Тестування у форматі ЗНО "Історія України 7 клас"

Про матеріал

Тестування складене у форматі ДПА та ЗНО з історії України. Містить 30 запитань + бонусне запитання з картою. Рекомендовано використовувати на підсумковому уроці з історії України у 7 класі та при підготовці до ЗНО

Перегляд файлу

ТЕСТИ З ТЕМ 1-5 (матеріал 6 та 7 класів)

 

1. Які історичні джерела є домінуючими при вивченні стародавньої історії України?

А писемні

Б речові

В етнографічні

Г усні

 

2. Укажіть ім’я київського князя, правління якого було останнім періодом стабільності перед настанням епохи феодальної роздробленості.

А Володимир Великий 

Б Володимир Мономах

В Мстислав Великий 

Г Данило Галицький

 

3. Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

А походи на Константинополь

Б боротьба за Червенські міста

В запрошення місіонерів із Риму

Г відсіч агресії варягів

 

4. Укажіть ім'я князя, за якого Галицьке князівство досягло свого розквіту.

А Мстислав Ізяславич 

Б Володимирко Васильович

В Роман Мстиславич 

Г Ярослав Осмомисл

 

5. У якій літературній пам'ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Повість минулих літ»

В «Слово про закон і благодать»

Г «Повчання дітям»

 

6. Укажіть ім'я першого й останнього Великого князя Руського.

А Ольгерд

Б Вітовт

В Свидригайло

Г Любарт

 

7. Відносини з якою країною були пріоритетними для князів Аскольда, Олега, Ігоря?

А Візантійською імперією

Б Арабським халіфатом

В Священною Римською імперією

Г Хозарським каганатом

 

8. Велике розселення слов’ян відбувалось у період

А мезоліту

Б неоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

 

C:\Users\B432~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg9. Що, на думку дослідників, стало одним із наслідків подій, перебіг яких відображено на картосхемі?

А завершення формування території Київської Русі

Б розширення політичних зв'язків Русі з Західною Європою

В відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу, насамперед печенігам

Г налагодження рівноправних відносин Русі та Візантії

 

10. Що було першою відомою формою залежності селян від князівської влади на Русі?

А обов’язок брати участь у княжому ополченні

Б сплата данини під час збору полюддя

В необхідність відправляти єдині язичницькі культи

Г обов’язок сплачувати десяту частину прибутку

 

11. Яке князівство в ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі

А Волинське

Б Чернігівське

В Київське

Г Галицьке

 

12. Про якого князя літописець зазначав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»?

А Святослава Ігоровича 

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

 

13. Що було наслідком колонізації греками Північного Причорномор’я

А асиміляція підкореного місцевого населення

Б поширення впливу античної цивілізації на українські землі

В загострення відносин між скіфами і персами

Г велике розселення слов’ян

 

14. Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки Русі могли передавати у спадок, продавати, обмінювати

А вотчину

Б наділ

В помістя

Г посад

 

15. Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «...з того часу великий князь став повноцінним суб'єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв'язків, заснованих на принципі рівноправності, із багатьма європейськими країнами»!

А об'єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

 

 

16. Як називали стародавніх слов’ян у писемних джерелах І-ІІ ст.

C:\Users\B432~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpegА антами

Б венедами

В склавинами

Г сколотами

 

17. Боротьба київських князів із нападами печенігів була успішно завершена за князя:

А Святослава Ігоровича

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

 

18. Яку інформацію можна отримати з наведеної історичної карти?

А визначити напрямки Великого переселення народів

Б визначити етапи великого розселення слов'ян

В визначити напрямки завойовницьких походів київських князів

Г визначити межі розширення кордонів Київської Русі

 

19. Що зумовило втрату Данилом Галицьким контролю над Києвом

А розорення міста князем Андрієм Боголюбським

Б монгольська навала і встановлення монгольського панування

В повстання кияни і запрошення на княжіння Володимира Мономаха

Г підпорядкування міста владі Великого князівства Литовського

 

20. Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Русі є найстаршою

А

Б

В

Г

 

21. З ким зійшлися руські князі в битві, описаній в історичному джерелі: «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

А хозарами

Б печенігами

В половцями

Г монголами

 

22. У результаті гунського вторгнення в Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від

А готів

Б скіфів

В сарматів

Г венедів

 

23. Укажіть ім'я князя, який уклав першу документовану в історії Русі угоду з Візантією.

А Аскольд

Б Святослав

В Ігор

Г Олег

 

24. Установіть відповідність між іменем князем і його літописною характеристикою.

1 Святослав Хоробрий

2 Володимир Великий

3 Ярослав Мудрий

4 Володимир Мономах

А «Любив... книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав писців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське  письмо»

Б «...Він не був гордим, і не підносився у своїх добрих справах, а славу і честь за всі перемоги воздавав передусім Богу, на нього одного сподівався, а за це Бог йому престол перед іншими подарував...»

В «Потім послав... по всьому місту сказати: "Якщо не прийде хто завтра на річку — хай то багатий, чи бідний, чи нужденний, чи раб, — буде мені ворогом." Почувши про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи й кажучи: "Якби не було це добрим, то не перейняли б того князі й бояри"»

Г «І повернувся... до Києва, несучи золото, і вино, і всякі коштовності. І назвали... [його] Віщим, бо були люди язичники і неосвічені»

Д «На вигляд він був таким: середнього зросту, не дуже високий, не дуже низький, із густими бровами, із блакитними очима. Голова в нього була зовсім гола, а лише з одного боку її висів локон волосся, що означає знатність роду...»

 

25. Установіть відповідність між іменем литовського князя та його політикою щодо руських земель.

1 Ягайло

2 Вітовт

3 Свидригайло

4 Ольгерд

А політика централізації Литви, початок скасування удільних князівств

Б ведення боротьби проти Галицько-Волинської держави

В протидія зближенню з Польщею, утворення Великого князівства Руського

Г приєднання до Великого князівства Литовського всіх білоруських і більшості українських земель

Д курс на об'єднання з Польщею, укладення Кревської унії, передача частини Західного Поділля Польщі

 

26. Установіть відповідність між книжковими мініатюрами та історичними подіями.

А Поразка походу князя Ігоря до Константинополя

Б Помста княгині Ольги Деревлянам

В Загибель князя Святослава

Г Хрещення князя Володимира в Корсуні (Херсонесі)

Д Поїздка Данида Галицького за ярликом до Сараю

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/The_death_of_Svyatoslav_at_the_Dnieper_rapids.jpeg?1510044207975

2 Картинки по запросу хрещення володимира повість

3 Картинки по запросу помста ольги повість

4 Картинки по запросу грецький вогонь повість

 

27. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя Київської Русі.

А утвердження християнства як державної релігії Київської Русі

Б прийняття княгинею Ольгою християнства

В створення Кирилом і Мефодієм слов'янської писемності

Г обрання Іларіона митрополитом Київським і всієї Русі

 

28. Установіть хронологічну послідовність історичних подій, описаних в уривках з джерел

А «…У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою… І принесли його в город Переяславль… і тут представився він … і плакали по ньому всі переяславці. …був же він князь доблесний у бою, і мужністю відзначався… За ним же Україна багато потужила…»

Б “Великославному господарю королю Жигимонту Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого – великого князя Василія Московського! А гетьману його вдатному, княз ю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров’я і щастя надалі ліпшеє!..”

В «Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславович Галицький – вони були старійшими князями Руської землі»

Г «…Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Ізяславів [уділ]; Володимир – Всеволодів [уділ]; Давид, Олег, Ярослав – Святославів [уділ]; іншим [хай будуть] уділи, які їм роздав Всеволод…»

29.  Які з зазначених чинників стали причинами виникнення українського козацтва

1 систематичні напади татар і турків на українські землі

2 будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець і замків на Поділлі

3 посилення соціального гніту, релігійних і національних утисків населення українських земель

4 поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле

5 прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6 входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

7 встановлення турецького протекторату над Кримським ханством

 

30. Які поняття доцільно використовувати для характеристики соціальної структури Київської Русі

1 кріпаки

2 бояри

3 шляхта

4 смерди

5 вотчина

6 князь

7 магістрат

 

Bonus: Вкажіть назви держав, позначені на карті цифрами та українські землі, до входили до їх складу у XV – на початку XVІ ст.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Щоголєва Лариса
  Дуже дякую, корисний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Джирик Наталья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ронсевич Оксана Станіславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
8399
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку