ЗНО 1

Додано: 28 вересня 2019
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 73 рази
20 запитань
Запитання 1

Знайдіть натуральне одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі

варіанти відповідей

1

3

5

6

9

Запитання 2

Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за 4/7, але менші за 3/4

варіанти відповідей

шість

чотири

три

два

один

Запитання 3

Розв'яжіть нерівність

варіанти відповідей

(-∞;5)∪(8;+∞)

(-∞;5)∪(5;+∞)

(5;8)

(5;+∞)

(-∞;5)

Запитання 4

///

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть правильну нерівність, якщо а=5√2, b=7, c=√51

варіанти відповідей

b<a<c

a<b<c

c<a<b

a<c<b

b<c<a

Запитання 6

Укажіть скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельники і знаменники яких є числа 2,3,4,5,6,7,8,9

варіанти відповідей

28

56

70

112

інша відповіддб

Запитання 7

Розв'яжіть нерівність

варіанти відповідей

(-1; 7/3)

(-∞;-1)

(-∞;-1)∪(7/3;+∞)

(-∞;-1)∪(-1;7/3)

(-∞;7/3)

Запитання 8

Функція y=f(x) є спадною на проміжку (-∞;+∞). Укажіть правильну нерівність

варіанти відповідей

а) f(1)>f(-1)

б) f(-1)<f(0)

в) f(1)<f(8)

г) f(-1)<f(0)

д) f(1)>f(10)

Запитання 9

О шостій годині ранку визначено температуру на десяти метеостанціях. Отримані дані показані в таблиці. Визначте х, якщо середнє арифметичне всіх цих даних дорівнює 3,5°.

варіанти відповідей

х=5

х=6

х=7

х=8

x=9

Запитання 10

Укажіть формулу функції, графік якої паралельний вісі ординат і проходить через точку А(-2;3)

варіанти відповідей

y=-3/2x

y=-2

x=-2

x=3

y=4

Запитання 11

Журнал коштував 25 грн. Через два місяці цей самий журнал став коштувати 21 грн. На скільки відсотків знизилася ціна журналу?

варіанти відповідей

4%

4/21 ⋅100%

25/21 ⋅100%

84%

16%

Запитання 12

Спростіть вираз a-∣a∣, якщо a<0

варіанти відповідей

2a

a

0

-a

-2a

Запитання 13

На якому рисунку зображено ескіз графіка функції

варіанти відповідей
Запитання 14

Яке з наведених тверджень є правильним?

І. Сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180°

ІІ. Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180°

ІІІ.Сума будь-якого гострого і будь-якого тупого кута дорівнює 180°

варіанти відповідей

І

ІІ

І і ІІІ

ІІ і ІІІ

І,ІІ,ІІІ

Запитання 15

На рисунку зображено графік функції y=f(x), визначеної на проміжку ⌈-6;6⌉. Яку властивість має функція y=f(x)?

варіанти відповідей

функція є монотонною

функція спадає на ⌈-6;6⌉

функція зростає на ⌈-6;6⌉

функція парна

функція непарна

Запитання 16

Сергій і Петро збирали яблука. Сергій зібрав у 5 разів бульше, ніж Петро. Яку частину всіх яблук зібрав Петро?

варіанти відповідей

1/5

1/6

1/2

5/6

4/5

Запитання 17

На рисунку зображено куб. Яка з наведених прямих паралельна площині (АА1В1)?

варіанти відповідей

ВС

BD

C1D

CB1

A1B

Запитання 18

Розв'яжіть систему рівнянь. Для одержаного розв'язку (х0;y0) системи обчисліть суму х0+y0

варіанти відповідей

11

21

-7

-10

-14

Запитання 19

У ΔАВС: АВ=31 см, ВС=15 см, АС=26 см. Пряма а паралельна стороні АВ, перетинає сторони ВС і АС у точках M i N відповідно. Обчисліть периметр ΔMNC, якщо МС=5 см

варіанти відповідей

15 см

24 см

48 см

21 см

26 см

Запитання 20

Обчисліть 10012-9992

варіанти відповідей

2

4

2000

4000

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест