Завдання для самоперевірки з теми: "Прямокутна система координат"

Додано: 17 травня 2023
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 332 рази
17 запитань
Запитання 1

Якими є прямі при перетині яких утворюються координатна площина

варіанти відповідей

Паралельні

Доповняльні

Перпендикулярні

Накладаються

Запитання 2

Вісь OX називають

варіанти відповідей

Вісь абсцис

Вісь ординат

Вісь симетрії

центральний стрижень

Запитання 3

Вісь Оу називають

варіанти відповідей

Вісь абсцис

Вісь ординат

Вісь симетрії

центральний стрижень

Запитання 4

Прямокутна система координат складається

варіанти відповідей

Осей координат

Одиничний відрізок

Координата точки

Початок відліку

Вказаний додатній напрямок

Вказаний від'ємний напрямок

Запитання 5

Записуючи координати точки на перше місце ставлять

варіанти відповідей

Абсцису

Ординату

0

Нема різниці

Запитання 6

Виберіть точки ,що лежать на осі абсцис

варіанти відповідей

А( 0; -2)

В( 3; -2)

С( 4; 0)

Д( 6; 8)

Запитання 7

Виберіть точки ,що лежать на осі ординат

варіанти відповідей

А( 0; -2)

В( 6; -2)

С( 4; 9)

Д( 6; 0)

Запитання 8

Які прямі утворюють координатну площину

варіанти відповідей

Паралельні прямі

Прям,і що перетинаються

Перпендикулярні прямі

Прямі ,що збігаються

Запитання 9

Скільки існує координатних чвертей

варіанти відповідей

Одна

Дві

Три

4

Запитання 10

Якій чверті належить точка А( 3; -2)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Якій чверті належить точка

А( 2; 6)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Якій чверті належить точка А( -6; 2)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Назвати точку якого має абсцису 4

варіанти відповідей

А( 0; -2)

В( 3; 4)

С( 4; -2)

Д( -4; 0)

Запитання 14

Назвати точку яка має ординату -3

варіанти відповідей

В( -3; 4)

А( 0; 3)

Д( 3; -3)

К (-3; 0)

Запитання 15

У прямокутнику ABCD вказати координати вершини Д, якщо

А( -3; -1);В( -3; 3),С( 5; 3)

варіанти відповідей

( -1; 5)

( 3; 5)

( 5; -1)

( -1; -5)

Запитання 16

Для координат другої чверті істинним є твердження

варіанти відповідей

X- додатній, у-від'ємний

Х-від'ємний, у -додатній

X- додатні,у-додатній

X -від'ємний, у -від'ємний

Запитання 17

На координатній площині побудуйте точки А( -6; -2),В( 2; 5),С( 3; -5),Д(-8;4)

Знайдіть координати точок перетину прямих AB і CD


варіанти відповідей

( -4; -1)

(0; -4)

( -1; 4)

(-2;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест