10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок географії "Великобританія"

Про матеріал
У методичній розробці уроку географії «Великобританія» показано доцільність впровадження проектної методики у процес навчання, зроблено огляд географічних особливостей однієї з найбільш розвинутих країн світу, акцентовано на доцільності міжпредметних зв’язків з англійською мовою та історією задля розкриття теми.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Вище професійне училище № 7

 

 

Тема. Великобританія

 

Методична розробка

уроку географії

C:\Users\Ludmila\Desktop\На атестацію 2013\франція\малюнки\Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom.svg.png

 

 

       Кременчук

2018

 

 

 

 

     Л.А. Коломієць. «Великобританія»: методична розробка уроку географії.    ВПУ №7, Кременчук, 2018.

 

                                                                                              

 

    Розглянуто та схвалено до використання в освітньому процесі ВПУ №7 на засіданні циклової методичної комісії «Природничо-математична підготовка»

 

Протокол __.__.2018 №

Голова ЦМК    _____________ Л.С. Токшелукова

 

 

ПОГОДЖЕНО

Методист

         Ю.А. Люта


Анотація

   У методичній розробці уроку географії «Великобританія» показано доцільність впровадження проектної методики у процес навчання, зроблено огляд географічних особливостей однієї з найбільш розвинутих країн світу, акцентовано на доцільності міжпредметних зв’язків з англійською мовою та історією задля розкриття теми.

 

Викладач, спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії,

старший викладач                                  _____________         Л.А.Коломієць

 

 

Рецензія

на методичну розробку уроку географії

«Великобританія»

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Викладач, спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії,

викладач-методист                _________________      Л.М. Рябич


СТРУКТУРА УРОКУ

Предмет: географія.

Тема програми. Країни Європи.

Тема уроку. Великобританія.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Вид уроку: урок-мандрівка.

Мета уроку:

навчальна – сформувати в учнів систему знань про Великобританію; заохочувати учнів здобувати знання з різних джерел: картографічних, літературних, засобів масової інформації, Інтернету.

розвивальна – сприяти формуванню в учнів уміння відбирати важливу інформацію, виділяючи головне, а також логічно, стисло, послідовно викладати власні думки, аналізувати, узагальнювати отриману інформацію.

виховна – виховувати в учнів активну життєву позицію, творчу уяву, а також наполегливість у здобутті знань, розширенні свого світогляду, почуття поваги до інших країн і націй.

Методична мета: продемонструвати доцільність використання інтерактивних технологій (візуалізації), випереджувального навчання, методу проектів для поглиблення пізнавальної діяльності учнів та розширення їхнього світогляду, для отримання ними нових знань і вмінь.

Форми, методи, прийоми: бесіда, розповідь, географічний диктант, перегляд відео та презентацій, метод проектів, метод "Прес", прийом «відкритий мікрофон».

 

Очікувані результати:

учні знають:

 •            географічну номенклатуру;
 •            як складати економіко-географічну характеристику країни;
 •            роль Великобританії у міжнародному географічному поділі праці.

учні вміють:

 •            працювати з картами;
 •            аналізувати причинно-наслідкові зв’язки соціально-економічного розвитку Великобританії;
 •            виступати перед аудиторією.

Методичне, дидактичне та технічне забезпечення: ПК, проектор, екран, політична карта світу, економічна карта Європи, указка, мікрофон, відео «Скільки витратила і заробила на королівському весіллі Велика Британія», учнівські презентації: «Чим цікава Велика Британія», «Лондон», «Англія», «Шотландія», «Уельс», «Північна Ірландія», «Видатні вчені», «Пам’ятки історії та архітектури».

Міжпредметні зв`язки: інформатика, історія, англійська мова.

Епіграф: Лише прекрасне буде радісне, вічне і цінне у всі часи.

Оскар Уайльд


ПЛАН УРОКУ

1. Організаційна частина (2 хв.).

1.1. Привітання з учнями та гостями

1.2. Перевірка наявності учнів

Мета – мобілізувати учнів до праці, активізувати їхню увагу, створити робочу атмосферу на уроці, визначити його рамки та напрямки діяльності.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів (4 хв.).

2.1. Повідомлення теми програми й уроку, навчальної мети.

2.2. Цільова установка уроку.

 

Викладач ставить проблемне питання: «Рішення про вихід Великобританії з ЄС («Брекзит») - це тріумф демократії чи свідчення її вразливості?».

3. Актуалізація опорних знань (5 хв.).

Географічний диктант.

Застосовується метод географічного диктанту: викладач за допомогою коротких запитань, які потребують таких же відповідей, із наступною взаємоперевіркою отримує можливість швидко оцінити ступінь засвоєння учнями попереднього навчального матеріалу.

4. Формування нових знань (вмінь) (25 хв.).

4.1. Розповідь викладача.

4.2. Перегляд учнівських презентацій.

    4.2.1. Проект «Чим цікава Велика Британія».

    4.2.2. Лондон.

    4.2.3. Англія.

    4.2.4. Шотландія.

    4.2.5. Уельс.

    4.2.6. Північна Ірландія.

    4.2.7. Видатні вчені.

    4.2.8. Пам’ятки історії та архітектури.

5. Узагальнення і систематизація знань (7  хв.).

5.1. Перегляд відео «Скільки витратила і заробила на королівському весіллі Велика Британія». 

5.2.  Обговорення проблемного питання.

5.3. Заключне слово викладача.

Перегляд відео «Скільки витратила і заробила на королівському весіллі Велика Британія» посилює емоційну складову уроку. При обговоренні проблемного питання варто використати метод "Прес" і прийом «відкритий мікрофон», що допоможе учням зайняти та чітко аргументувати свою позицію із запропонованої викладачем проблеми. Метод дає можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з будь-якого питання у стислій формі. А викладач узагальнює висловлене учнями та підводить підсумки.

6. Підведення підсумків (1  хв.)

6.1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

6.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

Викладач аналізує виступи учнів, оцінює їхню роботу.

7. Повідомлення домашнього завдання, пояснення етапів його виконання (1  хв.).

7.1. Прочитати у підручнику §26.

7.2. Скласти візитівку Великої Британії.

Викладач ___________ Л.А. Коломієць


Перебіг уроку

1. Організаційна частина (2 хв.).

1.1. Привітання з учнями та гостями

1.2. Перевірка наявності учнів

Викладач. - Шановне товариство, якщо ви готові до уроку, то дозвольте розпочати нашу мандрівку.

Мета – мобілізувати учнів до праці, активізувати їхню увагу, створити робочу атмосферу на уроці, визначити його рамки та напрямки діяльності.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів (4 хв.).

2.1. Повідомлення теми програми й уроку, навчальної мети.

Викладач. - Ми продовжуємо знайомитися із країнами Європи. Сьогодні здійснимо віртуальну мандрівку до Великобританії. Запишіть, будь ласка, тему у конспекти. І впродовж нашої подорожі без нагадування конспектуйте те, що вважатимете основним.

        2.2. Цільова установка уроку.

Викладач. - Подумайте і наприкінці уроку висловіть свою думку, як ви гадаєте: рішення про вихід Великобританії з ЄС («Брекзит») є тріумфом демократії чи свідченням її вразливості?

Викладач ставить проблемне питання: «Рішення про вихід Великобританії з ЄС («Брекзит») - це тріумф демократії чи свідчення її вразливості?».

3. Актуалізація опорних знань (5 хв.).

Викладач. Перш ніж розпочати мандрівку пропоную провести бліцопитування: я називаю країну – ви записуєте її столицю, якщо назву столицю – ви пишете, якій країні вона належить. Запитань 12, за кожну правильну відповідь отримаєте один бал. Запитання будуть виведені також і на екран.

 

1. Ірландія –

2. Брюссель –

3. Швейцарія –

4. Валлетта –

5. Монако –

6. Осло –

А тепер обміняйтеся своїми роботами, перевірте і об’єктивно виставте оцінки. На екрані ви бачите правильні відповіді. Нагадую: за кожну правильну відповідь – один бал.

  1. Дублін

  2. Бельгія

  3. Берн

  4. Мальта

  5. Монако

  6. Норвегія

Застосовується метод географічного диктанту: викладач за допомогою коротких запитань, які потребують таких же відповідей, із наступною взаємоперевіркою отримує можливість швидко оцінити ступінь засвоєння учнями попереднього навчального матеріалу.

4. Формування нових знань (вмінь) (25 хв.).

4.1. Розповідь викладача.

Викладач. - Великобританія (Об'єднане Королівство) – острівна держава, велика частина території якої розташована на двох великих островах, розділених водами Ірландського моря. Загальна площа Великобританії складає 244 017 кв. км.

Населення Великобританії - 65,64 мільйони чоловік (2016 рік).

Прем’єр-міністр - Тереза Мей. Королева - Єлизавета II.

Офіційно країна називається Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії. У його склад входять чотири частини: Англія, Шотландія й Уельс, розташовані на острові Британія, і Північна Ірландія. Остання розташована на одному острові з незалежною Республікою Ірландією. Таким чином, на суші Великобританія межує тільки з Ірландією.

Британські острови лежать біля північно-західного узбережжя Європи. Вони оточені безліччю дрібних островів. Найбільш важливими з них є Оркнейські та Шотландські острови. Із заходу Великобританія омивається водами Атлантичного океану, а зі сходу водами Північного моря.

На південь від Великобританії розташована Франція. Основне сполучення між державами здійснюється через протоку Ла-Манш (британці називають її англійським каналом), під дном якої наприкінці двадцятого століття був прокладений тунель для швидкісного сполучення. Також найбільш близькими сусідами Великобританії є Бельгія та Нідерланди, значно далі розташовані Данія, Німеччина, Норвегія.

Адміністративна карта Великобританії неодноразово змінювалася, тому що приєднання країн, які складають Об'єднане королівство, тривало століттями. Кожна незалежна держава має свою столицю або адміністративний центр. Офіційною столицею Великобританії є Лондон, оскільки об'єднання земель відбувалося навколо Англії.

У вісімнадцятому - дев'ятнадцятому століттях Великобританія, яка уже була на першому місці у світі за рівнем розвитку економіки, створила колосальну колоніальну державу, що займала майже чверть території планети. До Британських колоній відносилися Індія, Пакистан, Афганістан, Канада, Австралія, Нова Зеландія і значна частина Африки. У двадцятому столітті англійські колонії стали незалежними державами, але багато хто з них входить у Британську Співдружність, очолювану британським монархом. У 1921 році південна частина Ірландії відокремилася від Великобританії і стала незалежною державою.

Клімат Великобританії

Оскільки Великобританія лежить на островах, то клімат тут дуже специфічний. На клімат дуже впливає тепла течія Гольфстрім. Клімат у країні вологий і м'який. Озера і річки замерзають дуже рідко, у всі пори року дуже часто йде дощ. Загальна середня кількість опадів  1100 мм. Найвологіші місяці із вересня до січня. Окрім того, Британія знаменита своїми туманами. Іноді тумани такі густі, що неможливо побачити щось у межах 2 або 3 метрів. Кожний, хто приїжджає до Великої Британії, говорить, що вона здається єдиним великим красивим парком.

Політична система Великобританії

Форма державного устрою Великобританії – конституційна монархія. Монархія є найдавнішою з усіх нині існуючих форм державного правління, причому у Великобританії наступність королівської влади була порушена усього лише один раз за десять століть існування держави.

Нинішня королева Великобританії Єлизавета Друга походить з роду Саксонського короля Егберта, що об'єднав Англію у 892 роц, і Малькольма Другого, що правив у Шотландії з 1005 по 1034 р. Монарх у Великобританії є головною особою держави. Юридично монарх керує виконавчою владою, є верховним головнокомандуючим Британською армією. Але фактично, у результаті змін, що відбувалися протягом багатьох століть, монархи втратили абсолютну владу. Королева править державою за згодою кабінету міністрів, тобто «царює, але не править».

Органом законодавчої влади є двопалатний парламент, що складається з Верхньої палати – палати Лордів і Нижньої палати – палати Громад. Засідання проходять у будинку Парламенту, що є однією з визначних пам'яток Лондона. 650 членів Палати Громад обираються громадянами Великобританії один раз у п'ять років, у той час як членство в Палаті Лордів передається у спадщину в родинах потомствених дворян.

Таким чином, королева представляє державу на міжнародній арені і є символом влади. Виконавча влада належить кабінетові міністрів, сформованому парламентською більшістю.

Серед різноманіття політичних партій Великобританії провідна роль належить двом найбільшим партіям. Це консерватори (торі) і лейбористи (віги). Консерватори відображають інтереси земельної аристократії і частини великої буржуазії. Ліберали користуються підтримкою буржуазії і значної частини робітничого класу.

Населення Великобританії

Національний склад населення Великобританії: англійці - більше 80%, шотландці - 10%, валлійці (корінні жителі Уельсу) - 2%, ірландці - 2,5%.

Значна частина населення сповідує протестантизм. Виняток складає Північна Ірландія, більшість жителів якої є католиками. Північна Ірландія є місцем постійних конфліктів на релігійному і національному ґрунті.

Із 1921 року близько 40% населення проживають у сімох найбільших міських агломераціях з центрами в Лондоні (Великий Лондон), Манчестері (Південно-східний Ланкшир), Бірмінгемі і Вольверхемптоні (Західний Мідленд), Глазго (Центральний Клайдсайд), Бредфорді (Західний Йоркшир), Ліверпулі (Мерсісайд) і Ньюкасі-на-Тайні (Тайнсайд). Рівень урбанізації у Великобританії складає 91%. Частка сільського населення невелика. У останні роки спостерігається помітний приплив населення з країн, що розвиваються, в основному з країн Африки, Азії і Латинської Америки.

Економічно активне населення складає 31.2 млн. чол. У сільському господарстві зайнято 1,4% населення, у промисловості — 18,2% населення, у сфері послуг — 80,4% населення. Рівень безробітних — 5,5%.

Освіта

Система середньої освіти у Великій Британії включає початкову школу, середні та старші класи. Діти починають ходити до школи у 5 років. Школа є обов'язкова до досягнення 16-річного віку. Існує 2 системи державних шкіл, які залежать від того, у котрому графстві вони знаходяться. Система А: початкова школа (від 5 до 11), середня школа (від 11 до 16-18). Система Б: І школа (від 5 до 8), середня школа І ст. від 8 до 13 і ІІ ст. від 13 до 16-18.

У початковій школі діти вчаться малювати кольоровими олівцями і фарбами, ліплять із пластиліну та працюють із папером і клеєм. Пізніше вони починають вивчати алфавіт, вчаться писати, читати й рахувати. У середній школі діти вивчають географію, історію, релігію, іноземну мову. Позашкільна діяльність включає спорт, драматичний гурток та інші. Середні школи можуть поділятися на граматичні, сучасні середні і загальні. Понад 90% школярів навчаються у загальних школах. Школярі, які досягли 16-річного віку, можуть здавати екзамен із різних предметів, щоб одержати кваліфікацію. Ці кваліфікації можуть бути або загальним сертифікатом про середню освіту, або звичайним рівнем. Після цього учні можуть залишити школу і почати працювати чи продовжити навчання до 18 років. По закінченню школи вони здають два або три екзамени на рівень А, які необхідні для вступу до університету чи коледжу.

Деякі батьки, лише 6%, обирають незалежні школи для своїх дітей. Навчання у цих школах платне, але вважається, що вони дають кращу освіту і хороші можливості для пошуку роботи. Найстаріші громадські школи – це Ітон (заснований у 1440 році), Харроу (1571) і Рагбі (1567).

У Англії 47 університетів і 350 коледжів та інститутів. Найстаріші університети – Оксфорд і Кембридж, засновані в кінці ХІІ століття.

Культура

Англійці дотримуються своїх старих традицій і звичок. Це позначається на багатьох сторонах життя населення. Вони дотепер намагаються жити у власному окремому будинку. Навіть деякі багатоквартирні будинки будуються так, щоб кожна квартира мала свій вхід. Старі житлові будинки часто являють собою довгу двоповерхову цегляну будівлю з багатьма дверми, пофарбованими у різний колір, оскільки вони належать різним власникам. Тому Великобританію іноді називають «двоповерховою». Для багатьох англійських будинків характерне вертикальне розташування квартир на двох або трьох поверхах.

У минулому будинки опалювалися каміном – вугільним або газовим. Однак тепер усе більше поширюється центральне опалення, тому мешканці Лондона й інших великих міст менше страждають від знаменитого англійського смогу.

У ХХ ст. у містах з'явилися нові мікрорайони, у яких побудовані тимчасові багатоквартирні будинки, однак багато будується й окремих двоповерхових котеджів на 1 - 2 родини, де, як правило, живуть більш забезпечені люди. Багатоповерхових будинків у Великобританії дотепер порівняно мало, але існують проекти будівництва таких. Англійці воліють зберегти двоповерхове планування навіть у великих будинках. У таких будинках зберігається і традиційний камін, але вже тепер газовий або електричний.

Із часів феодалізму у Великобританії збереглося багато середньовічних замків, що належать великим землевласникам. Вони виглядають дуже гарно, оточені великими старими парками. Інтер’єри замків прикрашені скульптурами, картинами, антикварними меблями. В останні роки багато замків перетворилися у музеї: за плату в них допускаються відвідувачі.

Прославили Велику Британію багато діячів культури. Згадаємо про кількох.

The Beatles. Біт-рок-гурт, створений 1960 року у Ліверпулі. Найбільш знаменитий та популярний музичний гурт за всю історію людства. Кількість проданих платівок гурту понад 1 млрд. Склад ансамблю: Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго Старр.

Агата Мері Кларисса Крісті. При народженні - Міллер (1890-1976). Це майстриня детективного жанру, авторка творів про Еркюля Пуаро та міс Марпл. Її твори публікували чи не найбільше (після Біблії та Шекспіра):  тираж понад 2 мільярди екземплярів. Перекладено більше ніж на 100 мов світу. Їй також належить рекорд за кількістю театральних постановок.

Британці – великі аматори спорту. Багато спортивних ігор або термінів мають англійське походження. Наприклад, футбол, батьківщиною якого вважається Великобританія. У футбол англійці почали грати ще в середні століття, й у ті далекі часи це була ритуальна гра. Відгомони цього зберігаються і зараз: на Масницю або Паску в деяких селищах влаштовується своєрідний футбол, у якому часто беруть участь усі жителі. Гра, звичайно, проходить по усіх вулицях і майданах селища, не підкоряючись ніяким правилам. Іноді вона продовжується цілий день, тому що ворота часто знаходяться на відстані 3 - 5 км одне від одного.

Популярні у Великобританії і такі спортивні ігри як теніс, баскетбол, хокей на траві. Національною спортивною грою англійців вважається також крикет, що, як і футбол, народився в Англії.

Англійці – великі аматори театру. У Лондоні їх більше тисячі, вечірній ритм Лондона багато в чому залежить від них. Із 18 годин люди, прямуючи у театр, заходять спочатку в ресторан і вечеряють. Після спектаклю знову заходять у ресторани, щоб «заїсти» мистецтво, яке вони тільки що із задоволенням поглинали.

Промисловість

Велика Британія — одна з найбільш економічно високорозвинених індустріальних країн світу. Провідними є такі галузі: фінансові послуги, фармакологічна і військова. Стабільні ТНК. Високоточні технології і хайтек (телекомунікації і біотехнології). Видобуток нафти і газу із Північного моря. Інновації в розробках програмного забезпечення. Гнучкі умови праці. Успішними є тенденції у зниженні курсів валют. Низьке безробіття (до 4%).

Основні галузі промисловості: машинобудування, виробництво електрообладнання та засобів автоматики, суднобудування та авіабудуваня, електроніка, металургія, хімічна, вугільна, нафтова, паперова, харчова, текстильна, легка промисловість.

Сільське господарство

Для Великобританії характерний помірний і досить вологий клімат із невеликими перепадами температури впродовж року, що створює сприятливі умови для розвитку сільського господарства. Велика частина сільських угідь зайнята пасовищами (близько 80%). Менша частина території зайнята сільськогосподарськими культурами, що в основному вирощуються у Східній Англії.

Картопля вирощується практично повсюди. Однією з основних культур є цукровий буряк, який вирощують у Східній Англії і Лінкольнширі, де розташовані основні заводи з переробки цукру. Важливими посівними культурами є також пшениця, ячмінь, овес, які вирощують в Англії, Північній Ірландії і на східному узбережжі Шотландії. На півдні Британії в районі Дувра розташовані нечисленні фруктові сади.

Молочне тваринництво відіграє важливу роль у сільському господарстві Великобританії. Натуральне молоко знаходить більш широке застосування, ніж кисломолочні продукти. Великобританія відома на увесь світ своїми породами м'ясної і молочної великої рогатої худоби. Поголів'я її складає 11,6 млн.

У Британії є всі умови для розведення овець. Велика увага приділяється виведенню нових порід, як м'ясних, так і тонкорунних. У горах Шотландії розводяться спеціальні породи гірської худоби. Свинарство особливо розвинуте у східних районах Англії. До 30% свинини йде на виготовлення бекону, а інше на виробництво м'ясних продуктів.

Оскільки Великобританія здавна є морською державою, традиційним промислом вважається рибальство. Основу промислу складає тріска, камбала, оселедець, сиг, форель, устриці і краби. Частка риби складає до 80% загального вилову. Основна маса риби виловлюється у водах Кельтського моря, на заході і півночі Шотландії, півдні Англії. Основні рибні порти це Кінгстон-на - Халлі, Грінсбі, Флітвуд, Північний Шилдс.

Транспорт та зовнішньо економічні зв'язки

Розвинуті всі види сучасного транспорту. Головні порти: Лондон, Ліверпуль, Манчестер, Мілфорд-Гейвен, Галл, Саутгемптон, Іммінгем.

Грошова одиниця — фунт стерлінгів = 100 пенсів.

Експорт: машини і устаткування, нафта і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство.

Імпорт: готові промислові товари, машини і устаткування, сировина, метали, продукти харчування.

4.2. Перегляд учнівських презентацій.

Викладач. – Про кожну із чотирьох історико-географічних областей Великої Британії, про видатних вчених, пам’ятки історії та архітектури нам розкажуть досвідчені гіди, які підготували презентації, попрацювавши над своїми проектами заздалегідь.

Учні виступають з презентаціями, коментуючи кожен слайд.

    4.2.1. Проект «Чим цікава Велика Британія».

Викладач. – Спершу до вашої уваги проект «Чим цікава Велика Британія». Його озвучить представник міністерства культури Великобританії, зрозуміти якого усім, хто недостатньо володіє англійською мовою, допоможе перекладач.

Представник міністерства культури Великобританії. - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are a sovereign country located at the northwestern coast of continental Europe. It occupies the island of Great Britain (England, Scotland, Wales), one-sixth of the island of Ireland, and most of the small islands near.

Перекладач. - Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, або Великобританія – суверенна країна, знаходиться біля північно-західного берега континентальної Європи. Вона займає острів Великобританія (Англія, Шотландія, Уельс), одну шосту частину острова Ірландія, а також більшість  ближніх маленьких островів.

Представник міністерства культури Великобританії. - Popular opera with ancient and biblical scenes, and oratorio absorbed most popular motifs of English music, English choral ancient culture.

Bagpipe is an ancient folk musical instrument. It’s known in Ukraine, Belarus, Poland, Bulgaria, Scotland and elsewhere. Bagpipe consists of several tubes attached to the bag or bladder with air. One (rarely two) tube has a slot hole and it can perform simple melodies.

Перекладач. - Популярні опери з античними і біблійними сюжетами, а також  ораторії ввібрали в себе більшість мотивів народної англійської музики, старовинної хорової англійської культури.

Воли́нка — старовинний народний музичний інструмент, відомий в Україні, Білорусі, Польщі, Болгарії, Шотландії та в інших країнах. Волинка складається з декількох трубок, що кріпляться до торби або міхура з повітрям. Одна (рідше дві) трубка має ігрові отвори і на ній можна виконувати нескладні мелодії.

 Представник міністерства культури Великобританії. - Romans in the first centuries AD, founded most English cities. For example, in those days, was built shaft that separates England from Scotland. He was made by the Emperor Hadrian in 122-130 years. Once   construction of that time is the gate of Lincoln, bath in Beitou, Gateway to Colchester, as well as most of the ruins. Britain is still a country of low-rise construction.

Перекладач. - Римляни у перших віках нашої ери заснували більшість англійських міст. Наприклад, у ті часи був збудований вал, який відділяв Англію від Шотландії. Його звів імператор Адріан у 122-130 роках. Ще будівництвом того часу є міські ворота у Лінкольні, бані у Бейте, Ворота в Колчестері, а також більшість руїн. Великобританія до цих пір є державою малоповерхового будівництва.

Представник міністерства культури Великобританії. - From medieval time English poetry, epic and drama developed, based on folk poetry. Ballad historical, lyrical and epic content - is the most advanced of its genres. Ballad performed under akomponyment lute or other musical instrument.

Перекладач. - Із середньовічного часу англійська поезія, епос і драма розвивались, ґрунтуючись на народній поетичній творчості. Балада історичного, ліричного і епічного змісту - це найбільш розвинуті його жанри. Виконувались балади  під акомпонимент лютні чи іншого музичного інструменту.

Представник міністерства культури Великобританії. - In Great Britain the love of ancient traditions preserved affecting the spiritual and material culture of the population. For this reason, Queen Elizabeth II is one of the most popular people of Great Britain. According to recent surveys, it is supported by 80% of subjects.

Перекладач. - У Великобританії  любов до стародавніх традицій збереглася, що впливає на духовну та матеріальну культуру населення. Із цієї ж причини королева Єлизавета ІІ є однією з найпопулярніших осіб Великобританії. За останніми опитуваннями, її підтримують близько 80% підданих.

    4.2.2. Лондон.

Викладач. – Усі наші гіди добре володіють українською мовою, тому послуги перекладача нам наразі не потрібні. Першим має слово лондонський гід, з яким будемо мандрувати столицею туманного Альбіону.

Гід по Лондону. - Лондон (англ. London) – столиця Англії і Великої Британії, розташований на річці Темза; площа - 1580 км²; населення = 7 825 200 осіб (2010), з передмістями буде понад 9 млн.

Сучасна назва міста  походить від давнішого римського “ Лондініум ” (лат. Londinium). Єдиної думки щодо походження цього слова немає, але англійці часто називають Лондон The Big Smoke.

Головними воротами Лондона у світ є аеропорт Хітроу – найбільший у світі аеропорт міжнародного сполучення. Це головна база Брітіш Ервейз – національної британської авіакомпанії. У березні 2008 р. відкрився його п'ятий термінал, йде спорудження шостого.

Географічні координати міста: 51°30′ пн. ш. 0°00′ зх. д. З південного заходу до сходу місто перетинає Темза, судноплавна річка, що впадає в Північне море. Спочатку річка була ширшою, а береги її були болотистими, але завдяки діяльності людини все це зникло. Темза – припливно-відпливна річка, і тому в Лондоні існує небезпека повені.

Клімат Лондона помірний морський, тож у місті рідкісні випадки дуже високої чи дуже низької температури. Влітку температура здебільшого змінюється в межах від 11 °C до 24 °C. Зими в Лондоні прохолодні, але температура рідко падає до нуля. Лондон відносно сухе місто з регулярними але несильними опадами впродовж усього року.

Середмістя Лондона є фінансовим і комерційним центром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Великий Лондон із 1965 складається з 32 округів. Важливе джерело доходу – туризм.

Лондон – найважливіший економічний і фінансовий центр Великобританії та Європи, один зі світових фінансових центрів. Валовий регіональний продукт міста складає близько 17 % ВВП Великобританії.  

У Лондоні розташовані штаб-квартири найбільших банків і фінансових компаній. Один із найбільших світових центрів валютної та фондової торгівлі – Лондонська фондова біржа.

У Лондоні є чотири пам'ятники світової спадщини: Тауер, історичне поселення в Грінвічі, Королівський ботанічний сад і район Вестмінстера, який включає в себе Вестмінстерський палац, Вестмінстерське абатство й церкву св. Маргарити.

Осередком лондонських музеїв є район Південного Кенсінгтона, в якому знаходяться Музей природознавства, Музей науки, Музей Вікторії та Альберта. Інші примітні музеї – Британський музей, колекція якого становить близько 7,5 мільйонів експонатів; Лондонська національна галерея; Музей воскових фігур мадам Тюссо; Музей Шерлока Холмса.

Тут навчаються приблизно 378 тис. студентів. Лише Лондонський університет налічує 125 тис. студентів і є за цим показником найбільшим у Сполученому Королівстві та Європі. До його складу входять 20 коледжів та кілька дрібніших інститутів. 

Лондонський імперський коледж та Лондонський університетський коледж входять в десятку найкращих університетів світу за рейтингом журналу “ Таймс вища освіта ”.

Лондон – визначний спортивний центр. Він приймав Олімпійські ігри  в 1908, 1948 та 2012 роках.

У місті досить популярний футбол. В Лондоні загалом 13 футбольних клубів, з яких найбільш відомі “ Арсенал ” та “ Челсі ”,

У Вімблдоні проводиться щорічний Вімблдонський турнір із тенісу – одна із найвизначніших світових спортивних подій року.

Семюел Джонсон сказав: «Якщо ви втомилися від Лондона, то ви втомилися жити, тому що тут є все, що можна чекати від життя».

    4.2.3. Англія.

Викладач. – А тепер будемо мандрувати Англією.

Гід по Англії. - Англія — одна з чотирьох частин Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, одна із трьох частин Великої Британії, найбільша за площею і населенням. Межує із двома іншими частинами Великобританії — Уельсом і Шотландією в межах острова Великобританія. Назва країни походить від назви племені англів, одного з германських племен, що оселились тут у V і VI століттях.

Адміністративний центр Англії – Лондон. Населення - 51 446 000 осіб. Площа - 130 395 км².

Варто відвідати Стоунхендж. Переклад «Висячі Камені» — кромлех, що складається з декількох кіл із гігантських (до 8,5 м висотою) каменів. Розташований в Англії на горбистій пустці поблизу міста Солсбері.

Цікавий і «Королівський павільйон». Це палац, колишня приморська резиденція британських королів у курортному місті Брайтон на півдні Англії, що в теперішній час використовується як музей; пам'ятка архітектури будівництва в східному стилі 1810-х років.

Завершимо нашу мандрівку Біг-Беном - найбільшим із дзвонів у механізмі годинника башти Єлизавети у Лондоні.

    4.2.4. Шотландія.

Викладач. – Ще відвідаємо Шотландію, Уельс і Північну Ірландію.

Гід по Шотландії. - У середині 1-го тисячоліття н. е. основну частину країни займали пікти, на півдні жили брити, витіснені з Англії англосакцями. Пікти утворили королівство Альба, яке існувало в V - IX століттях. У кінці V й на початку VI ст. на західні береги Шотландії з Ірландії переселилися кельтські племена скоттів, які майже повністю винищили піктів. Приплив на шотландські землі англосаксів, що втікали від норманів, сприяв розповсюдженню їхньої мови на цих землях. Англійський вплив посилився у ХІІ столітті після шлюбів між шотландськими й англійськими королівськими родинами. Наприкінці ХІІІ століття Англія намагалася захопити Шотландію, але шотландці чинили шалений опір англійцям. Повстання очолив Роберт Брюс. Англійські війська були розбиті. За договором 1328 року Англія визнала незалежність Шотландії. Роберт Брюс став її королем. Наприкінці XIV століття було створено парламент Шотландії.

Церковна реформа в середині XVI століття укріпила у Шотландії пресвітеріанство. 1560 року парламент прийняв закон про визнання пресвітеріанської церкви державною церквою Шотландії. 1625 року представники шотландських дворян, священиків і буржуазії склали Ковенант — акт про національний союз для захисту пресвітеріанської церкви. 1650 року Олівер Кромвель захопив значну частину Шотландії.1707 року між Шотландією й Англією було укладено унію про їх політичне й економічне об'єднання в єдину державу, що отримала назву Великобританія. Серед народних мас Шотландії цей союз не був популярним. Наприкінці XIX та на початку ХХ століть виник рух за самостійність Шотландії.1999 року було відновлено шотландський парламент.

Площа Шотландії — 78470 км². Столиця — Единбург, після 2010 року — Ґлазґо. Найбільші міста: Ґлазґо, Данді, Абердін. Склад території: Хайлендс (Верховина) на півночі (разом із Грампіанськими горами); у центрі — Лоулендс (Низовина; включно з долинами річок Клайд та Форт), де мешкає основна частина населення і знаходиться головна промислова зона; Південні Аплендс та острови (Оркнейські, Шетландські, Західні).

Шотландія має великі поклади кам’яного вугілля, заліза, уранової руди.

Релігійна структура населення: пресвітеріани - 42%, атеїсти - 28%, католики – 16%. Населення Шотландії 5 222 100 осіб (2010). У місті Ґлазґо мешкає 584 000 осіб, а з агломерацією - 1,2 млн, що становить майже чверть населення Шотландії.

    4.2.5. Уельс.

Гід по Уельсу. – Уельс розташований на південному заході острова Велика Британія, на сході межує з Англією, із трьох боків оточений морем. Його площа близько 20 779 км². Уельс відкритий вітрам з Атлантичного океану, тому клімат тут здебільшого морський. Це гірська країна, тому приблизно дві третини населення живе на півдні та сході. Сноудон — найвища гора Уельсу (1085 м над рівнем моря).

Офіційні мови: валлійська, англійська. Валлійська мова є живою, її використовують у розмові тисячі мешканців в усьому Уельсі. Валлійці прагнуть зберегти свою мову, вона в Уельсі є обов'язковим предметом для усіх школярів у віці від 16 років. Валлійська мова – Cymraeg - є найстарішою живою мовою Європи. Це кельтська мови, що з 6-го століття пішла із Британії

Державний прапор  - червоний дракон - отримав офіційний статус у 1959 році, але сам дракон був пов'язаний з Уельсом здавна. Деякі кажуть, що це найстаріший національний прапор, який усе ще у використанні, бо використовувався за короля Артура й інших стародавніх кельтських вождів.

Для дам типовий валлійський костюм складається із чорного фетрового капелюха з високою тулією і широкими полями, який носили поверх мереживного очіпку, а ще з червоної хустки та широкої спідниці із вовни з чорно-білим візерунком, накрохмаленого білого фартуха. Справжні валлійські пані завжди носили чорні вовняні панчохи та чорні туфлі.

Головні міста: Кардіфф, Ньюпорт, Суонсі. Кардіфф став столицею Уельсу із 1955 року. Це місто побудовано на річці Северн. Воно є і культурним, і економічним центром князівства. Тут є університет.

    4.2.6. Північна Ірландія.

Гід по Північній Ірландії. – Загальні відомості: населення Північної Ірландії     1 775 000 осіб, площа 13 843 км², адміністративний поділ: 6 графств і 26 районів.

Міська ратуша у Белфасті знаходиться у центрі міста. Побудована на площі Донегалл в 1906 році в честь того, що королева Вікторія подарувала у 1888 році Белфасту статус міста. Тепер це столиця Північної Ірландії. Населення 286 000 осіб.

Дорога Гігантів - це унікальна місцевість. Лежить вона на півночі Ірландії. Її особливість і незвичайність у тому, що на ній розташувалися приблизно 40 тисяч базальтових колон. Існує теорія, що подібні колони були утворені з вулканічного виверження.

Руїни замка Моні знаходиться у графстві Фермана. Відомості про замок були втрачені.

Монумент в пам’ять про Криваву неділю 30 січня 1972 року. Це був недільний день. Британські солдати парашутних військ розстріляли демонстрантів, які виступали за громадянські права Північної Ірландії. Загинуло 15 осіб. Розслідування цієї справи названо найдовшим у Великобританії.

Енніскіллен - місто на заході Північної Ірландії, центр графства Фермана. Населення близько 13000 осіб.

Озеро Лох-Ней - дуже красиве прісноводне озеро у Північній Ірландії. Площа 392 кв. км. Найбільше у Великобританії. Довжина озера - 30 км, а ширина близько 15 км. Максимальна глибина - приблизно 25 метрів. Озеро має стік через річку Банн в Атлантичний океан.

    3.2.7. Видатні вчені.

Викладач. – Просять слова ще гід із наукових питань і гід із питань архітектури. Думаю, що варто їх послухати.

Гід із наукових питань. - У Великобританії є багато видатних людей. Великобританія породила державних діячів, мислителів, дослідників, музикантів, авторів, учених і інших людей, які є відомими в усьому світі.

Ісаак Ньютон, один із найвидатніших людей в історії науки, народився у невеликому селі в середині 17-го сторіччя. Він вивчав математику у Кембриджському Університеті. Внесок Ньютона в астрономію, фізику й математику є настільки великим, що його можна вважати засновником вищої математики й фізики. Він виявив закон руху й універсальний закон тяжіння. Він досліджував природу світла й кольору і дійшов висновку, що білий колір складається з багатьох різних відтінків, відомих як спектр. Ісаак Ньютон помер, коли йому було 84.

Чарльз Дарвін народився на початку 19-го сторіччя. Він був видатним біологом, створив нову теорію еволюції. Найпершими з’явилися прості організми, що жили у морях сотні мільйонів років тому. Вони еволюціонували в усі види тварин і рослин, які ми знаємо сьогодні.

Майкл Фарадей народився наприкінці 17-го сторіччя. Він дуже цікавився електрикою і провів довгі місяці, вивчаючи цю дивовижну силу. Фарадей висловив нові ідеї, які пізніше повністю виправдали себе, стосовно природи струму і магнетизму, механізму провідності у різних середовищах. Він довів однозначність різних видів електрики: одержаної від тертя, «тваринної», «магнітної». Фарадей вперше запропонував уявлення про електричні та магнітні поля.

Лорд Ратерфорд, великий засновник ядерної фізики, одержав Нобелівську премію у 1908 році за дослідження розпаду елементів хімії випромінюваних речовин.

Англійський бактеріолог Олександр Флемінг винайшов перший антибіотик, що змінив на краще багато галузей клінічної медицини — пеніцилін. Так понад 75 років тому розпочалася ера антибіотиків.

    3.2.8. Пам’ятки історії та архітектури.

Гід із питань архітектури. – Зробимо короткий огляд архітектурних шедеврів Великобританії.

Біг-Бен - це величезний годинник, встановлений на вежі Святого Стефана Вестмінстерського палацу, де засідають обидві палати британського парламенту. Циферблати Біг Бена дивляться на всі 4 сторони світу. Зроблені вони з Бірмінгемського опалу, годинникові стрілки відлили з чавуну, а хвилинні зроблені з мідного листа . Підраховано, що хвилинні стрілки проходять за рік загальну відстань в 190 км. І напис на латині : "Боже, бережи королеву Вікторію”.

Колесо огляду у Лондоні є одним із найвищих у світі.  Воно має 32 кабінки, на 25 осіб кожна. Повний оберт проходить за півгодини, впродовж яких відвідувачі зможуть із висоти 132 метри помилуватися найкрасивішою панорамою Лондона в радіусі 40 кілометрів, якщо дозволить погода.

Будували знаменитий Тауерський міст у 80-х роках 19 століття за проектом Гораце Джонса. Загальна довжина його 244 метра, а висота веж 65 метрів. Вежі на висоті 44 метри з'єднані між собою галереєю, яка спочатку служила для того, щоб пішоходи могли переправлятися через міст, навіть коли розводили прольоти. Сьогодні пішохідна галерея є оглядовим майданчиком і музеєм, присвяченим мосту. Гораце Джонс сам очолював будівництво мосту, але дожити до його введення в експлуатацію не зміг. Закінчував цей грандіозний проект Джон Вольф-Беррі.

Букінгемський палац був побудований у 1803 році герцогом Букінгемським і з 1837 року став королівською резиденцією. У палаці 661 кімната, вісімнадцять із них відкриті публіці тільки в певний період  року. Сама ж королева з чоловіком проживають у 12-кімнатних апартаментах у північному крилі палацу з видом на Грін Парк (Green Park).

Абатство Фаунтинс сьогодні - це руїни середньовічного абатства, розташованого поруч з Йоркширським Рипоном і оточеного розкішним королівським парком Сталі, який з'явився в часи правління королеви Вікторії. Архієпископ Турстан був родоначальником цього величезного абатства, якому судилося стати грандіозним пам'ятником англійського готичного стилю свого часу. Король Генріх VI до середини ХVI століття закриває усі англійські монастирі, і абатство Фаунтинс руйнується у 1539 році. Але з відродженням готики в архітектурі у ХVIІІ столітті відроджується інтерес до абатства. Сьогодні сюди приїжджають туристи зі всієї земної кулі.

Оксфордський палац – це збережений лише частково норманський замок. Його будівництво відносять до середніх століть. Побудований він був норманським лицарем на ім’я Роберт д’Ойлі, який служив Вільгельму Завойовнику. Спершу замок був дерев'яним. У XII столітті замок збудували з каменю. У першу чергу переробили вежу св. Георгія. Це  найпотужніша вежа в усьому замку. Саме в ній знаходилися крипта і каплиця.

5. Узагальнення і систематизація знань (7  хв.).

   5.1. Перегляд відео «Скільки витратила і заробила на королівському весіллі Велика Британія».

Викладач. А тепер погляньте, як британці шанують королівську сім’ю, як один із символів державності.

5.2.  Обговорення проблемного питання.

Викладач. На початку уроку перед вами було поставлене проблемне питання, на яке потрібно знайти відповідь. Нагадую питання: «Рішення про вихід Великобританії з ЄС («Брекзит») - це тріумф демократії чи свідчення її вразливості?». Пора висловити свою думку. Тримайте мікрофон. При захисті своєї позиції намагайтеся дотримуватися структури методу "Прес":

1. Формулювання своєї позиції починайте зі слів «Я вважаю, що...» (висловіть свою думку, проясніть, в чому полягає ваша точка зору).

2. Обґрунтування починаємо словами «Тому, що...» (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

3. Приклад – «Наприклад…» (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

4. Висновки – «Отже (тому), я вважаю...» (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити).

5.3. Заключне слово викладача.

Викладач. – Ми здійснили віртуальну мандрівку чудовою країною. Нам є чому повчитись у цього народу, який, сподіваюся, після сьогоднішнього уроку став для вас більш зрозумілим і ближчим. Тарас Григорович Шевченко говорив:

Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Великобританія є монархією, а Україна ще з козацьких часів обирала гетьмана, наш народ за ментальністю є волелюбним, демократичним на генному рівні. Заради євроінтеграційних устремлінь наші люди на Майдані віддавали життя, стояли насмерть не лише під рідними жовто-блакитними прапорами чи національними червоно-чорними, а  майоріли над Майданом і прапори ЄС. Небесна Сотня відійшла у вічність, щоб українці мали право вибору. А Великобританія внаслідок референдуму прийняла рішення про вихід із ЄС («Брекзит»). Кеннет Рогофф, відомий американський економіст та дослідник державної політики, вважає, що прийняття настільки важливого рішення потребувало значно більшої впевненості у його правильності. Він запитує: «Чи достатньо один раз отримати 52% (!) голосів для того, щоб зробити крок, який змінить долю всієї нації? Лише 37,5% населення із правом голосу підтримало рішення, яке може стати доленосним для всієї країни. І є підстави вважати, що певна частина учасників голосування не надто добре розуміла, за що голосує».

У Великої Британії були великі Прем’єр-міністри: Маргарет Тетчер і Вінстон Черчилль, які зміцнили державу у складні часи. І ще у 1858 році прозвучали знамениті слова Джона Генрі Темпла Пальмерапона: «У нас немає вічних союзників, і у нас немає постійних ворогів; вічні і постійні наші інтереси. Наш обов'язок - захищати ці інтереси».

Слова британського прем’єр-міністра актуальні і для української нації, котра лише формується, й не лише інтереси, а й сам факт  існування якої тепер на Донбасі відстоюють наші захисники. Велика Британія у цій боротьбі підтримує Україну.

Перегляд відео «Скільки витратила і заробила на королівському весіллі Велика Британія» посилює емоційну складову уроку. При обговоренні проблемного питання варто використати метод "Прес" і прийом «відкритий мікрофон», що допоможе учням зайняти та чітко аргументувати свою позицію із запропонованої викладачем проблеми. Метод дає можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з будь-якого питання у стислій формі. А викладач узагальнює висловлене учнями та підводить підсумки.

6. Підведення підсумків (1 хв.)

6.1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

6.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

Викладач аналізує виступи учнів, оцінює їхню роботу.

7. Повідомлення домашнього завдання, пояснення етапів його виконання (1 хв.).

7.1. Прочитати у підручнику §13.

7.2. Скласти візитівку Великої Британії.


Література

 1. Бойко В.М.; Брайчевський Ю.С.; Яценко Б.П. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/Бойко В.М.; Брайчевський Ю.С.; Яценко Б.П.  -  К.; Ірпінь: ТОВ «Видавництво «Перун», 2018 - 256 с.
 2. Географія. Економічна і соціальна географія світу: 10 кл. Посібник для викладачів. – Харків: Веста. Видавництво „Ранок”, 2002.
 3. Економічна і соціальна географія світу: Атлас для 10-11 класів. – К.: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2005. – 48 с.
 4. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. серед. шк. /Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик// За ред. Б.П. Яценка/. – К.: “АртЕк”, 2000. – 288 с.
 5. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 6. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
 7. http://uk.wikipedia.org
 8. http://london.kiev.ua
 9.  http://www.visitlondon.com
 10.  https://archive.voxukraine.org/2016/06/29/brexit-triumph-demokratii-abo-svidchennya-ii-vrazlyvosti/
 11.  http://bibliograph.com.ua/encSlov/19/1.htm

1

 

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
938
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку