Впровадження нових технологій в систему педагогічної роботи з батьками. Виховна система «Школа – родина»

Про матеріал

Матеріал допоможе в організації взаємодії вчителів та батьків, створенні сприятливих умов для виховання учнів. Адже родина відіграє ключову роль у вихованні дитини.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Впровадження нових технологій в систему педагогічної роботи з батьками Виховна система “Школа родина”

Номер слайду 2

Девіз школи: "Школа й родина - криниця єдина, з неї черпаєм життя".

Номер слайду 3

Забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого громадянина-патріота України; Осягнути відчуття власної національної й особистої гідності та повноцінності; Утверджувати найвищі ідеали гуманісточної культури, відстоювати й захищати свої права та честь своєї Вітчизни; Сприяти становленню всебічно розвиненої особистості.

Номер слайду 4

Основні орієнтири створення родинної атмосфери, набуття учнями в процесі шкільної освіти життєвого досвіду. Багатства емоційного, духовного творчого життя. Зміст виховання у школі-родині визначається єдністю двох компонентів: Жигучої гуманістичної етики Сукупності виховних ідей

Номер слайду 5

працьовитість, ініціативність, ощадливість, мужність, щирість, любов до рідної України, рідного краю, історії свого народу, збереження його честі, культури, любов і повага до батька-матері, предків, демократизм стосунків, доброта, милосердя, вірність і любов.

Номер слайду 6

Основна мета школи-родини: бути школою добра, центром громадського життя села; сприяти всебічному гармонійному розвитку дитини, підготовці її до життя, реалізації творчого потенціалу, формуванню її фізичного і морального здоров’я як найвищої соціальної цінності суспільства; соціально активної особистості, зорієнтованої на громадянські, національні й загальнолюдські цінності;

Номер слайду 7

І ступінь - початкова школа 1 – 4 класи ІІ ступінь – основна школа 5 – 9 класи ІІІ ступінь – старша школа 10 – 11 класи

Номер слайду 8

Збори учнів класу за участю адміністрації Зустрічі адміністрації з учнівськими лідерами за круглим столом Анкетування учнів Неформальна участь адміністрації у позакласних заходах Делегування адміністрацією учнівським лідерам окремих повноважень Консультативна допомога учням під час виборів органів самоврядування, випуску шкільної газети

Номер слайду 9

Рейдові перевірки зовнішнього вигляду дітей та стану класів і приміщень, відвідування учнями занять Сприяння науково-методичному забезпеченню школи Правові читання Видання преси шкои (“Шкільний кур’єр”) Батьківська вітальня Дні відчинених дверей

Номер слайду 10

Функції школи-родини: виховна – соціалізація молодого покоління; соціальна – відповідальність членів школи-родини за поведінку кожного в суспільстві, в різних сферах діяльності, за обов’язки між педагогами і дітьми, старшого покоління за молодше; духовне спілкування – духовне збагачення кожного члена родини;

Номер слайду 11

дозвілля – організація раціонального дозвілля, розвиток взаємного збагачення інтересів кожного члена родини; емоційна – психологічний захист кожного члена родини, організація емоційної стабільності особистості, психологічної терапії; життєва – підготовка до подальшого життя , розвиток самостійності, творчих здібностей, допомога у розвитку, самовизначенні і самореалізації.

Номер слайду 12

  Головні завдання школи-родини Формування особливого середовища – родового гнізда, організація укладу, способу життя школи-родини

Номер слайду 13

2. Формування колективу вчителів-однодумців 3. Розвиток ключових компетентностей школярів 4. Взаємодія сім'ї та школи-родини 5. Організація навчально-виховного процесу 6. Система виховання 7. Удосконалення системи управління

Номер слайду 14

Основні заповіді члена школи-родини: 1Люби свою родину, пам’ятай звідкіля ти родом. 2.Роби добр! 3.Стався до інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе. 4.Будь милосердним, поважай старість, допомагай малим, тим, хто потребує захисту.

Номер слайду 15

Виховна система школи представлена двома компонентами: живою гуманістичною етикою та сукупністю шести виховних ідей, кожну з яких закріплено у цільових комплексних програмах.

Номер слайду 16

Програма «Я – частина природи» Програма «Я і моя майбутня професія» Програма «Я і особистість» Програма «Я - господар» Програма «Я – людина» Програма «Я і моє здоров’я» Програма «Я і моя родина» Програма «Я і мої вічні цінності»

Номер слайду 17

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку