22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Звуки і букви. Склад. Наголос

Додано: 31 жовтня 2019
Предмет: Українська мова, 2 клас
7 запитань
Запитання 1

Обери пропущену словах букву?

Учит..ль, уч..ниця, учит..лька, уч..нь.

варіанти відповідей

и

е

а

я

Запитання 2

В якому рядку правильно вставлено пропущені букви в словах.

(Г, Ґ)речний, а(г, ґ)рус, ма(г, ґ)ніт, (г, ґ)гуля, (г, ґ)винт, (г, ґ)ава, (г, ґ)уска, (г, ґ)ел(г,ґ)отати.

варіанти відповідей

Ґречний, аґрус, маґніт, ґуля, ґвинт, ґава, ґуска, ґелґотати.

Гречний, агрус, магніт, гуля, гвинт, гава, гуска, гелготати.

Ґречний, агрус, магніт, гуля, ґвинт, гава, ґуска, гелґотати.

Ґречний, аґрус, ґуля, гвинт, ґава, гуска, ґелґотати.

Запитання 3

В якому рядку слова правильно розміщені за алфавітом?

Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень.

варіанти відповідей

Березень, вересень, грудень, жовтень, квітень, липень, листопад, лютий, серпень, січень, травень, червень.

Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень.

Березень, вересень, грудень, жовтень, лютий, листопад, липень, січень, серпень, травень червень.

Грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад.

Запитання 4

В якому рядку всі слова записані правильно?

Заклатка, пинал, грунт, верисень, чирвоний, сстра, українский, шчавель, книшка, жолуть.

варіанти відповідей

Заклатка, пинал, грунт, верисень, чирвоний, сстра, українский, шчавель, книшка, жолуть.

Закладка, пинал, ґрунт, вересинь, червоний, систра, українській, щавель, книжка, жолудь.

Закладка, пенал, ґрунт, вересень, червоний, сестра, український, щавель, книжка, жолудь.

Закладка, пенал, грунт, вересень, червоний, систра, український, шчавель.

Запитання 5

Обери рядок, в якому правильно записані всі слова.

варіанти відповідей

Оксана Павлівна, песик бровко, Котик Мурчик, річка Дніпро, Гори Капати.

Оксана павлівна, песик Бровко, котик Мурчик, річка Дніпро, гори Карпати.

Оксана Павлівна, песик Бровко, котик Мурчик, річка Дніпро, гори Карпати.

Оксана Павлівна, песик бровко, котик мурчик, річка Дніпро, гори Карпати.

Запитання 6

Обери слова, в які потрібно писати з апострофом.

варіанти відповідей

м..яч

св..ято

ім..я

здоров..я

бур..як

бур..ян

п..юре

рум..яний

Запитання 7

Як правильно записати слова:

Добрий..день, будь..ласка, до..побачення.

варіанти відповідей

Разом:

Добрийдень, будьласка, допобачення.

Окремо:

Добрий день, будь ласка, до побачення.

Через дефіс:

Добрий-день, будь-ласка, до-побачення.

З апострофом:

Добрий'день, будь'ласка, до'побачення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест