ЗНО, Повторення вивченого матеріалу

Додано: 5 квітня
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
80 запитань
Запитання 1

Геральдика – це наука, що досліджує:

варіанти відповідей

зображення на гербах

письмові джерела

печатки

монети

Запитання 2

Історико-географічна назва українських земель, що охоплюють територію сучасних Чернігівської, Полтавської, західних районів Сумської, східної частини Київської, Черкаської областей:

варіанти відповідей

Українське Полісся

Правобережна Україна

Лівобережна Україна

Слобідська Україна

Запитання 3

Населений пункт на території України, поблизу якого археологами знайдена найдавніша стоянка архантропів:

варіанти відповідей

с. Молодове (Чернівецька область)

с. Лука-Врублевецька (Хмельницька область)

с. Межиріч (Черкаська область)

с. Королево (Закарпатська область)

Запитання 4

Первісні люди винайшли прядіння і ткацтво в епоху:

варіанти відповідей

енеоліту

мезоліту

палеоліту

неоліту

Запитання 5

Сукупність речових знахідок (археологічних пам’яток), що свідчать про перебування на даній території у визначений час певної групи людей:

варіанти відповідей

епоха

ера

археологічна культура

археологія

Запитання 6

Давньогрецьке місто-колонія на Кримському півострові, залишки якого знайшли неподалік від сучасного Севастополя:

варіанти відповідей

Херсонес

Тіра

Ольвія

Пантікапей

Запитання 7

Об’єднання слов’янських племен, які заселяли територію між Дністром і Дніпром та про яких згадували візантійські джерела VI ст.:

варіанти відповідей

роксолани

венеди

анти

русини

Запитання 8

Назвіть східнослов’янські племена, що мешкали на українських землях:

варіанти відповідей

кривичі, радимичі, волиняни, роксолани, авари

сіверяни, дреговичі, полочани, дорійці, тиверці

дуліби, білі хорвати, уличі, древляни, поляни

поляни, сіверяни, словени, в’ятичі, вісляни

Запитання 9

Рік, коли князь Ярослав Мудрий остаточно став одноосібним володарем Русі:

варіанти відповідей

1034 р.

1036 р.

1030 р.

1032 р.

Запитання 10

Князь руський, якому кияни дорікали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш [про неї], а свою полишив»:

варіанти відповідей

Святослав

Аскольд

Олег

Ігор

Запитання 11

Роки правління князя Ігоря:

варіанти відповідей

882 – 912 рр.

912 – 945 рр.

945 – 964 рр.

964 – 972 рр.

Запитання 12

Східнослов’янський племінний союз, який увійшов до складу Русі останнім:

варіанти відповідей

дуліби

в’ятичі

уличі

радимичі

Запитання 13

Оцініть правильність висловлювань:

1) Галицько-Волинська держава після монгольської навали забезпечувала безперервність розвитку традицій самостійного державного життя на українських землях;

2) землі Галичини та Волині, після отруєння Юрія ІІ – Болеслава, були остаточно включені до складу Польського королівства.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

обидва варіанти неправильні

тільки перший варіант правильний

тільки другий варіант правильний

Запитання 14

Укажіть князя, епізоди біографії якого вказані: «Останньою війною князя була війна з польським князем Лешком Білим (Краківським), який відмовився від попередніх домовленостей щодо прикордонних земель. Руське військо взяло в облогу Люблін, потім перейшло Віслу й стало табором біля міста Завихвост. Там князя й знайшли посли, що прибули від Лешка Білого. У розпал переговорів, повіривши в укладене перемир’я, князь із нечисленним загоном поїхав на полювання, але потрапив у засідку, що влаштували поляки. Він поклав голову в бою 19 червня 1205 р. Польський хроніст ХІІІ ст. писав про цього князя: «За короткий час він так піднявся, що правив над усіма землями і князями Русі»:

варіанти відповідей

Василько Романович

Данило Романович

Роман Великий

Ярослав Осмомисл

Запитання 15

Місто, яке за часів Юрія І стало столицею Галицько-Волинського князівства:

варіанти відповідей

Львів

Володимир

Холм

Галич

Запитання 16

Фільварок – це:

варіанти відповідей

багатогалузеве феодальне господарство

форма селянської повинності

міра земельного наділу

господарство селянина

Запитання 17

У ХІV ст. Берестейщина, Пінщина, Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина, Поділля потрапили під владу:

варіанти відповідей

Московського царства

Великого князівства Литовського

Угорського королівства

Королівства Польського

Запитання 18

Право міст на самоврядування на українських землях мало назву:

варіанти відповідей

васалітет

суверенітет

вотчина

магдебурзьке право

Запитання 19

Великий князь Литовський, який став одночасно й польським королем, а після хрещення отримав ім’я Владислав ІІ:

варіанти відповідей

Ягайло

Сигізмунд ІІ

Сигізмунд І

Вітовт

Запитання 20

Період, коли на українських землях (в Галичині) уперше з’являються фільваркові господарства:

варіанти відповідей

ХV ст.

ХVІ ст.

ХІІІ ст.

ХІV ст.

Запитання 21

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

Запитання 22

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між?..

варіанти відповідей

Річчю Посполитою та Османською імперією.

Османською імперією та Великим князівством Литовським.

Великим князівством Литовським і Московським царством.

Московським царством і Річчю Посполитою.

Запитання 23

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Руїна»

«Великий згін»

«Коліївщина»

Запитання 24

Який історико-географічнии регіон формується впродовж XVI—ХVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московського царства та Кримського ханства?

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Південна Україна

Слобідська Україна

Лівобережна Україна

Запитання 25

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася?

варіанти відповідей

1648р.

1649р.

1658р.

1659р.

Запитання 26

Вкажіть портрет гетьмана якого називали "сонцем Руїни"

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 27

У якому році відбулася Полтавська битва між московськими і шведськими військами?

варіанти відповідей

1700 р.

1708 р.

1709 р.

1711 р.

Запитання 28

Який був зміст угоди, укладеної між гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом ХІІ?

варіанти відповідей

Україна мала стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя - гетьмана.

Швеція й Україна утворювали нову державу зі спільним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою

Гетьман без дозволу короля не міг змінювати структуру посад у Генеральній канцелярії і призначати нових полковників

Заборонялися міждержавні відносини козацької України, українське військо зобов′язалося брати участь у воєнних експедиціях Швеції

Запитання 29

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи

на бік шведського короля Карла ХІІ? (три відповіді)

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

обрання гетьманом І. Скоропадського

зруйнування Чортомлицької Січі

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

Запитання 30

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?

«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 31

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 32

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

варіанти відповідей

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Запитання 33

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р

1686 р

1710 р.

Запитання 34

Північна війна відбулася 1700-1721 рр.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 35

Яку Січ було зруйновано у травні 1709р.?

варіанти відповідей

Олешківська

Кам'янська

Чортомлицька

Базавлуцька

Запитання 36

Полип Орлик був обраний гетьманом в еміграції у

варіанти відповідей

1708 р.

1710 р.

1700 р.

1721 р.

Запитання 37

Займанщина - це...

варіанти відповідей

займання грошей під відсотки

відпрацювання займаних грошей

займання незаселених територій

Запитання 38

Кількість полків на які поділялася слобідська Україна

варіанти відповідей

5

4

3

Запитання 39

Що означає термін "колонізація"

варіанти відповідей

заселення і господарське освоєння вільних земель

створення колоній

захоплення незаселених територій

Запитання 40

Козацькі слободи на території Слобідської України

варіанти відповідей

Ізюмська слобода

Білгородська слобода

Харківська слобода

Охтирська слобода

Запитання 41

Слобідська Україна знаходиться

варіанти відповідей

на північному сході України

на півдні України

центральна Україна

Запитання 42

ліквідація гетьманства

варіанти відповідей

10.11.1763

10.11.1764

10.11.1765

10.11.1766

Запитання 43

правління кирила розумовського

варіанти відповідей

1750-64

1750-67

1750-65

1750-66

Запитання 44

Коли було засновано нову Січ після ліквідації Підпільненської?

варіанти відповідей

1764 р


1775 р

1750 р

1783 р

Запитання 45

Останнім кошовим отаманом Січі був

варіанти відповідей

К, Розумовський

І. Мазепа

П. Калнишевський

П. РУмянцев

Запитання 46

Як називалася Січ, яка припинила своє існування згідно маніфесту Катерини ІІ

варіанти відповідей

Хортицька

Нова (Підпільненська)

Базавлуцька

Задунайська

Запитання 47

протягом 1764-1786 Україною правила

варіанти відповідей

Катерина ІІ

Гетьманський уряд

К. Розумовський

Друга малоросійська колегія

Запитання 48

Запорізька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною ІІ, тому що: 

 

   

  

 

варіанти відповідей

Січ перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства і Османської імперії, але зберігала свій демократичний устрій, була опорним пунктом «бунтівників» та перешкодою колонізації Північного Причорномор’я

бажання колонізувати землі Запорожжя

Січ являла собою потенційну союзницю татар під час неминучих російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря

 імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їх кращі якості та були стійкими прихильниками української автономії 

Запитання 49

Визначте наслідок прийняття указу Катерини ІІ про ліквідацію гетьманства:


 

  

  

варіанти відповідей

створення Малоросійського генерал-губернаторства

 створення Правління гетьманського уряду

створення Другої Малоросійської колегії

створення Чорноморського козацького війська

Запитання 50

Укажіть за уривком з історичного джерела, яке доручення виконав генерал:

«Нашому генералу-поручику Текелю з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку... найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»


 

 

 

варіанти відповідей

зруйнував Запорозьку (Нову) Січ

 закріпачив козаків Слобідської України

  приєднав землі Кримського ханства до Російської імперії

  придушив Коліївщину — гайдамацький рух на Правобережній Україні

Запитання 51

кріпосне право в Україні узаконено у

варіанти відповідей

1775р

1781р.

1783р.

1764р

Запитання 52

"Жалувана грамота дворянству" була орієнтована на

варіанти відповідей

селян

міщан

козацьку старшину

гетьманів

Запитання 53

коли в Україні знищено полково-сотенний устрій Лівобережжя

варіанти відповідей

1775р.

1781р.

1783р.

1750р.

Запитання 54

На українських землях після ліквідації полково-сотенного устрою було утворено

варіанти відповідей

Запорізьку січ

Малоросійську колегію

дворянство

Малоросійське генерал-губернаторство

Запитання 55

Встановіть відповідність між історичною особистістю та фактами, які характеризують її діяльність


1.Передав «правління діл» П. Полуботку

2. Очільник Першої Малоросійської колегії

3. Уклав Коломацькі чолобитні

4. Домігся заснування Підпільненської Січі


А. Д. Апостол

Б. П. Полуботок

В. І. Скоропадський

Г. С. Вельямінов


варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4А 

1А 2Г 3Б 4В

 1В 2А 3Б 4Г

 1Г 2В 3Б 4А

Запитання 56

Хто з гетьманів запропонував царю підтвердити права і вольності козаків?

варіанти відповідей

 П.Полуботок

 І.Самойлович

 І. Скоропадський

Д.Апостол

Запитання 57

1727-1734рр. - це роки гетьманування

варіанти відповідей

П. Орлик   

І. Самойлович

І. Скоропадський

 Д. Апостол

Запитання 58

Кого зображено на фото?

варіанти відповідей

П. Орлик

   

 І. Самойлович

 І. Скоропадський

 Д. Апостол

Запитання 59

Кого зображено на фото?

варіанти відповідей

П. Орлик   

 І. Самойлович

  І. Скоропадський

 Д. Апостол

Запитання 60

Останньою Запорозькою Січчю була

варіанти відповідей

Кам′янська Січ  

Нова (Підпільненська) Січ

 Олешківська Січ

Чортомлицька Січ

Запитання 61

Якими були основні функції Першої Малоросійської колегії(1722- 1727рр.) (три відповіді)

варіанти відповідей

 Призначення гетьмана та кошового отамана Запорозької Січі 

Нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини

 Розквартирування офіцерів та солдатів російської армії

  Втановлення та стягнення податків до царської скарбниці

 Запровадження російського адміністративно - територіального устрою

  Здійснення дипломатичних зносин з іншими країнами

 Контроль над діяльністю церков на території Гетьманщини

Запитання 62

Хто, на думку Петра І був "небезпечніший за Мазепу"?

варіанти відповідей

 І.Скоропадський

 Д.Апостол

П.Полуботок

 К.Розумовський

Запитання 63

Серед переліку оберіть положення " Рішительних пунктів" 1728 р. (3 відповіді)

варіанти відповідей

було дозволено обирати гетьмана, але лише за згодою царя 

  декларативне підтвердження 30-тисячного козацького реєстру, прав і привілеїв гетьмана та старшини

 зменшення кількості російських військових, що розміщувалися на території України

  гетьман був зобов’язаний за наказом царя виставляти козацькі війська проти Криму й Туреччини

скасовувалися податки, запроваджені Малоросійською колегією

 запровадження спеціального пункту, який пояснював відносини між Гетьманщиною та Московською державою: Гетьманщина оголошувалася складовою єдиної держави московського царя

Запитання 64

Встановіть хронологічну послідовність подій

А. Правління гетьманського уряду

Б. Гетьманування Д, Апостола

В. Правління Першої Малоросійської Колегії

Г. Гетьманування І. Скоропадського


варіанти відповідей

АБВГ 

 ГВБА

  ВБГА

 АВБГ

Запитання 65

Установіть послідовність подій:

а) Білоцерківський договір

б) Зборівський договір

в) Андрусівське перемир'я

г) Гадяцький договір


варіанти відповідей

б,а, г,в

в, г, а,б

г,а,б,в

а,б, в,г

Запитання 66

Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела:

«Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?  

варіанти відповідей

 Гадяча        

  Глухова 

  Чигирина     

Батурина

Запитання 67

«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів... Коли турки увійшли в місто, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху... Отак... перетворено на руїну серце Української козацької держави...»

Турки під час походу «на серце Української козацької держави» як знамено використовували ім’я гетьмана

варіанти відповідей

 П. Дорошенка.

  П. Тетері.

Ю. Хмельницького.

  І. Виговського.

Запитання 68

Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?

варіанти відповідей

П. Орлика

П. Дорошенка

Д. Апостола

І. Мазепи

Запитання 69

Хто є автором ікони, зображеної на фото?

варіанти відповідей

М. Петрахнович

І. Руткович

Й. Кондзелевич

О. Горошкович

Запитання 70

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 71

За стильовими ознаками можна встановити, що зображені пам’ятки культури України є прикладами архітектури

варіанти відповідей

бароко.

класицизму.

модерну.

готики.

Запитання 72

Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста

варіанти відповідей

Києва.

Харкова.

Луцька.

Львова.

Запитання 73

У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

варіанти відповідей

класичному

романському

готичному

бароко

Запитання 74

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»

варіанти відповідей

Коліївщина

Рух опришків

«Холерні бунти»

«Ходіння в народ»

Запитання 75

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».

На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

варіанти відповідей

«ходіння в народ»

«рух опришків»

«холерні бунти»

«похід у Таврію за волею»

Запитання 76

"Літопис Самовидця" Романа Ракушки-Романовського, "Літопис" Григорія Грабянки, "Літопис" Самійла Величка — це

варіанти відповідей

впорядкування житій святих козацької доби.

твори про козацьку добу в українській історії.

публіцистичні твори на захист православ’я.

церковні морально-повчальні твори.

Запитання 77

Пам'ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста

варіанти відповідей

Києва.

Харкова.

Одеси.

Львова.

Запитання 78

На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої.

Результати якого з поділів відображено на карті?

варіанти відповідей

тільки Першого

Першого та Другого

тільки Другого

Другого та Третього

Запитання 79

Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Бессарабської, Холмської, Полтавської

Чернігівської, Полтавської, Харківської

Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Подільської, Волинської, Київської

Запитання 80

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана

варіанти відповідей

Івана Мазепи.

Петра Дорошенка.

Івана Самойловича.

Кирила Розумовського.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест