13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

ЗНО тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-в першій половині 19 ст

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
29 запитань
Запитання 1

Якою цифрою позначено на карті українські землі, що увійшли до складу Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст. внаслідок російсько-турецьких війн?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

. Які губернії були створені на Правобережній Україні після інтеграції українських земель до складу Російської імперії?        

варіанти відповідей

 Катеринославська, Херсонська, Таврійська

Київська, Волинська, Подільська

Орловська, Курська, Воронезька

Харківська, Чернігівська, Полтавська

Запитання 3

Як називається процес втрати народом своєї культури, мови, традицій внаслідок поглинення його іншим, зазвичай численнішим, народом?         


варіанти відповідей

  асиміляція

бюрократизація

дискримінація

уніфікація

Запитання 4

Які наслідки мала російсько-турецька війна 18061812 рр. для українських земель?     

варіанти відповідей

 приєднання Туреччиною українських земель у гирлі Дунаю

  повернення козаків Задунайської Січі із турецьких володінь

перехід до Росії українських земель між Дністром і Прутом

 остаточна ліквідація російськими військами Запорізької Січі

Запитання 5

Коли почалася війна Росії з наполеонівською Францією, в якій брали участь українці?     .


варіанти відповідей

1806 р.

1812 р.

1828 р.

1853 р

Запитання 6

Якого історичного діяча характеризує наведена біографічна довідка?

«Кошовий отаман, під проводом якого козаки Задунайської Січі повернулися на російські землі й сформували Азовське козацьке військо».       

варіанти відповідей

Й. Гладкому

К. Гордієнко

П. Калнишевському

І. Сірко

Запитання 7

Яке твердження характеризує розвиток ринкових відносин у сільському господарстві Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.?        

варіанти відповідей

застосування вільнонайманої праці

натуральний характер господарства

безземелля й малоземелля селянства

низька продуктивність виробництва

Запитання 8

Як називається перехід від дрібного товарного виробництва й мануфактури до великого машинного виробництва й заводу та фабрики?     

варіанти відповідей

кооперативний рух

промисловий переворот

трудова еміграція

 соціальна революція

Запитання 9

Яка галузь займала провідне місце у промисловому виробництві Наддніпрянській України в першій половині ХІХ ст.?      


варіанти відповідей

металообробна

 паперова

текстильна

цукрова

Запитання 10

Про яку соціальну верству йдеться в уривку з джерела?

«Великий зріст, фізична сила, мужні риси обличчя… становлять [їх] відмінні риси… Цей клас, підкоривши себе особливими умовами під час візникування, відрізняється цим від інших малоросіян. Вони мають дуже великих, сильних і красивих волів…; добрі, надзвичайної міцності вози, на які кладуть 100 і більше пудів, запрягаючи звичайну пару волів… Коли на Перекопі від озер сіль вивозилась вільно, …то були приклади, що [вони] вивозили парою волів на одному возі по 200 пудів солі і більше».        


варіанти відповідей

 промисловці

робітники

селяни

чумаки

Запитання 11

Кому з історичних діячів належать факти біографії?

«Керівник селянського повстанського руху на Поділлі, який протягом 23 років здійснив понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки. «Український Робін Гуд», неодноразово засуджений царським урядом до каторжних робіт і заслання до Сибіру».

варіанти відповідей

У. Кармелюку

І. Гонті

М. Залізняку

М. Штолюку

Запитання 12

Коли відбулося повстання селян на Київщині, відоме під назвою «Київська козаччина»?  


варіанти відповідей

1813 р.

1819 р.

1855 р.

 1856 р.

Запитання 13

Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.?  

варіанти відповідей

греко-католицькі священники     

 козацька старшина

польська шляхта

російське дворянство

Запитання 14

З якою державою намагалися встановити безпосередні зв’язки автономісти, про плани яких йдеться у документі?

«Вважаю своїм обов’язком… доповісти Вашій величності, що до мене таємно прибув дворянин з Малоросії або Російської України, який називає себе Капністом… Він твердить, що …хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо».     

варіанти відповідей

Австрією

Пруссією

Францією

 Швецією

Запитання 15

Яке місто відігравало провідну роль в національно-культурному русі українських земель на початку ХІХ ст.?     

варіанти відповідей

 Київ

Полтава

Харків

 Чернігів

Запитання 16

Як називався програмний документ «Північного товариства» декабристів?     

 

варіанти відповідей

 «Конституція»

«Руська правда»

«Православний катехізис»

«Книга буття українського народу»

Запитання 17

Яке положення було спільним у «Руській правді» П. Пестеля й «Конституції» М. Муравйова?      

 


варіанти відповідей

установлення конституційної монархії

скасування кріпосної залежності селян     

збереження «єдиної і неподільної» Росії

проголошення демократичної республіки

Запитання 18

Яким шляхом представники російського суспільного руху прагнули ліквідувати самодержавство в Росії?


варіанти відповідей

військового перевороту

ліберальних реформ

селянського повстання

просвітницької діяльності

Запитання 19

Коли відбулося повстання Чернігівського полку на Київщині?       


варіанти відповідей

 1806—1812 рр.

1825—1826 рр

1828—1829 рр.

1846—1847 рр.

Запитання 20

Як називалася таємна політична організація, що діяла у Києві у січні 1846 — березні 1847 рр.?         

варіанти відповідей

 Кирило-Мефодіївське товариство

Малоросійське товариство

Південне товариство

Товариство об’єднаних слов’ян

Запитання 21

Яким бачили майбутнє України представники Кирило-Мефодіївського товариства?    

 

варіанти відповідей

 входження України до слов’янської федерації

проголошення автономії України у складі Росії

невизнання за Україною ніяких державних прав

 відродження Гетьманщини на засадах автономії

Запитання 22

Про якого діяча суспільно-політичного руху йдеться в документі?

«...за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус із правом вислуги. Доручивши начальству найсуровіше наглядати, щоб від нього, ні в якому разі, не могло вийти підбурливих і пасквільних творів. ...Під найсуворіший нагляд, заборонивши писати і малювати».

варіанти відповідей

П. Пестеля    

А. Борисова  

 П. Куліша

  Т. Шевченка

Запитання 23

Коли вийшла друком у Петербурзі поема І. Котляревського «Енеїда»? 

варіанти відповідей

 1784 р

1798 р.

1834 р.

1840 р.

Запитання 24

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями

1         релігійно-етичний рух, учасники якого закликали до об’єднання людей на принципах свободи, рівності й братерства

2         історична спільнота людей, сформована на основі спільної території, мови, культури, звичаїв, економічних зв’язків

3         дворянські революціонери, які прагнули ліквідації самодержавства, кріпацтва й встановлення демократичного ладу

4         особиста залежність селян від поміщиків, яка передбачала прикріплення селян до землі й виконання повинностей


А        декабристи

Б         кріпацтво

В        масонство

Г         нація

Д        різночинці

варіанти відповідей

В Г А Б

В Г Д Б

Б Г В А

Д В А Г

Запитання 25

Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами історичних діячів

1         громадсько-політичний діяч, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автор наукових праць з математики, історії, філософії

2         видатний поет, прозаїк, художник, громадський діяч, автор поетичної збірки «Кобзар» і поеми «Гайдамаки», серії картин «Мальовнича Україна»

3         дворянський революціонер, один із засновників «Південного товариства» декабристів, автор програмного документа «Руська правда»

4         історик, письменник, співзасновник Кирило-Мефодіївського товариства, автор програмного документа «Книга буття українського народу»


А     А. Борисов

Б      М. Гулак

В     М. Костомаров

Г      П. Пестель

Д     Т. Шевченко

варіанти відповідей

В А Г Б

Г Б А В

Б А В Д

Б Д Г В

Запитання 26

Установіть послідовність подій антикріпосницького руху на українських землях у першій половині середині ХІХ ст.


А        похід «у Таврію за волею» селян Катеринославщини

Б         початок повстання селян під проводом У. Кармалюка

В        повстання військових поселенців Чугуївського полку

Г         селянське повстання під назвою «Київська козаччина»

 


варіанти відповідей

Б Г В А

В Б Г А

Г В А Б

А Б Г В

Запитання 27

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя на українських землях наприкінці ХVІІІ у першій половині ХІХ ст.


А        польське повстання проти російського панування на Правобережжі

Б         таємна місія до Прусcії представника козацької старшини В. Капніста

В        повстання проти самодержавства Чернігівського полку на Київщині

Г         видання у Петербурзі трьох частин поеми І. Котляревського «Енеїда»


варіанти відповідей

В А Б Г

Г В А Б

Б Г В А

А Б В Г

Запитання 28

Які факти свідчили про становлення розвиток ринкових відносин у промисловості Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.? (три варіанти)      

варіанти відповідей

 надання пільг місцевим підприємцям

формування фабричної промисловості       

застосування праці найманих робітників 

 переважання кустарного виробництва

завершення промислового перевороту    

 початок монополізації у промисловості

 виникнення нових галузей виробництва

Запитання 29

Які положення відповідають програмі Південного товариства декабрістів «Руська правда»?

        

варіанти відповідей

ліквідація самодержавного правління

 розширення сфери вжитку української мови

скасування кріпосної залежності селян  

 проголошення конституційної монархії

 збереження «єдиної і неподільної» Росії

 установлення демократичної республіки

 надання українцям права обіймати державні посади

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест