Зміст документа. Гіперпосилання.

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Що являє собою зміст документа у текстовому редакторі?

варіанти відповідей

Це повідомлення, що розміщуються у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа

Це перелік назв структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається

Це впорядкований список слів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони згадуються

Це структурна складова документа, яка завершується недрукованим символом розриву розділу

Запитання 2

Для створення автоматичного змісту потрібно виконати такі команди...


 

варіанти відповідей

 Макет - Зміст

 Подання - Зміст

Посилання - Зміст

 Вставлення - Зміст

Запитання 3

Чи є можливість у Microsoft Word створити автоматизований зміст?варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Що таке посилання (гіперпосилання) в електронному документі?

варіанти відповідей

 Структурна складова документа, яка завершується недрукованим символом розриву розділу.

 

Об’єкт документа, клацанням якого здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файлу, можливо в інтернеті.


 Повідомлення, які розміщуються у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа.


 Впорядкований список слів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони згадуються.

Запитання 5

Об'єкт документа, клацанням по якому здійснюється перехід у певне місце документа або до іншого файлу називається...

варіанти відповідей

гіперпосилання

структура

розрив


стиль

Запитання 6

Укажіть правильне закінчення твердження: «Автоматично можна створити зміст до кумента в середовищі текстового процесора MS Word за умови, що для заголовків час тин документа...».


варіанти відповідей

визначено рівень структури за допомогою властивостей абзацу

застосовано стиль накреслення шрифту «напівжирний»

визначено розмір шрифту, що дорівнює 16 пунктів

визначено тип шрифту, відмінний від решти тексту

виконано форматування за допомогою вбудованих стилів заголовків

Запитання 7

Як видалити одне чи всі посилання?

варіанти відповідей

Виділити гіперпосилання та натиснути правою кнопкою миші для скасування гіперпосилання

Виділити весь текст та в контекстному меню відмінити гіперпосилання.

Натиснути клавішу DELETE та SHIFT одночасно.

Знищити каталог посилань.

Запитання 8

Оберіть правильну послідовність вставлення гіперпосилання.

варіанти відповідей

Вставка-гіперпосилання

Розмітка сторінки-вставка- стиль


посилання-вставити посилання

 гіперпосилання-вставка-стиль

Запитання 9

Установіть послідовність дій для автоматизованого створення змісту документа в середовищі текстового процесора MSWord:

варіанти відповідей

А Вибрати місце вставлення змісту (на початку або в кінці документа встановити курсор)

Б На вкладці Посилання в групі Зміст розгорнути список Зміст

В Вибрати стиль змісту та натиснути клавішу Enter

Г Відформатувати назви розділів, параграфів, тощо відповідними стилями

Запитання 10

Документи під час створення на Google диску....

варіанти відповідей

 Потрібно зберегти перед тим, як вийти з програми

Неможливо зберегти

 необхідно зберігати кожні 5 хв

зберігаються автоматично

Запитання 11

Для створення автозмісту потрібно зробити наступне:


варіанти відповідей

Обрати для деяких абзаців тексту стиль "Заголовок"

Вставити пусту сторінку в документ, на якій буде розміщено зміст

Скористатись командою стрічки Посилання-Зміст-Зміст

Створити посилання в тексті документа, скопіювати їх та вставити у зміст

Запитання 12

Частина документа, яка містить посилання на файл на локальному диску, в інтернеті.


варіанти відповідей

гіперпосилання

зміст

покажчик

вебсайт

Запитання 13

Яким чином маркується гіперпосилання в тексті?


варіанти відповідей

зеленим кольором

підкресленням

червоним кольором

синім кольором

Запитання 14

Як видалити одне чи всі посиланння

варіанти відповідей

Виділити весь текст та в контекстному меню відмінити гіперпосилання

Виділити гіперпосилання та натиснути правою кнопкою миші для скасування гіперпосилання

Натиснути клавішу DELETE та SHIFT одночасно

Знищити каталог посилань

Запитання 15

Використовуючи вікно "Вставка гіперпосилання" можна створити посилання на:


варіанти відповідей

на домашню адресу

на адресу електронної пошти

на новий документ

на інше місце в тому ж документі

на існуючий файл або на веб-сторінку

Запитання 16

Для додавання гіперпосилання до текстового документа потрібно скористатися вкладкою …

   

варіанти відповідей

Посилання

макет

конструктор

вставлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест