Урок ": Взаємодія суспільства і природи. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість".

Про матеріал

Урок вивчення нового матеріалу. Дає змогу формувати в учнів поняття «географічне навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість»; поглибити знання про природні умови і ресурси; розвивати уміння аналізувати ступені впливу людини на природу у різні періоди розвитку людства; розширювати інформаційне поле сприйняття.

Перегляд файлу

1

 

Тема: Взаємодія суспільства і природи. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість.

Мета: формувати поняття «географічне навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість»; поглибити знання про природні умови і ресурси; розвивати уміння аналізувати ступені впливу людини на природу у різні періоди розвитку людства; розширювати інформаційне поле сприйняття, виховувати дбайливе ставлення до природних багатств, екологічне мислення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник «Географія. 10 клас», відеоролики «Збірка новин», «Година Землі», опорні конспекти.

Хід уроку

  1. Організаційний етап.

Привітання, представлення

  1. Мотивація навчальної діяльності.

Усе змінилось. Люди і часи.

Двадцятий вік уже за перелазом.

Глобальне людство хоче ковбаси,

а вже вона з нуклідами і сказом.

В лісах тремтять налякані гриби.

З дерев стрибають підозрілі груші

Епоха зашморгнулась, як Дункан.

Спиніться, люди. Хоч поставте кому.

                                              Ліна Костенко

Чи дійсно потрібно спинитися? Протягом усієї історії людина взаємодіє з природою.

  1. Актуалізація опорних знань

Незакінчене речення. А що для вас природа? Продовжте  речення.

Слайд 1

Отже, природу не можна розуміти тільки як світ тварин і рослин. Природа – це все, що нас оточує. Людина і природа постійно перебувають у складних взаємовідносинах. Я пропоную вам з’ясувати багатогранність і складність цих взаємин.

Повідомлення теми, плану. У вас на столі лежать опорні конспекти з якими ви будете сьогодні працювати. Там вміщенні основні поняття та завдання, які необхідно виконати. Дану тему пропоную розглянути з точки зору песимістів та оптимістів. Поряд на столі лежать роздаткові матеріали із зазначеними твердженнями. Відповідно до вашої ролі висловіть думку з позиції песиміста і оптиміста після відпрацювання блоку інформації.

Слайд 2, 3

Проблемне питання. Природа і людина   чи   людина і природа. Який знак рівності поставити між цими поняттями? Я пропоную вирішити це питання протягом сьогоднішнього заняття.

Слайд 4

  1. Вивчення нового матеріалу.

Оскільки ми заговорили про природу дайте визначення навколишнього природного середовища, географічного середовища (Навколишнє природне середовище – частина природи з якою людина безпосередньо взаємодіє. Географічне середовище – частина освоєної і задієна  людиною  у виробництво географічної оболонки).

Людина впливає на природне середовище. Приблизно 60% площі земної кулі змінила природні на антропогенні ландшафти. У тому числі 20% цієї площі вона змінила докорінно.

Запитання: Чи завжди взаємовідносини суспільство і природа були однаковими? Як змінювався характер взаємодії людини і природи за час існування людини на Землі?

Завдання: Виконайте вправу 1 у ваших опорних конспектах. Перевірте правильність своїх знань. Можливо, хтось по-іншому встановив відповідність? Чому?

Слайд 5

Робота з роздатковими матеріалами. Визначте думку щодо першого твердження у ваших роздаткових матеріалах.

Суспільство змінює природне середовище, а чи впливає природне середовище на господарську діяльність людини. Давайте розглянемо природні умови і ресурси.

Запитання: Пригадайте, що таке природні умови? (ст..56, підручник)

Природні умови – це природні об’єкти і явища, які безпосередньо не використовуються, але осередковано впливають на життєдіяльність людини.

Вони впливають позитивно або негативно.

На підтвердження вищесказаного пропоную переглянути підбірку новин.

Слайд 6. Порегляд новин.

Робота з картою. Які регіони світу найчастіше потерпають від природних катаклізм. Покажіть їх на карті.

Запитання: Назвіть приклади позитивного впливу?

Оскільки господарська діяльність людини спостерігається практично в усіх географічних поясах Землі, то з подальшим розширенням діяльності людини географічне середовище починає охоплювати більшу частину географічної оболонки. А в майбутньому воно може поглинути її повністю. Але найбільша увага людини зосереджена на природних ресурсах.

Запитання: Чим відрізняються природні умови від природних ресурсів? (ст..55, підручник)

Межа між цими поняттями досить умовна. Так, наприклад, близьке залягання підземних вод може ускладнювати ведення сільського господарства і будівництва. Але підземні води є ресурсом. Деревина лісів є ресурсом, а лісонасадження – сприятливими умовами для рекреації.

Природні ресурси досить різноманітні, але єдиної загальноприйнятої класифікації природних ресурсів немає.

Робота з схемою в підручнику.

Запитання: Як ви гадаєте, до яких видів природних ресурсів за ступенем вичерпності можна віднести кухонну сіль?

Робота з роздатковими матеріалами.  Висловіть думку стосовно другого твердження.

Робота з атласом. Користуючись атласом ст..10-11 визначте країни, які найкраще забезпечені мінеральними ресурсами.

Економіка багатьох країн залежить від наявності природних ресурсів і природних умов. Вони можуть або сприяти або ж обмежувати прогрес людського суспільства.

Робота з словником. (ст..56, підручник)

Ресурсозабезпеченість це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання. Обчислюється або кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами з розрахунку на душу населення.

Робота з опорним конспектом. Запишіть формулу в опорний конспект.

Слайд 7

Задача. Користуючись формулою та зазначеними додатками (7-8, ст..283) у вашому підручнику (хто визначає Україну  - даними, які містяться в опорному конспекті),  визначте ресурсозабезпеченість країн нафтою, природним газом. Пам´ятайте, обрахунки мають вестися в однакових величинах.

Зробіть висновок щодо ресурсозабезпеченості даних країн.

Робота з роздатковими матеріалами.  Висловіть думку стосовно третього твердження.

У кінці 20 століття вчені почали говорити про сталий розвиток людської цивілізації, як про єдино правильний шлях розвитку, якщо вона хоче зберегти себе, тобто такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Тобто, раціональне природокористування.

Завдання: Визначте, під якими номерами розташовані фотографії з раціональним природокористуванням, нераціональним. При визначені яких фотографій у вас виникли суперечності?

Слайд 8

Досягнення на шляху до раціонального природокористування пов’язані насамперед з новими технологіями. Наприклад, це заява японських дослідників, що вони готові вивести сонячні батареї в космос для накопичення і транспортування сонячної енергії на поверхню Землі.

Досягнення на шляху до раціонального природокористування пов’язані насамперед з новими переконаннями, які все більше проявляються в суспільстві. Ось один із них.

Слайд 9

  1. Закріплення нового матеріалу.

Робота з роздатковими матеріалами.  Звернемося до ваших думок.зазначених з двох точок зору – песимістів та оптимістів (учні вивішують стікери з  висловлювання на певні твердження песимістів та оптимстів. За бажанням – коментують).

Запитання: Так хто ж переміг? Ця боротьба точиться уже не одне століття.

Поставте знак рівності між проблемним питанням озвученими на початку уроку.  Підніміть руки хто поставив знак >, ≥, =.

Сьогодні я думаю потрібно поставити знак рівності між цими поняттями. Адже людина – це частина природи, це ціле, яке не можна роз’єднувати. Я сподіваюсь, що кожен із вас на сьогоднішньому уроці намагався це зрозуміти і осмислити.

  1. Домашнє завдання. 1. Опрацювати §11 (ст..53-57)

                                    2. Написати есе «Взаємовідносини людини і природи в ХХІ столітті», «Нерівномірність поширення природних ресурсів і майбутнє людства», «Освоєння нових територій планети: проблеми і перспективи» . Тему вибрати за бажанням.

Допоможуть розширити ваш світогляд з даної теми джерела: Масляк П. О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу;

Економічна і соціальна географія світу. Навчальний посібник. За ред. Кузика С. П.;

http://greenpack.in.ua

http://erudition.com.ua

http://chervone.com

Протягом уроку ви висловлювали точку зору з позицій, які я вам запропонувала. Протягом життя вам знадобиться визначатися в цьому питанні. Тому, виходячи із класу я пропоную вам зайняти свою позицію щодо особливостей взаємин людини і природи.

Кожний народ, кожна нація, кожна держава робитимуть свій внесок в освоєння планети, у тому числі й українська. Наприкінці 19 ст. українці освоїли чорноземні грунти по всій планеті. Підняли цілину Дону, Кубані, Поволжя, Канади, Бразилії, Аргентини. Нині генетичну українську трипільську пшеницю споживає вся наша планета. Протягом 20 ст. етнічні українці створили теорію космічних польотів (Ціолковський, Кондратюк) і вивели людство в космос (Корольов, Глушко). Вони ж і подарували людству крила. Пам´ятайте про це. У вас, молодих громадян України, є всі можливості прославити себе, нашу націю і нашу країну.

Дякую за урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 липня 2018
Переглядів
351
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку