29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Урок " Freizeit und Hobby"

Про матеріал

Розробка уроку для 6 класу з німецької мови на тему "Freizeit und Hobby",до якої входить презентация,

відео https://www.youtube.com/watch?v=luM9zypWm9Y&t=53s

та пісня https://www.youtube.com/watch?v=6PpEgL_O8ts

пісня.

Перегляд файлу

Урок з німецької мови.6 клас

Тема:    FREIZEIT UND HOBBYS

Мета:  Повторення та систематизація вивченого лексичного та грамматичного матеріалу попередніх уроків

Практична мета:

-активізувати навички усного спілкування в типових ситуаціях, використовуючи прямий ї зворотній порядок слів.

 -активізувати навички розуміння на слух основного змісту аутентичного тексту;

-активізувати  навички читання тексту з загальним розумінням.

-Активізувати навички монологічного мовлення з опорою

 

Освітня мета:

-виховувати розуміння індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою;

-формувати вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів;

-розуміти особливості свого мислення;

Виховна мета:

-формувати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування;

-виховувати таких рис характеру як доброзичливість, толерантність,активність;

Тип уроку: комбінований з використанням їнформаційно-комунікаційних технологій

 Обладнання: підручник ,дошка,словники,картки,презентація Power

Point ,відеофільм, роздатковий дидактичний матеріал,комп’ютер,слова –опори.

ХІД УРОКУ

I ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Мета: організація класу,налаштування учнів на спілкування німецькою мовою

Методичний прийом:бесіда з учнями

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

L-Guten Tag liebe Kinder! Seid ihr bereit zur Stunde?

Sind alle da?  Wer fehlt?

Wie geht es heute?

2.МОВЛЕНЄВА ГІМНАСТИКА

Мета: формувати рецептивні та продуктивні інтонаційні навички

Методичний прийом: повторення  вголос за вчителем та самостійне відтворення вірша

 Jetzt schaut ihr an die Tafel an. Hier gibt es  ein Gedicht über Schule

Bitte sprecht mir nach.

In der Schule lernt man viel

Lesen Rechnen Sport und Spiel

Basteln Singen Turnen Schreiben

Niemand will ein Dummkopf bleiben

Und jetzt macht  bitte die Augen zu.(  Вчитель витирає три слова з вірша)

In der Schule …….. man viel

Lesen Rechnen …….. und Spiel

Basteln ………Turnen Schreiben

Niemand will ein Dummkopf bleiben

(учні читають вставляючи відсутні слова .)

In der Schule …….. man viel

 ………Rechnen …….. und Spiel

Basteln ………Turnen ………..

Niemand will ein …………f bleiben   (Учні читають відновлений вірш)

 

In der  ……..      …….. man ……..

 ………Rechnen …….. und ………

Basteln ………Turnen ………..

Niemand ……… ein ………… bleiben

(наостанок вірш прибирається повністю та декілька учнів  намагаються його відтворити по пам’яті)

     3.ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ ТА ТЕМИ УРОКУ

Das war ein Gedicht über das Schulleben und wir sprechen jetzt über eure Freizeit und Hobbys. Heute wiederholen wir alle gelernten Wörter zum Thema, lesen einen Brief aus Deutschland, hören deutsche Schüler, die über ihre Hobbys erzählen. Und ihr selbst versucht  das zu machen- über eure Hobbys erzählen

ІІ Основна частина уроку

1.Актуалізація та семантизація  ЛО ,вивчених на попередніх уроках

Мета:повторити раніше вивченні ЛО для їх використання в реченні  з прямим та зворотнім порядком слів

Методичний прийом: створення учнями асоціограми за темою  та вживання використаних ЛО на понадфразовому рівні

Sagt mir, was euch einfällt, wenn ihr das Wort „Freizeit „hört

WORTIGEL

 

 

 

 

 

  (Учні називають види діяльності ,вчитель записує їх на дошці. Учні  складають речення з прямим порядком слів-перша асоціограма. Потім записуємо час, коли  можна це робити та учні відтворюють речення зі зворотнім порядком слів)(слайд №2)

Versucht bitte die Sätze  zu bilden. Und erinnert  euch an die Wortfolge!

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Актуалізація навичок читання

Мета: сформувати рецептивну лексичну навичку,удосконалювати навички техніки читання,проконтролювати розуміння прочитаного

 Методичний прийом:читання учнями тексту про себе, робота в групі «склади речення»

Weißt ihr was? Ich habe einen Brief von meinem  Freund  Steffen bekommen. (Додаток № 1)

Ich gebe ihn euch. Lest ihn  bitte im Laufe von 2 Minuten  (Учитель роздає текст листа)Dann bildet die Sätze mit Hilfe von Kärtchen und erzählt was und wann Steffen gern macht.   

 ( Додаток № 2 )

(Учитель об’єднує учнів у групи по четверо та роздає роздатковий матеріал)

(Правильність речень перевіряється  за допомогою виринаючих  на екрані  вікон)           (Слайд4 )

2.Актуалізація навичок аудіювання

Мета: розвиток умінь аудіювання й мовлення на матеріалі відео-опитування німецьких школярів з теми

Методичний прийом: опора на відео,відповіді на запитання для перевірки  загального розуміння прочитаного, відповіді на запитання для перевірки  детального розуміння прочитаного

 Ich schlage vor ein Video zu sehen.Das ist die Umfrage der deutschen Jungen und Mädchen,die über ihre Hobbys erzählen. Hört bitte zu und sagt mir bitte welche Hobbys sie haben.Hier hören wir Lukas,Viktoria,Magda,Olivia,Agniezska

(Імена дітей показані на слайді№6)

(Додаток №3)

(Учні  переглядають відео та відповідають на запитання вчителя)слайд №7

 Was machen die Kinder gern?( слайд №№8,9,10,12 )

 

3.Актуалізація навичок говоріння

Мета:навчити учнів комбінувати мовні зразки

Методичний прийом: індивідуальна розповідь учнів про своє хобі з опорою

 Und jetzt versucht  ihr über eure Hobbys und Freizeit erzählen. Dazu hilft die Liste der Aktivitäten

( Вчитель роздає аркуші з назвами діяльностей та показує на слайді правила заповнення  й наводить приклад  (Додаток №3)слайд14

4. Перевірка домашнього завдання 

Мета:перевірити домашне завдання

Методичний прийом :виконання пісні, яку діти вивчили вдома

(додаток№4)слайд  №16

 ІІІ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 1.Рефлексія

 Worüber sprechen wir heute?

War die Stunde prima, gut oder langweilig?

Habt ihr viel,wenig oder nichts erfahren?

Seid ihr zufrieden oder unzufrieden?

(Учні відповідають на запитання)слайд№17

2. Оцінювання

  Wir haben heute sehr gut gearbeitet. Nicht wahr?

(Оцінки виставляють діти собі самі, підходячи до дошки та наклеюючи стікер   на «потяг успішності» )

3.Домашнє завдання

Мета: задати роботу додому

Методичний прийом: запис домашнього завдання в щоденники та на дошці

Schreibt bitte eine Antwort an Steffen , gebraucht dabei diese Liste der Aktivitäten, die ihr bei sich haben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 Hallo meine Freunde,

Wie geht’s? Die Schule beginnt und ich habe nicht viel Freizeit. Aber ich finde immer Zeit für Hobbys.

Am Montagsnachmittag und am Donnerstagsabend besuche ich die Sportschule. Ich spiele gern Fußball. Das ist mein Lieblingshobby. Dienstags spiele ich mit  Tom Tennis. Am Mittwochsnachmittag besuche ich einen Deutschklub. Das macht mir Spaß. Freitags habe ich Musikunterricht. Ich lerne Gitarre spielen.

 Am Wochenende lese ich Bücher, sehe fern  und kann  Musik hören.

Welche Hobbys habt ihr?

Schreibt bitte zurück!

Viele Grüße

Ihr Freund Steffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

Montagsmittag

Donnerstagsabend

spielt

 

 

 

 

Steffen

Fußball

Dienstags

spielt

Tennis

Mittwochsnachmittag

besucht

einen Deutschklub

Freitags

spielt

Gitarre

Am Wochenende

liest

 

Bücher

sieht

 

fern

hört

Musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

https://www.youtube.com/watch?v=luM9zypWm9Y

R-Lukas was ist dein Hobby

-Mein Hobby ist Tennis spielen. Ich interessiere mich dafür seit 5 Jahren.

R- Lukas spielt Tennis seit 5 Jahren.Zum Tennisspielen braucht man einen Tennisschläger,einen Tennisball und einen Tennisplatz.

R-Viktoria,was  Ist dein Hobby

-Mein Hobby ist Musik hören

R-Welche Musik hörst du ?

-Ich mag Rockmusik

R-Viktoria hat Kopfhörer mitgebracht. Die braucht man zum Musik hören. Und sie hat verschiedene CDs mitgebracht.

R-Julia, was ist dein Hobby?

-Mein Hobby ist schwimmen.

R-Wie lange schwimmst du schon?

-Seit 9 Jahren.

R-Julia schwimmt schon seit 9 Jahren.

Was ist das? Das ist eine Schwimmbrille oder auch eine Taucherbrille. Die Brille benutzt man unter Wasser. Mit der Brille kann man unter Wasser sehen. Die Brille sind sehr eng.

R_1.21   -Magda, was ist dein Hobby?

-Mein Hobby ist reiten.

R-Wo reitest du?

-Auf dem Reiterhof.

R-Magda geht einmal pro Woche auf einen Reiterhof. Auf dem Reiterhof kann man Pferde reiten.

R1.39-Wie heißt du?

-Oliwia .

R-Oliwia ,was ist dein Hobby?

-Mein Hobby ist fotografieren.

R-Oliwia hat eine Kamera mitgebracht. Mit dieser Kamera fotografiert Oliwia.

-Agnieszka, was ist dein Hobby?

-Mein Hobby ist lesen.

_welche Bücher liest du gern?

-Ich mag gerne Abenteuerbücher.

Das ist ein Buch.Das sind zwei Bücher. Agnieszka leist gerne   Abenteuerbücher(2.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

GERN (ОХОЧЕ)-     LIEBER(ОХОЧІШЕ)-     AM LIEBSTEN(НАЙОХОЧІШЕ)

ABER =АЛЕ

UND= ТА

DAS MACHT MIR SPAß-ЦЕ ПРИНОСИТЬ МЕНІ ЗАДОВОЛЕННЯ                                                                    

GERN        Результат пошуку зображень за запитом "cvfqkbrb"

LIEBER    Результат пошуку зображень за запитом "смайлики"

АM LIEBSTEN  Результат пошуку зображень за запитом "маленькие смайлики картинки"

Результат пошуку зображень за запитом "маленькие смайлики картинки"

NICHT          

GERN

MUSIK hören

 

 

 

 

FREUNDE treffen

 

 

 

 

SPORT treiben

 

 

 

 

RAD fahren

 

 

 

 

BÜCHER lesen

 

 

 

 

FERNsehen

 

 

 

 

COMPUTER spielen

 

 

 

 

Faulenzen

 

 

 

 

lange schlafen

 

 

 

 

FUßBALL spielen

 

 

 

 

schwimmen

 

 

 

 

……

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Корнієнко Катерина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 березня 2019
Переглядів
3545
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку