22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

ЗНО. Ракоподібні. Павукоподібні.

Додано: 6 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
30 запитань
Запитання 1

У всіх справжніх тварин є м'язи. Чим відрізняються м'язи у круглих червів та ракоподібних:

варіанти відповідей

1. Між ними нема різниці.

2. Тільки кількістю, бо у ракоподібних їх більше.

3. Тим, що у ракоподібних вони диференційовані та посмуговані.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 2

Яка особливість процесів життєдіяльності робить подібними круглих червів та ракоподібних:

варіанти відповідей

1. Посегментованість тіла.

2. Здатність утримувати здобич при допомозі кінцівок.

3. Наявність отруйних залоз.

4. Линяння.

Запитання 3

У членистоногих є різні типи органів дихання. встановіть відповідність між видами членистоногих та органами дихання, які для них характерні. 1 - креветка тигрова, 2 - павук хрестовик, 3 - бджола медоносна; а - легені, б - трахейні трубочки, в - зябра, г - трахейні трубочки та легеневі мішки:

варіанти відповідей

1. 1 - в, 2 - г, 3 - а.

2. 1 - в, 2 - г, 3 - б.

3. 1 - б, 2 - а, 3 - г.

4. 1 - б, 2 - а, 3 - в.

Запитання 4

У кільчастих червів та членистоногих тіло посегментоване. Чи є різниця в принципі сегментації їх тіла:

варіанти відповідей

1. Ні, вони мають однакові сегменти по всьому тілу.

2. Так, бо у червів більше сегментів, а у членистоногих їх менше.

3. Ні, всі сегменти тіла в обох груп організмів мають однакову будову.

4. Так, бо у членистоногих, на відміну від червів, сегменти мають неоднакові розміри та будову.

Запитання 5

Особливістю будови членистоногих є їх почленовані кінцівки. Вони розташовані на кожному сегменті тіла. Яку функцію вони можуть виконувати, якщо мова іде про кінцівки, розташовані на голові:

варіанти відповідей

1. Слабо розвинені, часто редуковані.

2. Органи зору.

3. Органи дотику або (та) нюху.

4. Органи руху.

Запитання 6

Особливістю внутрішньої будови членистоногих є їх кровоносна система. Порівняно із кільчастими червами, вона:

варіанти відповідей

1. Є незамкненою.

2. Має серце, що розташовано на спинному боці тіла.

3. По тілу рухається гемолімфа, яка переносить поживні речовини.

4. Всі перераховані тут ознаки відрізняють кровоносну систему членистоногих від такої ж системи у кільчастих червів.

Запитання 7

У різних груп членистоногих є різні органи виділення. Це залежить від:

варіанти відповідей

1. Доступності води, яку організм може виводити за свої межі.

2. Способу живлення тварин.

3. Способу дихання тварин.

4. Активного чи пасивного способу пересування.

Запитання 8

Особливістю регуляції процесів життєдіяльності у членистоногих є:

варіанти відповідей

1. Регуляція роботи за участю нервової системи ланцюжкового тиру.

2. Наявність на нервових ланцюжках вузлів.

3. Наявність нервової системи трубчастого типу.

4. Участь у процесах регуляції ендокринних залоз.

Запитання 9

Серед членистоногих є організми із складними життєвими циклами. Який із видів ракоподібних має життєвий цикл із чергуванням статевого розмноження та партеногенезу:

варіанти відповідей

1. Рак широкопалий.

2. Дафнія.

3. Креветка тигрова.

4. Циклоп.

Запитання 10

У членистоногих може бути різна кількість ходильних кінцівок у різних груп. Встановіть відповідність між групами членистоногих та кількістю ходильних кінцівок у них. 1 ракоподібні, 2 - павукоподібні, 3 - комахи; а - 3 пари, б - 4 пари, в - 5 пар, г - багато пар:

варіанти відповідей

1. 1 - а, 2 - г, 3 - в.

2. 1 - б, 2 - а, 3 -в.

3. 1 - г, 2 - в, 3 - б.

4. 1 - в, 2 - б, 3 - а.

Запитання 11

Розгляньте зображення річкового рака та встановіть відповідність між позначеннями частин тіла та їх назвами:

варіанти відповідей

1. 1 - довгі вусики, 2 - очі, 3 - клешня, 6 - черевце.

2. 3 - клешня, 5 - головогруди, 6 - черевце, 8 - ходильні ніжки.

3. 2 - клешня, 3 - довгі вусики, 4 - очі, 6 - черевце.

4. 5 - головогруди, 6 - черевце, 7 - ходильні ніжки, 8 - довгі вусики.

Запитання 12

Раки - звичні мешканці прісних водойм. Вони відіграють там певну роль, а саме:

варіанти відповідей

1. Є кормом для багатьох прісноводних риб.

2. Беруть участь у мінералізації органічних решток.

3. Очищають водойми від гниючих решток тварин.

4. Основний корм для мальків риб.

Запитання 13

Серед морських ракоподібних промислової цінності НЕ становлять:

варіанти відповідей

1. Креветки.

2. Краби.

3. Раки-самітники.

4. Омари.

Запитання 14

Всім відомий вислів: "Червоний, як рак". Але у підручнику написано, що вони мають панцир бруднувато-бурого кольору. Чому така неточність:

варіанти відповідей

1. Це помилка автора підручника.

2. Про те, що раки червоні, можуть говорити тільки ті, хто їх ніколи не бачив і не їв.

3. Ті, хто кажуть, що раки червоні, мають проблеми із сприйманням кольорів.

4. Мова іде про живого (у підручнику) та вареного (у висловлюванні) рака.

Запитання 15

Раки мають органи виділення, які представлені:

варіанти відповідей

1. Мальпігієвими судинами.

2. Зеленими залозами.

3. Жировим тілом.

4. Всіма перерахованими тут відділами.

Запитання 16

Серед ракоподібних є велика група - креветки. Вони можуть утворювати симбіотичні зв'язки із рибами, коралами, губками. В чому полягають ці взаємозв'язки:

варіанти відповідей

1. Вони живляться паразитами риб та рештками їжі коралів.

2. Вони допомагають цим організмам полювати на здобич.

3. Вони захищають ці організми від хижаків.

4. Вони оселяються на відмерлих рештках цих організмів і потім ними ж і живляться.

Запитання 17

Цінним кормом для акваріумних риб служить дафнія. До якої групи ракоподібних вона належить:

варіанти відповідей

1. Десятиногі раки.

2. Рівноногі раки.

3. Гіллястовусі раки.

4. Веслоногі раки.

Запитання 18

Більшість ракоподібних є жителями водойм. Проте є види, які постійно живуть на суші. Хто належить до таких видів і які органи дихання їм властиві:

варіанти відповідей

1. Циклопи, дихають через поверхню тіла.

2. Дафнії, дихають зябрами.

3. Мокриці, дихають за допомогою повітряних камер.

4. Краби, дихають зябрами.

Запитання 19

У ракоподібних є добре розвинені органи чуття. Яких органів чуття у них нема:

варіанти відповідей

1. Органів зору.

2. Органів рівноваги.

3. Органів нюху.

4. Органів слуху.

Запитання 20

Серед ракоподібних є такі, що служать проміжними господарями паразитичних червів, або самі можуть паразитувати на тілі інших організмів. До таких ракоподібних належать відповідно:

варіанти відповідей

1. Водяний віслюк та дафнія (водяна блоха).

2. Креветка тигрова та рак самітник.

3. Циклоп та коропоїд.

4. Краб камчатський та мокриця.

Запитання 21

Яка із цих рис будови павукоподібних НЕ зв'язана з їх переходом до життя на суходолі:

варіанти відповідей

1. Тіло покрите хітинізованою кутикулою із шаром воску.

2. Наявність членистих кінцівок.

3. Органами дихання є легеневі мішки та трахейні трубочки.

4. Органами виділення є мальпігієві судини, які дають можливість економно використовувати воду.

Запитання 22

Тіло павуків поділяється на ... . На відміну від ракоподібних, у павуків ... менші за ... . На головогрудях розташовані ... пари видозмінених кінцівок: ..., які містять кігтики, та ..., які є органами дотику та нюху. У запропонований текст вставте пропущені слова:

варіанти відповідей

1. Три відділи, головогруди, черевце, три, педипальпи, хеліцери.

2. Два відділи, головогруди, черевце, дві, хеліцери, педипальпи.

3. Два відділи, черевце, головогруди, дві, щелепи, ногощупальці.

4. Три відділи, черевце, головогруди, три, хеліцери, педипальпи.

Запитання 23

Розгляньте малюнок та встановіть, які органи на ньому показано позначені цифрами 2, 3, 4, 5, 7, 12 відповідно:

варіанти відповідей

1. Очі, надглотковий нервовий вузол, шлунок, серце, травний шлунок, павутинні бородавки.

2. Органи нюху, головний мозок, жувальний шлунок, кровоносна судина, серце, павутинні бородавки.

3. Хеліцерова залоза, надглотковий нервовий вузол, смоктальний шлунок, кровоносна судина, серце, павутинні бородавки.

4. отруйні залози, головний мозок, жувальний шлунок, серце, кровоносна судина, павутині бородавки.

Запитання 24

У різних видів павукоподібних спостерігаються відмінності в розвитку органів дихання та кровоносної системи. Ті із них, що мають краще розвинену систему трахей, мають слабше розвинену систему судин і навпаки. Як це можна пояснити:

варіанти відповідей

1. Бо тим павукам, які мають краще розвинену систему трахей не потрібно для життєдіяльності багато поживних речовин.

2. Бо у цих павуків незамкнена кровоносна система і кров, що виливається в порожнини тіла все одно принесе до органів кисень.

3. Бо у цих павуків кров у меншій мірі виконує функцію транспортування кисню до органів, яку взяли на себе трахейні трубочки.

4. Бо в цих павуків слабше сформоване серце, його з боків стискають трахейні трубочки, тому кровоносна система розвинена гірше.

Запитання 25

Яка особливість вирізняє нервову систему павуків від такої системи у інших членистоногих:

варіанти відповідей

1. Вона трубчастого типу.

2. У неї вузли на черевному нервовому ланцюжку зливаються в один головогрудний вузол (ганглій).

3. У них відсутній надглотковий нервовий вузол.

4. Вони мають бічні відгалуження - нерви, що відходять від черевного нервового ланцюжка.

Запитання 26

До павукоподібних належать кліщі. Але вони мають деякі особливості в будові, що відрізняють їх від інших павуків. А саме:

варіанти відповідей

1. Головогруди та черевце є суцільним утворенням і не розділені між собою.

2. Вони мають більші розміри, порівняно із павуками.

3. У них завжди яскраве, застережне забарвлення.

4. Вони мають пристосування до життя у воді.

Запитання 27

Серед кліщів є паразити людини та переносники захворювань людини. Встановіть групу, у якій названі види кліщів, які мають таке значення для людини у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Тайговий кліщ, коростяний кліщ.

2. Червоний павутинний кліщ, пір'яний кліщ.

3. Галовий кліщ, свербун-шкіроїд.

4. Залозник вугровий, собачий кліщ.

Запитання 28

Яких заходів слід дотримуватися для профілактики зараження коростою:

варіанти відповідей

1. Мити руки з милом після відвідування громадських місць.

2. Вживати тільки перекип'ячену воду.

3. Після прогулянок на природі змінити натільну білизну та ретельно оглянути шкіру, чи нема там кліщів.

4. Мити руки після контактів із собаками та кішками.

Запитання 29

Особливістю життєвого циклу кліщів, на відміну від павуків, є те, що вони:

варіанти відповідей

1. Завжди є паразитичними організмами.

2. Мають непрямий розвиток.

3. Їх цикли розвитку завжди зв'язані із людиною.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 30

Серед павукоподібних є багато шкідників. А чи є серед представників цієї групи якісь корисні для людини види:

варіанти відповідей

1. Нема, вони всі по-різному шкідливі.

2. Всі павукоподібні є паразитами рослин, тварин чи людини.

3. Так, ті що полюють на кровосисних комах.

4. Так, ті що примушують людину дотримуватись правил особистої гігієни.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест