Урок формування вмінь та навичок на тему: «Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.»

Про матеріал
Урок формування вмінь та навичок на тему: «Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.»
Перегляд файлу

Арешкіна Т.О.  Ларжанський НВК

Календарно – тематичний план вивчення розділу «Табличний процесор» 10 год. 7 кл.

Тема 4.  Табличний процесор (10 год.)

    

Дата

Тема

Примітка

 1.  

 

Таблиці, електронні таблиці. Типи даних: число, текст, формула. Табличний процесор, його призначення. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

 

 1.  

 

Редагування даних таблиці. Уведення даних до комірок: текст, число. Іменовані комірки і діапазони. Автозаповнення. Копіювання, переміщення й вилучення даних.

 

 1.  

 

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

 

 1.  

 

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

 

 1.  

 

Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

 

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.  

 

Контрольна робота №4 з теми: «Табличний процесор»

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.вчитель інформатики. Ларжанського НВКАрешкіна Тетяна Олександрівна

Номер слайду 2

Мета уроку: 2сформувати в учнів поняття про формат комірки, автоформат; навички обчислювання за допомогою формул у середовищі табличного процесора; вміння працювати з табличними процесорами, форматувати дані, використовувати автоформат та умовне форматування; розвивати вміння і навички застосовувати отриманні знання на практиці; сприяти розвитку логічного мислення, уваги, спостережливості; виховувати організованість, дисципліну, старанність та наполегливість.

Номер слайду 3

Перевірка домашнього завдання3код сесії 78 MMRZ

Номер слайду 4

Актуалізація опорних знань 4

Номер слайду 5

5 Демонстрація роботи в програмі

Номер слайду 6

Засвоєння нових знань 6

Номер слайду 7

Робота за комп’ютером7

Номер слайду 8

Робота за комп’ютером8 Підручник Ст. 120-121.

Номер слайду 9

Домашнє завдання9 Ст. 115 – 123 опрацювати, вивчити конспект, виконати стор. 122 (1) практично та надіслати вчителю.

Перегляд файлу

Урок формування вмінь

та навичок на тему:

«Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Вчитель інформатики

Ларжанського НВК

Арешкіна Т.О.

 

 

Клас:  7

Дата:                 Урок № 23

Тема: Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок в табличному процесорі Excel.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про формат комірки, автоформат; навички обчислювання за допомогою формул у середовищі табличного процесора; вміння працювати з табличними процесорами, форматувати дані, використовувати автоформат та умовне форматування; розвивати вміння і навички застосовувати отриманні знання на практиці; сприяти розвитку логічного мислення, уваги, спостережливості; виховувати організованість, дисципліну, старанність та наполегливість.

Формування компетентностей: формування самоосвітньої компетентності, здібності до організації своєї навчально-пізнавальної діяльності; вміння організація власних прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань; предметної компетентності; вміння вчитися впродовж життя (розуміти мету навчальної діяльності, уміння виділяти головне, аналізувати інформацію, оцінювати та використовувати її на практиці), соціальна (розв’язувати життєві проблеми, уміння працювати в колективі), загальнокультурна (спілкування державною мовою), здоров’язбережувальна (дотримання правил техніки безпеки, дотримання режиму роботи за комп’ютером), інформаційно – комунікаційна (вміння знайти та опрацювати отриману інформацію, вміння спостерігати та робити висновки).

Очікувані результати: учні знають поняття про формат комірки, автоформат; вміють працювати з табличними процесорами, форматувати дані, використовувати автоформат, умовне форматування; розуміють мету навчальної діяльності, як застосувати отримані знання на практиці.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: MicrosoftExcel.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Привітання, перевірка присутніх, перевірка готовності учнів до уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання

Виконання тестування на платформі Classtime

https://www.classtime.com/ код сесії   78MMRZ

 

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь.
 • За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?
 • Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?
 • Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?
 • За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків, комірок таблиці?
 • Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?
 1. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з демонстрацією в програмі MicrosoftExcel.

Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці. Під час форматування клітинок електронної таблиці можна встановлювати:

• межі клітинки, їхній колір, тип ліній та ін.;

• колір фону клітинки, колір і стиль візерунка, ефекти заливки та ін.;

• захист клітинки, режим приховування формул;

• формат числових даних (числовий формат);

• значення властивостей символів у клітинці: шрифт, стиль шрифту, розмір, підкреслення, горизонтальне та вертикальне вирівнювання, орієнтацію, розташування тощо.

Числові дані можна подати в кількох форматах.

Формат Числовий  використовують для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якого буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску.

У форматі Грошовий до числа додається позначення грошових одиниць (грн, ' , $, £ тощо). Розділення розрядів установлюється автоматично.

У форматі Відсотковий дані подають у вигляді числа, отриманого множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % вкінці.

У форматі Дробовий дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від поданого десяткового дробу.

Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст. Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і мають вигляд числа, але над ними не виконують жодних математичних дій.

Також для числових даних можна встановити формат Дата, який буває кількох видів, наприклад довгий і короткий.

Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи Число на вкладці Основне.

Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір. Цей вид форматування здійснюється аналогічно до форматування символів у текстовому процесорі Word 2007, використовуючи елементи керування групи  Шрифт

вкладки Основне.

За умовчанням дані в текстовому форматі вирівнюються в клітинці ліворуч, в усіх інших форматах — праворуч. Для змінення цих значень можна використати елементи керування групи Вирівнювання вкладки Основне.

За вибору кнопки Перенесення тексту текст у клітинці відображатиметься в кілька рядків, уміщуючись у задану ширину стовпця.

Інколи необхідно кілька сусідніх клітинок об'єднати в одну. У таку об'єднану клітинку, наприклад, можна ввести текст заголовка таблиці або кількох стовпців. Для цього клітинки потрібно виділити та вибрати на Стрічці кнопку Об'єднати і розмістити в центрі. Після такого об'єднання всі ці клітинки розглядатимуть як одну, адресою якої є адреса верхньої лівої з них. Дані, які містилися в клітинках до об'єднання, крім верхньої лівої, буде втрачено. Тому доцільно клітинки спочатку об'єднати, а потім уводити дані. Відмінити об'єднання клітинок можна повторенням вибору кнопки.

 Інколи ширини стовпців (висоти рядків), які встановлені за замовчуванням, не вистачає, щоб повністю відобразити вміст клітинок, або, навпаки, для компактнішого вигляду заповненої частини таблиці доцільно зменшити ширину деяких стовпців (висоту деяких рядків).

Для встановлення необхідних значень ширини стовпців (висоти рядків) можна:

• перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу того стовпця або виділеного діапазону стовпців, ширину яких потрібно збільшити (зменшити);

• перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу того рядка або виділеного діапазону рядків, висоту яких потрібно збільшити (зменшити);

• виконати такий алгоритм:

1. Вибрати довільну клітинку одного стовпця (рядка) або виділити кілька стовпців (рядків).

2. Виконати Основне → Клітинки → Формат → Ширина стовпця (Висота рядка).

3. Увести в поле Ширина стовпця (Висота рядка) вікна, що відкрилося, необхідне значення ширини стовпця (висоти рядка).

4. Вибрати кнопку ОК.

Крім того, для встановлення необхідних значень ширини стовпців можна:

• двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця або виділеного діапазону стовпців;

• виконати Основне → Клітинки → Формат → Автодобір ширини стовпця (після цього ширина кожного з цих стовпців автоматично стає такою, що дані в усіх їхніх клітинках повністю вміщуватимуться у своїх клітинках).

Якщо даними заповнена досить велика частина таблиці і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділивши їх і виконавця Основне → Клітинки → Формат → Приховати або відобразити → Приховати стовпці (рядки).

Можна також тимчасово приховати цілі аркуші, виконавши Основне → Клітинки → Формат → Приховати або відобразити → Приховати аркуш.

Для відновлення відображення прихованих об'єктів потрібно виконати Основне → Клітинки → Формат → Приховати або відобразити → Відобразити стовпці (рядки, аркуш).

Виконавши Основне → Клітинки → Формат → Колір вкладки → Вибрати потрібний колір, можна встановити інший колір ярличка аркуша або групи ярличків аркушів.

 1. Засвоєння нових знань і вмінь.

Виконати завдання за посиланням.

https://create.kahoot.it/share/5/f7332c8c-492c-4028-b427-bfb2825e09c8

Практичне завдання. Робота за компютером.

Підручник Ст. 120-121. (Інформатика 7 кл. Й. Я. Ривкінд)

 1. Домашнє завдання

Ст. 115 – 123 опрацювати, вивчити конспект, виконати стор. 122 (1) практично та надіслати вчителю.

 1. Підсумок уроку

Виставлення оцінок за урок.

Перегляд файлу

Арешкіна Т.О. 7 клас Ларжанський НВК

Практичне завдання

«Виконання обчислень у табличному процесорі EXCEL»

 1. Інструктаж з БЖД. Повторення правил роботи за комп’ютером та правил санітарно-гігієнічних норм.
 2. Запустіть табличний процесор EXCEL.
 3. Завдання 1.
 • Створіть таблицю за зразком.

ПІБ

Успішність учнів

Середній

бал

Хімія

Фізика

Алгебра

Інформатика

 1.  

Богомаз Антон Пантелеймонович

11

10

7

8

 

 1.  

Вітенко Василь Петрович

9

6

8

7

 

 1.  

Глібу Микола Юрійович

7

9

6

8

 

 1.  

Іванов Іван Іванович

10

11

9

12

 

 1.  

Михайлова Анастасія Іванівна

7

3

5

9

 

 1.  

Наумова Ольга Миколаївна

8

8

6

7

 

 1.  

Петров Петро Петрович

6

7

3

6

 

 1.  

Порохова Олена Сергіївна

7

7

9

5

 

 1.  

Семенов Семен Михайлович

5

5

5

5

 

 1.  

Тарай Антоніна Олександрівна

10

8

8

9

 

 • Дайте назву таблиці «Успішність учнів 7 класу», об’єднайте і розмістіть по центру.
 • Введіть у відповідну комірку формулу та шляхом автозаповнення обрахуйте.
 • Додайте ще один стовпчик справа та обрахуйте середній бал учнів не враховуючи Інформатику.
 • Додайте ще один стовпчик справа та обрахуйте середній бал учнів не враховуючи Алгебру.
 • Додайте ще один стовпчик справа та обрахуйте середній бал учнів не враховуючи Хімію.
 • Додайте ще один стовпчик справа та обрахуйте середній бал учнів не враховуючи Фізику.

 

Виконане завдання зберегти до власної назви та дати їй назву «Успішність учнів 7 класу».

 

zip
До підручника
Інформатика 7 клас (Пилипчук О.П., Ріпко Н.А., Шестопалов Є.А.)
Додано
15 травня 2020
Переглядів
1027
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку