробив такий внесок у розвиток медицини...

варіанти відповідей

відкрив явище "фагацитозу", заклав основи імунології

створив методи відновної хірургії ока 

винайшов апарат штучного кровообігу

створив вчення про взаємодію пухлин і організму

Запитання 12

 Принцип правдивості біоетики вказує на...

варіанти відповідей

необхідність достовірного інформування пацієнта про стан його здоров'я 

необхідність оптимальних лікарських рекомендацій щодо лікування пацієнта

якісне виконання своєї роботи лікарями

рівну доступність до медичної допомоги для кожного пацієнта

Запитання 13

 Чи дозволеним на сьогоднішній день є клонування людини?

варіанти відповідей

так, дозволено 

ні, клонування забороняється

дозволено, але не в усіх країнах

кожен сам має право вирішувати, що дає згоду на обробку свого біологічного матеріалу з метою створення клона

Запитання 14

Евтаназія - це..

варіанти відповідей

наукові дослідження на тваринах

втручання у репродукцію людини

припинення життя невиліковно хворої людини за її згодою

подовження життя людини завдяки сучасним технологіям

Запитання 15

Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах

варіанти відповідей

клітинна інженерія

генна інженерія

клонування

 трансплантологія

Запитання 16

Біотехнологічні методи широко використовуються в таких галузях медицини:

варіанти відповідей

репродуктивна медицина

генна медицина

ветеринарна медицина

трансплантація

Запитання 17

 Основною біотехнологією сучасної репродуктивної медицини є...

варіанти відповідей

екстракорпоральне запліднення

культивування клітин кісткового мозку

моноклональне розмноження

редагування гена CRISPR-Cas9

Запитання 18

Лікування спадкових, онкологічних, деяких вірусних захворювань шляхом введення генів у клітини пацієнтів з метою спрямованої зміни генних дефектів або надання клітинам нових функцій:

варіанти відповідей

аромотерапія

уринотерапія

гіпотерапія 

генотерапія

Запитання 19

Виберіть з переліку не основний принцип біоетики.

варіанти відповідей

людської гідності

автономії

правдивості

конфіденційності

толерантності

справедливості 

Запитання 20

Виберіть варіант із загальноприйнятою біоетичною позицією щодо репродуктивних технологій.

варіанти відповідей

повна заборона

виправдані без обмежень

часткова заборона, крім репродуктивного клонування

виправдані у разі безплідності

Запитання 21

Установити співвідношення між розділами медицини:

1. Теоретична.............А. Застосовується до пацієнта

2. Практична.......Б. Застосовуються у криміналістиці

3. Судова.........................В.Діагностика новоутворень

.....................................Г.Об'єднує різні медичні науки


варіанти відповідей

1В 2Б 3А

1Г 2А 3Б 

1А 2Б 3В

1Б 2А 3Г

Запитання 22

 Установити співвідношення між внеском вітчизняних вчених:

1. І.Мечников..............А. Першим створив протези серцевих клапанів.

2. В.Філатов......Б. Лауреат Нобелівської премії за явище фагоцитозу.

3. М.Амосов.....................................В. Створив протихолерну вакцину.

.............................Г.Створив метод відновлення рогової оболонки ока.


варіанти відповідей

1Б 2Г 3А

1Г 2А 3В 

1А 2Б 3В

1В 2Г 3Б

Запитання 23

Оберіть основне завдання сучасної медицини та її

основні розділи.


 варіанти відповідей

Зниження передчасної смерті від неінфекційних хвороб

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччя у різному віці

Зниження ризику тяжких травм в результаті ДТП

рекомбінантна 

 фізіологічна

 теоретична 

 практична 

Запитання 24

Вчені, які винайшли засіб "Кровоспас"призначений передусім для швидкого зупинення масивної (критичної) кровотечі в польових умовах – на етапі надання само-, взаємо- й першої некваліфікованої домедичної та медичної допомоги. 

варіанти відповідей

Американці

Французи

Українці

Запитання 25

 Що таке медична трансплантологія?

варіанти відповідей

пересадка органів

розвиток молекулярної біології 

біоінформатика

хіміотерапія

Запитання 26

Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини за працю «Імунітет при заразних хворобах». Відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету та заклав основи імунології. 

варіанти відповідей
Запитання 27

Видатний фізіолог, розвинув вчення про сполучну тканину, її функції, концепцію старіння як ослаблення трофічної функції сполучної тканини, створив вчення про взаємодію пухлини і організму. 

варіанти відповідей
Запитання 28

Видатний офтальмолог, створив методи відновної хірургії ока, розробив проблему трансплантації рогової оболонки, творець тканинної терапії. 

варіанти відповідей
Запитання 29

Лікування спадкових хвороб внесенням змін  у геном людини шляхом заміни дефектних генів нормальними....

варіанти відповідей

генотерапія

ензимотерапія

хірургія

цитотерапія

Запитання 30

Метод молекулярної біології, що дозволяє збільшити малі концентрації фрагментів ДНК чи РНК в біоматеріалі для діагностики, в тому числі і COVID- 19

варіанти відповідей

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція

електрофорез 

діаліз

спектрофотометрія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест