22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Урок.Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем .

Про матеріал

Основною метою є ознайомити учнів з енергетичними потребами організму, з'ясувати роль обміну речовин та енергії в житті людини, розкрити взаємозв'язок між двома протилежними процесами: асиміляцією та дисиміляцією; удосконалювати вміння працювати з підручником, порівнювати та формулювати висновки; формувати компетенції продуктивної творчої діяльності, самоосвіти і саморозвитку, розвивати здоров'язберігаючу, соціальну, інформаційно-комунікаційну компетенції.

Перегляд файлу

Тема  уроку.  Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем .

 

 • Освітні  цілі:
 • ознайомити учнів з енергетичними потребами організму, з’ясувати роль обміну речовин та енергії в житті людини, розкрити взаємозв’язок між двома протилежними процесами: асиміляцією та дисиміляцією;
 • удосконалювати вміння працювати з підручником, порівнювати та формулювати висновки;
 • формувати компетенції продуктивної творчої діяльності, самоосвіти і саморозвитку, розвивати здоров’язберігаючу, соціальну, інформаційно-комунікаційну компетенції.
 • Основні  поняття:  енергетичні потреби,  обмін речовин та енергії,  живлення, основний обмін, асиміляція,  дисиміляція.
 • Обладнання:  таблиці, що ілюструють енергетичні потреби людини, взаємозв’язок між асиміляцією та дисиміляцією.
 • Тип  уроку:  засвоєння нових знань,  формування практичних умінь та навичок  

 

Хід  уроку

 

І.  Організаційний  момент

     Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 

ІІ. Актуалізація  опорних знань

Вправа «Пригадай».

      Вчитель задає запитання, а учні усно відповідають.

      1. Які біологічні системи різного рівня складності вам відомі?

      2. Які властивості притаманні людині як біологічній системі?

 

ІІІ. Мотивація  навчальної  діяльності

      1. Розповідь вчителя.

      Однією з властивостей, які притаманні людині як біологічній системі є обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем. У процесі живлення людина, як і інші гетеротрофні організми, отримує з довкілля органічні та неорганічні речовини і використовує їх для своєї життєдіяльності. Неперетравлені рештки та кінцеві продукти обміну виділяються в навколишнє середовище.

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Завдання

— Одна із сестричок увесь день читала книги — готувалася до іспитів, а інша спочатку ходила на плавання, а потім допомагала мамі прибирати у квартирі. У кого з них енергетичні потреби організму вищі й чому?

 

 Вчитель.  Саме особливості енергетичних потреб і обміну речовин організму людини ми будемо вивчати сьогодні на уроці.

      (Оголошення теми уроку, учні самостійно формулюють мету та очікувані результати.)

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

      Вчитель пропонує учням створити структурований конспект уроку, у якому будуть використовуватись схеми, запропоновані вчителем і створені учнями колективно, групами.

1.  Обмін речовин та енергії.

      Ігровий прийом роботи з текстом «Структура тексту».

      Весь клас знайомиться з текстом «Обмін речовин та енергії» (с.102-103, §34). Після виконання цього завдання учні об’єднуються у чотири групи: перша називається «Вступ», друга — «Основна думка», третя — «Заключна частина», четверта — «Доповнення». Перші три групи до свого виступу готують опорні схеми. Члени четвертої групи мають право брати слово після виступу кожної з попередніх трьох груп.

 

Виступ групи «Вступ»

1. Обмін речовин — це сукупність усіх хімічних перетворень речовин в організмі з моменту надходження їх з навколишнього середовища до моменту виведення продуктів розпаду

2. Структури організму, що беруть участь в обміні речовин:

 

      Травний  канал                               Розчеплення складних органічних

                                                               речовин на простіші під дією ферментів

 

      Кров і лімфа                                   Транспортують ці речовини

 

 

      Клітини                                           Остаточне розщеплення і окиснення

органічних сполук до кінцевих продуктів; синтез властивих людському організму сполук

3. Основний обмін — це мінімальні витрати енергії, які необхідні для підтримання температури тіла, діяльності внутрішніх органів.

 

 

 

 

 

 

Виступ групи «Основна думка»

1. Які речовини надходять                                       Які речовини виділяються

    в організм?                                                             з організму?

 

      Білки                                                                     Вуглекислий газ

      Жири                                                                     Сечова кислота

      Вуглеводи                                                             Аміак

 

 

      Вода                                                                       Вода  

      Мінеральні                                                            Мінеральні

      речовини                                                               речовини

 

2.                                                   Обмін речовин

(метаболізм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е                                                                                Е

 

Виступ групи «Заключна частина»

1.                                            Функції обміну речовин

 

 

Енергетична                                                                         Будівельна

(забезпечує організм                                                       (забезпечує організм

енергією)                                                                         будівельним матеріалом)

 

2.                                            Механізми регуляції

інтенсивності обміну речовин

 

 

Нервовий                                                                                     Гуморальний

(центр у проміжному                                                                (за допомогою   

відділі головного мозку)                                                            гормонів)

 

      2.  Співвідношення між асиміляцією і дисиміляцією в різні періоди життя людини.

Розповідь вчителя.

      У живому організмі обидва процеси протікають паралельно і невіддільні один від одного, але в деякі моменти рівновага між ними порушується. Наприклад, у дітей і підлітків, коли процес росту і розвитку ще незавершений, обмін речовин характеризується перевагою процесу асиміляції. У середньому віці спостерігається деяка рівновага, а після 50-ти років в обміні речовин переважає процес дисиміляції.

 

3.  Енергетичні потреби організму.

      Інтерактивна технологія «Синтез думок».

      Учні класу, об’єднані в три групи, отримують однакове завдання. Після виконання завдання всі групи колективно створюють опорні схеми (див. схеми 1, 2, 3.)

Завдання

      Прочитайте текст «Енергетичні потреби організму» (с.102, §34)і розгляньте таблицю 6.1. (с.102, §34). Поміркуйте, який би вигляд могли б мати опорні схеми: «Енергетичні витрати організму на», «Енергетичні потреби людини зумовлені», «Перетворення енергії в організмі людини».

Схема 1

Енергетичні витрати організму на

 

 

 

                   ?                                                                                         ?      

Підтримання життєво важливих                               Виконання різноманітних

функцій в стані спокою                                              видів діяльності

(основний обмін)                                                        (додаткова активність)

 

Схема 2

Енергетичні потреби людини зумовлені

 

 

 

 

                    ?                                                   ?                                              ?

Характером діяльності                             Віком                                    Статтю

 

 

Схема 3

Перетворення енергії в організмі людини

 

Енергія хімічних зв’язків

органічних речовин

продуктів харчування

 

                                           Організм людини

                                           перетворює її на

 

 

         ?                                ?                                ?                             ?

Електричну              Механічну                  Теплову             Хімічну енергію

енергію                     енергію                       енергію             синтезованих орга- 

                                                                                                 нізмом сполук

 

      4.  Енергетичний баланс в організмі людини.

Повідомлення учня.

      Кількість енергії, що надходить з їжею, має бути більшою за рівень основного обміну та покривати всі витрати на додаткову активність (м’язову й розумову). Так, для забезпечення звичайної фізичної і розумової активності (ходіння, виконання звичайних розумових дій) необхідно додатково витратити близько 25% від основного обміну. Фізична робота (зокрема професійний спорт)  потребує ще до 50% від основного обміну.

      Якщо енергетична цінність їжі буде перевищувати потреби організму, надлишок накопичуватиметься у формі жирових відкладень. Надлишкова вага тіла — ожиріння — є однією з найзначніших проблем сучасного людства. Формування жирової тканини на внутрішніх органах може ускладнювати їх функціонування.

      Якщо енергетична цінність їжі буде меншою за потреби організму, то це призведе до розвитку апатії, людина відмовлятиметься від  будь-яких видів активності. У дитячому віці недоїдання, а тим більше голодування призводить до зменшення м’язової маси, м’язів серця, затримки росту і розвитку, зниження імунітету.

5.  Завдання на самоспостереження.

Виконання практичної роботи №5 на тему: «Антропометричні виміри».

      Одним з показників нормального розвитку дитини є її зріст, маса тіла, обсяг грудної клітки. Їх вимірюють за допомогою антропометричних методів. Вони дають змогу об’єктивно оцінити відхилення функціонального стану організму та вибрати відповідні засоби для їх корекції. З цією метою зараз ви виконаєте практичну роботу №5 на тему: «Антропометричні виміри».

 

V.  Осмислення об’єктивних зв’язків

1.  Вправа «Інтелектуальний бій».

Діти протягом 1—2 хвилин переглядають створений структурований конспект,готують по одному запитанню до однокласників. Вправу розпочинає вчитель: ставить запитання одному з учнів, який відповідає і пропонує своє запитання наступному учасникові інтелектуального бою. Якщо відповідь є — естафета передається далі, якщо ні — запитання ставиться іншому учневі.

 

      2.  Дискусія з проблеми: «Ми їмо для того, щоб жити, чи живемо для того, щоб їсти?»  Аргументуйте свою позицію.

 

VІ. Узагальнення та систематизація знань    

1.  Інтерактивна вправа «Сніжна грудка».

      Алгоритм прийому: слово — речення — запитання — відповідь.

      Учитель показує на учня і говорить: «Слово!» Той промовляє слово (термін), яке стосується теми уроку і говорить: «Речення!» Другий учень складає речення з цим словом і каже: «Запитання!» Третій придумує запитання до цього речення і каже: «Відповідь!» Четвертий учень відповідає на нього.

 

Сніжна грудка «Асиміляція»

Слово

Асиміляція

Речення

Асиміляція — це процес утворення властивих організму білків, жирів, вуглеводів

Запитання

Що при цьому відбувається з енергією?

Відповідь

Енергія використовується на процеси фотосинтезу

 

Сніжна грудка «Дисиміляція»

Слово

Дисиміляція

Речення

Дисиміляція — це процес розщеплення

складних органічних речовин на простіші

Запитання

Що при цьому відбувається з енергією?

Відповідь

Енергія при дисиміляції виділяється

 

      2.  Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Проблемні запитання

      — Чому дисиміляція не може відбуватися без асиміляції і навпаки?

      — Жабу і мишу перенесли з теплого приміщення в холодне. Як зміниться енергетичний обмін цих тварин?

      — Чому 10-річний хлопчик споживає приблизно стільки ж калорій, як 50- річний чоловік, а 10-річний дівчинці кожного дня необхідно на 400 калорій більше, ніж її 35-річній мамі?

 

      3.  Інтерактивна вправа «Наведи лад».

      Згрупуй у таблицю терміни: енергетичний обмін, пластичний обмін, катаболізм, анаболізм, біосинтез, розщеплення органічних речовин, енергія виділяється, енергія поглинається.

 

VІІ. Підсумки уроку

      Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 • Сьогодні ми вивчили …
 • Знання, отримані на уроці, мені потрібні для …
 • Мені сподобалося …
 • Я хочу, щоб наступні уроки були … 

 

VІІІ. Домашнє завдання

      1.  Вивчити §34 підручника.

      2.  Творче завдання: провести дослідження на тему: «Вітамін та його роль

           в організмі людини» і презентувати його на наступному уроці.

План дослідження

           1)  Назва вітаміна, його добова потреба.

           2)  Основні джерела надходження.

           3)  Функції.

           4)  Ознаки нестачі та відсутності вітаміна в організмі людини

 

 

1

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
10 грудня 2018
Переглядів
1474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку