ЗНО українська література

Додано: 12 червня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
63 запитання
Запитання 1

Визначте, який засіб сатири використано в уривку:


А братія мовчить собі,

Витріщивши очі!

Як ягнята. "Нехай, - каже, -

Може, так і треба".


варіанти відповідей

сарказм

гротеск

карикатура

шарж

Запитання 2

Описуючи гори Кавказу(,,Кавказ") , поет звертає увагу читача на те, що вони:

варіанти відповідей

надто високі

засіяні горем

дуже старі

дивують своєю красою.

Запитання 3

Який жанр твору "Сон" (У всякого своя доля...") визначив сам автор?

варіанти відповідей

поема

комедія

трагедія

повість

Запитання 4

Які тропи використано в цьому уривку

Широкий Дніпр не гомонить,

Розбивши вітер чорні хмари,

Ліг біля моря одпочить?

варіанти відповідей

епітет і метафору

метафору та алегорію

алегорію та порівняння

порівняння та гіперболу

Запитання 5

Вкажіть жанр твору "Думи мої, думи мої..."

варіанти відповідей

елегія

балада

послання

роман

Запитання 6

Характеризуючи правду, Т. Шевченко у творі ,,Кавказ" обурено проголосив, що вона:

варіанти відповідей

Закута в кайдани

Кров’ю полита

П’яна.

Химерна і підступна.

Запитання 7

Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.варіанти відповідей

1837

1838

1830

1839

Запитання 8

Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.


варіанти відповідей

Організували благодійну виставку картин.

Продали збірки творів Є. Гребінки.

Взяли в борг.

Розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

Запитання 9

Свій твір «Гайдамаки» письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва. Вкажіть це прізвище.

варіанти відповідей

І. Сошенку.


В. Жуковському.

К. Брюллову.

В. Григоровичу.

Запитання 10

Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».варіанти відповідей

Українським кріпакам.

Ліберальному панству.

Царському уряду.

Літераторам різних напрямків.

Запитання 11

Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:варіанти відповідей

Засудження загарбницької політики царського уряду.

Захоплення історією, міфологією народів Кавказу.

Уславлення мужності горців, краси кавказької природи.

Засудження агресії горців.

Запитання 12

Мовною стійкістю називають

варіанти відповідей

перехід на мову того, з ким спілкуєшся

неухильне користування певною мовою, незалежно від того, якою мовою послуговується співрозмовник

переклад українською мовою творів сучасних письменників

процес відновлення мови як державної

Запитання 13

Обрати засоби мовного вираження

варіанти відповідей

однорідні члени речення

звертання, вставні слова

тропи, риторичні фігури

відокремлені члени речення

Запитання 14

Обрати неправильний варіант визначення

варіанти відповідей

метафора - уживання слова в переносному значенні на основі подібності двох предметів чи явищ

порівняння - образний вислів, побудований на зіставленні двох предметів або станів, що мають спільну ознаку

перифраза - поєднання непоєднуваного, дотепно-безглуздий вислів

евфемізм - використання пом’якшеного слова чи вислову замість неприємного, небажаного чи вульгарного слова

Запитання 15

Обрати неправильний варіант визначення

варіанти відповідей

епітет - художнє перебільшення

оксиморон - поєднання непоєднуваного, дотепно-безглуздий вислів

персоніфікація - наділення неживих предметів властивостями людини

синекдоха - заміна назви цілого назвою його частини, однини — множиною, родового поняття — видовим або навпаки

Запитання 16

Обрати неправильне визначення

варіанти відповідей

запитання, яке не потребує відповіді , називають риторичним

звертання до абстрактних понять, неживих предметів або до відсутніх людей як до присутніх називають риторичними зверненнями

уживання тих самих слів, словосполучень, речень у межах одного або сусідніх речень називають повторенням

різке протиставлення понять, положень, образів, станів, пов’язаних між собою синтаксично або за змістом називають градацією

Запитання 17

Тавтологія як один із видів повторення поданий у варіанті

варіанти відповідей

Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить.


Хоч раз, хоч раз ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі чоловіче коло.

Так! Я буду крізь сльози сміятись!

Запитання 18

Обрати правильні відповідності

варіанти відповідей

читати Шевченка - метонімія

задумані алеї - гіпербола

вітер підморгував - персоніфікація

Прометеєва дочка - перифраз

прокотився полем - літота

нечиста сила - евфемізм

Запитання 19

Обрати художній засіб, на якому оснований уривок із поезії: Долі самі набивались мені.

І тільки одна відвернулась.

Я глянула їй в обличчя ясне,

душею покликала очі…

– Ти все одно не візьмеш мене, –

Сказала вона неохоче.

варіанти відповідей

синекдоха

градація

персоніфікація

перифраза

Запитання 20

У реченні "Дехто щастям своїм платив.

Дехто платив сумлінням.

Дехто – золотом золотим.

А дехто – вельми сумнівним.

Долі-ворожки, тасуючи дні,

до покупців горнулись.

Долі самі набивались мені.

І тільки одна відвернулась".

немає

варіанти відповідей

порівняння

анафори

оксиморону

метафори

гіперболи

Запитання 21

З кого із героїв твору "Зачарована Десна" «можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіячів»?

варіанти відповідей

діда Семена

дядька Самійла

батька

діда Захарка

Запитання 22

Обрати речення, що містить риторичне запитання

варіанти відповідей

Чому українці забувають про те, що вони українці?


Скільки відсотків громадян України вважають українську мову рідною?

Яка демографічна ситуація в Україні?

Скільки відсотків громадян спілкуються українською мовою в нашій державі?

Запитання 23

Своєрідністю композиції "Зачарованої Десни" є


варіанти відповідей

кульмінація на початку твору

розповідь від 3-ої особи

двоплановість сюжету

поділ на глави

Запитання 24

Тема твору "Тигролови"


варіанти відповідей

зображення трагічної долі людини в радянському тоталітарному режимі

зображення любові до рідної землі

зображення подій встановлення українізації

уміння людини боротися за життя

Запитання 25

У якому рядку названо представників постмодернізму?

варіанти відповідей

Д. Павличко, І. Драч

Гр. Тютюнник, Д. Павличко

О. Забужко, І. Малкович

В. Симоненко, В. Стус

Запитання 26

Жанр твору "Зачарована Десна"


варіанти відповідей

автобіографічна кіноповість

кіноповість

повість

есе

Запитання 27

Який з віршів є зразком стоїчної поезії?

варіанти відповідей

,,Балада про соняшник"

,,Страшні слова, коли вони мовчать..."

,,Два кольори"

,,Крізь сотні сумнівів я йду до тебе"

Запитання 28

Іван Багряний - це ...

  

варіанти відповідей

представник "празької школи"

письменник-емігрант

засновник ВАПЛІТЕ

організатор організації МАРС

Запитання 29

У якому творі Л. Костенко показане духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання?

варіанти відповідей

,,Страшні слова, коли вони мовчать..."

,,Маруся Чурай"

Недумано, негадано..."

,,Хай буде легко. Дотиком пера."

Запитання 30

Якого розділу немає у романі "Маруся Чурай"?варіанти відповідей

«Дідова Балка»

«Облога Полтави»

«Гінець від гетьмана»

«Весна, і смерть, і світле воскресіння»

Запитання 31

Скільки розділів має твір «Маруся Чурай» Л. Костенко?

варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 32

«За ті пісні, що їх вона складала,

за те страждання, що вона страждала,

за батька, що розп’ятий у Варшаві,

а не схилив пред ворогом чола, —

не вистачало б городу Полтаві,

щоб і вона ще страчена була!»? - кому належать ці слова

варіанти відповідей

Івану Іскрі

Мартинові Пушкарю

Богдану Хмельницькому

Яремі Вишневецькому

Запитання 33

 «Хтось ними плакав, мучивсь, болів, 

із них почав і ними ж і завершив», - це рядки із твору

варіанти відповідей

 "Задивляюсь у твої зіниці…"

"Лебеді материнства"

"Страшні слова, коли вони мовчать"

 "Ти знаєш, що ти – людина…"

Запитання 34

Відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фан­тастичні атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напруже­ний сюжет… Іван Драч реформував жанрові можливості

варіанти відповідей

пісні

балади

думи

легенди

Запитання 35

"І раптом побачив сонце,

Красиве засмагле сонце,-

В золотих переливах кучерів,

У червоній сорочці навипуск", - це рядки із поезії

варіанти відповідей

 "Задивляюсь у твої зіниці…"

"Лебеді материнства"

"Балада про соняшник"

 "Любіть Україну"

Запитання 36

Героями новели "Три зозулі з поклоном" Гр. Тютюнник) є всі, ОКРІМ

варіанти відповідей

Михайло

Левко

Карпо

Лукаш

Запитання 37

Герой якого твору В. Стуса прямує до світла, краси й добра:

варіанти відповідей

" Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..."

" Господи, гніву пречистого..."

" Як добре те, що смерті не боюсь я"

" Веселий цвинтар"

Запитання 38

"Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю" наказує ліричний герой у творі

варіанти відповідей

 "Задивляюсь у твої зіниці…"

"Лебеді материнства"

"Страшні слова, коли вони мовчать"

 "Ти знаєш, що ти – людина…"

Запитання 39

Доля подарувала цій людині лише 47 років. Саме цій людині належить вислів:" І не скорить тебе душителям сибірами і соловками". Про кого йде мова:

варіанти відповідей

І.Драч

В. Стус

І.Вінграновський

В. Симоненко

Запитання 40

"Сміливі завжди мають щастя" - такою є ідея твору

варіанти відповідей

"Я (Романтика)"

"Маруся Чурай"

"Тигролови"

"Три зозулі з поклоном"

Запитання 41

Одним із членів літературного угрупування «Бу-Ба-Бу» є

варіанти відповідей

Юрій Андрухович    

Іван Малкович   

Ігор Римарук  

Василь Герасим’юк

Запитання 42

Першим президентом Асоціації українських письменників (1997) було обрано

варіанти відповідей

Юрія Андруховича                 

Сергія Жадана  

Володимира Моренця              

Юрія Покальчука

Запитання 43

Вірші В.Стуса «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…» і «Господи, гніву пречистого…» належать до лірики

варіанти відповідей

інтимної  

пейзажної 

філософської  

громадянської

Запитання 44

До причин особистої драми головної героїні роману «Маруся Чурай» НЕ можна віднести

варіанти відповідей

протилежні до Грицевих уявлення про життєві цінності

втручання Марусиної матері

дворушництво коханого

«нерівню душ» молодих людей

Запитання 45

Жанр твору Л.Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать» є

варіанти відповідей

посланням

сонетом

ліричним віршем   

елегією

Запитання 46

Справжнє потрясіння пережив ліричний герой «Балади про соняшник» І.Драча, коли побачив

варіанти відповідей

зоряну піч  

сонце на велосипеді  

бабу в целофані  

крила в дядька

Запитання 47

Твір «Задивляюсь у твої зіниці» ідейно споріднений із твором

варіанти відповідей

Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?»

В.Сосюри «Любіть Україну»

А.Малишка «Пісня про рушник»

Л.Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать».

Запитання 48

Твір "Три зозулі з поклоном" Гр. Тютюнника створено на основі


варіанти відповідей

 автобіографічного факту

  

  

  

спогадів сусідки

замітки в газеті

народної пісні

Запитання 49

В останньому листі ("Три зозулі з поклоном" , Гр. Тютюнник) рукою Михайла було закреслено, а потім знову написано:


 

варіанти відповідей

не суди мене гірко

 Марфина душа нещасна

  

  

серце болить

Сибір неісходиму

Запитання 50

Вкажіть збірки Василя Стуса:варіанти відповідей

«Дорогою болю»

  «Любов і ненависть»

«Зимові дерева»

«Над берегами вічної ріки»

«Неповторність»

  «Корінь і крона»

Запитання 51

Кому присвятив Гр.Тютюнник "Три зозулі з поклоном"?

варіанти відповідей

"Любові Всевишній"

"Любові Всеяблуній"

"Любові Всечудовій"

"Любові Всеволодкьовій"

Запитання 52

Твори Василя Симоненка?

варіанти відповідей

"Наша мова"

"Пісня про рушник"

"Два кольори"

"Задивляюсь у твої зіниці..."

"Різдво"

"Лебеді материнства"


"Ти знаєш, що ти — людина"


Запитання 53

Чи правильним є твердження:

В.Стус номінувався на здобуття Нобелівської премії

 

варіанти відповідей

Так

  

Ні

Запитання 54

Юначе! Ти мусиш любити стократ

Сильніше, ніж любиш кохану,

Колумбію-округ і Джорджіо-штат,

Монтану і Луїзіану.

В уривку наявні ознаки

варіанти відповідей

імпресіонізму

кларнетизму

експресіонізму

постмодернізму

Запитання 55

Християнські та язичницькі мотиви поєднані в ліричному вірші

варіанти відповідей

"Різдво"

"Уривок з поеми"

"Пісня про рушник"

"Лебеді материнства"

"Ви знаєте, як липа шелестить?"

Запитання 56

До шістдесятників належить

варіанти відповідей

Павло Тичина

Євген Маланюк

Володимир Сосюра

Максим Рильський

Василь Симоненко

Запитання 57

На малюнку зображено героїв твору

варіанти відповідей

А «Місто» Валер’яна Підмогильного


Б "Тигролови" Івана Багряного

В «Мина Мазайло» Миколи Куліша

Г «Поза межами болю» Осипа Турянського

Д "Лісова пісня" Лесі Українки

Запитання 58

“Слово про похід Ігорів” належить до...

варіанти відповідей

ОРНАМЕНТАЛІЗМ

МОНУМЕНТАЛІЗМ

БАРОКО

КЛАСИЦИЗМ

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

Запитання 59

Яка хвороба підточувала здоров’я  Марусі Чураївни:

варіанти відповідей

А сухоти

Б виразка

В мігрень

Г депресія 

Д сум за втраченим коханням

Запитання 60

Що належить до усної народної творчості?

варіанти відповідей

“Ой Морозе, Морозенку”

“Ой летіла стріла”

“Чи не той то Хміль”

Маруся Чурай “Віють вітри”, “Засвіт встали козаченьки”

“Дума про Марусю Богуславку”

Запитання 61

Що таке романтизм?

варіанти відповідей

напрямок у літературі й мистецтві другої половини 18 – початку 19 століття,

що полягав у відображенні ідеалізованої дійсності, духовного світу людини. Завдання

таких творів – розчулити читача, викликати в нього співчуття

до нещасливої долі героїв.

напрямок у літературі й мистецтві, що полягає в об’єктивному

зображенні дійсності; основний принцип – узагальнення

життєвих явищ і людських характерів

напрямок у літературі кінця 16 – початку 18 століття, для якого характерні

різкі протиставлення, використання слів у переносному значенні, прагнення вразити читача.

напрямок у літературі й мистецтві кінця 18 – початку 19 століття,

для якого характерне прикрашене, ідеальне зображення

дійсності; у творах переважає героїка, мрійливість,

захоплення таємничим.

напрямок у літературі й мистецтві 19 – 20 століття, який відзначається

прагненням відбити найтонші нюанси настроїв, вражень,

яскраві деталі.

Запитання 62

Який твір належить до НЕОРОМАНТИЗМУ (ОДНА З МОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕЧІЙ)?

варіанти відповідей

“Мойсей”

“Contra spem spero!“

“Мартин Боруля”

“Лісова пісня”

“Я (Романтика)”

“Тіні забутих предків“

“Valse melancolique”

“Камінний хрест”

Запитання 63

Який автор належить до напрямку "Бароко"?

варіанти відповідей

Михайло Коцюбинський

Григорій Сковорода

Іван Нечуй-Левицький

Тарас Шевченко

Пантелеймон Куліш 

Іван Франко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест