Займенник. Розряди займенників

Додано: 13 квітня 2021
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 111 разів
14 запитань
Запитання 1

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Займенник — це самостійна повнозначна незмінна частина мови, яка об'єднує слова, що вказують на предмети, ознаки, кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що?

Займенник — це самостійна повнозначна змінна частина мови, яка об'єднує слова, що вказують на предмети, ознаки, кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки? 

Займенник — це самостійна повнозначна змінна частина мови, яка об'єднує слова, що називають предмети, ознаки, кількість, і відповідає на питання хто? що? який? чий? 

Займенник — це самостійна повнозначна змінна частина мови, яка об'єднує слова, що вказують на предмети, ознаки,не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який?

Запитання 2

Займенники виражають такі граматичні категорії:

варіанти відповідей

відмінка, а також роду, особи й числа (ті, що вказують на ознаки)

роду й числа (ті, що вказують на ознаки)

відмінка, відміни, а також роду й числа (ті, що вказують на ознаки)

відмінка, а також роду й числа (ті, що вказують на ознаки)

Запитання 3

Займенники в реченні виконують такі синтаксичні функції:

варіанти відповідей

підмета, означення, додатка

присудка, підмета, означення, додатка

підмета, присудка, додатка

присудка, означення, додатка

Запитання 4

Займенники можуть переходити в інші частини мови:

варіанти відповідей

в іменники

в частки

у прислівники

усі варіанти правильні

Запитання 5

Укажіть варіант, де усі слова - займенники.

варіанти відповідей

що-небудь, коли-небудь, абихто, будь-як

абиде, ні до чого, ніякий, будь-що

ніде, ніколи, якийсь, скільки-небудь

котрийсь, дехто , деякий, ні за що

Запитання 6

За значенням займенники поділяють на такі групи (розряди):

варіанти відповідей

особові, зворотний, питальні, відносні, заперечні, неозначені, вказівні, означальні, присвійні

особові, зворотний, відносні, заперечні, неозначені, вказівні, означальні, присвійні

особові, зворотний, питальні, відносні, заперечні, неозначені, означальні, присвійні

особові, питальні, відносні, заперечні, неозначені, вказівні, означальні, присвійні

Запитання 7

Усі займенники неозначені в рядку:

варіанти відповідей

дехто, щось, що-небудь, якийсь, будь-який, абищо, хтозна-що

дехто, дещо, хто, будь-який, ніякий, хтозна-що, аніскільки

деякий, хтось, щось, ніщо, хто-небудь, який, будь-який

якийсь, будь-який, будь-що, абихто, що, абиякий, хтозна-що

Запитання 8

Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

мій, твій,ти, ваш, їхній, свій

мій, твій, наш, ваш, тобі, її

моє, твій, наша, твоєму, їхній, свій

мій, ти, наш, ваш, його, вона

Запитання 9

Правильно написано займенники в рядку:

варіанти відповідей

бозна-який, чий-небудь. чийсь, аби-хто, деякий

казна-який, хто-небудь чийсь, абихто, де-який

що-небудь, хтось, абихто, деякий, ні з ким

чийсь, аби з ким, де-котрий, якийсь, скількись

Запитання 10

 Займенники Ви, Ваш пишуться з великої літери

варіанти відповідей

для виявлення ввічливого, пошанного ставлення до співрозмовника

на початку речення

в особистому письмовому спілкуванні

в діловому листуванні

Запитання 11

Визначте розряд наведених займенників: який, яка, яке, які, котрий, котра, котре, скільки, ким, чийого, чому

варіанти відповідей

неозначені

заперечні

питальні

відносні

Запитання 12

Укажіть речення, у яких є займенник.

варіанти відповідей

Закоханий мій Петро по самі вуха. 

І на нашій вулиці колись буде свято.

´У людини завжди є заповітна мрія.

´Я тоді працював на іншому підприємстві. 

Запитання 13

Укажіть неправильно побудовані речення.

варіанти відповідей

Цей миючий засіб зберігається при всякій температурі.

У мого брата канікули вже розпочалися.

Я впевнений, що доля випускників у своїх руках.

Письменники у своїх творах часто порушують загальнолюдські проблеми.

Запитання 14

Укажіть правильно побудовані речення.

варіанти відповідей

Страшна новина вразила мене в саме серце.

Ніхто того не відає, як бідний обідає.

Ми з тобою, як риба з водою.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест