Змінні, команда присвоювання

Додано: 20 січня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 69 разів
28 запитань
Запитання 1

Як ти думаєш, що являє собою програма з точки зору програміста?

варіанти відповідей

Текст написаний звичайною мовою

Текст написаний спеціальною мовою програмування

Це алгоритм поданий у вигляді спеціальних графічних блоків

Це набір чисел, які і будь-які дані в комп’ютері

Запитання 2

Яка команда записана правильно і відобразить повідомлення Hello, world?

варіанти відповідей

print(“Hello, world”)

print(Hello, world)

print “Hello, world”

print “(Hello, world)”

Запитання 3

Яка помилка допущена в цьому коді? print “(Hello, world!)”

варіанти відповідей

Помилковий тип лапок

Помилковий тип дужок

Неправильно записана команда

Неправильний порядок лапок і дужок

Запитання 4

Яка помилка допущена в цій програмі? prynt (“Hello, world!”)

варіанти відповідей

Помилковий тип лапок

Помилковий тип дужок

Неправильно записана команда

Неправильний порядок символів

Запитання 5

Вибери фрагмент програми з помилкою.

варіанти відповідей

print(“Задай число”)

print(“Додавання:”2+5)

print(“Додавання:”,2+5)

print(2+5,“Додавання”)

Запитання 6

Вкажи фрагмент програми, що не містить помилок.

варіанти відповідей

print(“Я люблю програмувати”)

print”(Я люблю програмувати”)

print”(Я люблю програмувати)”

print{“Я люблю програмувати”}

Запитання 7

Вкажи значення змінної а після виконання наведеного фрагмента коду

b=2

a=b

варіанти відповідей

2

a

b

0

Запитання 8

Вкажи допустимі імена змінних

варіанти відповідей

_123

x_X

xX

123

Запитання 9

Що буде відображено після виконання наведеного фрагмента коду?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 10

Якщо потрібно збільшити значення змінної довжина, наприклад на 10 можна виконати команду: 


варіанти відповідей

довжина = довжина + 10довжина = 10

довжина + 10

довжина += 10Запитання 11

Яким знаком у Python позначається операція присвоювання?

варіанти відповідей

=

+

*

-

Запитання 12

Оберіть допустимі назви змінних

варіанти відповідей

g+ghf

67#fgfj

_hYfRU07_8

h_23

Запитання 13

Оберіть правильне тлумачення для вказівки присвоєння


Змінній Х присвоїли значення різниці подвоєного значення змінної Y та квадрату змінної Х

варіанти відповідей

Х = 2 * Y - X ** 2

Х = 2 + Y - X ** 1 / 2

Х = (2 * Y - X )** 1 / 2

Х = 2 * (Y - X ** 2)

Запитання 14

Яке значення буде мати змінна Х після виконанання операцій присвоєння


Х = 6

Х = -3 * Х +8

Х = 0


варіанти відповідей

0

-10

6

-3

Інше

Запитання 15

Які значення будуть мати величини s, k після виконанання операцій присвоєння


s = 14

k = -3

d = s+1

s = d

k = 2*s

варіанти відповідей

s=15, k=30

s=14, k=-3

s=-3, k=28

s=14, k=28

Запитання 16

Для виведення даних на екран використовують команду

варіанти відповідей

 input

print

pprint

float

Запитання 17

Який вираз обчислення з точки зору програмування записаний правильно?

варіанти відповідей

x=2y+13

 y=52-24x

z=5*x+25/y

x=2*(x-y)+32

z=67-x(15-y)

Запитання 18

Виконавець команд Python називається:

варіанти відповідей

Модулятором

Інтерпретатором

Компілятором

Запитання 19

Команда print означає

варіанти відповідей

Друкувати

Введення

Виведення

Запитання 20

Тут вводимо команди програми Python

варіанти відповідей

»»

«

>>>

Запитання 21

Щоб вивести два або більше об‘єктів потрібно вказати їх у команді print через

варіанти відповідей

Крапку

Кому

Дві крапки

Запитання 22

Файли Пайтон мають розширення:

варіанти відповідей

.Py

.By

.Vy

Запитання 23

Команда print вводиться у:

варіанти відповідей

(    )

/  /

\  \

Запитання 24

функція input

варіанти відповідей

виконує введення даних в програму

виводить інформацію на екран

Запитання 25

print (3+4) який результат виконання програми?

варіанти відповідей

("3+4")

3+4

(3+4)

 

7

"3+4"

Запитання 26

Запуск програми на виконання

варіанти відповідей

F3

F2

Run Module

F5

F7

Запитання 27

 Назвіть мову програмування ми вивчаємо

варіанти відповідей

Java                                                                        

Python

Pascal                                                           

С++

Запитання 28

Результатом якої команди буде повідомлення I'm learning Python

варіанти відповідей

print ("I'm learning Python")

print "I'm learning Python"

print (I'm learning Python)

print ('I'm learning Python')

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест