24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок-конкурс професійного спрямування на тему «Створення об’єктно-орієнтовних програм в середовищі Lazarus»

Про матеріал
Навчальна: - закріпити та удосконалити систему знань учнів з об’єктно-орієнтовного програмування ; - сформувати знання та вміння щодо застосування набутих знань у професійній діяльності при програмуванні завдань з математики; - сформувати в учнів навички проектної діяльності з використанням програмного середовища «Lazarus» ; Розвивальна: - формувати та розвивати професійну компетентність засобами середовища об’єктно-орієнтовного програмування; - розвивати комунікативну компетентність учнів під час групової роботи; - розвивати критичне мислення, ділові якості, пам'ять, увагу, вміння подавати інформацію, пізнавальну самостійність, навички групової роботи, уміння ставити завдання та вирішувати проблемні ситуації; - вміло застосовувати інформаційно – комунікаційні технології шляхом самостійної та дослідницької діяльності учнів використовуючи метод навчальних проектів. Виховна: -виховувати ініціативність, лідерство, прагнення досягти успіху; - розуміння вимог до сучасного галузі програмування; - спонукати самостійно здобувати та поповнювати знання з предметів; виховувати в учнів почуття відповідальності за виконану роботу.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Урок-конкурс професійного спрямуванняз інформатикина тему “Створення об’єктно-орієнтовних програм у середовищі Lazarus”

Номер слайду 2

Мета. Навчальна: - закріпити та удосконалити систему знань учнів з об’єктно-орієнтовного програмування ; - сформувати знання та вміння щодо застосування набутих знань у професійній діяльності при програмуванні завдань з математики;- сформувати в учнів навички проектної діяльності з використанням програмного середовища «Lazarus» ;Розвивальна:- формувати та розвивати професійну компетентність засобами середовища об’єктно-орієнтовного програмування;- розвивати комунікативну компетентність учнів під час групової роботи;- розвивати критичне мислення, ділові якості, пам'ять, увагу, вміння подавати інформацію, пізнавальну самостійність, навички групової роботи, уміння ставити завдання та вирішувати проблемні ситуації;- вміло застосовувати інформаційно – комунікаційні технології шляхом самостійної та дослідницької діяльності учнів використовуючи метод навчальних проектів. Виховна:-виховувати ініціативність, лідерство, прагнення досягти успіху;- розуміння вимог до сучасного галузі програмування; - спонукати самостійно здобувати та поповнювати знання з предметів;виховувати в учнів почуття відповідальності за виконану роботу.

Номер слайду 3

Мета. Навчальна: - закріпити та удосконалити систему знань учнів з об’єктно-орієнтовного програмування ; - сформувати знання та вміння щодо застосування набутих знань у професійній діяльності при програмуванні завдань з математики;- сформувати в учнів навички проектної діяльності з використанням програмного середовища «Lazarus» ;Розвивальна:- формувати та розвивати професійну компетентність- розвивати комунікативну компетентність учнів під час групової роботи;- розвивати критичне мислення, ділові якості, пам'ять, увагу, вміння подавати інформацію, пізнавальну самостійність, навички групової роботи, уміння ставити завдання та вирішувати проблемні ситуації;- вміло застосовувати інформаційно – комунікаційні технології шляхом самостійної та дослідницької діяльності учнів використовуючи метод навчальних проектів. Виховна:-виховувати ініціативність, лідерство, прагнення досягти успіху;- розуміння вимог до сучасного галузі програмування; - спонукати самостійно здобувати та поповнювати знання з предметів;виховувати в учнів почуття відповідальності за виконану роботу. Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь , навичок.

Номер слайду 4

«Найкращий спосіб у чомусь розібратися до кінця - це спробувати навчити цьому комп'ютер.»Дональд Кнут. Епіграф уроку

Номер слайду 5

Освітня організація “Успіх ” оголошує конкурс на прийняття на роботу групи перспективних програмістів. Команди, які бажають взяти участь у конкурсі запрошуються у кабінеті інформатики СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль 21 березня 2019 року на 9-ту годину.

Номер слайду 6

Умови конкурсу. Команда має представити презентацію про свою професію та запрограмувати емблему на мові Object Pascal. Пройти співбесіду на професійну придатність . Пройти комп’ютерне тестування. Скласти об’єктно-орієнтовні програми до запропонованих завдань. Представити власний програмний продукт.

Номер слайду 7

І . Візитка. ІІ. Співбесіда. ІІІ. Комп’ютерне тестування. VІ. Презентація “ Моя професія - програміст”. V. Програмування. VI. Реклама власного програмного продукту (конкурс лідерів) Етапи конкурсу

Номер слайду 8

І.«Візитка»«У вас не буде другого шансу справити перше враження». Бернард Шоу. Квітка успіху. Джерело успіху. Алгоритм успіху

Номер слайду 9

ІІ. “Співбесіда”Співбесіда — один із етапів прийому на роботу. Проходить у вигляді опитування. Метою є визначення здатності людини займати певну посаду, виконувати певну роботу.

Номер слайду 10

Мова програмування Паскаль створена в 1970 році. - З якою метою було створено середовище? - Хто був автором мови програмування Паскаль? - На честь кого була названа мова програмування Паскаль?2. Що вам відомо про середовище Lazarus?3. Хто придумав термін “об’єктно-орієнтовний”4. Що таке комп’ютерна програма?

Номер слайду 11

32145

Номер слайду 12

6. Що таке форма?7. Які складові має мова програмування ?8. Що таке процедура?9. Що таке обробник подій?10. Чому властивість Font називають комплексною?

Номер слайду 13

11. Для чого використовують написи? 12. Як запустити проект на виконання?13. Навіщо призначенні коментарі?14. Навіщо виконувати тестування програми?15. Які об’єкти призначенні для введення та виведення?

Номер слайду 14

16. Поясніть хід виконання команди: If <логічний вираз 1> Then begin <команда1> end Else If <логічний вираз 2> then begin <команда2> end Else begin <команда 3> end;Зобразіть блок-схему алгоритму (сторінка 205, №1 ).

Номер слайду 15

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}abnot bnot aa or not bnot a or b(a or not b)and (not a or b)                            17. Заповнити таблицю істинності логічного виразу зі змінними логічного типу (a or not b)and (not a or b)True --- “+” ; False ---”-”

Номер слайду 16

18. Встановити відповідність. Об’єкт Призначення TButton Напис. TLabel Поле для введення/виведення TEdit Прапорець. TCheck. Box Кнопка. TCombo. Box Поле розкривним списком Радіо-кнопка  

Номер слайду 17

19. Виправити помилки в коді програми: a:=Str. Float(Exit1. Text);b =Str. Str. Float(Exit2. Text);If a-3b=0 then Label1. Caption:=‘Вираз значення не має: ділення на нуль’ ;Else begin Z:=(a+2*b)/a-3*b;Label1. Caption:=float. To. Str(z);End;

Номер слайду 18

IІІ.“Комп’ютерне тестування”Комп’ютерного  тестування  є  ефективним  та актуальним методом  перевірки знань,  який заощаджує  час  вчителя,  викликає зацікавленість  учнів,  спонукає  їх  до якісного  вивчення  матеріалу,  дозволяє отримати  об’єктивну  оцінку. (Тестова система оцінює за 12 бальною шкалою)

Номер слайду 19

ІV. «Моя професія - програміст»

Номер слайду 20

V.“Програмування”

Номер слайду 21

V.“Програмування”Геометричну задачу (підручник Геометрія 8 клас ) № 582;Запрограмувати тест № 9 з файлу «Базові поняття програмування»;Запрограмувати вираз Геометричну задачу (підручник Геометрія 8 клас ) № 591;Запрограмувати тест № 8 з файлу «Базові поняття програмування»;Запрограмувати завдання №8 на сторінці 231(підручник Інформатика) . Геометричну задачу (підручник Геометрія 8 клас ) № 590 ;Запрограмувати тест № 7 з файлу «Базові поняття програмування». Запрограмувати : Знайти суму цифр трицифрового числа. Завдання для команди «Квітка успіху»Завдання для команди «Джерело успіху»Завдання для команди «Алгоритм успіху»

Номер слайду 22

VI. Реклама власного програмного продукту.

Номер слайду 23

Перегляд файлу

 

 

Урок-конкурс

професійного спрямування

на тему

«Створення об’єктно-орієнтовних програм в середовищі Lazarus»

https://pp.userapi.com/c639122/v639122860/1657b/GVoaNORf20c.jpgдля  учнів 8 класу

https://pp.userapi.com/c639122/v639122860/16585/BbXDmDhTeO8.jpg

 

 

 

 

https://pp.userapi.com/c639122/v639122860/164e8/mMQp9CnPnzI.jpgПідготувала і провела

вчитель  математики та інформатики

Смішна Оксана Петрівна

https://pp.userapi.com/c639122/v639122860/1647b/Ej4FzhAEzLk.jpg


Слайд 1

Слайд 2

Основна мета уроку : формувати та розвивати навички комплексного застосування знань для досягнення успіху

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь , навичок.

Обладнання: інтерактивна дошка,комп’ютери.

Програмне забезпечення: операційна система Windows 10, офісний пакет програм Microsoft Office 2016, програма адміністрування мережі NetSupport School, середовище програмування Lazarus.

Підручники: Інформатика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./Й.Я.Ривкінд [ та ін.]. – Київ:Генеза, 2016. –288с:іл..

Геометрія:підручник для 8 кл.загальноосвіт.навч.закл./А.Г.Мерзляк.

Демонстраційний матеріал: презентації.

Роздатковий матеріал: інструктивна картка журі, завдання з програмування.

 

Слайд 3

Епіграфом  уроку є вислів відомого американського інформатика, ідеолога програмування, фундатора праці «Мистецтво програмування » Дональда Кнута.

Ми спробуємо розв’язати поставлені перед нами завдання, навчити комп’ютер їх розв’язувати. Для цього ми змоделюємо ситуацію працевлаштування групи програмістів.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Представлення журі конкурсу (це учні , які є призерами олімпіад з математики та інформатики) а також представлення гостей , присутніх на занятті.

Журі працюватиме за інструктивною карткою поданою в Додатку 1.

Результатом буде нагородження учасників сертифікатом .

Слайд 7

(команди по черзі запрошуються справити перше враження -  представити свою назву запрограмовану мовою Object Pascal)

Відомий ірландський драматург і публіцист, Нобелівський лауреат з літератури, митець публічного виступу  Бернард Шоу вважав, дуже важливо справити перше враження.

 

Слайд 8

Дотримуємося правила піднятої руки.

Слайд 9

Слайд 10

Вказати елементи вікна

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

 

Враховується середній бал команди.

(Вчитель фіксує дані через програмне забезпечення і передає  журі)

Слайд 18

(Представники команд готуються  до захисту презентацій і після оголошення наступного етапу захищають їх)

 

Фінський програміст , хакер, автор операційної системи Лінукс Лінус Торвальдс вважав, що  професія має  приносити задоволення.

 

Слайд 19

Процес програмування громісткий і потребує часу. Учасники команд, запрошуються до  програмування завдань, тому що скільки б ми не говорили, а головне в програмуванні  - програма.

Слайд 20

(іде презентація професії кожною командою, потім  написані програми   демонструються через мережу на інтерактивні дошці і пояснюються)

 

 

Завдання для програмування подані в Додатку 2 (на уроці розкидані на кожен ПК у вигляді текстового файла з назвою Завдання з програмування.Doxc)

 

Слайд 21

Кожний лідер команди представляє свій власний продукт (програмку, яку він написав сам і вважає її необхідною для користування)

Річард Хоар, англійський вчений, що спеціалізувавався в галузі інформатики та обчислювальної техніки вважав, що у програмі не має бути не доліків, або вони будуть непомітні.

Слайд 23

До слова запрошені гості.

Журі оголошує результати та просить поважних гостей підписати сертифікати учасників.

Для програмування були представленні завдання  з геометрії та тестові завдання, кожна команда намагалася досягти успіху, добросовісно готуючись пройшли всі етапи конкурсу. Тому можу сказати, що «Успіх - це позитивний наслідок роботи» . Усі команди дотримувались алгоритму успіху: сформували мету, визначили шляхи реалізації і діяли.  Зараз журі конкурсу оголосить результати , а поки іде підрахунок слово поважним гостям, які увесь час вас підтримували, бо все життя своє присвятили дітям .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Інструктивна картка журі

ПІБ члена журі __________________________

Кожен етап оцінюється максимально – це три зірочки будь-якого кольору. Зірочки клеяться на сертифікат команди.

 (в залежності від асоціацій, як на вас подіяла відповідь команди, наприклад , справила враження  - жовтий, привернула увагу – червоний; коротко , ясно, відповідно до змісту – синій, можуть бути у однієї команди зірочки різних кольорів за певний етап).

Відмінний результат -3 зірочки;

 добрий результат – 2  зірочки;

задовільний результат – 1 зірочка.  Команда оцінюється в цілому!!!

Комп’ютерне тестування оцінюється комп’ютером по 12 бальній шкалі і береться середній бал команди: якщо 12,11, 10 – три зірочки (сині), 9,8,7 – дві зірочки(жовті) , 6,5,4 -1 зірочка(червона)

№п/п

Назва команди

І етап

«Візитка»

ІІ етап

«Співбесіда»

ІІІ етап

«Комп’ютерне тестування»

ІV етап

«Презентація професії»

V етап

«Програмування»

VІ етап

«Власний програмний продукт»

Всього

1

Квітка успіху

 

 

 

 

 

 

 

2

Джерело успіху

 

 

 

 

 

 

 

3

Алгоритм

успіху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Завдання з програмування:

Запрограмувати:

 І.Геометричні  задачі:

  1. (582)Катети прямокутного трикутника  дорівнюють 3 см і 2 см.

Знайдіть:

1)тангенс кута, прилеглого до більшого катета;

2)синус кута, протилежного меншому катету;

3) косинус кута, прилеглого до більшого катета;

4)котангенс кута, протилежного більшому катету.

2. (590) Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а бічна сторона 13 см. Знайти синус, косинус,  тангенс і котангенс кута між бічною стороною трикутника та висотою, проведеною до основи.

3. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а висота, проведена до основи – 8 см. Знайти синус, косинус, тангенс і котангенс кута при основі трикутника.

ІІ. Тестові завдання:

Які елементи керування можна використати для введення даних?

TLabel

TEdit

TButton

 

Як вивести повідомлення у вигляді напису?

TLabel

TEdit

TButton

 

Як в програмі позначають коментарі?

{ }

//

*

 

ІІІ.

  1. Простий калькулятор.
  2. Вираз 

 

  1. Робітник  має фіксовану заробітну плату за роботу протягом місяця. Якщо в робітника є діти, він отримує доплату в розмірі 20% від місячною заробітної плати. Якщо в робітника протягом місяця була порушена трудова дисципліна, на нього накладають штраф у розмірі 15% від місячної заробітної плати. Створити проект, який визначає суму  грошей, яку заробив робітник за місяць.

 

zip
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
25 жовтня 2019
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку