Згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Самостійна робота.

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
8 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей

Q=cm(t2-t1)

Q=qm

Q=λm

Q=r m

Запитання 2

Одиницею вимірювання питомої теплоти згоряння палива є:

варіанти відповідей

Дж/кг

Дж

МДж

Дж⋅кг

Запитання 3

Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

кам’яне вугілля

бензин

нафта

дрова

порох

торф

Запитання 4

Коефіцієнт корисної дії нагрівника дорівнює:

варіанти відповідей

кількості палива, що згоряє за одиницю часу

масі палива, що згоряє

добутку питомої теплоти згоряння палива на кількість палива, що згоряє

відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, що виділяється при згорянні палива

Запитання 5

Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг, називається

варіанти відповідей

питомою теплотою згорання

питомою теплотою плавлення

питомою теплотою конденсації

питомою теплотою випаровування

Запитання 6

Яке паливо масою 150 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 660 МДж енергії?

варіанти відповідей

нафта

гас

дрова

бензин

Запитання 7

Воду масою 2,5 кг нагріли, спаливши для цього 14 г бензину. Визначте кінцеву температуру води, якщо її початкова температура дорівнювала 180С.

варіанти відповідей

790С

690С

700С

590С

Запитання 8

11. Визначте масу сухих дров, які потрібно спалити, щоб довести до кипіння 2 л води, взятої при температурі 20 °C. ККД нагрівника 40%. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг °C, питома теплота згоряння дров становить 10 МДж/кг.

варіанти відповідей

1,68 кг

0,168 кг

168 кг

16,8 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест