ЗНО. Прокаріоти.

Додано: 16 листопада 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 371 раз
30 запитань
Запитання 1

До прокаріотичних організмів належать:

варіанти відповідей

1. Тільки бактерії.

2. Тільки археї.

3. Тільки ціанобактерії.

4. Бактерії та археї.

Запитання 2

Спадковий матеріал прокаріотичного організму знаходиться у:

варіанти відповідей

1. Ядрі.

2. Нуклеоїді.

3. Мітохондрії.

4. Хлоропласті.

Запитання 3

Яку будову має поверхневий апарат у прокаріотів:

варіанти відповідей

1. Він утворений із мембрани.

2. У його складі є клітинна стінка із пептидогліканів.

3. У його складі може бути слизова капсула.

4. В складі поверхневого апарату є всі перераховані тут компоненти.

Запитання 4

Розгляньте малюнок та встановіть, якими цифрами на ньому позначено неклеоїд, цитоплзму, джгутик та мембрану клітини відповідно:

варіанти відповідей

1. 1, 8, 5, 2.

2. 2, 1, 8, 5.

3. 3, 4, 8, 5.

4. 3, 2, 1, 8.

Запитання 5

Особливістю прокаріотичної клітини є відсутність багатьох органел, які притаманні еукаріотичній клітині. Які ж органели притаманні про-та еукаріотичним клітинам:

варіанти відповідей

1. Комплекс Гольджі.

2. Лізосоми.

3. Ядро.

4. Рибосоми.

Запитання 6

Спадковий матеріал у бактерій має свої особливості, що відрізняють його від спадкового матеріалу еукаріотів. Про які відмінності можна говорити:

варіанти відповідей

1. У бактерій ДНК одноланцюгова.

2. У бактерій гени не мають мозаїчної структури.

3. У бактерій ДНК може міститися в мітохондріях.

4. У бактерій спадковий матеріал може бути представлений молекулами ДНК або РНК.

Запитання 7

Прокаріоти мають різні способи живлення. Основна відмінність полягає в тому, що виступає для них джерелом Карбону. До якої групи належать бактерії, що утворюють органічні речовини свого тіла за рахунок карбону органічних речовин, а джерелом енергії для них виступають окиснювальні процеси із органічними речовинами:

варіанти відповідей

1. Фотоавтотрофи.

2. Фотогетеротрофи.

3. Хемоавтотрофи.

4. Хемогетеротрофи.

Запитання 8

Є види бактерій, які здійснюють фотосинтез, але при цьому не виділяють кисень. Що виступає джерелом Гідрогену для таких мікроорганізмів:

варіанти відповідей

1. Вода.

2. Сірководень.

3. Амоніак.

4. Різні види неорганічних кислот.

Запитання 9

Прокаріоти здатні здійснювати різні види фотосинтезу. У якій групі вказані види пігментів, що забезпечують фотосинтез у пурпурових сіркобактерій, ціанобактерій та галофільних архей відповідно:

варіанти відповідей

1. Бактеріородопсин, бактеріохлорофіл та фікобілін, хлорофіл.

2.Хлорофіл та фікобілін, бактеріохлорофіл, бактеріородопсин.

3. Бактеріохлорофіл, хлорофіл та фікобілін, бактеріородопсин.

4. Бактеріохлорофіл, бактеріородопсин, хлорофіл та фікобілін.

Запитання 10

У бактерій може відбуватися такий процес, як кон'югація. Які структури їх клітин забезпечують цей процес:

варіанти відповідей

1. Нуклеоїд.

2. Цитоплазма.

3. Джгутик.

4. Плазміди.

Запитання 11

Як називається процес отримання енергії при окисненні органічних речовин анаеробними бактеріями:

варіанти відповідей

1. Фотосинтез.

2. Хемосинтез.

3. Реплікація.

4. Бродіння.

Запитання 12

У процесі брунькування бактерій утворюються дві клітини. Чим брунькування відрізняється від бінарного поділу:

варіанти відповідей

1. Між цими процесами нема різниці.

2. При брунькуванні утворюються дві клітини різного розміру.

3. Брунькування передбачає попередній обмін спадковим матеріалом.

4. Брунькування у бактерій не є способом розмноження.

Запитання 13

В якому процесі перенесення генів у прокаріот приймають участь віруси:

варіанти відповідей

1. Кон'югація.

2. Трансдукція.

3. Трансформація.

4. В усіх перерахованих тут процесах.

Запитання 14

Бактерії правця можуть тривалий час перебувати у ґрунті, але при цьому вони не живляться і не розмножуються, бо їх основними поживними речовинами є мієлінові оболонки нервових волокон. в якому стані вони перебувають ці несприятливі для себе умови:

варіанти відповідей

1. Бруньки.

2. Нуклеоїда.

3. Спори.

4. Клітини із сповільненими обмінними процесами.

Запитання 15

Археї, на відміну від бактерій:

варіанти відповідей

1. Містять інтронні ділянки в генах.

2. Мають відмінні за будовою від бактеріальних клітин тРНК та рРНК.

3. Їх ДНК намотані на гістони.

4. Мають всі перераховані тут ознаки.

Запитання 16

Відомо, що археї можуть жити в умовах високих температур, підвищеної солоності або кислотності середовища. Такі організми називають:

варіанти відповідей

1. Екстремофіли.

2. Сапрофіти.

3. Галофіли.

4. Алкалофіли.

Запитання 17

Яка із груп архей допомагає людині уникнути швидкого закінчення покладів природного газу і яким саме чином:

варіанти відповідей

1. Доведено, що метногенні археї виготовляють метан і тому зрозуміло, що його поклади на планеті є невичерпними.

2. Метаногенні археї використовуються для виготовлення біогазу.

3. Археї галофіти утворюють речовини, які є основою для формування нових покладів метану.

4. Археї ацидофіли використовують послід тварин для виготовлення біогазу.

Запитання 18

На якій ознаці базується сучасна філогенетична класифікація організмів:

варіанти відповідей

1. Послідовність нуклеотидів в 14А- рРНК.

2. Послідовність нуклеотидів в 16S - рРНК.

3. Послідовність нуклеотидів в 16S - тРНК.

4. Послідовність нуклеотидів в 14А- мРНК.

Запитання 19

Явище "цвітіння води" викликає розмноження:

варіанти відповідей

1. Зелених сіркобактерій.

2. Червоних сіркобактерій.

3. Аеробні бактерії.

4. Ціанобактерії.

Запитання 20

Яка із груп бактерій використовується в біотехнологічних процесах харчової промисловості:

варіанти відповідей

1. Стрептоміцети.

2. Азотобактерин.

3. Актиноміцети.

4. Молочнокислі бактерії.

Запитання 21

Ціанобактерії характеризуються тим, що вони здатні до:

варіанти відповідей

1. Азотфіксації.

2. Кисневого фотосинтезу.

3. Викликати "цвітіння" води.

4. Всі зазначені тут ознаки.

Запитання 22

Бактерії можуть утворювати біоплівки. Яка роль цих утворень у житті бактерій:

варіанти відповідей

1. Це бактерії, які належать до багатоклітинних форм.

2. Таким чином вони краще захищають себе від впливу середовища.

3. Так бактерії мають кращі умови для отримання поживних речовин.

4. В таких умовах бактеріям легше розмножуватися статевим шляхом.

Запитання 23

У біоплівках бактерії можуть спілкуватися між собою та координувати свою поведінку за допомогою певних видів біомолекул. Це явище називається:

варіанти відповідей

1. Консолідація.

2. Співжиття.

3. Відчуття кворуму.

4. Коменсалізм.

Запитання 24

Серед бактерії є велика група мутуалістичних організмів. Серед них у житті людини важливу роль відіграє:

варіанти відповідей

1. Туберкульозна паличка.

2. Кишкова паличка.

3. Холерний вібріон.

4. Молочнокислі бактерії.

Запитання 25

Коменсалізм - одна із форм симбіозу. Яка із груп бактерій може виступати коменсалами:

варіанти відповідей

1. Кишкова паличка.

2. Бактерії гниття.

3. Бактерії бродіння.

4. Бактерії, які поселяються на шкірі людини.

Запитання 26

Властивість бактерій долати опірність організму та викликати захворювання, називається:

варіанти відповідей

1. Вірулентність.

2. Трансмісивність.

3. Екзотичність.

4. Пластичність.

Запитання 27

Який із видів бактерій, що викликають захворювання людини, поширюються трансмісивним шляхом:

варіанти відповідей

1. Збудник дизентерії.

2. Збудник туберкульозу.

3. Збудник чуми.

4. Збудник сифілісу.

Запитання 28

Холера - захворювання органів травлення людини, яке приводить до зневоднення та виснаження організму. Збудником є холерний вібріон. Яким шляхом цей збудник потрапляє в організм людини:

варіанти відповідей

1. З питною водою.

2. Повітряно-крапельним шляхом.

3. Трансмісивним.

4. Статевим.

Запитання 29

У природі постійно відбувається колообіг речовин. Яка група бактерій забезпечує перетворення органічних решток на доступні для коренів рослин неорганічні речовини:

варіанти відповідей

1. Бактерії бродіння.

2. Бактерії гниття.

3. Молочнокислі бактерії.

4. Патогенні бактерії.

Запитання 30

Одним із засобів профілактики бактеріальних захворювань є введення в організм людини ослабленого або вбитого збудника хвороби. Як називається така процедура:

варіанти відповідей

1. Вакцинація.

2. Дезенфекція.

3. Карантин.

4. Самоізоляція.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест