2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок 1, класс 7 "Атмосферний тиск і його вимірювання"

Про матеріал
2. Вивчення нового матеріалу. Атмосфера Наукова назва газової оболонки Землі - атмосфера, що в перекладі з грецької мови означає "сфера випарів". Дійсно, до складу повітря входить пара води, але її частка незначна і зрідка досягає 3 %. До складу атмосфери входить азот (78,1 %), кисень (21 %), аргон (0,9 %), вміст інших газів (вуглекислого газу, неону, гелію, криптону, ксенону, водню, озону) незначний. Молекули цих газів, знаходячись у полі тяжіння Землі, притягуються до неї. Унаслідок цього шари повітря, розміщені вище, тиснуть на нижчі шари і в кінцевому підсумку чинять тиск на поверхню Землі і на всі тіла, що
Перегляд файлу

Урок 46

Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

                                                       “Ми живемо на дні повітряного океану…”

                                                                                                       Е. Торрічеллі

Мета Освітня. Сформувати поняття про атмосферний тиск, про способи вимірювання атмосферного тиску, одиниці тиску. Ознайомити із дослідом Торрічеллі.

Розвиваюча. Продовжувати формування інтересу до історії розвитку науки фізики; показати учням практичну значущість набутих знань.

Виховна. Виховувати культуру оформлення задач.

Тип уроку: урок засвоєння нових матеріалу.

Матеріали для роботи з учнями: 

Склянка з водою, папір, присоска, барометр-анероїд. 

Відео – дослід «Перевернута склянка з водою» 

Флеш – анімація «Магдебурзькі півкулі» 

Інтерактивна модель Барометр - анероїд 

Відео Атмосферний тиск 

Відео Вимірювання атмосферного тиску 

Відео – урок Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі.

План

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Вивчення нового матеріалу.

3. Вчимося розв’язувати задачі.

4. Запитання на закріплення.

5. Домашнє завдання.

6. Для допитливих.

Хід уроку

1. Перевірка домашнього завдання. Розв’язування домашніх задач біля дошки Усне опитування:

1. Які спостереження вказують на те, що газ тисне на стінки посудини, у якій він міститься?

2. Чому гази створюють тиск?

3. Як залежить тиск газу від його об'єму й температури?

4. Яка причина виникнення тиску рідини на дно и стінки посудини?

5. Від яких величин й як залежить тиск рідини на дно посудини?

2. Вивчення нового матеріалу.

Атмосфера

Наукова назва газової оболонки Землі - атмосфера, що в перекладі з грецької мови означає "сфера випарів".

Дійсно, до складу повітря входить пара води, але її частка незначна і зрідка досягає 3 %.

До складу атмосфери входить азот (78,1 %), кисень (21 %), аргон (0,9 %), вміст інших газів (вуглекислого газу, неону, гелію, криптону, ксенону, водню, озону) незначний.

 C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\14.jpg

Молекули цих газів, знаходячись у полі тяжіння Землі, притягуються до неї. Унаслідок цього шари повітря, розміщені вище, тиснуть на нижчі шари і в кінцевому підсумку чинять тиск на поверхню Землі і на всі тіла, що знаходяться на ній. Молекули газів, що складають атмосферу, перебувають у неперервному русі. Через це вони не падають на Землю, а «носяться» в просторі біля Землі.

 Атмосферний тиск

Тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають, а також на земну поверхню, називають атмосферним тиском.

За підрахунками, атмосфера Землі важить близько 5·1018 кг.

Дослід Торрічеллі.

В 1634 року італійський учений Торрічеллі, вперше експериментально визначив значення атмосферного тиску. Для цього він взяв скляну трубку завдовжки близько 1 м, один кінець якої запаяно, заповнив її ртуттю і, закривши отвір другого кінця, перевернув та занурив трубку у посудину із ртуттю. Потім отвір було відкрито, частина ртуті із трубки вилилась в посудину, а в трубці залишився стовп ртуті висотою h (над ним у трубці утворюється безповітряний простір, заповнений парами ртуті).

Дослід Торрічеллі свідчить, що тиск стовпа ртуті висотою h зрівноважує тиск атмосфери.

 C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\004.png

Pатм = Рртуті

Тиск атмосфери, що дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм при температурі 00С, називають нормальним атмосферним тиском.

 

1 мм.рт.ст.= 133,3 Па

760 мм.рт.ст. = 101 325Па або 105Па

У фізиці й техніці також використовують позасистемну одиницю атмосферного тиску — фізичну атмосферу (1 атм).

Одна фізична атмосфера дорівнює нормальному атмосферному тиску на висоті рівня моря: 1атм ≈100 кПа.

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\5.jpg

При підйомі на кожні 100 метрів тиск зменшується на 10 мм рт.ст.

Однак на відміну від тиску в рідинах зміна атмосферного тиску відбувається не пропорційно зміні висоти стовпа, а набагато швидше. Причиною цього є значно більша стисливість газів порівняно з рідинами.

Вимірювання показують, що атмосферний тиск залежить і від вмісту в повітрі водяної пари. Зі зростанням вологості тиск атмосфери зменшується.

Якщо ж показання барометра зменшуються, то це означає, що зростає кількість пари і наближається негода з дощами і тривалими вітрами.

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\14 (1).jpg

 

 

Чому люди не відчувають дії атмосферного тиску?

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\10.jpg

Кровоносні судини та інші порожнини організму, які заповнені рідинами чи газами, чинять на стінки судин і порожнин такий самий тиск. Тому тканини організму не деформуються, а атмосферний тиск не відчувається.

Прилади для вимірювання атмосферного тиску

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\img4.jpg C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\фV_04t(2).gif

                                                                                  Ртутний барометр

 

Для вимірювання атмосферного тиску використовують ртутний барометр, барометр-анероїд і барограф.

Анероїд — прилад для вимірювання атмосферного тиску за деформацією пружної металевої коробки, без повітря. Деформація коробки через систему важелів передається на стрілку, що переміщується по шкалі.

 

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\21.jpg

Барограф ( βαρος — вага, γραφω — пишу) — прилад для безперервного запису зміни атмосферного тиску. Складається з приймальної частини, передавального механізму, з'єднаного з пером, та барабана з стрічкою, який обертається за допомогою годинникового механізму. Розрізняють в залежності від принципу дії анероїдні та ртутні.

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\22.jpg

3. Вчимося розв’язувати задачі.

Задача 1. Виразити в кілопаскалях атмосферний тиск 800 мм рт.ст; 500 мм рт. ст; 530 мм рт. ст.

800 мм рт.ст*133,3 = 106640 Па = 107 кПа

500 мм рт. ст.* 133,3 = 66650 Па = 67 кПа

530 мм рт. ст.* 133,3 = 70649 Па = 71 кПа

Задача 2. Якою є відносна висота гори, якщо на її вершині атмосферний тиск дорівнює 250 мм.рт.ст., а біля підніжжя - 760 мм.рт.ст.?

Розв’язання.

  1. Обчислюємо різницю тисків біля підніжжя та на вершині:

760 – 250 = 510 (мм.рт.ст.).

  1. Знаючи, що на кожні 100 м підйому вгору тиск знижується приблизно на 10 мм рт.ст., складаємо пропорцію:

100 м - 10 мм. рт.ст.

X м. - 510 мм. рт. ст.

X = 100 * 510 : 10 = 5100 (м.)

 

4. Запитання на закріплення.

1. Що таке атмосфера і чому вона існує?

2. Чому існує атмосферний тиск?

3. Які факти свідчать про існування атмосферного тиску?

4. У яких одиницях вимірюють атмосферний тиск?

5. Дайте визначення нормального атмосферного тиску.

6. Які прилади використовують для вимірювання атмосферного тиску? 7. Чому за допомогою барометрів можна передбачати погоду та вимірювати висоту?

5. Домашнє завдання. Вивчити § 28

Задача 1. Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях, а тиск 93 324 Па — у міліметрах ртутного стовпа.

Задача 2. На якій висоті розташований оглядовий майданчик телевізійної вежі, якщо атмосферний тиск біля підніжжя вежі становить 760 мм рт. ст., а на висоті майданчика — 740 мм рт. ст.?

6. Для допитливих Отто фон  Геріке і атмосферний тиск

 

C:\Users\Master\Documents\план-конспект уроків з фізики 8 клас\календарне планування фізика 9 клас 2018-2019\Pic_120.jpg

Большую известность получили также опыты немецкого физика Отто фон Герике (1602-1686). К выводу о существовании атмосферного давления он пришел независимо от Торричелли (об опытах которого он узнал с опозданием на девять лет). Откачивая как-то воздух из тонкостенного металлического шара, Герике вдруг увидел, как этот шар сплющился. Размышляя над причиной аварии, он понял, что расплющивание шара произошло под действием давления окружающего воздуха.

Открыв атмосферное давление, Герике построил около фасада своего дома в г. Магдебурге водяной барометр, в котором на поверхности жидкости плавала фигурка в виде человечка, указывающего на деления, нанесенные на стекле.

В 1654 г. Герике, желая убедить всех в существовании атмосферного давления, произвел знаменитый опыт с "магдебургскими полушариями". На демонстрации опыта присутствовали император Фердинанд III и члены Регенсбургского рейхстага. В их присутствии из полости между двумя сложенными вместе металлическими полушариями выкачали воздух. При этом силы атмосферного давления так сильно прижали эти полушария друг к другу, что их не смогли разъединить несколько пар лошадей (рис. 120).

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 28.Атмосферний тиск і його вимірювання
Додано
26 березня
Переглядів
101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку