Урок "La meilleure saison de l’annee"

Про матеріал

Метою уроку є накопичення, закріплення лексики та формування вміння застосовувати її на практиці,розвиток комунікативної компетентності учнів, виховання культури особистості та здатності до співпраці. Використання інтерактивних методів навчання активізують розумову діяльність учнів,формують в учнів комунікативну компетенцію, дають можливість зробити урок привабливим і цікавим, спонукають учнів хвилюватись. Це є потужним стимулом до оволодіння мовою та робить урок найулюбленішим. Урок включає всі основнівиди мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Протягом уроку учням демонструються яскраві слайди, презентації з різноманітними ілюстраціями, які торкаються всіх систем сприйняття учнів, дають можливість добре засвоїти тему, що вивчається. На уроці використовуються елементи артпедагогічних технологій, виховання, освіта, розвиток особистості здійснюються засобами мистецтва: музики, живопису, поезії.

Перегляд файлу

 

  ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ТЕМА: La meilleure saison de l’annee

ПРАКТИЧНА МЕТА: формувати в учнів уміння розповідати про пори року та погодні явища, вказуючи, до якої пори року вони належать, здійснювати усне спілкування, стисло висказувати своїдумки, аргументувати.

ОСВІТНЯ МЕТА: Удосконалювати лексико-граматичні навички, навички монологічного та дiалогічного усного мовлення учнiв по данiй темi, самостійного мислення та мовленнєві навички учнів.

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Розвивати комунікативну компетенцію учнів.

ВИХОВНА МЕТА:  Виховувати в учнів культуру особистості та здатності до співпраці, почуття захоплення французькою мовою, сприяти формуванню в їх свідомості стійкого інтересу до вивчення предмета,виховати ввічливе ставлення та любов до природи,учити сприймати красу кожної пори року,бачити та розуміти зміни у природі.

Обладнання уроку: інтерактивна дошка, комп’ютер, електронні презентації, картинки із зображенням пір року, аудіозапис тексту, різнокольорові картки, таблиця утворення майбутнього часу Le futur proche, фішки червоного, оранжевого та жовтого кольору для оцінки роботи учнів.

ТИП УРОКУ: Урок розвитку мовленнєвих умінь із застосуванням проектноі методики.

ВИД УРОКУ: Урок-практикум

ХІД УРОКУ:

1. Організаційній момент. Bonjour, chers amis! Je suis contente de vous voir. Comment ca va? Qui est absent? Je vous propose de regarder un petit clip et ecouter la chancon de Marie Laforet «Manchester et Liverpool» et de deviner de quoi nous allons parler aujourd’hui.

Vous avez raison, nous allons parler des saisons et  des mois de l’annee. A la fin de la lecon nous pourrons repondre a la question: Quelle est la meilleure saison de l’annee?

(Учитель пропонує дітям подивитися кліп, прослухати пісню Мари Лафоре «Манчестер і Ліверпуль» і сказати, про що піде мова на уроці). Учні дивляться кліп,слухають пісню і визначають тему уроку.

 

2. EXERCISE PHONETIC (мовленнєва/фонетична зарядка).

Nomez   les mots avec les sons nasaux. (Учитель показує картки з носовими звуками(o),(a),(e),необхідно назвати слова з теми, у вимові яких, наявні ці звуки).

Janvier   Juin   septembre   novembre   decembre   printemps   temps   champ   dans   souvent   maison   sont   en   blanc   orange   marron   vent   chanter   paysan   envoyer   manteau   bon   manger

3. МОВНА ЗАРЯДКА

Jouons un peu. «Sauvez le mois»-nomez les mots dans l’ordre.

(Учням пропонується гра“SOS”. На мультимедійному екрані зображені назви місяців хаотично. Необхідно  вимовити їх по порядку).

Decembre

Juin

Avril

Janvier

Septembre

Novembre

Mars

Aout

Mai

Juillet

Octobre

Fevrier

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. ВИКОНАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ВПРАВ 

1) «DEVINEZ L’INTRUS». (назвіть  «зайве слово»)

Soleil

orage

bonbon

ete

chat

ciel

chaise

neige

entrer

grand-mere

beau

Table

saison

froid

chocolat

hiver

parc

fete

ballon

riz

temps

fevrier

Mauvais

lundi

couvrir

pluiе

fleur

anniversaire

riviere

geler

art

musique

 

Frais

briller

chaud

chamber

printemps

 

 

 

 

 

 

2) UN PETIT CONCOURS DES POETES

S’il vous plait, trouvez des rimes: (Конкурс  поетів. Знайти риму).

Votre jardin n’est ni jaune ni  vert

Vous comprenez bien que c’est l’…

Les oiseaux chantent tout le temps

Hourra, c’est le …!

Allons chanter, jouer, sauter!

Bonjour, soleil, bonjour, l’…!

Les arbres sont rouges et jaunes.

Tu deviens que c’est l’…

Et bien, maintenant vous savez rimer. Et quelles sont les poesies sur les saisons que vous connaissez?                                                                                                                         

3) DEVINEZ LA MELODIE (гра»УГАДАЙ МЕЛОДІЮ»). Прослухавши музичний цикл П.І.Чайковського»Пори року”, назвати пори року.

 

4) TROUVEZ LES MOTS ANTONYMES (знайти слова антоніми)

1

Chaud

a

travailler

2

il pleut

b

le ciel

3

l’hiver

c

clair

4

l’automne

d

froid 

5

mauvais

e

il neige                

6

la terrе

f

le printemps 

7

court

g

beau

8

nuageux

h

rarement

9

se reposer

i

l’ete

10

blanc

j

long

11

souvent

 k

noir

4) DEVINEZ LA VOIX (гра ”угадай по голосу ”).

Учень. J’aime lе printemps.
Ведучий. Il aime le printemps.
Учень. Quand il pleut je prends mon parapluit.
Ведучий. Quand il pleut elle prend son parapluit.
Учень. En hiver j’aime fair du ski.
Ведучий. En hiver il aime fair du ski.
Учень. En ete j’ai mes vacances.
Ведучий. En ete elle a ses vacances.
Учень. Quand il fait froid je reste a la maison.
Ведучий. Quand il fait froid il reste a la maison.

5) «LES SAISONS ET LES MOIS DE L ‘ANNEE»

Nomez les saisons et les mois de l’annee et decrivez le temps. (Назвіть пори року, місяці і опишіть погоду).                                                             

2. РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЬМА. COURSE-DICTEE. 

Je vous propose de prendre part a une competition» QUI EST PLUS RAPIDE».

Bonne chance,commencons! (Учні обєднуються на дві команди. По черзі вибігають до дошки і пишуть по одному слову  з теми. Учні пишуть як найбільше слів на дошці до теми. Та команда, яка напише найбільше слів без помилок за певний час,перемагає)

3. УЗАГАЛЬНЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. LE FUTUR PROCHE.  ПРЕЗЕНТАЦІЯ

1) Mes enfants,regardez au tableau.C’est Monsieur X. Il n’aime pas la grammaire, il fait beaucoup de fautes. Aidez,s’il vous plait M. X. Qu’est-ce que vous allez fair? Racontez vos projets a M.X.

Demain,je vais fair…
Apres-demain,…
L’annee prochaine,…
La semaine prochaine,…
Vendredi prochain,…
Mois prochain,…
Bientot,…
Dans quelques annees,…

 4. РОЗВИТОК НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

На мультимедійному екрані «VIVE  LES VACANCES». Joue le dialogue avec ton ami. Ton ami est en vacances.Demande quel temps il fait dans la region ou il se repose. Comment il passe ses vacances.N’oublie pas d’utiliser les formules telephoniques. На екрані:Bonjour!Je voudrais parler a… .

Qui est a l’appareil? Ne quittez pas s’il vous plait.J’ecoute.Demandez-lui de m’appeler.Merci pour l’appel.Je rappelerai.Il n’est pas la.De la part de qui?Est-ce que je peux laisser un message?

(Учні складають діалоги)

5. РЕЛАКСАЦІЯ  (хором, із жестами)

J’ai deux pieds pour marcher,
Pour courir et pour sauter.
J’ai deux mains pour ecrir,
Pour dessiner, pour applaudir.
J’ai deux yeux pour regarder,
Et deux oreilles pour ecouter.

6. РАЗВИТОК НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ, СПИРАЮЧИСЬ НА НАОЧНІСТЬ

Decrivez les saisons de l’annee,le temps.Repondez aux questions. Remplacez les points par le mot qui convient.(Опишіть пори року, погоду, заповнюючи пропуски потрібними за змістом словами,відповідайте на запитання).

2. РОБОТА В ІНТЕРАКТИВНИХ ГРУПАХ.

1) Aimez-vous aller au musee?  Voulez-vous etre guides vous-memes?         

Je vous réunis en 3 groupes. Je vous passe plusieurs tableaux de celebres peintres. Imaginez que vous etes les guides a la galerie de peinture. Vous aller a presenter ces tableaux aux visiteurs. Je vous donne 5 minutes pour preparer une petite excursion. N’oubliez pas de dire si les paysages sont tristes ou gais et comment sont leurs couleurs.

(Для виконання цього завдання клас об’єднується в 3 групи, діти отримують  репродукції картин художників. – Уявіть,що ви гіди в картинній галереї. Опишіть картини відвідувачам).                                           

2) На мультимедійному екрані зображені 4 пори року. Клас об’єднується в 4 команди: ”Le printemps”, ”L’ete”, ”L’automne”, ”L’hiver” .  

a) Regardez les dessins et composez 4 recits dans l’ordre logique. b)Repondez a la question: “Quelle est la meilleure saison de l’annee?” Prouvez selon le modele:”.Le printemps est la meilleure saison de l’annee parce que…” 

(Учні описують  одним реченням пору року за  допомогою вивченої лексики,намагаються дати відповідь на запитання: «Яка найкраща пора року?» і аргументувати свою відповідь, використовуючи модель.  У кінці представник команди повинен повторити весь твір).     

7. РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

1. Ecoutez le texte

Toutes les saisons de l’annee sont belles. En hiver la neige tombe et il gele. Les flocons legers voltigent comme des papillons blancs. Un vent froid souffle. Les gens portent des vetements chauds. Les enfants font du ski, de la luge, ils jouent aux boules de neige.

Au printemps le soleil rechauffe la terre. La neige fond, la nature s’eveille. Les oiseaux reviennent des pays chauds. Les ruisseaux murmurent gaiement. Les arbres verdissent et fleurissent.

En ete il fait chaud. Les eleves ont des grandes vacances. Les enfants vont a la campagne ou a la mer. On nage dans l’eau bleue, on se bronze au soleil. La vie est vraiement belle.

En automne il fait mauvail temps. Il pleut. Les oiseaux s’envolent pour les pays chauds. Les feuilles couvrent le terre d’un tapis multicolore. Les eleves rentrent a l’ecole.

Після прослухування тексту учні отримують роздатковий матеріал з наступним завданням:

2. Remplacez les points par les mots suivants:

(elle) fond, chaud, (aux) boules de neige, (il) pleut, (a la) mer, (a la) campagne, froid, (ils) murmurent, (elle) couvre, (de) feuilles, (l’)eau, multicolores, (ils) partent.

C’est l’hiver. Il fait ..., il gele. Les enfants jouent aux ... ... ... . La neige ... les arbres et les toits des maisons.

C’est le printemps. Le  soleil rechauffe la terre. La neige ... . Les ruisseaux ... gaiement. Les arbres se couvrent de ... et de fleurs.

L’ete est la saison des vacances. Il fait tres ... . Les enfants vont a la ... ou a la ... . On nage dans l’... bleue.

L’automne arrive. Les feuilles des arbres sont ... . Les oiseaux ... pour les pays chauds. Il ... souvent.

8. РОЗВИТОК НАВИЧОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

1. Parlons de notre ville que nous aimons beaucoup selon le modele: «Ma ville est belle surtout en hiver parce  que…». 

На екрані відеоролік «Моє рідне місто». Поговоримо про наше рідне місто, яке ми любимо, використовуючи модель: «Моє місто дуже красиве, особливо взимку, тому що…», аргументуючи свої відповіді.

2. Лунає музика П.І.Чайковського “Пори року”. Виходять пори року в костюмах.

- Bonjouк, Je suis lе printemps,
J’apporte le beau  temps,
L’été me chasse
Pour prendre ma place
- Salut.
Je suis l’été,
J’apporte le blé,
L’automne me chasse
Pour prendre ma place
-Je suis l’automne,
J’apporte les pommes,
L’hiver me chasse
Pour prendre ma place
-Je suis l’hiver,
Je couvre de neige la terre.
Le printemps me chasse
Pour prendre ma place.

LE PRINTEMPS: Il fait beau au printemps. Le ciel est bleu,le soleil brille. Les arbres sont verts. Les oiseaux chantent. Parfois il y a des orages.

L’ETE: Il fait tres  chaud en ete. Il ne neige pas. Le soleil brille.Il y a beaucoup de fleurs de toutes les couleurs. Nous avons les vacances.Nous allons aller en Crimee cet ete.

L’AUTOMNE: Il fait frais en automne. Il fait du vent. Tres souvent le ciel est nuageux.Il pleut. Les feuilles tombent. Mais il y a beaucoup de fruits et legumes et le 1septembre nous allons a l’ecole.

L’HIVER: Il fait froid en hiver.Les jours sont courts.La neige couvre les maisons ,les rues et les arbres.Il gele.Les rivieres sont prises.Nous fetons le Noel et le Nouvel An.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.  ПIДСУМКИ УРОКУ

Виставлення оцінок, їх мотивація.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

Quelle est la meilleure saison de l’annee?   

Все учні: Toutes les saisons sont belles. 

Il est temps, notre lecon est finie. Je suis contente de votre travail,et vous? Vous avez bien travaille pendant la lecon. Avez-vous aimez notre lecon? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Merci beaucoup.

 

docx
Додав(-ла)
Шутова Каміла
Додано
4 квітня 2018
Переглядів
2029
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку