Прокаріоти - ЗНО

Додано: 21 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: ЗНО. Прокаріоти.
Тест виконано: 23 рази
30 запитань
Запитання 1

До прокаріотичних організмів належать:

варіанти відповідей

1. Тільки бактерії.

2. Тільки археї.

3. Тільки ціанобактерії.

4. Бактерії та археї.

Запитання 2

Спадковий матеріал прокаріотичного організму знаходиться у:

варіанти відповідей

1. Ядрі.

2. Нуклеоїді.

3. Мітохондрії.

4. Хлоропласті.

Запитання 3

Яку будову має поверхневий апарат у прокаріотів:

варіанти відповідей

1. Він утворений із мембрани.

2. У його складі є клітинна стінка із пептидогліканів (муреїну).

3. У його складі може бути слизова капсула.

4. В складі поверхневого апарату є всі перераховані тут компоненти.

Запитання 4

Розгляньте малюнок та встановіть, якими цифрами на ньому позначено неклеоїд, цитоплазму, джгутик та мембрану клітини відповідно:

варіанти відповідей

1. 1, 8, 5, 2.

2. 2, 1, 8, 5.

3. 3, 4, 8, 5.

4. 3, 2, 1, 8.

Запитання 5

Особливістю прокаріотичної клітини є відсутність багатьох органел, які притаманні еукаріотичній клітині. Які ж органели притаманні як про- так і еукаріотичним клітинам:

варіанти відповідей

1. Комплекс Гольджі.

2. Лізосоми.

3. Ядро.

4. Рибосоми.

Запитання 6

У процесі брунькування бактерій утворюються дві клітини. Чим брунькування відрізняється від бінарного поділу:

варіанти відповідей

1. Між цими процесами нема різниці.

2. При брунькуванні утворюються дві клітини різного розміру.

3. Брунькування передбачає попередній обмін спадковим матеріалом.

4. Брунькування у бактерій не є способом розмноження.

Запитання 7

Бактерії правця можуть тривалий час перебувати у ґрунті, але при цьому вони не живляться і не розмножуються, бо їх основними поживними речовинами є мієлінові оболонки нервових волокон живих організмів. В якому стані ці бактерії переносять несприятливі для них умови:

варіанти відповідей

1. Бруньки.

2. Нуклеоїда.

3. Спори.

4. Клітини із сповільненими обмінними процесами.

Запитання 8

Відомо, що археї можуть жити в умовах високих температур, підвищеної солоності або кислотності середовища. Такі організми називають:

варіанти відповідей

1. Екстремофіли.

2. Сапрофіти.

3. Галофіли.

4. Алкалофіли.

Запитання 9

Явище "цвітіння води" викликає розмноження:

варіанти відповідей

1. Зелених сіркобактерій

2. Червоних сіркобактерій

3. Аеробних бактерій

4. Ціанобактерій

Запитання 10

Яка із груп бактерій використовується в біотехнологічних процесах харчової промисловості:

варіанти відповідей

1. Стрептоміцети.

2. Азотобактерин.

3. Актиноміцети.

4. Молочнокислі бактерії.

Запитання 11

Ціанобактерії характеризуються тим, що вони здатні до:

варіанти відповідей

1. Азотфіксації.

2. Кисневого фотосинтезу.

3. Викликати "цвітіння" води.

4. Всі зазначені тут ознаки.

Запитання 12

Серед бактерії є велика група мутуалістичних організмів. Серед них у житті людини важливу роль відіграє:

варіанти відповідей

1. Туберкульозна паличка.

2. Кишкова паличка.

3. Холерний вібріон.

4. Молочнокислі бактерії.

Запитання 13

Холера - захворювання органів травлення людини, яке приводить до зневоднення та виснаження організму. Збудником є холерний вібріон. Яким шляхом цей збудник потрапляє в організм людини:

варіанти відповідей

1. З питною водою.

2. Повітряно-крапельним шляхом.

3. Трансмісивним.

4. Статевим.

Запитання 14

У природі постійно відбувається колообіг речовин. Яка група бактерій забезпечує перетворення органічних решток на доступні для коренів рослин неорганічні речовини:

варіанти відповідей

1. Бактерії бродіння.

2. Бактерії гниття.

3. Молочнокислі бактерії.

4. Патогенні бактерії.

Запитання 15

Одним із засобів профілактики бактеріальних захворювань є введення в організм людини ослабленого або вбитого збудника хвороби. Як називається така процедура:

варіанти відповідей

1. Вакцинація.

2. Дезенфекція.

3. Карантин.

4. Самоізоляція.

Запитання 16

Які прокаріоти були першими організмами на Землі:

варіанти відповідей

бактерії

 віруси

археї

віроїди

Запитання 17

Тип живлення ціанобактерій

варіанти відповідей

хемогетеротрофне

фотогетеротрофне

 хемоавтотрофне

фотоавтотрофне

Запитання 18

Вибери правила запобігання хвороб, які спричинені хвороботворними бактеріями

варіанти відповідей

не користуватись речами хворої людини

вживати продукти, у яких закінчився термін зберігання

ретельно мити руки

мити овочі і фрукти перед вживанням

Запитання 19

Вкажіть, яка група архей живе у надзвичайно солоних умовах

варіанти відповідей

галофіти

метаногени

термофіли

Запитання 20

Бактерії спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

кір;

аскаридоз

гепатит;

холеру

чуму

ботулізм

Запитання 21

 Яку речовину містить клітинна оболонка бактерій:


варіанти відповідей

глікокалікс

хітин

муреїн

глюкоза

Запитання 22

Тіло яких бактерій складається з паличкоподібної клітини

варіанти відповідей

кок

бацила

вібріон

спіріла

Запитання 23

Укажіть середовище, в якому живуть бактерії

варіанти відповідей

грунт

вода

інші організми

повітря

усі перераховані середовища

Запитання 24

Бактерії відносять до прокаріот, тому що

варіанти відповідей

вони розповсюджені в усіх середовищах життя

  клітини бактерій не мають ядра

  бактерії дуже швидко розмножуються

 вони є найдрібнишими істотами, що мають клітинну будову

Запитання 25

Виберіть органели, які є у бактеріальної клітини

варіанти відповідей

  мітохондрії 

  клітинна мембрана

 міцна оболонка із муреїну

  хлоропласти

  рибосоми

 ядро

  цитоплазма

Запитання 26

На які домени можна поділити клітинні форми

варіанти відповідей

еукаріоти

бактерії

археї

прокаріоти

віруси

ціанобактерії

Запитання 27

Бактерії кулястої форми називають:

варіанти відповідей

Бацилами

Спірилами

Коками

Вібріонами

Запитання 28

Бактерії, що живуть без кисню:

варіанти відповідей

аероби

анаероби

гетеротрофи

автотрофи

Запитання 29

Як розмножуються бактерії?

варіанти відповідей

насінням

  у стані анабіозу

поділом клітини навпіл

 спорами

Запитання 30

Геном бактеріальної клітини представлений

варіанти відповідей

ДНК + плазміди

ДНК

плазміди

гістони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест