Завдання з фізики 8 клас на базі Google Form.

Про матеріал

Використання Google Form для створення контрольних робіт у вигляді тестів. Google Form можна використовувати і в інших предметах, а також як в електронному виді так і в друкованому.

Перегляд файлу

 

Теплові явища

Електронна адреса *

 

Начало формыПрізвище, ім’я, клас

1. Як змінюється внутрішня енергія дров, коли їх розпилюють?

 •                               Збільшується через теплопередачу.
 •                               Збільшується внаслідок виконання роботи.
 •                               Зменшується внаслідок виконання роботи.
 •                               Зменшується через теплопередачу.

2. Чому для утеплення будинків використовують такі матеріали, як пінопласт, мінеральна вата, монтажна піна, усередині яких багато повітря?

 •                               Оскільки повітря має високу теплопровідність.
 •                               Повітря має погану теплопровідність.
 •                               Повітря під час нагрівання підіймається та нагріває будинок.
 •                               Повітря, добре поглинаючи сонячні промені, обігріває будинок.

3. Мідну, свинцеву та алюмінієву кульки однакової маси нагріли до температури 100ºС і поклали на лід. Котра із них розтопить більше льоду?

 •                               Мідна.
 •                               Алюмінієва.
 •                               Свинцева.
 •                               Усі три однаково.

4. Що називають тепловим рухом?

 •                               Безладний рух тіла.
 •                               Безладний рух частинок, з яких складаються тіла.
 •                               Рух тіла під час нагрівання.
 •                               Поступальний рух частинок, з яких складаються тіла.

5. Чому влітку краще носити світлий одяг?

 •                               Світлий одяг має погану теплопровідність і людина не відчуває спеку.
 •                               Світлий одяг відбиває більшу частину сонячних променів.
 •                               Світлий одяг відштовхує сонячні промені.
 •                               Світлий одяг добре поглинає випромінювання тіла.

6. В яких одиницях вимірюється внутрішня енергія?

 •                               Джоулях;
 •                               Кельвінах;
 •                               градусах;
 •                               калоріях.

7. Вид теплопередачі через взаємодію молекул – це…

 •                               конвекція;
 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               виконання роботи.

8. Вид теплопередачі за допомогою електромагнітних хвиль – це

 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               конвекція;
 •                               виконання роботи

9. Вид теплопередачі за допомогою переносу речовини – це…

 •                               виконання роботи;
 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               конвекція.

10. Рідкий агрегатний стан речовини…

 •                               зберігає форму і об’єм
 •                               не зберігає ні форму, ні об’єм
 •                               зберігає форму, але не зберігає об’єм
 •                               зберігає об’єм, але не зберігає форму.

11. У процесі теплообміну енергія завжди переходить

 •                               від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла;
 •                               від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла;
 •                               енергія не переходить від одного тіла до іншого;
 •                               енергія залишається сталою.

12. Енергія руху і взаємодії частинок, з яких складається тіло, називається

 •                               механічна енергія;
 •                               внутрішня енергія;
 •                               кінетична енергія;
 •                               потенціальна енергія

Конец формы

 

  ТЕПЛОВІ ЯВИЩА II частина

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Як змінюється температура тіла під час його переходу з рідкого стану до твердого? *

 •                               Зростає
 •                               Зменшується
 •                               Залишається постійною
 •                               Дати відповідь неможливо

2. Як називають процес переходу речовини з твердого стану до рідкого? *

 •                               Охолодження
 •                               Кристалізація
 •                               Плавлення
 •                               Нагрівання

3. Порівняйте, для плавлення якої речовини, взятої при температурі плавлення, потрібно витратити більше енергії?1)1кг льоду чи 2)2кг свинцю. *

 •                               Для першої
 •                               Для другої
 •                               Однакове значення
 •                               Неможливо дати відповідь

4. Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини? *

 •                               Випаровування
 •                               Сублімація
 •                               Кипіння
 •                               Конденсація

5. Як називається пароутворення з усього об'єму всередину бульбашок пари? *

 •                               Випаровування
 •                               Сублімація
 •                               Кипіння
 •                               Конденсація

6. У якій тепловій машині паливо згоряє всередині двигуна? *

 •                               Газова турбіна
 •                               Двигун внутрішнього згоряння
 •                               Реактивний двигун
 •                               Парова турбіна

7. Як називається перший такт роботи ДВЗ? *

 •                               Випуск
 •                               Робочийхід
 •                               Стиск
 •                               Впуск

8. Яка кількість теплоти виділяється при конденсації 0,5 кг водяної пари, взятої при температурі кипіння? *

 •                               0,45МДж
 •                               1,8МДж
 •                               1,15МДж
 •                               4,6МДж

9. Коефіцієнт корисної дії теплової машини 40%. Знайдіть корисну роботу, якщо нагрівач виділяє 20 кДж теплоти. *

 •                               8кДж
 •                               50кДж
 •                               12кДж
 •                               33,3кДж

Копії ваших відповідей буде надіслано на вказану електронну адресу

Конец формы

 

 Електризація тіл. Електричний заряд.Взаємодія заряджених тіл. Провідники й непровідники електрики.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Ваше прізвище, ім’я, клас *

1. Який заряд виникає на ебонітовій паличці, якщо її потерти об хутро?

 •                               негативний;
 •                               позитивний;
 •                               точковий;
 •                               елементарний.

2. Ізотопи того самого хімічного елемента відрізняються кількістю:

 •                               протонів у ядрі;
 •                               нейтронів у ядрі;
 •                               електронів у атомі;
 •                               електронів у ядрі.

3. Укажіть, які саме частинки переміщуються за електризації тіл.

 •                               атоми;
 •                               протони;
 •                               нейтрони;
 •                               електрони.

4. Укажіть, на яку частинку перетворюється атом, якщо він приєднує один електрон.

 •                               негативний йон;
 •                               позитивний йон;
 •                               атом іншого елемента;
 •                               атом не змінюється.

5. Укажіть, на яку частинку перетворюється атом, якщо від нього відірвати один електрон.

 •                               негативний йон;
 •                               позитивний йон;
 •                               атом іншого елемента;
 •                               атом не змінюється.

6. Укажіть прилад, призначений для визначення наявності заряду на тілі.

 •                               манометр;
 •                               барометр;
 •                               електроскоп;
 •                               електрометр.

7. Укажіть прилад, призначений для визначення величини заряду на тілі.

 •                               манометр;
 •                               барометр;
 •                               електроскоп;
 •                               електрометр.

8. Речовини, в яких немає вільних заряджених частинок, - це:

 •                               провідники;
 •                               непровідники;
 •                               напівпровідники;
 •                               не існують.

9. Укажіть рядок, у якому перелічені лише ізолятори

 •                               фарфор, гума, скло, метали, пластмаси, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, тіло людини, пластмаса, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, ебоніт, пластмаса, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, германій, пластмаса, повітря, бензин.

10. Під час електризації тертям на шовку утворився надлишок електронів обсягом 1мільярд. Визначте кількість електронів, якої в результаті не вистачає на скляній паличці.

 •                               більше 1 мільярда;
 •                               менше 1 мільярда;
 •                               один мільярд;
 •                               не можна визначити.

11. Якщо з’єднаємо заряджений і незаряджений електрометри металевим провідником, то обидва прилади:

 •                               стають незарядженими;
 •                               стають зарядженими;
 •                               міняються зарядами;
 •                               не змінюються.

Конец формы

 


Електричний струм

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

1. Виберіть визначення електричного струму.

 •                               заряд, що проходить через поперечний переріз провідника
 •                               впорядкований рух заряджених частинок
 •                               властивість провідників передавати накопичений заряд
 •                               впорядкований рух провідника

2. Вкажіть назву речовин, що не проводять електричний струм

 •                               надпровідники
 •                               провідники
 •                               напівпровідники
 •                               діелектрики

3. Вкажіть рядок, у якому наведено лише діелектрики

 •                               вода, ртуть, олія
 •                               залізо, алюміній, магній
 •                               повітря, скло, водний розчин соляної кислоти
 •                               слюда, парафін, спирт

4. Вкажіть, що саме прийнято за напрямок електричного струму.

 •                               напрям руху негативно заряджених часитинок
 •                               рух заряджених частинок від полюса "-" до полюса "+" джерела струму
 •                               напрям руху позитивно заряджених частинок, або напрям, протилежний до напряму негативно заряджених частинок
 •                               напрям руху негативно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху позитивно зарядженихчастинок

5. Вкажіть характер руху вільних заряджених частинок у провіднику, коли через нього не протікає струм.

 •                               впорядкований рух
 •                               не рухаються зовсім
 •                               можуть рухатися і впорядковано, і хаотично
 •                               хаотичний рух

6. Вкажіть споживач електричного струму, в якому використовується магнітна дія струму:

 •                               електричний чайник
 •                               електрофорна машина
 •                               електромагніт
 •                               електрична лампа

7. Виберіть дію струму, що використовується під час покривання ювелірних виробів шаром золота:

 •                               хімічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               механічна

8. Вкажіть дію струму, що є за будь-яких умов:

 •                               механічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               хімічна

9. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні елементи електричного кола:

 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники, споживач
 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники
 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники, ключ, споживач
 •                               джерело струму, споживач

10. Вкажіть пристрій, що є джерелом струму, в якому механічна енергія перетворюється в електричну:

 •                               термоелемент
 •                               акумулятор
 •                               гальванічний елемент
 •                               електрофорна машина

11. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні частини, з яких складається гальванічний елемент:

 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, полотняний мішечок, електроди
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, розчин сірчаної кислоти, суміш перекису марганцю з вугіллям
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, суміш перекису марганцю з вугіллям, полотняний мішечок

12. Вкажіть, які саме бувають акумулятори:

 •                               тільки кислотні
 •                               кислотні (залізонікелеві) та лужні (свинцеві)
 •                               тільки лужні
 •                               кислотні (свинцеві) та лужні (залізонікелеві)

Конец формы

 

Джерела електричного струму. Дії струму.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, імя *

1. Укажіть заряджені частинки, які є вільними носіями електричного заряду в мідному провіднику.

 •                               Позитивні йони.
 •                               Електрони.
 •                               Негативні йони
 •                               Позитивні йони і електрони.

2. Під час проходження електричного струму в металах електрони весь час…

 •                               рухаються прямолінійно та рівномірно.
 •                               знаходяться в стані хаотичного теплового руху, без певного виділеного напряму.
 •                               рухаються всередині провідника зі сталим за модулем прискоренням під дією електричного поля.
 •                               знаходяться в стані теплового хаотичного руху, але при цьому одночасно рухаються під дією електричного поля в певному напрямі.

3. Вкажіть, що саме прийнято за напрямок електричного струму.

 •                               напрям руху негативно заряджених частинок
 •                               рух заряджених частинок від полюса "-" до полюса "+" джерела струму
 •                               напрям руху позитивно заряджених частинок, або напрям, протилежний до напряму негативно заряджених частинок
 •                               напрям руху негативно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху позитивно заряджених частинок

4. Вкажіть характер руху вільних заряджених частинок у провіднику, коли через нього не протікає струм.

 •                               впорядкований рух
 •                               не рухаються зовсім
 •                               можуть рухатися і впорядковано, і хаотично
 •                               хаотичний рух

5. Вкажіть споживач електричного струму, в якому використовується магнітна дія струму:

 •                               електричний чайник
 •                               електрофорна машина
 •                               електромагніт
 •                               електрична лампа

6. Вкажіть рядок, у якому наведено електричні пристрої, де використовується насамперед теплова дія струму:

 •                               електрочайник, плавкий запобіжник, телевізор
 •                               електрична плойка, холодильник, магнітофон
 •                               електрокамін, мікрохвильва піч, пилосос
 •                               електрична праска, електроплита, фен

7. Вкажіть пристрій, що є джерелом струму, в якому механічна енергія перетворюється в електричну:

 •                               термоелемент
 •                               акумулятор
 •                               гальванічний елемент
 •                               електрофорна машина

8. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні частини, з яких складається гальванічний елемент:

 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, полотняний мішечок, електроди
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, розчин сірчаної кислоти, суміш перекису марганцю з вугіллям
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, суміш перекису марганцю з вугіллям, полотняний мішечок

9. Вкажіть дії електричного струму:

 •                               теплова
 •                               біологічна
 •                               світлова
 •                               механічна
 •                               природна

10. Що потрібно зробити, щоб електрони в металевому провіднику рухалися в певному напрямі?

 •                               нічого;
 •                               приєднати джерело струму;
 •                               приєднати нагрівач;
 •                               потерти провідник хутром.

11. Напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл - це:

 •                               потік зарядів;
 •                               електричний струм;
 •                               потік води;
 •                               струм.

12. Вкажіть дію струму, що є за будь-яких умов:

 •                               механічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               хімічна

Конец формы

 

Закон Ома для однорідної ділянки кола

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Укажіть прізвище фізика, який встановив один із найважливіших законів щодо електричних явищ: *

 •                               А. Ампер;
 •                               Г. Ом;
 •                               А. Вольта;
 •                               Ш. Кулон.

2. Які три величини пов’язує закон Ома? *

 •                               I, U, ρ;
 •                               U, I, t;
 •                               U, I, R;
 •                               U, R, q.

3. Укажіть правильне формулювання закону Ома. *

 •                               сила струму в однорідній ділянці кола обернено пропорційна до напруги на кінцях цієї ділянки й прямо пропорційна до її опору;
 •                               сила струму в однорідній ділянці кола дорівнює напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна до її опору;
 •                               сила струму на однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна її опору;
 •                               сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна до її заряду.

4. Укажіть формулу закону Ома. *

 •                               I=RU;
 •                               I=U+R;
 •                               I=U/R;
 •                               I=R/U.

5. Як визначити напругу за законом Ома? *

 •                               U=I/R;
 •                               U=IR;
 •                               U=R/I;
 •                               U=I+R.

6. Як визначити опір за законом Ома? *

 •                               R=U/I;
 •                               R=I/U;
 •                               R=IU;
 •                               R=I+U.

7. Обчисліть силу струму, яка протікає в провіднику опором 16Ом за напруги 4В на його кінцях. *

 •                               4А;
 •                               64А;
 •                               0,5А;
 •                               0,25А.

8. Визначте напругу на резисторі опором 3Ом, в якому тече струм 0,15А. *

 •                               0,05В;
 •                               200В;
 •                               0,45В;
 •                               4,5В.

9. Визначте опір електричної лампи, сила струму в якій 0,5А за напруги 120В.*

 •                               24Ом;
 •                               240Ом;
 •                               2400В;
 •                               0,24Ом.

10. Визначте зміну сили струму при зменшенні напруги в 3 рази при незмінному опорі. *

 •                               зменшиться в 3 рази;
 •                               зменшиться в 9 разів;
 •                               збільшується в 3 рази;
 •                               збільшиться в 9 разів.

11. Визначити зміну сили струму за зменшення опору в 3 рази за незмінної напруги. *

 •                               зменшиться в 3 рази;
 •                               зменшиться в 9 разів;
 •                               збільшується в 3 рази;
 •                               збільшиться в 9 разів.

Конец формы

 

 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Вільними носіями зарядів в електролітах, які створюють струм є:

 •                               електрони
 •                               тільки негативні йони
 •                               тільки позитивні йони
 •                               позитивні та негативні йони

2. Укажіть назву процесу розпаду молекул електроліту на йони

 •                               електроліз
 •                               газовий розряд
 •                               рекомбінація
 •                               електролітична дисоціація

3. Укажіть, під впливом чого відбувається електролітична дисоціація

 •                               полярних молекул води
 •                               нагрівання
 •                               електричного поля
 •                               ударної іонізації

4. Електроліти – це

 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням електронів
 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням атомів
 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням йонів
 •                               тіла, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням йонів

5. Об’єднання йонів у молекули називається

 •                               сальвацією
 •                               гідратацією
 •                               рекомбінацією
 •                               дисоціацією

6.Виділення на електродах складових електроліту під час проходження струму в ньому називається

 •                               електролізом
 •                               гальваностегією
 •                               рафінуванням
 •                               гальванопластикою

7. Закінчіть формулювання закону Фарадея: «Маса речовини, що виділяється на аноді або катоді під час проходження електричного струму в електролітах, прямо пропорційна…»:

 •                               напрузі на електролітичній ванні
 •                               заряду, який при цьому переносять йони через електроліт
 •                               опору електроліту
 •                               температурі електроліту

8. Електрохімічний еквівалент дорівнює

 •                               кількості речовини, що виділяється на електроді
 •                               густині речовини
 •                               масі (в кілограмах) речовини, що виділяється на електроді при перенесенні заряду в один кулон
 •                               масі даної речовини в кілограмах, що виділяється на електроді при протіканні через електроліт сили струму 1А

9. Процес очищення металів від домішок називається

 •                               електролізом
 •                               рафінуванням
 •                               гальваностегією
 •                               гальванопластикою

10. Осадження металу на поверхні різних тіл для відтворення їхньої форми (форми для відливання деталей, скульптур) називається

 •                               електролізом
 •                               гальваностегією
 •                               рафінуванням
 •                               гальванопластикою

11.Взаємодія між частинками (йонами, молекулами) розчинника й розчиненої речовини називається

 •                               сальвацією
 •                               гідратацією
 •                               рекомбінацією
 •                               дисоціацією

12. Укажіть назву негативних йонів в електролітичній ванні

 •                               вільні
 •                               аніони
 •                               зв’язані
 •                               катіони

Конец формы

 

 Електричний струм в газах

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Гази за нормальних умов є:

 •                               невидимими;
 •                               провідниками;
 •                               напівпровідниками;
 •                               діелектриками.

2. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.

 •                               електроліз;
 •                               газовий розряд;
 •                               рекомбінація;
 •                               електролітична дисоціація.

3. Укажіть назву процесу виривання електронів з атомів у газах.

 •                               електроліз;
 •                               газовий розряд;
 •                               йонізація;
 •                               електролітична дисоціація.

4. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:

 •                               електрони;
 •                               тільки негативні йони;
 •                               тільки позитивні йони;
 •                               позитивні та негативні йони.

5. Струм у газі називається несамостійним газовим розрядом, якщо електропровід-ність газів створюється:

 •                               внутрішнім йонізаторами;
 •                               зовнішніми йонізаторами;
 •                               лише позитивними йонами;
 •                               лише негативними йонами.

6. Укажіть назву струму, якщо всі вирвані з катода електрони досягають анода.

 •                               струм короткого замикання;
 •                               струм насичення;
 •                               струм запирання лампи;
 •                               амплітуда струму.

7. Струм продовжує текти за рахунок ударної йонізації навіть тоді, коли дія зовнішнього іонізатора припиняється, тому такий розряд у газі називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               самостійний;
 •                               несамостійний.

8. Укажіть рядок, в якому наведено приклад протікання струму в газах.

 •                               в електролітичній ванні здійснюється нікелювання виробів для захисту від корозії;
 •                               розжарення спіралі електроплитки;
 •                               відхилення магнітної стрілки поблизу провідника зі струмом;
 •                               блискавка, що виникла між хмарою й Землею.

9. Розряд, який виникає за низьких тисків газу (десяті й соті частки міліметра ртутного стовпа) називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               іскровий;
 •                               електрична дуга.

10. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких заряджених провідників, називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               іскровий;
 •                               електрична дуга.

11. Повністю або частково йонізований газ, у якому сумарний електричний заряд усіх його частинок дорівнює нулю, називається:

 •                               сонячною короною;
 •                               плазмою;
 •                               іскрою;
 •                               протуберанцем.

Конец формы

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
19 липня 2018
Переглядів
861
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку