1 квітня о 18:00Вебінар: Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 1-го тижня

Урок з художньої культури для 10 класу "Культура ХХ століття. Театральна культура"

Про матеріал

Пропоную розробку уроку-занурення з художньої культури для учнів 10 класу за темою "Культура ХХ століття. Театральна культура". У ході уроку учні занурюються в атмосферу мистецтва, "зазирають за куліси" історії театру, виступають в ролі акторів. Під час уроку мінімізуємо теоретичний матеріал за допомогою ретельно продуманого та підготованого випереджального завдання і створюємо атмосферу творчості та гри.

Перегляд файлу

 

 

Урок за темою «Культура ХХ століття. Театральна культура» є 4-м у межах 4-го розділу програми «Українська художня культура ХХ ст.». 

Програмою рекомендовано познайомити учнів із провідними акторами та режисерами українського театру, із сучасним драматичним, музичним і ляльковим театром. А також зазначаються орієнтовні практичні завдання: підготовка мінівистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота). 

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Учень (учениця):

 називає найвидатніших представників української художньої культури - народної і професійної;

 характеризує національну специфіку українського мистецтва, діяльність його представників;

 наводить приклади художніх музеїв, театрів, провідних мистецьких

колективів України;

 формулює власне ставлення до української художньої культури;  порівнює зразки творів різних епох і стилів мистецтва, факти та явища

української художньої культури;  класифікує види і жанри українського мистецтва;  аналізує та інтерпретує зміст та художньо-мовні особливості творів українського мистецтва;

 оцінює роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури;

 аргументує судження щодо значущості української художньої спадщини в житті суспільства, у власній життєдіяльності;

 використовує спеціальну термінологію, знання з української художньої

культури у процесі художньої самоосвіти;

 показує на карті центри українських художніх промислів;

 уміє виконувати українські народні та авторські пісні, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національної художньої культури, самостійно знаходити джерела щодо її розвитку;

 пропагує національну культурно-мистецьку спадщину.

           

ДОКУМЕНТАЦІЯ: навчальна програма, робоча програма, тематичний план, поурочно-тематичний план, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета, методична розробка уроку.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: Климова Л.В. Художня культура. 10-й клас:

Підручник для ЗОНЗ (рівень стандарту, академ. рів.). - Київ: Літера ЛТД, 2010 рік.

 

ЗОБРАЖУВАЛЬНІ НАОЧНІ ПОСІБНИКИ: портрети театральних діячів, літературна карта України.

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 Опорний конспект.

 Аркуш самооцінювання ( метод «Rating»).

 Інтерактивні вправи: "Ребус", «Сонячна лотерея».

 Ігри: "Театральний крокодил", "Лото".

 Опитування «ТАК? чи НІ?».

 Інсценування уривків.

 

ІНШЕ:

 Різнокольорові папки із дидактичними матеріалами для команд (4шт).

 Диференційоване домашнє завдання.

 

 

 

 

 

Тема уроку: КУЛЬТУРА ХХ СТ. ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА

 

Мета: 

 Навчальна: Продовжувати знайомити учнів із культурною спадщиною, зокрема ознайомити учнів із творчістю провідних режисерів та акторів українського театру; продемонструвати відмінності сучасного драматичного, музичного та лялькового театрів; продовжувати навчати учнів застосовувати знання, вміння та навички в незвичних умовах.

 Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати значення української художньої спадщини в житті суспільства та власному житті; розвивати асоціативне мислення; формувати вміння працювати самостійно та в команді, розвивати вміння швидко приймати креативні рішення, критичне мислення та оцінювати свої досягнення.

 Виховна: виховувати любов до мистецтва, театру, зацікавленість режисерською та акторською професією; виховувати повагу до української мови, самоповагу, усвідомлення себе особистістю, здатною до творчого самовираження, бажання відчувати свою користь для членів команди.

 

Форма проведення: УРОК-ЗАНУРЕННЯ (під час уроку учні максимально занурюються в атмосферу театрального мистецтва, приміряють різноманітні ролі,

«зазирають за куліси» історії).

 

Міжпредметні зв’язки: Література українська та зарубіжна, історія, соціологія, політологія, мистецтво, психологія, риторика, українська мова.

 

 

 

 

 

За дидактичною метою (тип уроку): Урок вивчення нового матеріалу.

 

Урок вивчення нового матеріалу спрямований на охоплення великого обсягу інформації, яка потребує значних витрат часу на опрацювання. Тому всі інші етапи скорочені в часі, а то й відсутні, наприклад, перевірка домашнього завдання. Під час проведення такого уроку основний акцент ставиться на самостійному засвоєнні знань учнями під керівництвом учителя. У нашому випадку – це випереджальні завдання, які були запропоновані учням з метою скорочення витрат часу на розгляд теоретичного матеріалу та для вивільнення часу на практичне застосування набутих знань, умінь і навичок. Також ми звернулись до інтерактивних вправ та ігрових елементів з метою створення позитивної (легкої) атмосфери на уроці, а отже – емоційного розвантаження учнів.

 

Структура уроку:

 

Етап уроку

Мета етапу

І

Організаційний момент

Оцінити емоційний стан учнів, створити робочу атмосферу, налаштувати учнів на продуктивну діяльність.

ІІ

Актуалізація опорних знань

Активізувати розумову діяльність учнів, знання, вміння та навички, що набуті на попередніх уроках.

ІІІ

Мотивація навчальної діяльності

Пояснити практичну значущість теми, життєву актуальність. Спрямувати учнів на здійснення ефективної діяльності, на творчість та креативність.

IV

Повідомлення теми уроку

Досягти усвідомлення учнями теми уроку та напрямків діяльності під час уроку.

V

Вивчення нового матеріалу

Стимулювати активну навчальну діяльність створенням атмосфери співробітництва та перерозподілом функцій (учні, отримавши випереджальні завдання, стають викладачами на уроці, а викладач – виступає в ролі модератора).

VI

Первинна перевірка засвоєння знань

Упевнитись, що учні усвідомлюють новий матеріал і готові працювати далі. Визначити, над чим необхідно попрацювати детальніше.

VII

Первинне закріплення знань

Закріплення знань через практичне використання нової інформації, повне усвідомлення учнями значущості, необхідності, актуальності інформації, отриманої на уроці.

VIIІ

Контроль і самоперевірка знань

Формувати відповідальність, вміння оцінювати результати своєї діяльності.

ІХ

Підбиття підсумків уроку

Зв’язати усі етапи в одне ціле, підкреслити значення роботи кожного учня для його особистого та колективного результату.

Х

Рефлексія

Осмислити набуті знання, вміння та навички, свою 

ХІ

Інформація про домашнє завдання

Задати напрямок подальшої роботи, зв’язати цей та наступний уроки в єдине.

           

                                                                            ХРОНОЛОГІЧНА СХЕМА УРОКУ

Етап уроку

Зміст етапу

Час

Бали

І

Організаційний момент

 Слово викладача

 Ділення на команди

 Лідери отримують папки

1 хв

-

ІІ

Актуалізація опорних знань

 ІВ «Ребус»

3 хв

0-4

ІІІ

Мотивація навчальної діяльності

 Слово викладача

 Гра «Театральний крокодил»

 

5хв

0-6

IV

Повідомлення теми уроку

 Слово викладача

 Пропозиції учнів

1хв

0-1

V

Вивчення нового матеріалу

 Доповіді учнів (випереджальні завдання)

 Пояснення викладача

 Опорний конспект

10хв

0-4

(за доп.)

0-3

(за консп)

VI

Первинна перевірка засвоєння знань

 Опитування «ТАК? чи НІ?»

2хв

0-6

VII

Первинне закріплення знань

 Інсценування

15хв

0-6

VIIІ

Контроль і самоперевірка знань

 Гра «Лото»

3хв

0-6

ІХ

Підбиття підсумків уроку

 Самооцінювання (метод Rating) За урок можливо: 0-36б.

Підрахунок: сума :3 = оцінка за урок

 Слово викладача

2хв

-

Х

Рефлексія

 ІВ «Сонячна лотерея»

2хв

-

ХІ

Інформація про домашнє завдання

 Диференційоване домашнє завдання

1хв

-

 

 

 

45 хв

 

 

 

 

 

АРКУШ САМООЦІНЮВАННЯ (метод Rating)

ПІБ учня/учениці_______________________________________

Зміст етапу

Можливі бали

Критерії

Мої бали

 ІВ «Ребус»

0-4

Розгадати ребуси 2*1б Виконати завдання до них 2*1б.

 

 Гра «Театральний крокодил»

0-6

Участь у показі 1*1,5б.

Відгадати слово 1*1б.

 

 Пропозиції учнів

0-1

Озвучена пропозиція 1б.

 

 Доповіді учнів

(випереджальні завдання)

 Пояснення викладача

 Опорний конспект

0-4

(за доп.)

0-3

(за консп)

Доповідь за всіма вимогами 4б.

Порушено час чи інші вимоги 2б.

Не виконано 0б.

Конспект: детальний 3б.

Тезово 2б.

Не всі комірки 1б.

 

 Опитування «ТАК? чи НІ?»

0-6

12*0,5б.

 

 Інсценування

0-6

Участь в якості актора 6б.

Активність під час репетиції (за рішенням лідера від 0 до 6б)

 

 Гра «Лото»

0-6

12*0,5б.

 

 Самооцінювання (метод

Rating)

За урок можливо: 0-36 б.

Підрахунок: сума :3 = оцінка за урок

Сума – 

Оцінка - 

           

 

                                               

 

І. Організаційний момент (1хв.)  Привітання учнів.

 Перевірка готовності кабінету та учнів до уроку.

 Доповідь старости про відсутніх.

 Ділення групи на 4 команди (згідно із отриманими випереджальними завданнями), вибір лідерів груп (отримують папки певного кольору із дидактичними матеріалами).

 

ІІ. Актуалізація опорних знань (3 хв.)

 ІВ «Ребус» Завдання:

а) Робота в групах: Розшифруйте ребуси та порадьтесь щодо запитань та завдань до них, запишіть (у разі потреби) результати до зошитів. б) Спільна робота: Усне обговорення.

 

 

представників цього театру.

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (5хв.)

Викладач: У житті ми стикаємось із різними ситуаціями, потрапляємо в різні ситуації. Спостерігаємо різноманітні явища, бачимо безліч предметів, переживаємо багатий спектр емоцій. І щоразу робимо вибір. Як поводитись і де, демонструвати свої почуття чи стримуватись і так далі. Отже, пропоную спробувати себе в різних ролях.

 

 Гра «Театральний крокодил» Завдання: 

Перед вами картки із словами 4-х категорій: рослини, тварини, предмети, емоції (відчуття). Від команд по черзі виходять по 1 учню, витягають картку, що відповідає кольору команди та демонструють те, що написано на картці, протягом 10 секунд і завмирають. 

Пам’ятайте, що вам заборонено говорити, постійно рухатись і демонструвати довше 10 секунд. 

Інші учні команди повинні відгадати слово.

 

 

КВІТКА

 

ЛІНІЙКА

 

ЧЕРВ’ЯК

 

СТРАХ

 

КАПУСТА

 

ЖУЙКА

 

ГОРИЛА

 

ЗДИВУВАННЯ

 

ДЕРЕВО

 

КНИГА

 

СОБАКА

 

РАДІСТЬ

 

ГАРБУЗ

 

ФІЛІЖАНКА

 

ЗАЄЦЬ

 

ОБУРЕННЯ

 

           

IV. Повідомлення теми уроку (1хв.)

Викладач: Ми сьогодні вже згадали, які асоціації виникають у нас, коли чуємо слово «театр», згадали представників театру корифеїв та історію театру ХІХ ст., спробували себе в різних ролях, а тепер ідемо далі. Отже, запитання: «Як ви думаєте, яка тема сьогоднішнього уроку?». 

(учні висловлюють свої пропозиції, викладач відкриває тему уроку на дошці, учні записують тему в зошити)

«Культура ХХ століття. Театральна культура»

 

V. Вивчення нового матеріалу (10хв.)

 Доповіді учнів, які отримали випереджальні завдання.

Завдання:

Учні-доповідачі мають на виступ не більше 1 хвилини. Доповіді підготовлені по суті питання, тезово. Усі інші заповнюють таблицю «Опорний конспект».

 

 

 

 Робота з опорним конспектом.

Завдання:

Під час прослуховування доповідей необхідно заповнити прогалини в таблиці «Опорний конспект». 

Таблиця «ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ»

1

Основні етапи розвитку

національного театру з 1918

року

  

  

2

Театр «Березіль»

  

  

3

Лесь Курбас

  

  

4

Микола Куліш

  

  

5

Володимир Винниченко

  

  

6

Актори

  

  

7

Процес українізації 20-30 рр.

  

  

8

«розстріляне відродження»

  

  

9

Драматичні театри

  

  

10

Музичні театри

  

  

11

Лялькові театри

  

  

           

VI. Первинна перевірка засвоєння знань (2хв.)  Опитування «ТАК? чи НІ?»

 «Молодий театр» - це попередня назва театру «Березіль»?

 П’єса «Народний Малахій» належить перу Володимира Винниченка?  Театральний фестиваль «Мистецьке Березілля» присвячений пам’яті Миколи Хвильового?

 Процес українізації завершився трагічно?

 Лесь Курбас народився в Самборі?

 Сьогодні «Березіль» - це «мала сцена» театру Шевченка в Харкові?

 Наталя Ужвій була режисеркою?

 «Хуліо Хурина» - це «заарештована п’єса Миколи Куліша»?

 Ляльковий театр став відродженням вертепу?

 Лялькові театри призначені виключно для дітей?

 «Салонний» театр розрахований на велику кількість глядачів?

 У драматичному театрі вистави тільки за творами українських драматургів?

 

VII. Первинне закріплення знань (15хв.)  Інсценування

Завдання: 

Лідери команд витягають картки із невеличкими уривками з п’єс Миколи Куліша та Володимира Винниченка. Команди мають 5 хвилин на розподіл ролей і мінірепетицію. Потім кожна команда має приблизно 2 хвилини на інсценування свого уривка.

Микола Куліш  «Маклена Ґраса»

Микола Куліш  «Мина Мазайло»

Володимир Винниченко 

«Базар»

Володимир Винниченко 

«Салдатики»

 

           

VIIІ. Контроль і самоперевірка знань (3хв.)

 Гра «Лото»

 

Завдання: 

Кожна команда отримує набір перемішаних карток із портретами згаданих на уроці театральних діячів та їх прізвищами. Учням необхідно розкласти картки, знайшовши відповідники «портрет - прізвище».

 

 

Лесь

Курбас

 

 

Микола

Хвильовий

   

 

Володимир

Винниченко

 

 

Тарас

Шевченко

 

 

Микола

Куліш

 

 

Богдан

Ступка

              

 

Наталя

Ужвій

 

Ада

Роговцева

 

 

Микола

Лисенко

 

 

Вільям

Шекспір

 

 

Костянтин

Станіславський

 

 

Мар’ян

Крушельницький

 

ІХ. Підбиття підсумків уроку. (2хв.)

 Самооцінювання (метод Rating)

Учні протягом уроку заповнювали аркуші самооцінювання, наразі підраховують бали та повідомляють викладачу.

 Викладач: Сьогодні ми добре попрацювали. Дякую вам за творчу атмосферу. Ви показали себе справжніми знавцями театру, проявили акторські здібності. Про що й свідчать оцінки, які ви отримали. Дякую вам за урок.

 

 

 

Х. Рефлексія (2хв.)

 ІВ «Сонячна лотерея»

 

Завдання: 

Бажаючі висловитись, підходять до учительського стола, обирають сонечко, читають на звороті речення та доповнюють його.

 

 

Моє враження від сьогоднішнього уроку…..

 

Сьогодні на уроці я дізнався/дізналась…….

 

Мій настрій під час уроку….

 

На наступному уроці мені  хотілося б……

 

Найважче сьогодні для мене 

було….

 

Хочу порадити своїм одногрупникам………

 

Сьогодні мене особливо схвилювало….

 

Я зрозумів/зрозуміла, що мені необхідно…

 

 

ХІ. Інформація про домашнє завдання (1хв.)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Циганкова Ірина Вікторівна
  Цікава робота! Подібного раніше не зустрічала.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Колпакова Оля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Проскокінська Вероніка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Іваненко Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Миколюк Сергій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Вовк Софія Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Зиміна Світлана Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pdf
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
1526
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку