11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Урок "7 клас урок 6 з математики"

Про матеріал
Конспект уроку математики "Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь."
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ДИНАМІКА І

                                                                              Варіант 1

1. (0,5б) В якому місці розірветься нитка, якщо за нижній кінець різко смикнути?

А) розірветься одночасно в т. А та в т. В                      Б) розірветься   в т. А

В) розірветься   в т. В                                                      Г) не розірветься     

Д) не можливо передбачити

2. (0,5б)  Яку силу тяги  повинні розвивати двигуни літака масою 60 т,  щоб досягти прискорення   2,5 м/с2 ?  

А) 20 кН                    Б) 40 кН                      В) 60 кН                    Г) 90 кН                   Д) 150 кН

3. (0,5б)  Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо маса одного з них зменшиться вдвічі?  

А) збільшиться вдвічі                       Б) зменшиться   вдвічі                           

В) не зміниться                                  Г) збільшиться в 4 рази                                                                         Д) зменшиться в 4 рази

4.(0,5б)Визначте масу тіла, яке під дією сили 150 Н рухається за законом   х = 20 - 5 t + 5 t2.               

А) 15 кг                     Б) 50 кг                     В) 100 кг                    Г) 120 кг                    Д) 150 кг

5. (0,5б)  Тіло масою 100 кг знаходиться в ліфті. Знайдіть його вагу, якщо ліфт, маючи прискорення 2м/с2, рухається вгору.     

А) 100Н                  Б) 120 Н                   В) 800 Н                  Г) 1000 Н                  Д) 1200 Н

6. (0,5б) На тіло діють дві сили 4 Н і 3 Н. Визначте рівнодійну цих сил, якщо кут між ними дорівнює 180°

А) 1 Н                       Б) 2 Н                           В) 5 Н                        Г) 7 Н                          Д) 8 Н

7. (1б) Установіть відповідність між фізичними поняттями та їх визначеннями.

A) Сила пружності                                        1. Сила, з якою Земля притягує до себе усі тіла

Б) Сила всесвітнього тяжіння                      2. Сила, що виникає при деформаціях тіла            

B) Сила тяжіння                                            3. Сила притягання, яка існує між усіма тілами

Г) Вага тіла                                                    4. Сила, яка діє на занурене в рідину тіло           

                                                                        5. Сила, з якою тіла тиснуть на опору внаслідок

                                                                            притягання до Землі

8. (1б) Установіть відповідність між двома частинами твердження.

A) Сили, що виникають при взаємодії тіл,                        1. Змінюють швидкість                 

Б) У стані спокою сили, які діють на тіло,                         2. Не зрівноважують одна одну 

B) Сили, не спричиняють самого руху, а лише…             3. Взаємно компенсуються           

Г) Рівнодійні сили…                                                            4. Дорівнюють векторній сумі      

                                                                                                    діючих на тіло сил                    

                                                                                                5. Не залежать одна від одної

9. (1б) Після пружного зіткнення кульки набули однакових швидкостей – 7 м/с . Знайдіть відношення маси першої кульки до маси другої.

А) 1:2                     Б) 1:1                      В) 2:1                     Г) 4:1                    Д) 1:4

10. (2б) М’яч масою 0.5 кг після удару, який тривав 0.02 с, набув швидкості 10 м/с. Знайти середню силу удару.

 

11(2б) З якою силою притягуються два тіла масами по 1 кг, розташовані на відстані 10 м?

 

12(2б) Ліфт рухається вниз з прискоренням 0,4 м/с2 . Яка вага пасажира масою 60 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Динаміка І

                      Варіант 2

1. (1б) В якому місці розірветься нитка, якщо за нижній кінець тягти повільно?    

А) розірветься одночасно в т. А та в т. В                      Б) розірветься   в т. А

В) розірветься   в т. В                                                      Г) не розірветься     

Д) не можливо передбачити

2.  (1б) Яку силу тяги повинні розвивати двигуни літака масою 60 т, щоб досягти прискорення 1,5 м/с2 ?  

А) 20 кН                 Б) 40 кН                В) 60 кН               Г) 90 кН                Д) 150 кН

3. (1б)  Як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо відстань між ними збільшиться вдвічі?    

А) збільшиться вдвічі                     Б) зменшиться   вдвічі                            В) не зміниться        

Г) збільшиться в 4 рази                                                                   Д) зменшиться в 4 рази

4. (1б) Визначте масу тіла, яке під дією сили 150 Н рухається за законом

х = 10 + 5 t + 0,5 t2.               

А) 15 кг                  Б) 50 кг                 В) 100 кг                Г) 120 кг                   Д) 150 кг

5. (1б)  Тіло масою 100 кг знаходиться в ліфті. Знайдіть його вагу, якщо ліфт, маючи прискорення 2м/с2, рухається вниз.     

А) 100Н              Б) 120 Н               В) 800 Н             Г) 1000 Н            Д) 1200 Н

6. (1б) На тіло діють дві сили 4 Н і 3 Н. Визначте рівнодійну цих сил, якщо кут між ними дорівнює 90°

А) 1 Н                         Б) 2 Н                          В) 5 Н                        Г) 7 Н                     Д) 8 Н

7. (1б) Установіть відповідність між твердженнями та законами, тобто між А)-Г) та 1-5.

A) Взаємодії двох тіл однакові між собою                                1. Другий закон Ньютона        

Б) Сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення              2. Явище інерції                    

B) Тіло не може миттєво змінювати швидкість                        3. Принцип суперпозиції сил

Г) Кожна сила діє на тіло незалежно від дії інших сил            4. Третій закон Ньютона

                                                                                                        5. Принцип відносності руху

8. (1б) Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

A) Сила тяжіння                                                   1.  kx                        

Б) Вага тіла                                                            2.

B) Гравітаційна сила                                            3.

Г) Сила пружності                                                4.

                                                                                5.

9. (1б) Після пружного зіткнення кульки набули швидкостей, відповідно 10 м/с та 5 м/с. Знайдіть відношення маси першої кульки до маси другої.

А) 1:2                 Б) 1:1                   В) 2:1                Г) 4:1              Д) 1:4

10. (2б)  Сила 60 Н надає тілу прискорення 0.8 м/с . Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2 м/с
 

11(2б) Яка сила взаємного притягання тіл масою 80 т, центри яких знаходяться на відстані 40 м?

 

12(2б) Куля масою 300 г рухається разом з підвісом вгору з прискоренням 6 м/с2 . Визначити вагу кулі.

 

doc
Додано
31 січня 2019
Переглядів
858
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку