10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини"

Про матеріал
Урок-подорож, під час якого учні формують знання про клас Ракоподібні; ознайомлюються із їх різноманітністю та значенням у екосистемах та житті людини. Розвивають уміння виділяти головне у матеріалі, який вивчається, робити порівняння, висновки та узагальнення; розвивають спостережливість, логічне мислення, пам’ять, увагу. Виховують бережливе ставлення до оточуючого середовища, до живих організмів, які населяють довкілля.
Перегляд файлу

Тема: Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.

Мета.

Освітня. Продовжити формувати знання учнів про клас Ракоподібні; ознайомити із їх різноманітністю та значенням у екосистемах та житті людини.

Розвиваюча. Розвивати уміння виділяти головне у матеріалі, який вивчається, робити порівняння, висновки та узагальнення; розвивати спостережливість, логічне мислення, пам’ять, увагу.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища, до живих організмів, які населяють довкілля; сприяти природоохоронній діяльності.

Тип уроку. Комбінований.

Форма уроку. Урок-подорож.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

 1. Інформаційно – рецептивний:

А) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда,          повідомлення учнів, робота з підручником.

Б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м/м дошка.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту таілюстрацій нових знань, робота з додатковим матеріалом.

 1. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

 1. Проблемно–пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

 1. Візуальний: складання схем.
 2. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
 3. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв’язки: географія, кулінарія.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, слайди, таблиці, м/м дошка.

Основні поняття та терміни: Десятиногі раки, Рівноногі раки, омари, креветки, краби, Гіллястовусі, Веслоногі, Коропоїди.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Знайти вірні твердження (1;3 групи)

 1. Твердий хітиновий покрив у членистоногих разом із м’язами утворює опорно – рухову систему.
 2. Жирове тіло у членистоногих розміщене між органами.
 3. Зелені залози та мальпігієві судини – це органи виділення.
 4. Кровоносна система замкнена.
 5. Усі ракоподібні ведуть водний спосіб життя.
 6. Серед ракоподібних наявні паразитичні форми.
 7. Членистоногі – гермафродити.
 8. Порожнина тіла у членистоногих змішана.
 9. Тіло членистоногих складається із сегментів однакової будови.
 10. Членистоногі – це найчисленніший тип тварин.

(2 група оберіть вірні відповіді – слайд №3)

Перевірка домашнього завдання.

 1. Тіло раку складається з:                       

   А) голови, черевця, грудей                           4. Органи зору ракоподібних:

   Б) голови, черевця                                            А) прості,

   В) головогрудей, черевця.                                 Б) складні,

                                                                             В) прості і складні.

     2. Кількість ходильних ніг раку:                5. До видільної системи раку відносяться:

   А) 5 пар                                                            А) зелені залози,

   Б) 3 пари                                                           Б) метанефридії,

   В) 4 пари                                                           В) статеві залози.

    3. Клешні раку – це:

А) друга пара ходильних ніг,

Б) перша пара ходильних ніг,

В) ногощелипи,

ІІ. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності учнів. Наша подорож буде відбуватись на надзвуковому лайнері, який через декілька секунд приземлиться на станції «Дослідницька». А ще ми побуваємо на інших станціях, де дізнаємось про поширення, різноманітність, значення і охорону ракоподібних.

Повідомлення теми, мети та завдання уроку, поставивши проблемне запитання:

-Чому представники ракоподібних є невід’ємною складовою частиною водних екосистем?

ІІІ. Сприймання та засвоєння учнями нового матеріалу.

 1. Станція «Дослідницька».

Клас Ракоподібні поділяється на ряди: Десятиногі, Рівноногі, Гіллястовусі, Веслоногі, Коропоїди.

Завдання (самостійна робота з підручником) – прочитати текст підручника і дати характеристику і видовий склад Ракоподібних:

А) перша міні-група – ряди Десятиногі, Щитні;

Б) друга міні- група – ряди Гіллястовусі, Веслоногі;

В) третя міні-група – ряди Рівноногі.

Розповідь про різноманітність ракоподібних з одночасним показом слайдів презентації.

 1. (слайд 8-9) Ряд Гіллястовусі раки: дафнії. Мають видовжені та розгалужені вусики другої пари. Переміщаються стрибками, тому їх називають «водяні блохи».
 2. (слайд 10) Ряд Веслоногі: циклопи. Тіло видовжене, складається з великої суцільної голови, по сегментованого грудного та черевного відділів. Перша пара бере участь у плаванні.
 3. (слайд 15, 16) Ряд Десятиногі ракоподібні: річковий рак, трав’яний рак, краб, рак-самітник. Вони мають 5 пар ходильних ніг та 3 пари ногощелеп.
 4. (слайд 17, 18) Ряд Рівноногі раки: мокриці, водяні віслюки. Черевні та грудні кінцівки мало відрізняються. Одна з пар черевних ніжок у мокриць розширена і утворює кришечки, що прикривають зяброві вирости.

Але є ще певні ряди, які належать до класу Ракоподібні.

 1. (слайд 11) Ряд Вусоногі; (слайд 12) ряд Коропоїди. Паразитичні тварини, що оселяються на зябрах та лусках риб і живляться їхніми соками; ряд Черепашкові (слайд 19), надклас Гребненогі (слайд 20).
 1. Станція «Географічна» (слайди 4,5,6)
 • А які моря та океани вам відомі?
 • Які види ракоподібних ми можемо там зустріти?

(слайд 4)

 • Ракоподібні населяють будь-які існуючі на Землі водойми, прісноводні і морські, маленькі і великі, живуть на дні і в товщі води, проникають у підземні води, опускаються на граничні глибини Світового океану. Більшість ракоподібних вільно пересувається по дну або в товщі води, але серед них є і сидячі-прикріплені види, наприклад морські жолуді і морські качечки, є і паразити, що прикріплюються до риб та інших водних тварин. Водне середовище - царство ракоподібних, однак деякі з них пристосувалися і до життя насуші. Такі загальновідомі мокриці, деякі тропічні краби і раки-відлюдники.

(слайд 5)

 • Багато ракоподібних надзвичайно численні. Морський планктон під усіма широтами і на всіх глибинах в основному (не менш ніж на 90% за вагою) складається з ракоподібних. Дуже велике значення ракоподібних і в планктоні прісних вод. Донні ракоподібні також нерідко зустрічаються в масовій кількості.

 

(слайд 6)

В даний час відомо більше 30 000 видів ракоподібних.

 

ІV. Осмислення об’єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 1. Станція «Промислова»

Записати в зошит значення ракоподібних у екосистемах та господарстві людини, заповнивши таблицю (слайд 7)

«Різноманітність та значення ракоподібних»

 

Система-тична група

Представники

Місце проживання і спосіб життя

Особливості будови

Значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          При перевірці виконання завдання знову слайди 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19.

cyclops.jpgArtemia salina m. e f.jpg_200648174214_Artemia salina m. e f.jpgmedium.jpgLysmata_debelius.jpgDSCF0052b.jpg

 • Яке значення мають ракоподібні?
 1. Входять у колообіг речовин – є ланкою ланцюгів живлення;
 2. Річкові раки – санітари водоймищ, так як поїдають відмерлі організми. Дафнії, циклопи та інші дрібні ракоподібні використовують велику кількість органічних залишків, загиблих дрібних тваринок, бактерій і цим очищують воду.
 3. Дрібні ракоподібні є джерелом живлення більших водяних тварин: криль слугує підкормкою для китів, ластоногих і риб.
 4. Дафніями, циклопами підгодовують молодь риб у рибних господарствах: осетрів, севрюг…
 5. Ракоподібні – промислові тварини: раки, омари, краби…
 6. Ракоподібні – делікатесні харчові організми.
 7. Із креветок, криля виготовляють поживні їстівні пасти, жир, кормове борошно.
 8. Циклопи є проміжними хазяями паразитичних плоских та круглих червів (стьожака, ришти).
 9. Паразитичні оселяються на рибі, молюсках, кільчаках. Інколи на зябрах прикріплюються до трьох тисяч рачків-ергазилід, що руйнують епітелій зябер і стінок кровоносних судин.
 10. Дрібні ракоподібні є живим кормом акваріумних риб.

Отже: висновки (слайд 21):

 • Існування майже всіх риб, як морських, так і прісноводних, в значній мірі залежить від ракоподібних. Деякі риби, як наприклад оселедець, все своє життя харчуються планктонними ракоподібними, інші використовують їх тільки незабаром після виходу з ікринки, а потім переходять на яку-небудь іншу їжу. Для гігантів моря – беззубих китів – ракоподібні служать основною іжею.

(слайд 22):

 • Ракоподібні відіграють дуже важливу роль в економіці природи. Органічна речовина у водоймах створиться головним чином за рахунок життєдіяльності мікроскопічних водоростей. Ракоподібні поїдають ці водорості і самі, у свою чергу, поїдаються рибами. Вони виступають в якості посередників, які роблять так, що створюється у водоймах органічна речовина доступна для риб. З іншого боку, вони використовують в їжу величезні маси загиблих водних тварин, забезпечуючи таким чином очищення водойм.

 (слайд 23):

 • Багато ракоподібні безпосередньо використовуються людиною в якості високо цінного харчового продукту. У багатьох країнах розвинений промисел креветок, крабів, омарів, лангустів і деяких інших їстівних видів. Останнім часом проводяться успішні досліди використання морських планктонних ракоподібних для добування вітамінів, жирів та інших важливих речовин. На рибоводних заводах розводяться деякі види ракоподібних, необхідні для годування молодих риб.
 1. Станція «Екологічна»

Ракоподібні відіграють значну роль в екосистемі. Їх чисельність залежить сьогодні від різних абіотичних факторів середовища. Ці тварини вразливі до забруднення навколишнього середовища. Тому наша задача направити роботу на дослідження основних видів забруднення у нашому місті і розробити такі заходи, які дадуть збереження видового складу тварин водного середовища нашої місцевості.

 • А скажіть, які види ракоподібних зустрічаються у нашій місцевості?

V. Узагальнення та систематизація знань.

Дивлячись на перераховані значення ракоподібних можна сказати, що ці тварини є досить важливою ланкою у екологічних системах планети і у господарській діяльності людини.

Гра: «Знайти, хто зайвий?» (показ останніх слайдів презентації з різними картинками тварин. Задача дітей вибрати тих, хто не є представником ракоподібних)

(слайд 24):

(слайд 25):

(слайд 26):

 • Робота в групах:

а) 1-ша – із запропонованих видів значення обрати окремо – значення у природі і для людини (скласти схему).

Значення в природі                                       Значення в житті людини

 

Основа живлення для                                         Виготовлення прикрас

багатьох водних тварин.                                     Виготовлення  косметичних

Очищують воду від                                            засобів.

бактерій .                                                            Смачний цінний продукт,

Дафнія поїдає близько                                        у якому безліч мінеральних

40 млн. мікроорганізмів.                                     солей, вітамінів, необхідних

Корм для риб (циклопи, дафнії).                        людям.

б) 2-га – із запропонованих видів ракоподібних вибрати види ряду Рівноногі і Гіллястовусі (скласти схему).

Ряд Рівноногі Раки                                               Ряд Гіллястовусі раки

 

Мокриці                                                                           Дафнії

Морські жолуді  (балянуси)

Морські качечки

В) 3-я – із запропонованих видів ракоподібних вибрати види ряду Десятиногі і Веслоногі (скласти схему)         

Ряд Десятиногі раки                                              Ряд Веслоногі раки

       

        Річний рак                                                                Циклоп

        Омари, Креветки

        Лангусти, Краби

 • Реклама (три учасника від кожної команди). Їм треба скласти рекламу, в якій послідовно слід відобразити значення ракоподібних.
 • В цей час команди відповідають на питання, гра «Футбол», при неправильній відповіді відповідає інша команда:

Скільки живуть річкові раки? (20 – 30 років); Чим вкрите тіло Членистоногих? (хітином);

Скільки пар ходильних ніг у рака? (п’ять); Яка форма серця у рака? (п’ятикутний мішечок); В якій частині тіла рака розміщені протоки видільних залоз? (на голові);

В який спосіб розмножуються раки? (відкладають ікру)

Загадки:

Цей представник періодично змінює свої покриви. (рак); Іде в горщик чорне, а з горщика червоне. (рак); Хто після смерті червоніє. (рак); Кого горе красить. (рак); Не коваль, а з кліщами. (рак); Не яйце, а в шкарлупі, не кіт, а вусатий. Поганий на вроду, завжди любить воду. (рак)

(Виступи учасників груп із рекламними проспектами)

 • Мікрофон

(діти по черзі передають мікрофон вказуючи, що нового вони дізнались, чому навчились, що сподобалось).

VI. Підведення підсумків уроку.

VIІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

                                                        

D:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpgD:\Мои доки\вчитель року\111 096.jpg                                                     

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 7 клас (Базанова Т. І., Кузнецова М. О., Кіося Є. О., Павіченко Ю.В.)
Додано
31 березня 2020
Переглядів
416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку