ЗНО. Тема: Вступ. Стародавня історія України

Додано: 21 липня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 40 разів
32 запитання
Запитання 1

Археологія - це галузь історичної науки, що вивчає

варіанти відповідей

походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру

архівні документи та писемні пам'ятки з метою залучення їх до наукового обігу

історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень

речові (матеріальні) пам'ятки та реконструює за ними давню історію людства

Запитання 2

Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам’яного віку?

варіанти відповідей

писемні

речові

етнографічні

усні

Запитання 3

«Археологічна культура» – це

варіанти відповідей

група споріднених археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.

шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено сліди життєдіяльності людини – знаряддя праці, посуд тощо.

сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цінностей – пам’ятки архітектури, мистецтва, історії.

система археологічної періодизації культурно-історичного розвитку, що складається з трьох віків – кам’яного, бронзового та залізного.

Запитання 4

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого - це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху

варіанти відповідей

палеоліту

мезоліту

неоліту

енеоліту

Запитання 5

Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я - це

варіанти відповідей

гуни

скіфи

сармати

кіммерійці

Запитання 6

Для племен Трипільської культури було характерним

варіанти відповідей

використання залізних знарядь праці.

упровадження трипільної системи землеробства.

виготовлення орнаментованого керамічного посуду.

катакомбне поховання представників племінної знаті.

Запитання 7

Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько

варіанти відповідей

2 млн років тому.

1 млн років тому.

500 тис. років тому.

250 тис. років тому.

Запитання 8

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва.

варіанти відповідей

Тіра

Херсонес

Ольвія

Фанагорія

Запитання 9

Якою цифрою на картосхемі позначено місце розташування Мізинської стоянки - археологічної пам’ятки доби палеоліту?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Предмет язичницького культу східних слов’ян зображено на фото

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

На картосхемі штрихуванням позначено територію державного утворення

варіанти відповідей

кіммерійців

скіфів

сарматів

антів

Запитання 12

Яку із стоянок вважають найдавнішою в Україні (у ній мешкали пітекантропи близько 1 млн. років тому)?

варіанти відповідей

с. Мізин

смт. Королеве

Кирилівка

Киїк-Коба

Запитання 13

Причинами занепаду Великої Скіфії дослідники вважають:

1. погіршення природніх умов

2. занепад господарського життя Лісостепу через жорстоке використання його ресурсів

3. напади кіммерійців,

4. повільні темпи розвитку землеробства

5. початок Великого розселення слов'ян

варіанти відповідей

1,2

2,3

2,5

3,4

Запитання 14

Кому поступилися скіфи втративши панівне становище у Причорноморських степах?

варіанти відповідей

кіммерійцям

готам

аварам

сарматам

Запитання 15

Перший народ на українських землях, чия назва нам відома завдяки писемним грецьким джерелам:

варіанти відповідей

сармати

скіфи

гуни

кіммерійці

Запитання 16

Укажіть, як називали давніх слов'ян у писемних джерелах 1-2 ст.?

варіанти відповідей

трипільці

черняхівці

венеди

слов'яни

Запитання 17

Із зазначених пам'яток виберіть пам'ятку носіїв трипільської культури:

варіанти відповідей
Запитання 18

Перше грецьке місто-колонія Борисфеніда на теренах України було засновано:

варіанти відповідей

на о. Березань

на теренах сучасного Севастополя

на місці сучасної Керчі

на місці сучасного Білгород- Дністровського

Запитання 19

За_____________мисливці тієї доби навчилися користуватися луком і стрілами, лижами, човном, приручили собаку.

варіанти відповідей

раннього залізного віку

бронзового віку

енеоліту

мезоліту

Запитання 20

Доповніть твердження.

Люди за часів неоліту навчилися:

варіанти відповідей

полювання

добувати вогонь та шити одяг

землеробства та скотарства

садівництва

Запитання 21

Які з тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Кожне грецьке місто на узбережжі Чорного моря забудовували відповідно до правил містобудування материкової Греції

міста-колонії залежали від метрополії

у містах-колоніях використовували монети, які карбували скіфи

скіфські вельможі замовляли у грецьких майстрів прикраси

на відміну від метрополії у колоніях спортивні змагання не відбувалися

Запитання 22

Вкажіть період Великого розселення слов'ян:

варіанти відповідей

V-VII cт.

V-VI cт.

ІV-V ст.

V-VIII ст.

Запитання 23

У якому році скіфи розгромили військо перського царя Дарія?

варіанти відповідей

513

503

413

530

Запитання 24

Які із зображених пам'яток належать скіфам?

варіанти відповідей
Запитання 25

Які з перелічених понять та термінів стосуються опису поданої картини-реконструкції?

варіанти відповідей

неолітична революція

первісна стоянка

мисливці на мамонтів

відтворювальне господарство

житла з кісток мамонтів та оленів

неандертальці

Запитання 26

Які явища характерні для життя людини українського степу за доби раннього залізного віку?

варіанти відповідей

поява землеробства та скотарства

зародження релігії

панування кочового способу життя

винайдення кераміки

утвердження майнової нерівності

виникнення перших державних утворень

Запитання 27

Розставте назви періодів давньої історії України згідно з археологічною періодизацією:

А. ранній залізний вік

Б. ранній і пізній палеоліт

В. енеоліт та бронзовий вік

Г. мезоліт та неоліт

варіанти відповідей

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-2, Б-1, В-3, Г-4

А-4, Б-3, В-1, Г-2

А-1, Б-2, В-3, Г-4

Запитання 28

Які території України були заселені трипільцями?

варіанти відповідей

Придніпров'я

басейн Дніпра та Крим

басейни Сіверського Дінця та Нижнє Подоння

лісостепова смуга від Дністра до Дніпра

Запитання 29

Пам'ятки представників трипільської культури (культури мальованої кераміки)

ще зустрічаються на території:

варіанти відповідей

Угорщини і Чехії

Білорусі Та Польщі

Молдови та Румунії

Угорщини та Румунії

Запитання 30

Вкажіть найвідоміші поселення трипільців:

варіанти відповідей

Майданецьке

Тальянки

Королеве

Мізин

Запитання 31

Прабатьківщиною слов'ян вчені вважають межиріччя Одера та Дніпра?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 32

Про те, що у слов'ян у VІ ст. з'являються додержавні демократичні форми спільного ладу писав у своїй праці:

варіанти відповідей

Йордан

Птолемей

Геродот

Прокопій Кесарійський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест