ЗНО. Амфібії. Рептилії.

Додано: 21 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 40 разів
30 запитань
Запитання 1

У земноводних у зв'язку із виходом на суходіл, з'являються:

варіанти відповідей

1. Очі.

2. Органи слуху.

3. Дві пари кінцівок, що закінчуються пальцями.

4. Шкірні покриви.

Запитання 2

У земноводних спостерігаються зміни у будові шкіри, порівняно із рибами. Такими змінами є:

варіанти відповідей

1. Лусочки, які захищають тіло від висихання.

2. Одноклітинні залози, які виділяють слиз.

3. Шкіра утворена із двох шарів.

4. На шкірі нема кісткових лусок.

Запитання 3

У амфібій скелет голови має менше кісток, ніж скелет голови у риб. Це зумовлено тим, що:

варіанти відповідей

1. У них менші розміри голови.

2. У них легеневе дихання.

3. У них багато кісток зрослися між собою.

4. У них спрощений щелепний апарат.

Запитання 4

Побудуйте пари в яких відділу хребта буде відповідати кількість хребців та розташуйте відділи хребта безхвостих земноводних у відповідному порядку, починаючи від переднього кінця тіла. 1 - крижовий, 2 - шийний, 3 - хвостовий, 4 - тулубовий; а - 12 хребців, що зрослися, б - 1 хребець, в - 4 хребці, г - 7 хребців, д - 1 хребець, до якого кріпляться тазові кістки:

варіанти відповідей

1. 1 - в, 2 - а, 3 - д, 4 - б.

2. 2 - д, 3 - а, 1 - б, 4 - г.

3. 1 - г, 2 - в, 4 - а, 3 - б.

4. 2 -б, 4 - г, 1 - д, 3 - а.

Запитання 5

Кістки у амфібій, крім функції опори та захисту окремих частин тіла, виконують ще функцію:

варіанти відповідей

1. Запасання води.

2. Кровотворення.

3. Накопичення продуктів життєдіяльності.

4. Синтезу поживних речовин.

Запитання 6

Коли жаба ковтає свою їжу, вона закриває повіки та опускаю в ротоглоткову порожнину очні яблука. Чому вона це робить:

варіанти відповідей

1. Бо у неї нема твердого піднебіння.

2. Бо так вона не бачить своєї жертви, якої їй шкода.

3. Так вона може краще захопити свою здобич зубами.

4. Так їй легше пережовувати жертву.

Запитання 7

Кровоносна система амфібій має два кола кровообігу. Але крім того у них є ще третє - шкірне. вкажіть де правильно вказано місце початку та закінчення цього кола кровообігу:

варіанти відповідей

1. Шлуночок серця та ліве передсердя.

2. Шлуночок серця та праве передсердя.

3. Дуга аорти та ліве передсердя.

4. Легеневий стовбур та праве передсердя.

Запитання 8

Органи дихання у переважної більшості дорослих амфібій представлені:

варіанти відповідей

1. Легеневими складками.

2. Складчастими легенями.

3. Зябрами.

4. Легеневими мішками.

Запитання 9

Мале коло кровообігу у земноводних з'явилося у зв'язку із пристосуванням:

варіанти відповідей

1. До пересування по суші.

2. До легеневого дихання.

3. До життя у воді та на суходолі.

4. До живлення комахами.

Запитання 10

У головному мозку амфібій, на відміну від риб є:

варіанти відповідей

1. П'ять відділів.

2. Сформовані півкулі переднього мозку.

3. Мозочок.

4. Довгастий мозок.

Запитання 11

Серед особливостей будови органів чуття виберіть ті, які притаманні дорослим амфібіям. а - очі мають повіки, які захищають їх від пересихання, б - на тілі у дорослих особин є система отворів, які під шкірою сполучені суцільним каналом, в - по тілі розкидані смакові сосочки, г - у середньому вусі є слухова кісточка, д - по тілі розкидані дотикові клітини, е - органи нюху розташовані в ніздрях, є - органи рівноваги розташовані на передній частині голови поблизу очей:

варіанти відповідей

1. б, г, д, є.

2. а, г, д, е.

3. а, в, д, є.

4. б, в, е, є.

Запитання 12

Ікра у багатьох амфібій забарвлена нерівномірно. З якого боку, на вашу думку, вона темніша і чому:

варіанти відповідей

1. З того, що повернутий вниз, бо так вона краще маскується від хижих риб.

2. З того, що повернутий догори, бо так вона менше помітна на фоні дна водойми.

3. З нижнього, бо світлий верх краще пропускає сонячні промені до ікринки, що розвивається.

4. З верхнього боку, бо так її краще нагріває сонце.

Запитання 13

При розвитку жабеняти відбувається перебудова багатьох органів та систем. При цьому змінюється і будова кровоносної системи. Це зумовлено тим, що:

варіанти відповідей

1. Пуголовок був меншим і достатньо одного кола кровообігу.

2. У пуголовка нема легеневого дихання.

3. Пуголовок живиться рослинною їжею.

4. У пуголовка нема зябер.

Запитання 14

У зв'язку із виходом на сушу у амфібій:

варіанти відповідей

1. Сформувалося середнє вухо із слуховою кісточкою.

2. Очі покриті повіками.

3. Утворилися голосові зв'язки.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 15

Запліднення у земноводних:

варіанти відповідей

1. Тільки зовнішнє.

2. Тільки внутрішнє.

3. Частіше зовнішнє, але в окремих видів внутрішнє.

4. Частіше зовнішнє, але серед них можливе і самозапліднення.

Запитання 16

У рептилій, на відміну від амфібій, є пристосування до:

варіанти відповідей

1. Життя у заболочених місцевостях.

2. Пересування по суші.

3. Сприймання звуків, які поширюються в повітрі.

4. Захисту тіла від випаровування вологи.

Запитання 17

Рептилії перейшли до життя на суходолі. проте, серед них зустрічаються вторинноводні організми.Це означає, що вони:

варіанти відповідей

1. Перейшли до життя на суші тільки частково.

2. Вони ближчі за походженням до амфібій, ніж інші рептилії.

3. Їх предки були жителями суші, але вони з певних причин повернулися до життя у воді.

4. Вони утворюють серед рептилій групу, яка так і не змогла пристосуватися до життя на суші.

Запитання 18

У скелеті рептилій, порівняно із амфібіями, можна виявити:

варіанти відповідей

1. Сім - вісім шийних хребців.

2. Тулубові хребці.

3. Крижові хребці.

4. Хвостові хребці.

Запитання 19

Чим відрізняється механізм вдиху та видиху у рептилій, порівняно із амфібіями:

варіанти відповідей

1. Тим, що вони мають ребра та грудну клітку.

2. Тим, що у акті дихання важливу роль відіграє дно ротової порожнини.

3. Тим, що у рептилій легені представлені мішкоподібними структурами.

4. Тим, що в легені надходить тільки венозна кров.

Запитання 20

Встановіть відповідність між видами організмів та органами дихання, які для них характерні. 1 - жаба ставкова, 2 - ящірка веретільниця, 3 - пуголовок тритона у перші дні життя, 4 - акула катран; а - зовнішні зябра, б - комірчасті легені, в - внутрішні зябра, г - легеневі мішки із невеликою кількістю перегородок, д - зябра, які утворені зябровими пелюстками:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - д, 3 - в, 4 - б.

2. 1 - г, 2 - б, 3 - в, 4 - а.

3. 1 - г, 2 - б, 3 - а, 4 - д.

4. 1 - б, 2 - в, 3 - д, 4 - г.

Запитання 21

Нервова система рептилій має:

варіанти відповідей

1. Зачатки кори півкуль переднього мозку.

2. 12 пар черепно-мозкових нервів.

3. Нерви, які відходять від спинного мозку.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 22

Органом дотику у рептилій є:

варіанти відповідей

1. Вібріси (вусики).

2. Рогові лусочки.

3. Язик.

4. Кігтики на пальцях кінцівок.

Запитання 23

У рептилій є орган чуття, який не властивий іншим організмам. Це орган:

варіанти відповідей

1. Рівноваги.

2. Теплочутливості.

3. Нюху.

4. Дотику.

Запитання 24

У зв'язку із виходом на сушу у плазунів є ряд відмінностей у процесі розмноження, порівняно із амфібіями. До таких відмінностей належить:

варіанти відповідей

1. Тіло покрите роговими лусочками.

2. Яйця, які покриті захисними оболонками.

3. Кігтики на пальцях, які допомагають їм триматися за нерівності.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 25

У представників підряду змії є отруйні залози. Вони виникли як видозміна ... залоз і містять ферменти та ... . До цього підряду в Україні належать як отруйні для людини ...та ..., так і не отруйні - ... та ... . Отруйних змій утримують у спеціальних закладах - ...., де відбувається забір отрути. Вставте у запропонований текст пропущені слова:

варіанти відповідей

1. Слинних, ферментні отрути, гадюка звичайна, гадюка степова, мідянка, вуж, серпентаріях.

2. Слинних, ферментні отрути, вуж звичайний, гадюка степова, мідянка, кобра, серпентаріях.

3. Печінки, ферментні отрути, гадюка звичайна, гадюка степова, кобра, гюрза, серпентаріях.

4. Слинних, ферментативні отрути, мідянка, вуж звичайний, гадюка звичайна, гадюка степова, серпентаріях.

Запитання 26

Якою цифрою на малюнку позначено відділ хребта, що є у плазунів, але відсутній у амфібій:

варіанти відповідей

1. 2.

2 .3.

3. 4.

4. 5.

Запитання 27

У кровоносній системі рептилій, на відміну від амфібій:

варіанти відповідей

1. Є два кола кровообігу,

2. Трикамерне серце.

3. Є шкірне коло кровообігу.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 28

Серед перерахованих ознак виберіть ті, які дали можливість рептиліям відкладати яйця на суходолі. а- яйця не містять запасу вологи, б - є великий запас поживних речовин, в - яйце покрите захисними оболонками, г - яйце має невеликі розміри і його легко сховати від ворогів, д - тоненька плівка, яка покриває яйце, полегшує вилуплювання малят, е - під час розвитку утворюються зародкові органи, які полегшують постачання кисню до зародка, є - самка час від часу зволожує яйця водою, щоб вони не пересихали:

варіанти відповідей

1. а, в. д.

2. б, в, е.

3. б, г, є.

4. в, е, є.

Запитання 29

Явище автотомії у деяких ящірок є пристосуванням до:

варіанти відповідей

1. Линяння.

2. Зменшення розмірів тіла перед впаданням у стан зимового заціпеніння.

3. Втечі від ворогів.

4. Омолодження організму.

Запитання 30

Панцир черепахи утворений:

варіанти відповідей

1. Розрослими ребрами та верхніми відростками хребців.

2. Черевними ділянками ребер та грудиною.

3. Роговими щитками.

4. Всіма перерахованими структурами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест