24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Узагальнюючі тести з географії для учнів 10-го класу ЗЗСО та студентів І курсу навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ОКР "молодший спеціаліст". IV варіант

Про матеріал
Узагальнюючі тести з географії для учнів 10-го класу ЗЗСО та студентів І курсу навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ОКР "молодший спеціаліст". IV варіант
Перегляд файлу

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Соціально-економічна географія світу»

 

ІV ВАРІАНТ

Виберіть правильну відповідь(одну або кілька)

 

1. На сучасній політичній карті світу налічується суверенних держав:

а) 155;  б) 195  в) 173.

 

2. За формами правління Японія є:

а) республікою; б) конституційною монархією.

 

3. У структурі земельних угідь світу частка ріллі становить:

а) 11%;  б) 30%;  в) 75%; г) 35%.

 

4. Високий рівень народжуваності характерний для:

а) Бангладеш; б) Великобританії; в) Японії; г) ПАР.

 

5. Найпоширенішими у світі релігіями є:

а) християнство, іслам, буддизм;

б) індуїзм, конфуціанство, даосизм;

в) індуїзм, синтоїзм, сікхізм.

 

6. Перше місце серед країн – виробників міді посідає:

а) США;  б) Мексика;  в) ПАР.

 

7. Канада належить до:

а) провідних індустріально розвинутих держав світу;

б) середньорозвинутих держав світу;

в) держав із перехідною економікою.

 

8. В економіці аграрної країни переважає:

а) промисловість;

б) сільське господарство;

в) сфера послуг.

 

9. Користуючись картами атласу, визначте які країни мають високорозвинуту хімічну промисловість:

а) Монголія;  б) Німеччина; в) Норвегія.

 

10. До країн Закавказзя належить:

а) Туреччина;  б) Туркменія;  в) Грузія.

 

11. Японія посідає перше місце світі за виробництвом:

а) автомобілів;   б) електроенергії;   в) алюмінію.

 

12. Обов'язкова ознака унітарної держави:

а) монархічна форма правління;

б) зосередження законодавчої влади в одному центрі;

в) однонаціональний склад населення.

 

13. Більша частина австралійців мешкає на:

а) півдні країни;

б) заході країни;

в) східному узбережжі.

г) півночі країни.

 

14. Яка країна Америки має вихід до трьох океанів?

а) Чилі;  б) Панама;  в) Канада.

 

15. Соціально-економічна географія світу вивчає:

а) суспільне виробництво, процеси і форми організації життя людей;

б) світове господарство, глобальні проблеми людства, територіальну організацію суспільства у світі і в окремих країнах.

 

16. До паливно-енергетичних корисних копалин належать:

а) вугілля; б) фосфорити; в) залізна руда; г) золото.

 

17. Які країни називаються колоніями?

а) суверенні політичні утворення з певною територією, господарством і політичною владою;

б) території з невизначеними кордонами і населенням, що можуть мати державний суверенітет;

в) країни, населення яких позбавлене державності й політичних свобод, а економічні ресурси контролються метрополією.

 

18. Яка африканська країна розташована на двох материках?

а) Ефіопія;  б) Єгипет;  в) Судан.

 

19. Океанією називають:

а) сукупність островів південно-західної частини Тихого океану;

б) сукупність островів Тихого океану;

в) острови Нова Зеландія і Папуа-Нова Гвінея.

 

20. Найбільшою країною Центральної Європи є:

а) Румунія;  б) Польща;  в) Чехія.

 

21. У результаті розпаду СРСР утворилось суверенних держав:

а) 10;    б) 15;   в) 20.

 

22. Представники якої раси переважають серед населення Азії:

а) європеоїдна; б) монголоїдна; в) негроїдна.

 

23. Міжнародне економічне співтовариство – ЄС об'єднує країни:

а) Північної Америки; б) Азії; в) Європи.

 

24. Користуючись атласом, визначіть країни, що належать до унітарних:

а) Росія, США, Китай;

б) Бразилія, Індія, Німеччина;

в) Польща, Монголія, Франція.

 

25. Які природні ресурси називаються рекреаційними?

а) невичерпні природні ресурси, що включають сонячну енергію, вологу та енергію вітру;

б) сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їхніх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини;

в) землі, що використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності.

 

26. Зростання частки міських жителів у загальному населенні регіону та поширення міського способу життя називається:

а) міська агломерація;

б) урбанізація;

в) демографічний вибух.

 

27. Із запропонованого списку виділіть дві провідні за виробництвом алюмінію країни:

а) США; б) Росія; в) Канада; г) Китай.

 

28. Представники якої мовної сім'ї населяють територію Східної Азії:

а) семіто-хамітської;     б) китайсько-тибетської;    в) алтайської.

 

29. Проблема подолання економічної відсталості найгостріше стоїть перед країнами Африки тому, що ці країни:

а) найбільші боржники розвинених держав;

б) недостатньо забезпечені природними ресурсами;

в) мають дуже нестабільне внутрішнє становище;

г) довгий час були колоніями і на цей час продовжують економічно повністю залежати від розвинених країн.

 

30. Виборність органів влади та глави держави є ознакою:

а) федеративної держави;   б) монархії;   в) республіки;   г) колонії.

 

31. В яких із перерахованих країн переважає сільське населення?

а) США, Росія, Японія;

б) Бангладеш, Індія, Пакистан;

в) Австралія, Німеччина, Канада.

 

32. Які дві мовні сім'ї, з наведених, є найбільшими у світі?

а) індоєвропейська; б) семіто-хамітська; в) кавказька; г) китайсько-тибетська.

 

33. Багатоукладність господарства, значна економічна і технологічна залежність від інших країн характеризують:

а) економічно розвинені країни;

б) середньорозвинені країни перехідної економіки;

в) країни, що розиваються;

г) країни централізовано керованої економіки.

 

34. Провідною зерновою культурою Південно-Східної Азії є:

а) пшениця;  б) рис;  в) просо.

 

35. Найвищий рівень урбанізації (100%) має:

а) Кувейт;  б) Сінгапур;  в) Японія;  г) Малайзія.

 

36. Особливість промисловості Білорусі полягає у тому, що:

а) у країні зовсім відсутня гірничодобувна промисловість;

б) машинобудування випскає високотехнологічну продукцію;

в) добувна промисловість країни більш розвинена, ніж обробна;

г) провідні галузі промисловості працюють переважно на імпортній сировині.

 

37. У міжнародному поділі праці Велика Британія виступає у першу чергу експортетом:

а) продукції хімічної промисловості;

б) тканин, одягу і взуття;

в) продуктів харчування;

г) капіталу.

 

38. Які дві галузі обробної промисловості займають провідне місце у господарстві африканських країн?

а) харчова;  б) хімічна; в) легка; г) машинобудування.

 

39. До нових індустріальних країн Америки належать:

а) Аргентина;  б) Канада; в) Еквадор; г) Чилі.

 

40. Виберіть із переліку країн ту, з якою Німеччина не має спільного сухопутного кордону:

а) Нідерланди; б) Швейцарія; в) Угорщина;  г) Чехія.

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
15 квітня
Переглядів
305
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку