Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок узагальнення та систематизації знань з теми "Світлові кванти"

Про матеріал

Урок узагальнення та систематизації знань з теми "Світлові кванти" проводиться у формі «фізичної веселки». На дошці – ілюстрований «плакат-журнал», кожна сторінка якого – певний колір веселки.

Перегляд файлу

Тема. Світлові кванти.

Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Світлові кванти». Удосконалювати знан­ня про світлові кванти, фотоефект та його застосування; створити умови для засвоєння поняття корпускулярно-хвильового дуалізму.

Розвивати інтерес учнів до сучас­них проблем, логічне мислення; мотивувати до наукової творчості.

 Виховувати самостійність, навички співпраці, самоповагу, працелюбність.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: мультимедіа, комп’ютер, картки завдань для роботи груп, плакат.

Міжпредметні зв’язки: хімія, математика, інформатика, образотворче мистецтво.

Методичні інновації: робота в групах, методи «занурення», «павутиння», «броунівський рух», комп’ютерні технології, рефлексія.

Епіграф. «Не думки слід навчати, а думати!»

І. Кант

 

 Урок проводиться у формі «фізичної веселки». На дошці – ілюстрований «плакат-журнал», кожна сторінка якого – певний колір веселки.

ХІД УРОКУ

 І сторінка (червоний колір). «Якщо добре працюватимеш, честь і славу матимеш».

 1. Організаційний момент.

Привітання, повідомлення про особливості проведення уроку, налаштування на співпрацю, створення ситуації успіху.

На дошці записано тему уроку.

ІІ сторінка (оранжевий колір). «Не кажи – не вмію, а кажи - навчусь».

2.  Мотивація навчальної діяльності методом «занурення». Повідомлення теми і мети заняття.

Учитель повідомляє, що сьогодні передостанній урок теми «Світлові кванти», на якому проводиться узагальнення та систематизація знань з метою підготовки до уроку контролю.

На занятті  будуть розглянуті такі питання:

 •            зародження квантової фізики;
 •            світловий квант та його властивості;
 •            погляди вчених на природу світла;
 •            фотоефект та його застосування;
 •            тиск світла, хімічна дія світла;
 •            розв'язування задач.

Учитель ставить перед учнями мету: більш глибоко усві­домити поняття матерії, вміти пояснювати природу світла, явище фотоефекту та його практичне застосування, тиск світла та хімічну дію світла, вміти розв'язувати задачі.

ІІІ сторінка (жовтий колір). «Хто знання має, той і мур зламає».

 1. Актуалізація опорних знань.
  1.        Застосування методу «павутиння».

Учитель пропонує пригадати терміни, поняття, формули, які були вивчені раніше. Колективне повторення основних формул теми здійснюється шляхом встановлення відповідності. На моніторах комп’ютерів, за якими працюють учні, - логічні пари. Учням пропонується за допомогою стрілок встановити правильну відповідність («створити павутиння»).

 1. Енергія фотона.      А.
 2. Червона межа фотоефекту.    Б.
 3. Імпульс фотона.                                                     В.
 4. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.   Г.

 

 1.        Інтерактивний прийом «броунівський рух».

Учитель повідомляє школярам, що сьогодні потрібно систематизувати знання з даної теми, і тому хочеться почути відповіді на ряд питань. Протягом кількох хвилин учні читають запитання, записані на картках. Їм пропонується ходити по класі і знайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Протягом 5 хвилин слід поділитись своїми фактами, знаннями з найбільшою кількістю однокласників і самому одержати інформацію від інших.

Запитання.

З чого все починалося? Як зароджувалася квантова (сучасна) фізика?

Що таке світловий квант?

Які його властивості?

Що таке фотоефект?

Які його закони?

Яких поглядів дотримувалися вчені, пояснюючи при­роду світла?

 1.   Повідомлення учня з використанням мультимедіа.

Світлу властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм — воно має як безперервні хвильові властивості, так і дискретні, корпускулярні. Взагалі, корпускулярно-хвильовий дуалізм властивий не лише світлу, а й усім мікрочастинкам. Це поняття лежить в основі всієї су­часної фізики. Квантові уявлення про природу електро­магнітного випромінювання дають можливість пояснити низку явищ, де хвильова теорія безпорадна: фотоефект, люмінесценція, фотохімічні реакції, розсіювання рент­генівського випромінювання.

IV сторінка (зелений колір). «Як робити дружно – не буде сутужно».

 1.          Організація діяльності учнів щодо розв'язування якісних і кількісних задач.

 

 1.        Робота в малих групах.

Учитель об'єднує учнів у малі групи (4-5 осіб), знайо­мить з ролями, які вони можуть виконувати. Кожна гру­па отримує конкретне завдання та інструкцію щодо ор­ганізації роботи. У разі необхідності надає їм допомогу. Потім кожна група представляє результати своєї роботи. Вчитель робить коментар.

(Завдання для груп дивись додатки 1-5).

4.2. Колективне розв’язування задач.

1. Довжина хвилі лазерного випромінювання дорівнює 500 нм, потужність випромінювання – 5 мВт. Скільки фотонів випромінює лазер за 1 хвилину?

2. Мінімальна частота світла, яке вириває електрони
з поверхні катода, дорівнює 6·1014 Гц. За якої довжини хвилі падаючого випромінювання максимальна швидкість фотоелектронів дорівнює 106 м/с ?

4.3. Самостійна робота коментуючого характеру.

Задача. Фотони з енергією 6 eB виривають фотоелектрони з металу. Робота виходу – 4,5 еВ. Знайдіть максимальний імпульс фотоелектронів.

Перевірка здійснюється за допомогою мультимедіа. (Розв’язання задачі дивись додаток 6).

V сторінка (голубий колір). «Треба нахилитись, щоб з криниці водиці напитись».

 1. Рефлексія.

 

Завдання. Заповнити порожні місця в таблиці.

 

 

Фізична величина

 

Робота виходу

 

 

Символ

Е

 

 

 

За якою формулою визначається

 

 

 

Одиниця вимірювання

 

 

 

B

VI сторінка (синій колір). «Як працював, такий урожай зібрав».

 1. Підведення підсумків уроку. Оцінювання.

 В народі кажуть: «Без труда – нема плода». Плоди вашої праці – це зароблені бали впродовж уроку. Здійснюється оцінювання учнів.

VII сторінка (фіолетовий колір). «Над чим попотієш, тому й порадієш».

7. Домашнє завдання.

Повторити §§ 57-58.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
Додано
15 липня 2018
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку