ЗНО. Імунітет. Імунна система.

Додано: 21 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 17 разів
30 запитань
Запитання 1

Імунна система здійснює захист організму від чужорідних клітин, вірусів, речовин та клітин власного тіла, що зазнали пошкоджень. При допомозі яких структур вона здійснює цей захист:

варіанти відповідей

1. За допомогою активізації клітин м'язової тканини.

2. За участю периферичного відділу нервової системи.

3. За участю спеціалізованих клітин та речовин.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 2

На молекулярному рівні імунна регуляція здійснюється за допомогою:

варіанти відповідей

1. Лімфоцитів, нейтрофілів та моноцитів.

2. Клітин шкіри, легенів, ротової порожнини.2.

3. Фізіологічних систем.

4. Антитіл, цитокінів, інтерферону.

Запитання 3

Імунопривілейовані органи по відношенню до імунної системи:

варіанти відповідей

1. Перебувають у повній залежності від імунної системи.

2. Мають відносну автономію і володіють власними захисними механізмами.

3. Виробляють речовини за допомогою яких працює вся імунна система.

4. Виробляють речовини, які регулюють роботу імунної системи.

Запитання 4

Розгляньте схему та встановіть якими цифрами на ній показані органи центрального та периферичного відділів імунної системи відповідно:

варіанти відповідей

1. 3, 4 та 1, 2, 6, 8.

2. 1, 3 та 2, 4, 5, 7.

3. 1, 5 та 2, 3, 7, 8.

4. 3, 5 та 2, 4, 6, 7.

Запитання 5

Які структури імунної системи нашого організму відфільтровують із крові і знищують віруси, бактерії та токсини:

варіанти відповідей

1. Тимус та кістковий мозок.

2. Кістковий мозок та мигдалики.

3. Мигдалики та лімфатичні вузли.

4. Лімфатичні вузли та селезінка.

Запитання 6

Основними клітинами імунної системи є:

варіанти відповідей

1. Еритроцити та тромбоцити.

2. Кардіоміоцити та нейроцити.

3. Т-, В- лімфоцити та макрофаги.

4. Імуноглобуліни та гістаміни.

Запитання 7

Які із цих речовин НЕ належать до неспецифічного імунітету:

варіанти відповідей

1. Хлорводнева та молочна кислота.

2. Білки плазми крові, інтерферон.

3. Імуноглобуліни.

4. Жовч та складові шлункового соку.

Запитання 8

Специфічний імунітет, на відміну від неспецифічного:

варіанти відповідей

1. Діє тільки на віруси.

2. Діє тільки на клітини бактерій.

3. Діє тільки на певні, йому відомі вірусні частки, клітини бактерій чи білкові молекули.

4. Діє тільки на білки.

Запитання 9

Речовини чи клітини, які здатні розпізнавати та блокувати чужорідні молекули, вірусні частки чи бактеріальні клітини, називаються:

варіанти відповідей

1. Антитіла.

2. Антигени.

3. Вакцини.

4. Сироватки.

Запитання 10

Специфічний імунітет є:

варіанти відповідей

1. Індивідуальним.

2. Видовим.

3. Вродженим.

4. Дуже короткочасним.

Запитання 11

Клітинний імунітет забезпечують певні види клітин імунної системи. Встановіть відповідність між типами цих клітин та процесами, які вони здійснюють. 1 - Т-хелпери, 2 - Т-кілери, 3 - Т-супресори, 4 - макрофаги; а - впорскування білка в чужорідні клітини, б- регуляція імунної відповіді, в - синтез цитокінів, г - утворення нових антигенів, д - поглинання чужих речовин чи клітин:

варіанти відповідей

1. 1 -в, 2 - а, 3 - д, 4 - г.

2. 1 - д, 2 - а, 3 - г, 4 - б.

3. 1 - в, 2 - а, 3 - б, 4 - д.

4. 1 - б, 2 - г, 3 - а, 4 - в.

Запитання 12

Яка із цих структур є елементом противірусного гуморального імунітету:

варіанти відповідей

1. Т-хелпери.

2. Інтерферон.

3. Макрофаги.

4. Молочна кислота.

Запитання 13

Імунітет до певних збудників може зберігатися в організмі людини завдяки:

варіанти відповідей

1. Вродженим механізмам боротьби із збудниками.

2. Клітинам Т- та В - лімфоцитам, які можуть тривалий час зберігати інформацію про антиген певного виду.

3. Антигенам, які тривалий час живуть в організмі людини.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 14

В живих організмах відзначають таку властивість, як імунологічну толерантність. Вона проявляється в:

варіанти відповідей

1. Відсутності імунної відповіді на уже відомий антиген.

2. Активній відповіді імунних клітин на появу уже відомого антигену.

3. Довготривалому зберіганні в організмі інформації про певний антиген.

4. Відсутності імунної відповіді організму на всі види антигенів через порушення функціонування Т-лейкоцитів.

Запитання 15

Першими із антигеном знайомляться, а потім презентують його іншим клітинам імунної системи:

варіанти відповідей

1. Т-лімфоцити.

2. В-лімфоцити.

3. Дендритні клітини.

4. Клітини крові еритроцити..

Запитання 16

Багато дітей в дитинстві хворіють на вітряну віспу - вітрянку. Після цього у них вже є клітини імунної пам'яті і повторно на цю хворобу вони, як правило, вже не хворіють. Як називається такий імунітет:

варіанти відповідей

1. Природний вроджений.

2. Природний набутий.

3. Штучний активний.

4. Штучний пасивний.

Запитання 17

Під час вакцинації в організм людини вводять живого або ослабленого збудника хвороби у дозах, які зазвичай не викликають розвиток захворювання, але стимулюють утворення антитіл. У людини формується імунітет до такого збудника і вона вже є захищеною від цієї хвороби. Такий імунітет називають:

варіанти відповідей

1. Природний вроджений.

2. Природний набутий.

3. Штучний активний.

4. Штучний пасивний.

Запитання 18

Одне із тяжких інфекційних захворювань дітей є дифтерія. Тому дітям роблять профілактичні щеплення від цього захворювання. проте, інколи батьки уникають вакцинації дітей і тоді дитина може захворіти на цю хворобу. В такому випадку в організмі утворюється велика кількість токсинів, які інколи можуть навіть спричинити смерть. Яким чином можна допомогти хворій дитині:

варіанти відповідей

1. Їй необхідно зробити профілактичне щеплення, ввівши ослабленого збудника хвороби.

2. Їй необхідно ввести препарати, які забезпечать формування штучного активного імунітету.

3. Їй необхідно ввести лікувальну сироватку, яка містить готові антитіла, що були вироблені в інших організмах.

4. Їй необхідно просто вводити великі дози антибіотиків.

Запитання 19

В імунології оперують такими термінами, як антиген та антитіло. Яка різниця між структурами, які мають такі назви:

варіанти відповідей

1. Між ним нема різниці, це різні назви одних і тих же молекул, які є елементами імунної системи.

2. Антиген - це чужорідний агент, а антитіло - структура імунної відповіді.

3. Антитіло - це чужорідний агент, а антиген - структура імунної відповіді.

4. Між ним нема різниці, це різні назви одних і тих же молекул, які є структурами з патогенними властивостями.

Запитання 20

Антигени - білкові тіла, які утворюються в імунній системі. Вони мають різні механізми впливу на антигени. Встановіть відповідність між антитілами та видами їх впливу на антигени. 1 - аглютиніни, 2 - лізини, 3 - преципітини; а - утворюють і осаджують комплекси антиген-антитіло; б - захоплюють по поїдають антигени, в - склеюють антигени та роблять їх неактивними, г - розчиняють антигени:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - г, 3 - б.

2. 1 - в, 2 - б, 3 - г.

3. 1 - г, 2 - б, 3 - в.

4. 1 - в, 2 - г, 3 - а.

Запитання 21

Порушення в роботі імунної системи, яке викликане непомірною імунною відповіддю на певні речовини, називається:

варіанти відповідей

1. Гіперчутливість.

2. Алергія.

3. Імунотолерантність.

4. Імунопривілейованість.

Запитання 22

Речовина, яка виділяється лейкоцитами і є причиною прояву алергії, називається:

варіанти відповідей

1. Алерген.

2. Інтерферон.

3. Гістамін.

4. Гамаглобулін.

Запитання 23

Причинами набутого порушення роботи імунної системи може бути втрата великої кількості крові. Яким чином це може бути пов'язано між собою:

варіанти відповідей

1. Зменшується кількість рідини в організмі і імунним клітинам та речовинам важче потрапити до місця проникнення інфекції.

2. При крововтратах у людини знижується тиск, що і викликає порушення в роботі імунної системи.

3. При втратах крові із організму витікає багато еритроцитів, що і тягне за собою порушення в роботі імунної системи.

4. При крововтратах організм втрачає багато захисних білків, що і викликає імунодефіцит.

Запитання 24

Імунокорекція передбачає вплив на імунну систему з метою врегулювання її роботи. Який із цих напрямів впливу НЕ застосовують для імунокорекції:

варіанти відповідей

1. Стимулююча корекція.

2. Адаптивна корекція.

3. Пригнічуюча корекція.

4. Замінна корекція.

Запитання 25

При аутоімунних захворюваннях помилка імунної системи полягає в тому, що вона:

варіанти відповідей

1. Приймає клітини власного організму як чужі і веде боротьбу із ними, викликаючи запальні процеси в певних органах.

2. На звичні речовини, які поступають із навколишнього середовища в організм або контактують із ним, діє як на антигени.

3. Утворює надто велику кількість антитіл, які викликають алергічну реакцію в організмі.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 26

При профілактиці та лікуванні певних інфекційних захворювань використовують вакцини та сироватки. Яка різниця між цими препаратами:

варіанти відповідей

1. Між ними нема різниці, назва залежить від виробника, і вона є даниною традицій.

2. Вакцини містять готові антитіла і їх вводять для профілактики інфекційних захворювань.

3. Лікувальні сироватки містять ослабленого або вбитого збудника захворювання і їх використовують для профілактики інфекційних захворювань.

4. Під впливом вакцин утворюється штучний активний, а під впливом сироваток - штучний пасивний імунітет.

Запитання 27

У посиленні боротьби із вірусними інфекціями в організмі людини важливу роль відіграють певні види білків. До таки білків, що спеціалізуються на боротьбі із вірусними інфекціями, належать:

варіанти відповідей

1. Анатоксини.

2. Інтерферони.

3. Пробіотики.

4. Антибіотики.

Запитання 28

Інфекційні захворювання можуть мати різне походження, залежно від групи організмів, до якої належить збудник. Яку групу за особливостями будови представляє збудник малярії та яким шляхом він поширюється:

варіанти відповідей

1. Прокаріотичні організми, повітряно-крапельним шляхом.

2. Одноклітинні еукаріоти, трансмісивним шляхом.

3. Віруси, контактним шляхом.

4. Пріони, статевим шляхом.

Запитання 29

Є захворювання, що можуть потрапляти в організм людини не одним, а кількома шляхами. Через повітря та через молоко тварин до людини може потрапити збудник:

варіанти відповідей

1. Холери.

2. Малярії.

3. Туберкульозу.

4. Ботулізму.

Запитання 30

Розгляньте схему та визначте виготовлення якого препарату на ній зображено та з якою метою цей препарат використовують:

варіанти відповідей

1. Виготовлення вакцини, для профілактики інфекційних захворювань людини.

2. Виготовлення вакцини для профілактики інфекційного захворювання коней.

3. Виготовлення лікувальної сироватки для лікування людини, що захворіла.

4. Виготовлення лікувальної сироватки для лікування коней, що захворіли.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест