Завдання для поетапної атестації. З професії "Оглядач вагонів"

Додано: 11 червня
Предмет:
Тест виконано: 11 разів
60 запитань
Запитання 1

Запитання 1

Забороняється випускати в експлуатацію і допускати до руху в поїздах рухомий склад, включаючи спеціальний рухомий склад 

 


 


 варіанти відповідей

А)відломом в будь-якій частині осі колісної пари чи тріщиною в ободі, диску і ступиці колеса

 Б) з тріщиною в будь-якій частині осі колісної пари чи тріщиною в ободі, диску і ступиці колеса,;

  В)з тріщиною в будь-якій частині осі колісної пари чи тріщиною в ободі, диску і ступиці колеса, за наявності накату.

  

Г) з тріщиною ступиці колеса, за наявності гострокінцевого накату на ділянці сполучення підрізаної частини гребеня колісної пари з його вершиною

Запитання 2

Запитання 2

За швидкостей руху понад 120 км/год. до 140 км/год прокат по колу катання у локомотивів, моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонів – 

варіанти відповідей

 


  


 

варіанти відповідей

А)більше 5 мм;

 Б)5 мм;

 В) менше 5 мм;

Г)не більше 5 мм;

Запитання 3

Запитання 3

За швидкостей руху до 120 км/год прокат по колу катання у локомотивів, а також у моторвагонного рухомого складу та пасажирських вагонів у поїздах далекого сполучення

 


 


  ;

  


варіанти відповідей

А)більше 7 мм;

Б) не більше 7 мм;

В) менше 7 мм

Г) не менше7 мм;

Запитання 4

Завдання 4

Заземлення це:
варіанти відповідей

А) Примусове електричне з'єднання із землею або її еквівалентом металевих струмоведучих частин електроустановок, корпусів та оболонок, конструкцій тощо,які можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції проводів;

Б) Провідник або кілька з'єднаних провідників, що дотикаються до землі;

В) Електричне з'єднання з нульовим проводом металевих не струмопровідних частин електрообладнання.

Запитання 5

Завдання 5

Чи можна гасити водою лаки, фарби, розчинники? 


варіанти відповідей

А) Можна;

Б) не можна

В) можна гарячою.

Запитання 6

Швидкість руху поїзду при повзуні понад 12 мм:

   


 


варіанти відповідей

 А)12 км/год. за умови виключення можливості обертання колісної пари;

  Б)10 км/год. за умови виключення можливості обертання колісної пари

В)14 км/год. за умови виключення можливості обертання колісної пари;

В) 15 км/год. за умови виключення можливості обертання колісної пари;

Запитання 7

При величині повзуна відповідно …….. - із швидкістю 10 км/год., де колісна пара має бути замінена. 

 

 

  


  


   

варіанти відповідей

А)менше 6 до 12 мм;

 Б) більше 6 до 12 мм;

 В)більше 5 до 10 мм;

Г) менше 5 до 10 мм;

Запитання 8

Якщо на шляху прямування у вагона, виявлено повзун (вибоїну) ……….дозволяється довести такий вагон без відчеплення від поїзда (пасажирський - із швидкістю, не більшою 100 км/год., вантажний - не більшою 70 км/год.) до найближчого пункту технічного обслуговування, що має засоби для заміни колісних пар.

 

 

;

  

;

 


варіанти відповідей

 А) глибиною до 1 мм, але не більше 2 мм;

  

 Б) глибиною понад 1 мм, але не менше 2 мм

В)глибиною понад 1 мм, але не більше 2 мм

Г ) глибиною мнеше1 мм, але не більше 2 мм.

Запитання 9

За стан охорони праці на підприємстві відповідає:
варіанти відповідей

А) роботодавець;

Б) спеціаліст з охорони праці

В) головний інженер.

Запитання 10

Візки пасажирських вагонів призначені


  


 

варіанти відповідей

для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил. та для створення щтучного опору під час руху

для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил., та встановлення і закріплення підвагонного обладнаня

  для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил. 

 для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил., та є основою для рами

Запитання 11

Яке має призначення візок вантажного вагона


 

 


 


   

   

варіанти відповідей

 для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил.

  для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил., та є основою для рам

для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил., та встановлення і закріплення підвагонного обладнаня

для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил. та для створення щтучного опору під час руху

Запитання 12

Визначте будь-ласка для якого типу вантажного вагону це є складовими частинами рами

•        хребтової балки,

•        двох шворневих балок;

•        поперечних проміжних балок;

•        двох поздовжніх обв’язувальних балок або поясів;

•        двох кінцевих балок. 

 

 

варіанти відповідей

 критого вагону

вагону-цистерни

напіввагону

чотиривісного універсального вагона

Запитання 13

Яке призначення має рама вагону?


 

 

 
варіанти відповідей

для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил., та встановлення і закріплення підвагонного обладнаня

 

 для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил. та для створення щтучного опору під час руху

 передачі тягових і гальмових зусиль, розподілен­ня навантаження на візки, а також для кріплення гальмового, автозчепного та іншого обладнання

 для направлення руху вагона по рейковій колії, за­безпечення плавного вписування в колію, сприймання і передачі тягових і гальмових сил. 

Запитання 14

Вкажіть який це описано вид схеми сполучення рами візка з колісни­ми парами. якщо рама візка безпосередньо з’єднується з бук­сами 


     


 

   


варіанти відповідей

пружнощелепна без балансирів 

пружнощелепна балансирна

безпосередня жорстка

 безщелепна 

Запитання 15

Вкажіть який це описано вид схеми сполучення рами візка з колісни­ми парами. якщо рама візка опирається через ресори на букси за відсут­ності щелеп 


        

 


 

  

 

варіанти відповідей

 безщелепна 

 пружнощелепна без балансирів

пружнощелепна балансирна

безпосередня жорстка

Запитання 16

Вкажіть який це описано вид схеми сполучення рами візка з колісни­ми парами. якщо між рамою візка і буксами розмі­щуються елементи ресор в так званих «щелепах» (направляючих), які обмежують переміщення букс відносно рами 


        

  

 

  

  

  


варіанти відповідей

пружнощелепна балансирна

 безщелепна

пружнощелепна без балансирів 

 безпосередня жорстка

Запитання 17

Основними обов'язками працівників залізничного транспорту

є:
варіанти відповідей

а) задоволення потреб щодо перевезеньпасажирів та вантажів при

безумовному забезпеченні безпеки руху тазбереження вантажів, що

перевозяться, ефективне використання технічних засобів, дотримання

вимог охорони праці та навколишнього природного середовища

б) забезпечувати безпеку пасажирів,створювати їм необхідний комфорт,

культурно обслуговувати їх на вокзалах,у поїздах, бути ввічливими й

люб'язними у спілкуванні з усіма особами, які користуються

послугами залізничного транспорту, та одночасно вимагати від них

виконання діючих на залізничному транспорті правил.

в)дотримуватись вимог стандартів

і метрологічних норм та правил,

правил й інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки,

встановлених для роботи, яка ним виконується

Запитання 18

Який вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів:


;

варіанти відповідей

а) вуглекислотний (ОУ-2);

б) пінно-хімічний (ОХП-10);

в) повітряно-пінний (ОВП)

г) порошковий (ОП-1).

Запитання 19

Види габаритів на залызничному транспортіваріанти відповідей

а) проміжний

б) навантаження

в) штучні

г) вивантаження

Запитання 20

Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпекиваріанти відповідей

а) Закон „Про пожежну безпеку

б) Конституція України;

в) Наказ МВС України від 07.12.96

г) Державні Стандарти України;

Запитання 21

Які види ревізії буксових вузлів виконують в процесі експлуатації вагонів

варіанти відповідей

звичайна, і проміжна

часткова і повна

Повна і проміжна

повна і звичайна

Запитання 22

Сигнал пожежної тривоги подається
варіанти відповідей

а) .. _______

б) _______

в) ______ . .

Запитання 23

За способом сприйняття сигнали поділяються


 варіанти відповідей

а) Видимі

б) Звукові

в) Слухові

 г) Денні

Запитання 24

Яким буде шлях поїзда до повної зупинки на прямій ділянці при вимкнених тягових двигунах. без застосування гальм. якщо швидкість поїзда V=72км\год. маса поїзда М=3500тваріанти відповідей

 А13.6км

 5км

 до 2км

 28км

 10,5 км

Запитання 25

прилади для штучного збільшення сил опору руху. називаються:


 

 


 

 

варіанти відповідей

гальмівними приладами

штучними приладами

 додатковими приладами локомотива

приладами штучного опору руху

фрикційними приладами

Запитання 26

Сили, які створюють штучний опір руху називають:

 

 протилежні сили

варіанти відповідей

 гальмівні сили

 штучні сили

 додаткові сили

допоміжні сили

Запитання 27

Чим позитивно відрізняються композиційні колодки від стандартних чавунних 

 

варіанти відповідей

 збільшенням в 3 рази коефіцієнтернтя

збільшення плями контакту з колесом ( поверхнею кочення)

самоочисткою поверхні тертя

Запитання 28

Як називається явище, коли колесо перестає обертатись і ковзає по рейці при рксі поїзда який продовжує рух 


 

варіанти відповідей

 юз

поступаюче ковзання

 динамічна зупинка

неконтрольований рух поїзда

Запитання 29

одна із складових частин гальмівного обладнання вагону варіанти відповідей

 кран машиніста

компресор

 гальмівний цилінд

 гальмівноважільна передача

Запитання 30

Електроповітрерозподільник № 305 встановлено на

варіанти відповідей

 вантажних вагонах

 на пасажирських вагонах

 на локомотивах

Запитання 31

Гальмівний циліндр призначений


 

 


варіанти відповідей

для перетворення енергії стисненого повітря в поступальний рух штока гальмівного циліндра, яке через систему важеля передачу забезпечує відведення гальмівних колодок від поверхні кочення колеса, здійснюючи при цьому відведення гадьмівних колодок від поверхні кочення коліс

Для збереження запасу стисненого повітря і притиснення гальмівних колодок до коліс, здійснюючи при цьому гальмування

 для перетворення енергії стисненого повітря в поступальний рух штока гальмівного циліндра, яке через систему важеля передачу забезпечує притиснення гальмівних колодок до поверхні кочення колеса, здійснюючи при цьому гальмування

Запитання 32

З'єднувальний гальмовий рукав призначений 


варіанти відповідей

 для з'єднання магістралі між гальмівними одиницями поїзда,

для передачі стискаючих зусиль поїзда

 для передачі електричного струму на електроповітророзподільник

Запитання 33

Всі гумові деталі, що входять до гальмівне обладнання вагона, повинні ставитися в залежності від стану і з урахуванням термінів придатності. Встановлено терміни придатності: для гумовотекстильних рукавів термін заміни передбачений через:
 варіанти відповідей

 6 років

3 роки

 5 років

 2 роки

Запитання 34

Всі гумові деталі, що входять до гальмівне обладнання вагона, повинні ставитися в залежності від стану і з урахуванням термінів придатності. Встановлено терміни придатності: для ущільнюючіих кілець термін заміни передбачений через:
 


 

варіанти відповідей

 5 років

2 роки

 3 роки

4 роки

Запитання 35

Всі гумові деталі, що входять до гальмівне обладнання вагона, повинні ставитися в залежності від стану і з урахуванням термінів придатності. Встановлено терміни придатності: для манжетів гальмівних циліндрв термін заміни передбачений через:


 

варіанти відповідей

 2 роки

 6 років

 4 роки

1 рік

Запитання 36

Який це описано вид технічного огляду для пасажирського вагону: ?

технічне обслуговування вагонів у складі поїзда на станції формування і обороту перед відправленням у рейс і в рейсі на пасажирсь­ких станціях, де є ПТО

варіанти відповідей

ТО -1

ТО-2

ТО-3

ДР

Запитання 37

Який це описано вид технічного огляду для пасажирського вагону: ?

єдина технічна ревізія основних вузлів пасажирських вагонів, виконується в пунктах приписки з відчепленням вагонів від складу поїзда, а також перед початком експлуатації вагонів, які не використову­вались у перевезеннях більше 3 місяців;

варіанти відповідей

ТО-2

ТО-3

ДР

ТО-1

Запитання 38

Який це описано вид технічного огляду для пасажирських вагонів?

технічне обслуговування в пунктах формування, проводиться два рази на рік перед початком літніх або зимових перевезень пасажирів (в травні і жовтні);

варіанти відповідей

ТО-1

ТО-2

КР

ДР

Запитання 39

Терміни проведення ремонтів КР-1 установлені залежно від типів ва­гонів , але не раніше, як через ,,,,,,,,,,,

варіанти відповідей

4 роки

7років

5 років

3 роки

Запитання 40

 Система технічного обслуговування і ремонтів вантажних вагонівпе­редбачає виконання таких видів робіт:, а саме

 технічне обслуговування порожніх вагонів, які проходять комплексну підготовку до перевезень з відчепленням від поїзда і подачею на спеціальні ремонтні колії або пункти (ущільнення кузова, очищення та промивання кузовів або котлів цистерн та інші роботи); Вкажіит який це описано вид

варіанти відповідей

ТОв-2

ТОВ-1

ТО -1

ТО

Запитання 41

Система технічного обслуговування і ремонтів вантажних вагонівпе­редбачає виконання таких видів робіт:

це контроль за технічним станом вагонів, які перебувають у складі поїздів, а також порожніх, які відібрані для навантаження (огляд, ремонтні і профілактичні роботи) і не потребують відчеплення від соста­ва поїзда чи групи вагонів; виявлення несправностей та їх усунення, по­становка в поїзди і прямування в них справних вагонів

варіанти відповідей

ТО в -1

ТОв-2

ТО

Запитання 42

Граничні строки вилучення вантажних вагонів у капітальний ремонт, залежно від роду і року випуску, установлені не раніше: після побудови

варіанти відповідей

9-16 років

8-15 років

10-17 років

5-12 років

Запитання 43

Яка кількість гасників коливань встановлена на візку КВЗ-ЦНІІ І типу

варіанти відповідей

2

4

6

3

Запитання 44

Яка кількість гасників коливань встановлена на візку КВЗ-ЦНІІ ІІ типу

варіанти відповідей

4

2

1

3

Запитання 45

На рухомому складі залізниць України застосовують автозчіпку :

варіанти відповідей

Жорстка

Нежорстка

Гвинтова

СА-3

Запитання 46

Який тип шаблону застосовують для перевірки ширини корпусу зіву автозчіпки

варіанти відповідей

816 р

821 р

827 р

845 р

Запитання 47

Шаблон для перевірки корпусу щеплення автозчіпки

варіанти відповідей

Абсолютний шаблон

821

816

827р

Запитання 48

Які допустимі розміри і відхилення колісних пар та їхніх елементів при випуску колісних пар із ремонту допускаються у наступних елементах:

Товщина гребня ( без обточування і з заміною елементів мм)

варіанти відповідей

30.0-33.0

28.0-33.0

29.0-30.0

Запитання 49

Які допустимі розміри і відхилення колісних пар та їхніх елементів при випуску колісних пар із ремонту допускаються у наступних елементах:

Нерівномірний прокат

варіанти відповідей

5мм

7мм

Не допускається

1.5 мм

Запитання 50

Якщо при зустрічі поїзду сходу ви помітили вікид мастила пластівцями на диск і обід колеса це свідчить про

варіанти відповідей

надмірну кількість мастила у буксових вузлах

нещільне притискання оглядової кришки

підшипник зруйнований

нещільне притискання закріплюючої кришки кришки

Запитання 51

Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги:
.


варіанти відповідей

а) пінно-хімічними;

б) пінними;

в) порошковими;

г) вуглекислотними

Запитання 52

Що не заборонено гасити водою?

      

    

     

    варіанти відповідей

а) електроустановки під напругою;

  б) речовини, що горять без доступу кисню;

 в) горючі речовини, в яких питома вага менша  за воду

  г) тверді горючі матеріали.

Запитання 53

За допомогою якого приладу вимірюють атмосферний тиск:


варіанти відповідей

а) термометр

б) гігрограф;

в) барометр;

г) анемометр.

Запитання 54

Послідовність надання допомоги:


варіанти відповідей

А) з ясувати причину нещасного випадку, з»ясувати стан потерпілого, надати допомогу, викликати швидку допомогу;

Б) з»ясувати причину нещасного випадку, з»ясувати стан потерпілого,з»ясувати,що за підручні засоми маються для надання допомоги,  надати допомогу, викликати швидку допомогу;

В) викликати швидку допомогу,  з»ясувати стан потерпілого;

Г) надати допомогу і чекати швидку допомогу.

Запитання 55

При опіках сірчаною кіслотою рану обробляють:;варіанти відповідей

А) рослинним чи тваринним  жиром;

Б) водою;

В) розчином питної соди

Г) 2% розчином уксусної кіслоти.

Запитання 56

При якій відносній вологості умови роботи вважаються умовами з підвищеною електронебезпекою?

 


  

 


варіанти відповідей

  а). менше 40%;

   б). більше 75%;

 в). 40 ׃ 60%;

  г). 50%.

Запитання 57

Яка форма ВУ заповнюеться після проведення повного опробування гальм?

варіанти відповідей

ВУ-23

ВУ-45

ВУ-14

ВУ-25

Запитання 58

Вкажіть , що є основною частимною кузова

варіанти відповідей

вікна, двері

Дах, підлога

всі варіанти відповідей вірні

Запитання 59

Вкажіть , що є складовою частимною кузова пасажирського вагона

варіанти відповідей

 вікна, двері

 Дах, підлога

 всі варіанти відповідей вірні

Запитання 60

Що відносять до основних частин вагону

варіанти відповідей

Бокові та торцеві стіни кузова вагону

Дах та підлога кузова вагону

Ударно-тягові пристрої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест