Тести з теми " Обмін речовин та перетворення енергії в організмі"

Про матеріал
Узагальнити навчальний матерал ,перевірити знання з теми; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання на практиці
Перегляд файлу

1 варіант

2 варіант

1. Визначте організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних:

А   зелені рослини;

Б   земноводні;

В  плазуни;

Г  гриби.

2.   Визначте де рослини поглинають кисень:

А   на світлі;

Б   у темряві;

В   на світлі і у темряві;

Г   А, Б, В.

3.  Визначте основне джерело енергії для живих організмів Землі:

А  атомна енергія;

Б  електроенергія;

В  сонячне світло.

4. Визначте кількість нуклеотидів, що кодують одну амінокислоту:

А  1;

Б  2;

В  3;

Г  4.

5.Створіть відповідність між амінокислотним складом пептиду та фрагментом  іРНК, що кодує даний пептид:

А   Сер-Тир-Цис-Ала-Вал

1   УЦГ УАУ УГУ ГЦУ ГУУ

Б   Глу-Асп-Глі-Про-Гіс

2   ГАА ГАУ ГГУ ЦЦУ ЦАУ

В   Тре-Тре-Асн-Асн-Фен

3   АЦУ АЦЦ ААУ ААЦ УУУ

Г   Ала-Вал-Ала-Фен

4   ГЦУ ГУУ ГЦЦ УУУ

6. Визначте послідовність нуклеотидів, якщо фрагмент білка складається з таких амінокислотних залишків – фен тир фен тре гіс :

А  УАА УАА УУУ УАУ ЦАЦ;

Б  УГА ААЦ ЦУА ЦУА ААА;

В  УУУ УАУ УУЦ АЦУ ЦАУ;

Г  ААА УГЦ УГЦ АЦУ ЦАУ.

7.   Доповніть незакінчене речення : Завдяки процесам обміну речовин підтримується…

А   асиміляція;

Б   дисиміляція;

В   гомеостаз;

Г   А, Б, В.

8.   Створіть відповідність між кількістю нуклеотидів та молекулярною масою амінокислот, що кодує даний геном:

 А   РНК ВІЛ – 9213 нуклеотидів

1    220000 а. о. м

Б   ВТМ – 6600 нуклеотидів

2    307100 а. о. м.

В   іРНК – 1335 нуклеотидів

3    44500 а. о. м.

Г   ДНК – 3330 нуклеотидів

4    122100

9.Визначте послідовність нуклеотидів у другій спіралі фрагменту ДНК та процентний вміст кожного нуклеотиду, якщо одна із спіралей фрагменту ДНК має такий склад нуклеотидів – ГГГ ЦАТ ААЦ ГЦТ:

А   ГГЦ ГГГ ТТГ ЦГА; А=20%, Т=20%, Г=30%, Ц=30%;

Б   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦГА;  А=Т=20,8%, Г=Ц=29,2%;

В   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦГА;  А=Т=29,2%, Г=Ц=20,8%;

Г   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦТА;  А=Т= 20%, Г=Ц=30%.

10 Визначте, завдяки яким хімічним зв’язкам утворюються третинна та четвертинна структури білкової молекули:

А   електростатичним;

Б   водневим;

В   дисульфідним;

Г   гідрофобним.

 

 

 

2. Визначте  прокаріотичні організми,в яких відбувається процес фотосинтезу:

А  голонасінні;

Б  ціанобактерії;

В  покритонасінні;

Г  Ссавці.

2.  Визначте, як називають сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі, що супроводжується виділенням енергії:

А  пластичний обмін;

Б  обмін речовин;

В  енергетичний обмін.

Г   А, Б, В.

3.Визначте суть циклу Кребса:

А  повторення;

Б  наслідування;

В  розпізнавання.

Г   А, Б, В.

4. Створіть відповідність між макромолекулами та їх мономерами:

А   білки

1  моносахариди

Б   жири

2  амінокислоти

В   вуглеводи

3  нуклеотиди

Г   нуклеїнові кислоти

4  гліцерин і жирні кислоти

 

 

5. Створіть відповідність між складом нуклеотидів однієї із спіралей ДНК та складом нуклеотидів іРНК:

А  ТАТ ТГЦ ТТТ ГГЦ ААА

1   АЦЦ ЦАА ГГГ УГГ

Б  ТЦГ ГГА ЦАА ЦЦТ

2   АУА АЦГ ААА ЦЦГ УУУ

В  ТГГ ГТТ ЦЦЦ АЦЦ

3   АГЦ ЦЦУ ГТТ ГГА

Г   ААА ТТТ ААА ГГГ

4   УУУ ААА ТТТ ЦЦЦ

6. Визначте послідовність амінокислотних залишків, якщо  фрагмент  ланцюга РНК має таку послідовність нуклеотидів – УГА АГГ ЦУА ААА УАЦ:

А  Тре-Глу-Ліз-Вал-Лей;

Б  Глу-Тре-Вал-Ліз-Лей;

В  – Арг-Лей-Ліз-Тир;

Г  Лей-Вал-Ліз-Арг-Ліз.

7.    Доповніть незакінчене речення: Єдину для всіх живих організмів систему збереження спадкової інформації названо…

А   триплетом;

Б   генетичним кодом;

В   ДНК;

Г   РНК

8.  Створіть відповідність між амінокислотами білка та довжиною фрагмента ДНК, що кодує даний фрагмент білка:

 А   Лей-Про-Гіс-Арг

1   5,1 нм

Б   Тре-Асн-Ала

2   4,08 нм

В   Глі-Глу-Арг-Фен-Лей

3   3,06 нм

Г   Глі-Глу-Фен-Арг-Лей-Тре

4   6,12 нм

9. Визначте послідовність процесів, що відбуваються під час транскрипції:

А   ДНК – про-іРНК – іРНК;

Б   про-іРНК – іРНК – ДНК;

В   іРНК – про – іРНК – ДНК;

Г   ДНК – іРНК – про-іРНК.

10. Визначте спільне між властивостями білків та нуклеїнових кислот:

А   денатурація;

Б   ренатурація;

В   деструкція.

Г   А, Б.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 травня 2020
Переглядів
395
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку