5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Урок, "Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій"

Про матеріал
Конспект уроку на тему: "Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій"
Перегляд файлу

Тема. Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій

Мета.

Навчальна. Ознайомити з інтерфейсом програми Power Point. Навчитися створювати найпростіші графічні та текстові об’єкти на слайдах, змінювати фон слайда, використовувати в оформленні слайдів об’єкт WordArt.

Розвиваюча. Формувати естетичні смаки, розвивати просторову уяву, логічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення слайдів презентації.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

План

1. Актуалізація опорних знань (5 хв).

2. Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій (18 хв).

3. Відпрацювання практичних навичок роботи (20 хв).

4. Типові запитання до уроку (1 хв).

5. Домашнє завдання (1хв).

 

Хід уроку

 

1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:

1. Що таке електронна презентація?

2. Вкажіть переваги електронних презентацій над іншими видами представлення інформації.

3. Розкажіть про особливості структури презентацій.

 

 

2. Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій.

● Презентація “ Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій ”

Запуск PowerPoint. Інші варіанти запуску програми розглянуті на чолі 1 в розділі «Різні способи запуску додатків Microsoft Office».

Щоб закінчити роботу з програмою, виберіть в меню Файл команду Вихід. Декілька варіантів закриття вікна програми розглянуто на чолі 1 в розділі «Закриття документа і вихід з програми Microsoft Office».

Вікно PowerPoint. Після запуску PowerPoint створюється порожній титульний слайд, який відображається у вікні програми. Як і в інших додатках Microsoft Office 2010 уздовж верхньої межі вікна PowerPoint розташований рядок заголовка, нижче — головне меню і панелі інструментів. Головне меню містить пункт Показ слайдів, якого немає у вікнах інших додатків. Він дозволяє переглянути, як проходитиме показ слайдів. Внизу вікна знаходиться рядок стану. В ній відображаються написи пояснень: номер поточного слайду, кількість слайдів, вид презентації.

Настройки параметрів відображення програми PowerPoint після запуску визначається установками, зробленими на вкладці Вид діалогового вікна команди Параметри  в меню Сервіс ). На цій вкладці можна встановити прапорець про область задач при запуску, що забезпечить показ в правій частині вікна області задач Приступаючи до роботи. Призначення посилань в цій області, полегшуючих роботу з PowerPoint, розглянуто нижче.

Слайди можуть мати альбомну або портретну орієнтацію. Для переходу між слайдами можна використовувати смугу прокрутки або розташовані на ній кнопки: Наступний слайд і Попередній слайд.

Режими перегляду презентації. В Microsoft PowerPoint є три основні режими: звичайний режим, режим сортувальника слайдів і режим переглядання слайдів. Для перемикання в інший режим можна скористатися командами в меню Вигляд або натискувати одну з кнопок в лівій частині горизонтальної смуги прокрутки.

Звичайний режим. В лівій частині вікна можна відобразити область Структура  або область Слайди. В області Структура відображається список слайдів. Вона служить для редагування структури тексту слайду. В області Слайди приводяться мініатюрні зображення слайдів (у вигляді ескізів). Значок поряд з поточним слайдом виділяється сірим кольором. Під кожним заголовком розташовується текст, який зсунутий щодо заголовка і може включати до п'яти рівнів відступів. Щоб відкрити потрібну область, клацніть її ярличок.

В області слайду відображається поточний слайд у великому масштабі. Текст на слайді демонструється з урахуванням форматування. Вміст слайду можна редагувати. До слайду можна додати малюнки, фільми, звуки, анімацію, гіперпосилання і елементи управління ActiveX, що дозволяють створити слайд відповіді в ході демонстрації.

При звуженні областей Структура і Слайди назви змінюються на відповідні значки. Якщо вимагається проглянути поточний слайд у вікні під час редагування, можна закрити ці області за допомогою значка закриття області в правому верхньому кутку.

Режим Сторінки заміток. Режим Сторінки заміток зручний для переглядання заміток доповідача. Їх можна редагувати. Для кожного слайду створюється окрема сторінка заміток. Текстовий блок і графічні зображення можна переміщати по сторінці, але не можна змінювати вміст слайду.

Робота з графічними об'єктами. Графічні об'єкти, малюнки, колонтитули і інші подібні об'єкти не відображаються в області заміток і при збереженні презентації як веб-сторінки. Вони відображаються при роботі із зразком заміток, сторінками заміток і виводяться на друк разом із замітками. Під зразком мається на увазі спеціальний слайд або сторінка, на яких визначається форматування всіх слайдів або сторінок презентації. Замітки можна надрукувати для кожного слайду разом з мініатюрним зображенням слайду. Щоб вставити в кожний слайд (титульний слайд, сторінку заміток або видач) малюнок, текст або інше оформлення, додайте їх у відповідний зразок.

Для відновлення пропорцій малюнка після зміни його розмірів натискуйте кнопку Формат малюнка на панелі інструментів Настройка зображення. Перейдіть на вкладку Розмір до переконаєтеся, що прапорець зберегти пропорції  знятий, потім натискуйте кнопку Скидання. Щоб відновити початковий стан малюнка (відмінити всі зміни контрасту, кольорів, яскравості і розмірів), натискуйте кнопку Скидання параметрів малюнка на панелі інструментів Настройка зображення. Відтворення анімованих малюнків GIF дозволяє зробити презентації більш живими. Малюнки для веб-сторінок автоматично зберігаються у форматі GIF, JPEG, PNG або VML (Vector Markup Language).

Введення тексту презентації і імпорт його з іншого додатку. В звичайному режимі перегляду слайдів текст можна ввести в області структури або в області слайду. Область структури дозволяє працювати над вмістом всієї презентації в одному вікні, що дозволяє зосередитися над планом і вмісті презентації.

В області слайду можна працювати тільки з одним слайдом. Текст можна ввести тільки в рамку, текстовий блок або автофігуру, але не на фон слайду. Клацніть текст заголовка. Навкруги тексту відобразиться рамка виділення, утворювана похилими штриховими лініями. Рамки указують місце для розміщення таких об'єктів, як заголовок слайду, текст, діаграми, таблиці, організаційні діаграми, картинки. Введіть необхідний текст в прототип. Текст, що одночасно вводиться, відображатиметься в області структури.  Для додавання рядка помістіть покажчик миші в кінці останнього рядка і натискуйте клавішу Enter. Закінчивши введення тексту, клацніть за межами рамки.

Об'єкти, які перетягуються в рамці, приймають її розмір і пропорції. Щоб запобігти цьому масштабуванню, під час перетягування утримуйте натиснуту клавішу Alt. Кнопки Збільшити розмір шрифту і Зменшити розмір шрифту на панелі інструментів Форматування дозволяють змінити розмір шрифту. Щоб змінити форматування тексту, виберіть текст в рамці і внесіть необхідні зміни. Наприклад, якщо змінити колір тексту в рамці на синій, колір тексту на наявних і нових слайдах буде автоматично змінений на синій.

Використовуючи програму NetMeeting, над презентацією можуть колективно працювати декілька користувачів мережі. При цьому кожний учасник може редагувати її на свій розсуд.

Введення заголовка слайду і тексту в звичайному режимі в області структури. Для введення заголовка слайду на вкладці структури праворуч від значка виділіть заголовок і введіть новий текст. Щоб замінити текст виділіть зразок тексту покажчиком миші і введіть новий. Текст, що вводиться, після досягнення кінця рядка автоматично переноситься на нову.

В області структури текст заголовка слайду виділений напівжирним шрифтом. Його можна зробити пунктом маркірованого списку. Решта тексту слайду відображається під заголовком у вигляді маркірованого списку.

Створення презентації полегшує панель інструментів Структура. Для переміщення на один рівень вгору або вниз і зміни відступів маркерів натискуйте кнопки Підвищити рівень і Знизити рівень. Ці кнопки дублюють клавіші Alt+Shift+стрелка управління курсором управо або вліво. Кнопка Розвернути дозволяє вивести весь текст повністю або тільки заголовки слайдів.

Імпорт тексту з інших додатків. Можна імпортувати текст, формат структури, що має, з інших додатків. Легше всього для цієї мети використовувати структурований текст, створений в Word. Абзаци, яким в документі Word привласнений стиль Заголовок 1 стають заголовками слайдів, заголовки другого рівня перетворяться у верхній рівень маркірованих списків і т.д. Для створення слайду в презентації в режимі структури в меню Вставка виберіть команду Слайди із структури. Щоб створити презентацію з документа Word, при роботі з цим додатком виберіть в меню Файл  команди Відправити, Microsoft PowerPoint.

 

3. Відпрацювання практичних навичок роботи.

 

1. Знайомство з інтерфейсом програми Power Point.

2. Введення, редагування та форматування тексту.

3. Створення об’єктів WordArt та найпростіших графічних примітивів.

4. Використання діаграм для оформлення слайдів.

5. Зміна фонового забарвлення.

6. Створення презентації з використанням шаблонів.

7. Режими перегляду та формати збереження файлів.

 

4. Типові запитання до уроку.

 

1. Які режими перегляду презентацій ви знаєте?

2. Де і як вводиться текст на слайді?

3. Які способи імпортування малюнків ви знаєте?

4. Як змінити фонове забарвлення слайду?

5. Як створити новий слайд?

6. Як створити діаграму?

 

5. Домашнє завдання.

docx
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
25 листопада 2020
Переглядів
146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку