ЗНО. Тема: Вступ. Стародавня історія України

Додано: 12 липня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 59 разів
12 запитань
Запитання 1

Археологія - це галузь історичної науки, що вивчає

варіанти відповідей

походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру

архівні документи та писемні пам'ятки з метою залучення їх до наукового обігу

історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень

речові (матеріальні) пам'ятки та реконструює за ними давню історію людства

Запитання 2

Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам’яного віку?

варіанти відповідей

писемні

речові

етнографічні

усні

Запитання 3

Яка з указаних повістей є важливим джерелом з історії України?

варіанти відповідей

"Повість днів і доль минулих"

"Повість минулих літ"

"Повість про два міста"

"Повість про справжню людину"

Запитання 4

«Археологічна культура» – це

варіанти відповідей

група споріднених археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.

шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено сліди життєдіяльності людини – знаряддя праці, посуд тощо.

сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цінностей – пам’ятки архітектури, мистецтва, історії.

система археологічної періодизації культурно-історичного розвитку, що складається з трьох віків – кам’яного, бронзового та залізного.

Запитання 5

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого - це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху

варіанти відповідей

палеоліту

мезоліту

неоліту

енеоліту

Запитання 6

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я - це

варіанти відповідей

гуни

скіфи

сармати

кіммерійці

Запитання 7

Для племен Трипільської культури було характерним

варіанти відповідей

використання залізних знарядь праці.

упровадження трипільної системи землеробства.

виготовлення орнаментованого керамічного посуду.

катакомбне поховання представників племінної знаті.

Запитання 8

Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько

варіанти відповідей

2 млн років тому.

1 млн років тому.

500 тис. років тому.

250 тис. років тому.

Запитання 9

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва.

варіанти відповідей

Тіра

Херсонес

Ольвія

Фанагорія

Запитання 10

Якою цифрою на картосхемі позначено місце розташування Мізинської стоянки - археологічної пам’ятки доби палеоліту?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Предмет язичницького культу східних слов’ян зображено на фото

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

На картосхемі штрихуванням позначено територію державного утворення

варіанти відповідей

кіммерійців

скіфів

сарматів

антів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест