20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Тестування у форматі ЗНО "Історія України 7 клас"

Про матеріал

Тестування складене у форматі ДПА та ЗНО з історії України. Містить 30 запитань + бонусне запитання з картою. Рекомендовано використовувати на підсумковому уроці з історії України у 7 класі та при підготовці до ЗНО

Перегляд файлу

ТЕСТИ З ТЕМ 1-5 (матеріал 6 та 7 класів)

 

1. Які історичні джерела є домінуючими при вивченні стародавньої історії України?

А писемні

Б речові

В етнографічні

Г усні

 

2. Укажіть ім’я київського князя, правління якого було останнім періодом стабільності перед настанням епохи феодальної роздробленості.

А Володимир Великий 

Б Володимир Мономах

В Мстислав Великий 

Г Данило Галицький

 

3. Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

А походи на Константинополь

Б боротьба за Червенські міста

В запрошення місіонерів із Риму

Г відсіч агресії варягів

 

4. Укажіть ім'я князя, за якого Галицьке князівство досягло свого розквіту.

А Мстислав Ізяславич 

Б Володимирко Васильович

В Роман Мстиславич 

Г Ярослав Осмомисл

 

5. У якій літературній пам'ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А «Слово о полку Ігоревім»

Б «Повість минулих літ»

В «Слово про закон і благодать»

Г «Повчання дітям»

 

6. Укажіть ім'я першого й останнього Великого князя Руського.

А Ольгерд

Б Вітовт

В Свидригайло

Г Любарт

 

7. Відносини з якою країною були пріоритетними для князів Аскольда, Олега, Ігоря?

А Візантійською імперією

Б Арабським халіфатом

В Священною Римською імперією

Г Хозарським каганатом

 

8. Велике розселення слов’ян відбувалось у період

А мезоліту

Б неоліту

В бронзового віку

Г раннього залізного віку

 

C:\Users\B432~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg9. Що, на думку дослідників, стало одним із наслідків подій, перебіг яких відображено на картосхемі?

А завершення формування території Київської Русі

Б розширення політичних зв'язків Русі з Західною Європою

В відкриття шляху на Русь кочовим ордам Сходу, насамперед печенігам

Г налагодження рівноправних відносин Русі та Візантії

 

10. Що було першою відомою формою залежності селян від князівської влади на Русі?

А обов’язок брати участь у княжому ополченні

Б сплата данини під час збору полюддя

В необхідність відправляти єдині язичницькі культи

Г обов’язок сплачувати десяту частину прибутку

 

11. Яке князівство в ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі

А Волинське

Б Чернігівське

В Київське

Г Галицьке

 

12. Про якого князя літописець зазначав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»?

А Святослава Ігоровича 

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

 

13. Що було наслідком колонізації греками Північного Причорномор’я

А асиміляція підкореного місцевого населення

Б поширення впливу античної цивілізації на українські землі

В загострення відносин між скіфами і персами

Г велике розселення слов’ян

 

14. Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки Русі могли передавати у спадок, продавати, обмінювати

А вотчину

Б наділ

В помістя

Г посад

 

15. Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «...з того часу великий князь став повноцінним суб'єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв'язків, заснованих на принципі рівноправності, із багатьма європейськими країнами»!

А об'єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

 

 

16. Як називали стародавніх слов’ян у писемних джерелах І-ІІ ст.

C:\Users\B432~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpegА антами

Б венедами

В склавинами

Г сколотами

 

17. Боротьба київських князів із нападами печенігів була успішно завершена за князя:

А Святослава Ігоровича

Б Володимира Святославича

В Ярослава Володимировича

Г Володимира Всеволодовича

 

18. Яку інформацію можна отримати з наведеної історичної карти?

А визначити напрямки Великого переселення народів

Б визначити етапи великого розселення слов'ян

В визначити напрямки завойовницьких походів київських князів

Г визначити межі розширення кордонів Київської Русі

 

19. Що зумовило втрату Данилом Галицьким контролю над Києвом

А розорення міста князем Андрієм Боголюбським

Б монгольська навала і встановлення монгольського панування

В повстання кияни і запрошення на княжіння Володимира Мономаха

Г підпорядкування міста владі Великого князівства Литовського

 

20. Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Русі є найстаршою

А

Б

В

Г

 

21. З ким зійшлися руські князі в битві, описаній в історичному джерелі: «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

А хозарами

Б печенігами

В половцями

Г монголами

 

22. У результаті гунського вторгнення в Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від

А готів

Б скіфів

В сарматів

Г венедів

 

23. Укажіть ім'я князя, який уклав першу документовану в історії Русі угоду з Візантією.

А Аскольд

Б Святослав

В Ігор

Г Олег

 

24. Установіть відповідність між іменем князем і його літописною характеристикою.

1 Святослав Хоробрий

2 Володимир Великий

3 Ярослав Мудрий

4 Володимир Мономах

А «Любив... книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав писців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське  письмо»

Б «...Він не був гордим, і не підносився у своїх добрих справах, а славу і честь за всі перемоги воздавав передусім Богу, на нього одного сподівався, а за це Бог йому престол перед іншими подарував...»

В «Потім послав... по всьому місту сказати: "Якщо не прийде хто завтра на річку — хай то багатий, чи бідний, чи нужденний, чи раб, — буде мені ворогом." Почувши про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи й кажучи: "Якби не було це добрим, то не перейняли б того князі й бояри"»

Г «І повернувся... до Києва, несучи золото, і вино, і всякі коштовності. І назвали... [його] Віщим, бо були люди язичники і неосвічені»

Д «На вигляд він був таким: середнього зросту, не дуже високий, не дуже низький, із густими бровами, із блакитними очима. Голова в нього була зовсім гола, а лише з одного боку її висів локон волосся, що означає знатність роду...»

 

25. Установіть відповідність між іменем литовського князя та його політикою щодо руських земель.

1 Ягайло

2 Вітовт

3 Свидригайло

4 Ольгерд

А політика централізації Литви, початок скасування удільних князівств

Б ведення боротьби проти Галицько-Волинської держави

В протидія зближенню з Польщею, утворення Великого князівства Руського

Г приєднання до Великого князівства Литовського всіх білоруських і більшості українських земель

Д курс на об'єднання з Польщею, укладення Кревської унії, передача частини Західного Поділля Польщі

 

26. Установіть відповідність між книжковими мініатюрами та історичними подіями.

А Поразка походу князя Ігоря до Константинополя

Б Помста княгині Ольги Деревлянам

В Загибель князя Святослава

Г Хрещення князя Володимира в Корсуні (Херсонесі)

Д Поїздка Данида Галицького за ярликом до Сараю

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/The_death_of_Svyatoslav_at_the_Dnieper_rapids.jpeg?1510044207975

2 Картинки по запросу хрещення володимира повість

3 Картинки по запросу помста ольги повість

4 Картинки по запросу грецький вогонь повість

 

27. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя Київської Русі.

А утвердження християнства як державної релігії Київської Русі

Б прийняття княгинею Ольгою християнства

В створення Кирилом і Мефодієм слов'янської писемності

Г обрання Іларіона митрополитом Київським і всієї Русі

 

28. Установіть хронологічну послідовність історичних подій, описаних в уривках з джерел

А «…У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою… І принесли його в город Переяславль… і тут представився він … і плакали по ньому всі переяславці. …був же він князь доблесний у бою, і мужністю відзначався… За ним же Україна багато потужила…»

Б “Великославному господарю королю Жигимонту Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого – великого князя Василія Московського! А гетьману його вдатному, княз ю Костянтину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров’я і щастя надалі ліпшеє!..”

В «Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславович Галицький – вони були старійшими князями Руської землі»

Г «…Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Ізяславів [уділ]; Володимир – Всеволодів [уділ]; Давид, Олег, Ярослав – Святославів [уділ]; іншим [хай будуть] уділи, які їм роздав Всеволод…»

29.  Які з зазначених чинників стали причинами виникнення українського козацтва

1 систематичні напади татар і турків на українські землі

2 будівництво литовськими князями, а згодом польськими королями фортець і замків на Поділлі

3 посилення соціального гніту, релігійних і національних утисків населення українських земель

4 поширення серед населення українських земель «уходництва» на промисли в Дике Поле

5 прагнення польської королівської влади створити противагу шляхетському свавіллю

6 входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

7 встановлення турецького протекторату над Кримським ханством

 

30. Які поняття доцільно використовувати для характеристики соціальної структури Київської Русі

1 кріпаки

2 бояри

3 шляхта

4 смерди

5 вотчина

6 князь

7 магістрат

 

Bonus: Вкажіть назви держав, позначені на карті цифрами та українські землі, до входили до їх складу у XV – на початку XVІ ст.

 

 

 

docx
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
3856
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку