21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Збереження та реалізація спадкової інформації

Додано: 14 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
36 запитань
Запитання 1

Ділянка молекули ДНК, у якій закодовано інформацію про певну ознаку

варіанти відповідей

рецесивна ознака

домінантна ознака

ген

чисті лінії

Запитання 2

  Властивості живих організмів передавати свої ознаки і властивості нащадкам:

варіанти відповідей

розмноження  

мінливість   

спадковість

гібридизація

Запитання 3

Якщо материнська клітина мала 8 хромосом , то дочірні клітини після мітозу отримають кількість хромосом:

варіанти відповідей

2

4

8

16

Запитання 4

Мітоз має важливе біологічне значення, тому що:

варіанти відповідей

є основним механізмом утворення гамет; 

забезпечує сталість хромосомного набору;

забезпечує редукцію каріотипу;

забезпечує генетичну мінливість дочірніх клітин.

Запитання 5

Які клітини діляться шляхом мітозу

варіанти відповідей

 будь-які

лише нестатеві (соматичні)

 лише статеві

Запитання 6

Яка фаза клітинного циклу зображена на малюнку?

варіанти відповідей

інтерфаза

метафаза

профаза

телофаза

анафаза

Запитання 7

Оберіть правильний порядок фаз мітозу:

варіанти відповідей

анафаза, метафаза, телофаза, профаза;

 профаза, анафаза, метафаза, телофаза;

метафаза, профаза, анафаза, телофаза;

 профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Запитання 8

Результат мітозу -

варіанти відповідей

Дві різні клітини

Дві однакові клітини з різним набором хромосом

Дві нові клітини, ідентичні материнській

Запитання 9

На одній із фаз мітотичного поділу всі хромосоми вишиковуються по лінії екватора клітини. При цьому можна визначити форму, розмір та кількість хромосом у клітині. Ця фаза називається:

варіанти відповідей

1. Профаза.

2. Метафаза.

3. Анафаза.

4. Телофаза.

Запитання 10

Обмін ділянками гомологічних хромосом називається:

 

варіанти відповідей

А кон’югацією; 

Б кросинговером; 

В реплікацією;

Г редукцією.

Запитання 11

Материнська клітина має 24 хромосом. Вкажіть, яку кількість хромосом матимуть дочірні клітини внаслідок її поділу шляхом мейозу:

   

варіанти відповідей

А 12;

Б 24;

 В 6;

Г 48.

 

Запитання 12

Вкажіть правильне твердження:  

варіанти відповідей

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 гаплоїдних (1n) гамети

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 4 диплоїдних (2n) клітини

під час мейозу з 1 диплоїдної (2n) материнської клітини утворюється 2 диплоїдних (2n) клітини

Запитання 13

Кросинговер відбувається під час

варіанти відповідей

профази І

профази ІІ

метафази І

метафази ІІ

Запитання 14

Статеві клітини тварин утворюються шляхом

варіанти відповідей

амітозу

мітозу

мейозу

кіфозу

Запитання 15

Назвіть зображений на схемі процес

варіанти відповідей

репарація

реплікація

транскрипція

трансляція

Запитання 16

Вкажіть реплікаційний ланцюг у поданій ділянці ДНК:

АЦТ - ТТГ- ГАТ- ЦАГ

варіанти відповідей

ТГА-ЦЦА-АУГ-ГТГ

АЦТ-ТТГ-ГАТ-ЦАГ

ТГА-ААЦ -ЦТА-ГТЦ

ТГА- АЦЦ- ЦТТ-ГТЦ

Запитання 17

Кількість нуклеотидів, що входять до складу кодона:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

З чого складається процес трансляції?

варіанти відповідей

 Ініціації 

Синтезу

Розщеплення білків

Елонгації 

Термінації

Запитання 19

Процес, під час якого усуваються пошкодження, що виникають у ДНК, називають:

варіанти відповідей

транскрипція

репарація

трансляція

сплайсинг

Запитання 20

У процесі транскрипції відбувається синтез молекули:

варіанти відповідей

РНК

ДНК

білка

ліпіда

Запитання 21

У процесі трансляції відбувається:

варіанти відповідей

матричний синтез іРНК

синтез тРНК

синтез рибосомної РНК

синтез поліпептидного ланцюга

Запитання 22

Позначте кількість амінокислот, що входять до складу білка, який кодується іРНК зі 120 нуклеотидів.

варіанти відповідей

20

30

40

60

Запитання 23

Позначте антикодон тРНК, комплементарний кодону ГАЦ іРНК

варіанти відповідей

ЦУГ

ГАЦ

ЦТГ

АУГ

Запитання 24

Який процес зображений на малюнку?

варіанти відповідей

транскрипція

трансляція

репарація ДНК

біосинтез білка

Запитання 25

Яка РНК зображена на малюнку?

варіанти відповідей

рРНК

ДНК

іРНК

тРНК

Запитання 26

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка?

варіанти відповідей

тРНК

ДНК

іРНК

рРНК

Запитання 27

Якщо материнська клітина перед мейозом мала 46 хромосом, то скільки хромосом буде мати кожна з чотирьох утворених статевих  клітин?

варіанти відповідей

23

46

92

Запитання 28

Під час анафази ІІ мейозу до полюсів материнської клітини розходяться… 

варіанти відповідей

гомологічні хромосоми 

хроматиди кожної хромосоми

Запитання 29

Визначте фазу, в якій клітина росте і накопичує енергію та білки для поділу:

варіанти відповідей

профаза

анафаза

телофаза

інтерфаза

Запитання 30

Процес злиття жіночої і чоловічої статевих клітин називається...

варіанти відповідей

оогенез

гаметогенез

запліднення

сперматогенез

Запитання 31

Партеногенез - це...

варіанти відповідей

процес утворення органів

процес утворення тканин

індивідуальний розвиток організму

форма статевого розмноження

Запитання 32

Стінки бластули складаються з...

варіанти відповідей

одного шару клітин

двох шарів клітин

трьох шарів клітин

чотирьох шарів клітин

Запитання 33

Диплоїдні клітини мають формулу:

варіанти відповідей

n

2n

3n

4n

Запитання 34

Розташуйте в хронологічній послідовності стадії ембріонального розвитку

А) гаструла

Б) бластула (морула)

В) зигота

Г) нейрула

варіанти відповідей

В, Б, А, Г

А, Б, В, Г

А, Б, Г, В

Г, А, Б, В

Запитання 35

Прямий розвиток – це:

варіанти відповідей

коли народжений організм не схожий на дорослу особу, в процесі розвитку відбуваються глибокі зміни (метаморфози)

коли народжений організм схожий на дорослу особу

Запитання 36

Процес утворення і дозрівання статевих клітин, який відбувається в статевих залозах, називається:

варіанти відповідей

запліднення

гаметогенез

сперматогенез 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест