ЗНО. Гуморальна регуляція. Кров. Лімфа.

Додано: 16 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 84 рази
30 запитань
Запитання 1

Ендокринна (гуморальна) регуляція роботи організму здійснюється за допомогою:

варіанти відповідей

1. Гормонів.

2. Вітамінів.

3. Вуглекислого газу.

4. Всіх зазначених речовин.

Запитання 2

Між нервовою та ендокринною регуляцією здійснюється взаємодія за схемою:

варіанти відповідей

1. Гіпофіз - епіфіз - вилочкова залоза - клітини-мішені.

2. ЦНС - гіпоталамус - клітини-мішені - гіпофіз.

3. ЦНС - гіпоталамус - гіпофіз - залози-мішені.

4. ЦНС - залози-мішені - епіфіз - гіпоталамус.

Запитання 3

У чому полягає відмінність між залозами зовнішньої та внутрішньої секреції:

варіанти відповідей

1. Перші відкривають свої протоки на поверхню тіла, а другі - всередину.

2. Залози зовнішньої секреції мають протоки, а внутрішньої - не мають проток.

3. Залози зовнішньої секреції більші за розмірами, ніж залози внутрішньої секреції і завжди розташовуються під шкірою.

4. Це поділ умовний і між ними нема ніякої різниці.

Запитання 4

Яка структура в нервовій системі забезпечує регуляцію роботи ендокринної системи:

варіанти відповідей

1. Довгастий мозок.

2. Грудний відділ спинного мозку.

3. Гіпоталамус.

4. Епіфіз.

Запитання 5

При підвищенні вмісту глюкози у крові підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, а при зниженні вмісту глюкози - більше глюкагону. Це приклад дії принципу:

варіанти відповідей

1. Ієрархічності.

2. Зворотного зв'язку.

3. Взаємодії.

4. Зв'язку із зовнішнім середовищем.

Запитання 6

Гормони утворюються в залозах внутрішньої секреції та надходять у кров і розносяться по всьому організму. Це говорить про те, що вони потрапляють до різних клітин і контактують із ними. Чому тільки окремі групи клітин реагують на певні види гормонів:

варіанти відповідей

1. Бо в інших клітинах нема відповідних генів для утворення тих речовин, що "вимагає" гормон.

2. Бо гормонів утворюється значно менше, ніж є клітин і тому вони не можуть проконтактувати із усіма клітинами тіла.

3. Гормони взаємодіють тільки із тими клітинами на поверхні яких є відповідні рецептори.

4. Гормони можуть контактувати із всіма клітинами, але не всі вони хочуть реагувати на ці контакти.

Запитання 7

Серотонін називають ще гормоном щастя. Під його впливом покращується настрій, людина почувається задоволеною. До якої групи речовин відносять серотонін:

варіанти відповідей

1. Вітаміни.

2. Ферменти.

3. Рилізинг-гормон.

4. Нейрогормон.

Запитання 8

До залоз внутрішньої секреції НЕ належить:

варіанти відповідей

1. Печінка.

2. Надниркові залози.

3. Гіпофіз.

4. Щитоподібна залоза.

Запитання 9

Йодозалежні гормони, що регулюють обмін речовин в організмі людини, утворює залоза:

варіанти відповідей

1. Підшлункова.

2. Вилочкова.

3. Надниркова.

4. Щитоподібна.

Запитання 10

Гіпофіз - залоза, що має три частки та утворює багато різних гормонів. Яка із цих часток гіпофіза не утворює власні гормони, а є тільки місцем накопичення нейрогормонів гіпоталамуса та які саме гормони вона накопичує:

варіанти відповідей

1. Задня, окситоцин та вазопресин.

2. Передня, соматотропін та інсулін.

3. Проміжна, тироксин та трийодтеронін.

4. Задня, гонадотропін та кортикотропін.

Запитання 11

Яка із залоз внутрішньої секреції керує "біологічним годинником" в організмі людини та який гормон вона утворює:

варіанти відповідей

1. Гіпофіз, соматотропін.

2. Епіфіз, мелатонін.

3. Щитоподібна залоза, тироксин.

4. Надниркова залоза, адреналін.

Запитання 12

В організмі людини є гормони-антагоністи, які виконують протилежні функції. Наприклад, інсулін знижує вміст глюкози в крові, а глюкагон - підвищує. Яка пара гормонів регулює вміст кальцію в кістках та в крові і які залози їх утворюють:

варіанти відповідей

1. Окситоцин та вазопресин; гіпоталамус та гіпофіз.

2. Адреналін та норадреналін; мозковий та корковий шари наднирників.

3. Кортикотропний та гонадотропний; надниркові залози та гіпофіз.

4. Кальцитонін та паратгормон; щитоподібна та прещитоподібні залози.

Запитання 13

Яка із ендокринних залоз виробляє гормони, які можуть регулювати обмінні процеси в організмі людини, але при їх нестачі в дитячому віці розвивається кретинізм:

варіанти відповідей

1. Щитоподібна.

2. Надниркові.

3. Вилочкова.

4. Підшлункова.

Запитання 14

Встановіть відповідність між видами залоз внутрішньої та змішаної секреції і гормонами, які в них утворюються. 1 - вилочкова, 2 - статеві, 3 - епіфіз, 4 - гіпофіз; а - мелатонін, б - окситоцин, в - тестостерон, г - тимозин, д - меланотропін:

варіанти відповідей

1. 1 - б, 2 - в, 3 - д, 4 - а.

2. 1 - г, 2 - в, 3 - а, 4 - д.

3. 1 - б, 2 - а, 3 - д, 4 - в.

4. 1 - г, 2 - а, 3 - в, 4 - б.

Запитання 15

Чому статеві залози відносять до залоз змішаної секреції:

варіанти відповідей

1. Бо важко визначити чи є у них протоки.

2. Вони мають протоки, але ці протоки відкриваються в порожнини тіла, а не назовні.

3. Вони утворюють статеві клітини, які виділяють у протоки та статеві гормони, які надходять у кров.

4. Вони утворюють гормони і чоловічі, і жіночі.

Запитання 16

Кров виконує цілий ряд функцій. Встановіть відповідність між функціями крові та способами, якими вона забезпечує виконання цих функцій. 1 - живильна, 2 - регуляторна, 3 - захисна, 4 - дихальна; а - містить інтерферон, б - містить у еритроцитах гемоглобін, в - містить йони металів, г - містить молекули глюкози, д - містить гормони:

варіанти відповідей

1. 1 - г, 2 - б, 3 - в, 4 - а.

2. 1 - г, 2 - д, 3 - а, 4 - б.

3. 1 - а, 2 - д, 3 - г, 4 - в.

4. 1 - в, 2 - д, 3 - а, 4 - г.

Запитання 17

Встановіть відповідність між складом плазми крові та їх параметрами. 1 - вода, 2 - білки, 3 - жири, 4 - вуглеводи, 5 - мінеральні солі; а - 7 - 8 %; б - 92%, в - 3 - 4%, г - 0,7 - 0,8%, д - 0,12%, е - 0,9%:

варіанти відповідей

1. 1 - б, 2 - в, 3 - а, 4 - е, 5 - г.

2. 1 - г, 2 - а, 3 - в, 4 - д, 5 - б.

3. 1 - д, 2 - в, 3 - б, 4 - г, 5 - а.

4. 1 - б, 2 - а, 3 - г, 4 - д, 5 - е.

Запитання 18

При введенні ліків безпосередньо у вену їх розчиняють у фізрозчині. Яка необхідність додавати фізрозчин до ліків:

варіанти відповідей

1. Так ліки краще розчиняються.

2. Фізрозчин підсилює дію лікарських препаратів.

3. Фізрозчин забезпечує підтримання в крові відповідної концентрації мінеральних речовин, що не впливає негативно на клітини крові.

4. Фізрозчин має протимікробні властивості і попереджає розвиток інфекції.

Запитання 19

Встановіть відповідність між видами клітин крові та функціями, які вони виконують. 1 - еритроцити, 2 - тромбоцити, 3 - лейкоцити; а - захищають організм від крововтрат, б - переносять кисень і частково вуглекислий газ, в - переносять поживні речовини, г - беруть участь у формуванні імунітету:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - г, 3 - в.

2. 1 - б, 2 - а, 3 - г.

3. 1 - в, 2 - г, 3 - а.

4. 1 - а, 2 - г, 3 - б.

Запитання 20

З якою із цих речовин гемоглобін утворює стійку сполуку:

варіанти відповідей

1. Оксигеном.

2. Вуглекислим газом.

3. Чадним газом.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 21

Серед перерахованих ознак виберіть ті, що характеризують лейкоцити. а - мають ядро, б - не мають ядра, в - можуть проходити через стінки капілярів завдяки тому, що їх вміст може стискуватися, г - можуть переносити кисень, д - здатні до амебоїдного руху, е - мають червоне забарвлення, бо містять гемоглобін, є - здатні до фагоцитозу:

варіанти відповідей

1. а, д, є.

2. а, г, е.

3. б, в, є.

4. в, г, е.

Запитання 22

Тромбоцити подібні до еритроцитів:

варіанти відповідей

1. Розмірами.

2. Забарвленням.

3. Тривалістю життя.

4. Відсутністю ядра.

Запитання 23

Встановіть відповідність між групами крові та аглютинінами і аглютиногенами, які для них характерні. а - аглютиноген А, б - аглютиноген В, в - аглютинін альфа, г - аглютинін бета:

варіанти відповідей

1. І - б, г; ІІ - в, г, ІІІ - а, в, ІV - а, б.

2. І - б, г; ІІ - а, в, ІІІ - б, в, ІV - а, б.

3. І - в, г; ІІ - а, г, ІІІ - б, в, ІV - а, б.

4. І - а, г; ІІ - в, г, ІІІ - а, в, ІV - в, б.

Запитання 24

Якщо людина є резус-позитивна, то в її крові нема:

варіанти відповідей

1. Резус-аглютинінів.

2. Резус-аглютиногенів.

3. Білкових резус-комплексів на мембранах еритроцитів.

4. Всіх перерахованих тут компонентів.

Запитання 25

Розташуйте у відповідному порядку речовини, які утворюються в крові при її витіканні, починаючи від пошкодження кровоносної судини. а - руйнування тромбоцитів, б - утворення фібрину, в - витікання тромбопластину, г - пошкодження цілісності судини, д - утворення тромбіну, е - утворення протромбіну, :

варіанти відповідей

1. в, б, д, а, е.

2. а, в, д, б, г.

3. г, а, в, д, б.

4. д, а, в, е, б.

Запитання 26

Еритроцити містять гемоглобін. Які компоненти цієї речовини забезпечують приєднання кисню:

варіанти відповідей

1. Йони Феруму.

2. Білкові молекули.

3. Молекули вуглеводів.

4. Молекули жирних кислот.

Запитання 27

Яка речовина протидіє утворенню тромбів у кровоносних судинах людини:

варіанти відповідей

1. Фібриноген.

2. Тромбопластин.

3. Гепарин.

4. Гемоглобін.

Запитання 28

Коагуляційна система крові виконує функцію:

варіанти відповідей

1. Дихальну.

2. Захисну.

3. Регуляторну.

4. Видільну.

Запитання 29

Який із показників складу крові змінюється при отруєнні людини чадним газом:

варіанти відповідей

1. Вміст фібриногену.

2. Вміст протромбіну.

3. Вміст гемоглобіну.

4. Вміст йонів калію та кальцію.

Запитання 30

Вилучення якого йону із плазми крові приводить до того, що кров НЕ зсідається:

варіанти відповідей

1. Калію.

2. Кальцію.

3. Феруму.

4. Нема вірної відповіді.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест