Урок "Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання".

Про матеріал
Розробка уроку з теми "Тертя. Сила тертя" у форматі дослідження. Розвиває експериментальні навички учнів, здатність аналізувати, порівнювати, робити висновки.
Перегляд файлу

7 клас

Тема: Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Мета: сприяти засвоєнню учнями поняття «тертя», «сила тертя», «коефіцієнт тертя ковзання» та способів їх зміни  й обчислення .

Ключові компетентності, що формуються на уроці:

 • спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами: сприймати пояснення вчителя, усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії; представляти текстову інформацію в іншому вигляді; обговорювати проблеми природничого змісту;
 •         математична компетентність: застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ, опрацювання та оцінювання результатів експерименту;
 •         основні компетентності у природничих науках і технологіях: за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу;
 •         інформаційно-цифрова компетентність: оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;
 •         уміння вчитися впродовж життя: застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення;
 •         ініціативність і підприємливість: ефективно організовувати власну діяльність.
 • соціальна й громадянська компетентності: активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання;
 •         обізнаність і самовираження у сфері культури: виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.
 • екологічна грамотність і здорове життя: застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших.

Тип уроку: формування компетентностей.

Метод проведення: дослідження.

Обладнання: колесо та дощечка з палицею для добування вогню, трибометри, наждачний папір, дерев’яні бруски з отворами, тягарці, динамометри, два балони від ручки, два аркуші із зошита, посудина з водою, скляні пластини, картки «Тертя в природі та житті людини».

Перебіг уроку

І. Організаційний момент: привітання, контроль відвідування учнями занять, створення робочого настрою.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Фронтальне опитування «Закінчи речення»
 • Сила – це фізична величина, яка характеризує…
 • Сила позначається літерою…
 • Одиницею вимірювання сили в СІ є …
 • Сила є величиною векторною чи скалярною?
 • Прилад для вимірювання сили називається …
 • Сила тяжіння – це сила, з якою …
 • Сила тяжіння прикладено до …
 • Сила тяжіння завжди напрямлена…
 • Сила тяжіння прикладена до …
 • Сила тяжіння обчислюється за формулою …
 • Під час деформації тіла виникає …
 • Сила пружності напрямлена …
 • Вага – це сила, з якою тіло …
 • Вага позначається літерою …
 • Вага тіла обчислюється за такою ж формулою, як і сила тяжіння, якщо тіло …
 • Вага прикладена до …
 1. Робота з картками. Розв’язування задач.

К1. Визначте фізичну помилку в умові задачі. Виправте її та розв’яжіть усно.

Яка сила тяжіння діє на тіло, що важить 4 кг. (40 Н)

К2. Автомобіль масою 1,5 т рухається рівномірно. Яка вага тіла? Зобразіть її графічно.

 1. Усний рахунок:

4:10 =  ,

0,5*10 = ,

34 см =…м,

2кН = …Н,

567 г = … кг,

4,9 т = … кг,

 

= …,


ІІІ. Формування компетентностей.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Варіант 1. Чи вірите ви в чудеса? Чи можна фокуси вважати чудом? А на чому вони ґрунтуються? Так, в основі всіх фокусів лежать наукові теорії, закони фізики та хімії. Ось вам ще один приклад такої ситуації: два аркуші паперу легко рухаються один по поверхні іншого, а якщо їх змочити, то неможливо це зробити. Чому? Відповідь отримаємо протягом уроку.

Варіант 2. Демонструю учням колесо та прилад для добування вогню. Для чого їх винайдено? Що у них спільного?  (колесо винайшли для подолання тертя під час руху, а прилад - для добування вогню за допомогою тертя).

То яку силу ми будемо сьогодні вивчати? Що ви плануєте дізнатися?

Оголошення теми, мети уроку.

 

 

Запис в зошиті дати, теми та основи під коло асоціацій

 

залежить від       виникає прикладена до

 

 

 

          причина існування напрямлена

 

 

Дослідження відбувається з поступовим заповненням кола асоціацій та веденням записів у зошитах.

А коли, на вашу думку, виникає сила тертя? (Коли одне тіло рухається по поверхні іншого або перебуває у стані спокою)

Дослідження

 1. Коли виникає тертя?

За допомогою динамометра потягніть брусок так, щоб він не рухався. Силу до бруска прикладено, а він не рухається. Чому?

Висновок: тертя виникає під час руху тіл по поверхні інших тіл.

 1. Від чого залежить сила тертя?
  1.        За допомогою динамометра переміщуємо брусок по трибометру, а потім по наждачному паперу. Записуємо покази динамометра. Порівнюємо їх. Висновок: чим більше нерівностей на тертьових поверхнях, тим тертя більше.
 • Де в житті зустрічаються аналогічні ситуації?
  1.        Обговорення ситуації з двома мокрими аркушами паперу. Чому їх неможливо рухати по поверхні один одного? Висновок: вода заповнила всі нерівності на поверхні аркушів і молекули води наблизились на стільки, що між ними діє взаємне притягання.
 • Чому важко утримати в руках щойно спійману рибу?
 • Де в житті використовуємо мастила?
  1.        Покладіть на бруски по 1 тягарцю. За допомогою динамометра пересувайте його. Визначте силу тертя. Порівняйте її значення із значенням в попередньому досліді. Чому воно збільшилося?

Висновок: чим більше вага тіла, тим більша сила тертя на нього діє.

 

Означення. Сила, з якою тіло діє на опору перпендикулярно до неї, називається силою нормального тиску або силою реакції опори  - N.

= ; = [] = 1

Для першого та другого дослідження обчисліть відношення сили тертя до сили нормального тиску. Які значення ви отримали? Як ви вважаєте, чому вони однакові?

Висновок: відношення сили тертя до сили нормального тиску для певних тертьових поверхонь є величиною сталою та називається коефіцієнтом тертя ковзання . Які одиниці вимірювання даної величини?

Фізичні величини, які не мають одиниць вимірювання, називаються абстрактними.

Робота з таблицею «Коефіцієнт тертя ковзання деяких речовин».

А чому цей коефіцієнт називають коефіцієнтом ковзання?

Так, це один із видів сили тертя.

 1.        Покладіть бруски на балони із ручок. Пересувайте брусок. Які покази динамометра? Обговорення класом отриманого результату.

Як би назвали такий вид тертя?

Сила тертя буває таких видів: спокою, ковзання, кочення.

ІV. Закріплення засвоєного матеріалу.

Розвязування задач № 1,2 (усно), 4 (письмово) вправа 21.

V. Підсумок уроку. Рефлексія.

 • Поясніть фізичний зміст приказок:

     Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить.

     Плуг від роботи блищить.

     Баба з воза – кобилі легше.

     Як на слизьке загнав, то про підкови згадав.

 • Про який вид сили тертя йде мова в картині М. Самокиша «Шевченка везуть на заслання 30 травня 1847 р.»

Рефлексія відбувається фронтально за схемою:

 Знав …

 Досліджував …

 Дізнався …

 Був здивований …

 Це мені знадобиться …

VІ. Домашнє завдання. Опрацювати §21, роз. № 3,6* впр.21

 

Картинки по запросу картини шевченка під час засланняМ. Самокиш. «Шевченка везуть на заслання 30 травня 1847 р.»

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 24.Тертя. Сили тертя
Додано
29 травня
Переглядів
160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку