Завдання з фізики 8 клас на базі Google Form.

Про матеріал

Використання Google Form для створення контрольних робіт у вигляді тестів. Google Form можна використовувати і в інших предметах, а також як в електронному виді так і в друкованому.

Перегляд файлу

 

Теплові явища

Електронна адреса *

 

Начало формыПрізвище, ім’я, клас

1. Як змінюється внутрішня енергія дров, коли їх розпилюють?

 •                               Збільшується через теплопередачу.
 •                               Збільшується внаслідок виконання роботи.
 •                               Зменшується внаслідок виконання роботи.
 •                               Зменшується через теплопередачу.

2. Чому для утеплення будинків використовують такі матеріали, як пінопласт, мінеральна вата, монтажна піна, усередині яких багато повітря?

 •                               Оскільки повітря має високу теплопровідність.
 •                               Повітря має погану теплопровідність.
 •                               Повітря під час нагрівання підіймається та нагріває будинок.
 •                               Повітря, добре поглинаючи сонячні промені, обігріває будинок.

3. Мідну, свинцеву та алюмінієву кульки однакової маси нагріли до температури 100ºС і поклали на лід. Котра із них розтопить більше льоду?

 •                               Мідна.
 •                               Алюмінієва.
 •                               Свинцева.
 •                               Усі три однаково.

4. Що називають тепловим рухом?

 •                               Безладний рух тіла.
 •                               Безладний рух частинок, з яких складаються тіла.
 •                               Рух тіла під час нагрівання.
 •                               Поступальний рух частинок, з яких складаються тіла.

5. Чому влітку краще носити світлий одяг?

 •                               Світлий одяг має погану теплопровідність і людина не відчуває спеку.
 •                               Світлий одяг відбиває більшу частину сонячних променів.
 •                               Світлий одяг відштовхує сонячні промені.
 •                               Світлий одяг добре поглинає випромінювання тіла.

6. В яких одиницях вимірюється внутрішня енергія?

 •                               Джоулях;
 •                               Кельвінах;
 •                               градусах;
 •                               калоріях.

7. Вид теплопередачі через взаємодію молекул – це…

 •                               конвекція;
 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               виконання роботи.

8. Вид теплопередачі за допомогою електромагнітних хвиль – це

 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               конвекція;
 •                               виконання роботи

9. Вид теплопередачі за допомогою переносу речовини – це…

 •                               виконання роботи;
 •                               теплопровідність;
 •                               випромінювання;
 •                               конвекція.

10. Рідкий агрегатний стан речовини…

 •                               зберігає форму і об’єм
 •                               не зберігає ні форму, ні об’єм
 •                               зберігає форму, але не зберігає об’єм
 •                               зберігає об’єм, але не зберігає форму.

11. У процесі теплообміну енергія завжди переходить

 •                               від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла;
 •                               від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла;
 •                               енергія не переходить від одного тіла до іншого;
 •                               енергія залишається сталою.

12. Енергія руху і взаємодії частинок, з яких складається тіло, називається

 •                               механічна енергія;
 •                               внутрішня енергія;
 •                               кінетична енергія;
 •                               потенціальна енергія

Конец формы

 

  ТЕПЛОВІ ЯВИЩА II частина

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Як змінюється температура тіла під час його переходу з рідкого стану до твердого? *

 •                               Зростає
 •                               Зменшується
 •                               Залишається постійною
 •                               Дати відповідь неможливо

2. Як називають процес переходу речовини з твердого стану до рідкого? *

 •                               Охолодження
 •                               Кристалізація
 •                               Плавлення
 •                               Нагрівання

3. Порівняйте, для плавлення якої речовини, взятої при температурі плавлення, потрібно витратити більше енергії?1)1кг льоду чи 2)2кг свинцю. *

 •                               Для першої
 •                               Для другої
 •                               Однакове значення
 •                               Неможливо дати відповідь

4. Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини? *

 •                               Випаровування
 •                               Сублімація
 •                               Кипіння
 •                               Конденсація

5. Як називається пароутворення з усього об'єму всередину бульбашок пари? *

 •                               Випаровування
 •                               Сублімація
 •                               Кипіння
 •                               Конденсація

6. У якій тепловій машині паливо згоряє всередині двигуна? *

 •                               Газова турбіна
 •                               Двигун внутрішнього згоряння
 •                               Реактивний двигун
 •                               Парова турбіна

7. Як називається перший такт роботи ДВЗ? *

 •                               Випуск
 •                               Робочийхід
 •                               Стиск
 •                               Впуск

8. Яка кількість теплоти виділяється при конденсації 0,5 кг водяної пари, взятої при температурі кипіння? *

 •                               0,45МДж
 •                               1,8МДж
 •                               1,15МДж
 •                               4,6МДж

9. Коефіцієнт корисної дії теплової машини 40%. Знайдіть корисну роботу, якщо нагрівач виділяє 20 кДж теплоти. *

 •                               8кДж
 •                               50кДж
 •                               12кДж
 •                               33,3кДж

Копії ваших відповідей буде надіслано на вказану електронну адресу

Конец формы

 

 Електризація тіл. Електричний заряд.Взаємодія заряджених тіл. Провідники й непровідники електрики.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Ваше прізвище, ім’я, клас *

1. Який заряд виникає на ебонітовій паличці, якщо її потерти об хутро?

 •                               негативний;
 •                               позитивний;
 •                               точковий;
 •                               елементарний.

2. Ізотопи того самого хімічного елемента відрізняються кількістю:

 •                               протонів у ядрі;
 •                               нейтронів у ядрі;
 •                               електронів у атомі;
 •                               електронів у ядрі.

3. Укажіть, які саме частинки переміщуються за електризації тіл.

 •                               атоми;
 •                               протони;
 •                               нейтрони;
 •                               електрони.

4. Укажіть, на яку частинку перетворюється атом, якщо він приєднує один електрон.

 •                               негативний йон;
 •                               позитивний йон;
 •                               атом іншого елемента;
 •                               атом не змінюється.

5. Укажіть, на яку частинку перетворюється атом, якщо від нього відірвати один електрон.

 •                               негативний йон;
 •                               позитивний йон;
 •                               атом іншого елемента;
 •                               атом не змінюється.

6. Укажіть прилад, призначений для визначення наявності заряду на тілі.

 •                               манометр;
 •                               барометр;
 •                               електроскоп;
 •                               електрометр.

7. Укажіть прилад, призначений для визначення величини заряду на тілі.

 •                               манометр;
 •                               барометр;
 •                               електроскоп;
 •                               електрометр.

8. Речовини, в яких немає вільних заряджених частинок, - це:

 •                               провідники;
 •                               непровідники;
 •                               напівпровідники;
 •                               не існують.

9. Укажіть рядок, у якому перелічені лише ізолятори

 •                               фарфор, гума, скло, метали, пластмаси, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, тіло людини, пластмаса, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, ебоніт, пластмаса, повітря, бензин;
 •                               фарфор, гума, скло, германій, пластмаса, повітря, бензин.

10. Під час електризації тертям на шовку утворився надлишок електронів обсягом 1мільярд. Визначте кількість електронів, якої в результаті не вистачає на скляній паличці.

 •                               більше 1 мільярда;
 •                               менше 1 мільярда;
 •                               один мільярд;
 •                               не можна визначити.

11. Якщо з’єднаємо заряджений і незаряджений електрометри металевим провідником, то обидва прилади:

 •                               стають незарядженими;
 •                               стають зарядженими;
 •                               міняються зарядами;
 •                               не змінюються.

Конец формы

 


Електричний струм

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище та ім'я учня *

Клас *

1. Виберіть визначення електричного струму.

 •                               заряд, що проходить через поперечний переріз провідника
 •                               впорядкований рух заряджених частинок
 •                               властивість провідників передавати накопичений заряд
 •                               впорядкований рух провідника

2. Вкажіть назву речовин, що не проводять електричний струм

 •                               надпровідники
 •                               провідники
 •                               напівпровідники
 •                               діелектрики

3. Вкажіть рядок, у якому наведено лише діелектрики

 •                               вода, ртуть, олія
 •                               залізо, алюміній, магній
 •                               повітря, скло, водний розчин соляної кислоти
 •                               слюда, парафін, спирт

4. Вкажіть, що саме прийнято за напрямок електричного струму.

 •                               напрям руху негативно заряджених часитинок
 •                               рух заряджених частинок від полюса "-" до полюса "+" джерела струму
 •                               напрям руху позитивно заряджених частинок, або напрям, протилежний до напряму негативно заряджених частинок
 •                               напрям руху негативно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху позитивно зарядженихчастинок

5. Вкажіть характер руху вільних заряджених частинок у провіднику, коли через нього не протікає струм.

 •                               впорядкований рух
 •                               не рухаються зовсім
 •                               можуть рухатися і впорядковано, і хаотично
 •                               хаотичний рух

6. Вкажіть споживач електричного струму, в якому використовується магнітна дія струму:

 •                               електричний чайник
 •                               електрофорна машина
 •                               електромагніт
 •                               електрична лампа

7. Виберіть дію струму, що використовується під час покривання ювелірних виробів шаром золота:

 •                               хімічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               механічна

8. Вкажіть дію струму, що є за будь-яких умов:

 •                               механічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               хімічна

9. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні елементи електричного кола:

 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники, споживач
 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники
 •                               джерело струму, з'єднувальні провідники, ключ, споживач
 •                               джерело струму, споживач

10. Вкажіть пристрій, що є джерелом струму, в якому механічна енергія перетворюється в електричну:

 •                               термоелемент
 •                               акумулятор
 •                               гальванічний елемент
 •                               електрофорна машина

11. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні частини, з яких складається гальванічний елемент:

 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, полотняний мішечок, електроди
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, розчин сірчаної кислоти, суміш перекису марганцю з вугіллям
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, суміш перекису марганцю з вугіллям, полотняний мішечок

12. Вкажіть, які саме бувають акумулятори:

 •                               тільки кислотні
 •                               кислотні (залізонікелеві) та лужні (свинцеві)
 •                               тільки лужні
 •                               кислотні (свинцеві) та лужні (залізонікелеві)

Конец формы

 

Джерела електричного струму. Дії струму.

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, імя *

1. Укажіть заряджені частинки, які є вільними носіями електричного заряду в мідному провіднику.

 •                               Позитивні йони.
 •                               Електрони.
 •                               Негативні йони
 •                               Позитивні йони і електрони.

2. Під час проходження електричного струму в металах електрони весь час…

 •                               рухаються прямолінійно та рівномірно.
 •                               знаходяться в стані хаотичного теплового руху, без певного виділеного напряму.
 •                               рухаються всередині провідника зі сталим за модулем прискоренням під дією електричного поля.
 •                               знаходяться в стані теплового хаотичного руху, але при цьому одночасно рухаються під дією електричного поля в певному напрямі.

3. Вкажіть, що саме прийнято за напрямок електричного струму.

 •                               напрям руху негативно заряджених частинок
 •                               рух заряджених частинок від полюса "-" до полюса "+" джерела струму
 •                               напрям руху позитивно заряджених частинок, або напрям, протилежний до напряму негативно заряджених частинок
 •                               напрям руху негативно заряджених частинок або напрям, протилежний до напряму руху позитивно заряджених частинок

4. Вкажіть характер руху вільних заряджених частинок у провіднику, коли через нього не протікає струм.

 •                               впорядкований рух
 •                               не рухаються зовсім
 •                               можуть рухатися і впорядковано, і хаотично
 •                               хаотичний рух

5. Вкажіть споживач електричного струму, в якому використовується магнітна дія струму:

 •                               електричний чайник
 •                               електрофорна машина
 •                               електромагніт
 •                               електрична лампа

6. Вкажіть рядок, у якому наведено електричні пристрої, де використовується насамперед теплова дія струму:

 •                               електрочайник, плавкий запобіжник, телевізор
 •                               електрична плойка, холодильник, магнітофон
 •                               електрокамін, мікрохвильва піч, пилосос
 •                               електрична праска, електроплита, фен

7. Вкажіть пристрій, що є джерелом струму, в якому механічна енергія перетворюється в електричну:

 •                               термоелемент
 •                               акумулятор
 •                               гальванічний елемент
 •                               електрофорна машина

8. Вкажіть рядок, у якому наведено всі основні частини, з яких складається гальванічний елемент:

 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, полотняний мішечок, електроди
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, розчин сірчаної кислоти, суміш перекису марганцю з вугіллям
 •                               цинкова посудина, вугільний стержень, клейстер, суміш перекису марганцю з вугіллям, полотняний мішечок

9. Вкажіть дії електричного струму:

 •                               теплова
 •                               біологічна
 •                               світлова
 •                               механічна
 •                               природна

10. Що потрібно зробити, щоб електрони в металевому провіднику рухалися в певному напрямі?

 •                               нічого;
 •                               приєднати джерело струму;
 •                               приєднати нагрівач;
 •                               потерти провідник хутром.

11. Напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл - це:

 •                               потік зарядів;
 •                               електричний струм;
 •                               потік води;
 •                               струм.

12. Вкажіть дію струму, що є за будь-яких умов:

 •                               механічна
 •                               теплова
 •                               магнітна
 •                               хімічна

Конец формы

 

Закон Ома для однорідної ділянки кола

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Укажіть прізвище фізика, який встановив один із найважливіших законів щодо електричних явищ: *

 •                               А. Ампер;
 •                               Г. Ом;
 •                               А. Вольта;
 •                               Ш. Кулон.

2. Які три величини пов’язує закон Ома? *

 •                               I, U, ρ;
 •                               U, I, t;
 •                               U, I, R;
 •                               U, R, q.

3. Укажіть правильне формулювання закону Ома. *

 •                               сила струму в однорідній ділянці кола обернено пропорційна до напруги на кінцях цієї ділянки й прямо пропорційна до її опору;
 •                               сила струму в однорідній ділянці кола дорівнює напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна до її опору;
 •                               сила струму на однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна її опору;
 •                               сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна до її заряду.

4. Укажіть формулу закону Ома. *

 •                               I=RU;
 •                               I=U+R;
 •                               I=U/R;
 •                               I=R/U.

5. Як визначити напругу за законом Ома? *

 •                               U=I/R;
 •                               U=IR;
 •                               U=R/I;
 •                               U=I+R.

6. Як визначити опір за законом Ома? *

 •                               R=U/I;
 •                               R=I/U;
 •                               R=IU;
 •                               R=I+U.

7. Обчисліть силу струму, яка протікає в провіднику опором 16Ом за напруги 4В на його кінцях. *

 •                               4А;
 •                               64А;
 •                               0,5А;
 •                               0,25А.

8. Визначте напругу на резисторі опором 3Ом, в якому тече струм 0,15А. *

 •                               0,05В;
 •                               200В;
 •                               0,45В;
 •                               4,5В.

9. Визначте опір електричної лампи, сила струму в якій 0,5А за напруги 120В.*

 •                               24Ом;
 •                               240Ом;
 •                               2400В;
 •                               0,24Ом.

10. Визначте зміну сили струму при зменшенні напруги в 3 рази при незмінному опорі. *

 •                               зменшиться в 3 рази;
 •                               зменшиться в 9 разів;
 •                               збільшується в 3 рази;
 •                               збільшиться в 9 разів.

11. Визначити зміну сили струму за зменшення опору в 3 рази за незмінної напруги. *

 •                               зменшиться в 3 рази;
 •                               зменшиться в 9 разів;
 •                               збільшується в 3 рази;
 •                               збільшиться в 9 разів.

Конец формы

 

 Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Вільними носіями зарядів в електролітах, які створюють струм є:

 •                               електрони
 •                               тільки негативні йони
 •                               тільки позитивні йони
 •                               позитивні та негативні йони

2. Укажіть назву процесу розпаду молекул електроліту на йони

 •                               електроліз
 •                               газовий розряд
 •                               рекомбінація
 •                               електролітична дисоціація

3. Укажіть, під впливом чого відбувається електролітична дисоціація

 •                               полярних молекул води
 •                               нагрівання
 •                               електричного поля
 •                               ударної іонізації

4. Електроліти – це

 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням електронів
 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням атомів
 •                               хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням йонів
 •                               тіла, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням йонів

5. Об’єднання йонів у молекули називається

 •                               сальвацією
 •                               гідратацією
 •                               рекомбінацією
 •                               дисоціацією

6.Виділення на електродах складових електроліту під час проходження струму в ньому називається

 •                               електролізом
 •                               гальваностегією
 •                               рафінуванням
 •                               гальванопластикою

7. Закінчіть формулювання закону Фарадея: «Маса речовини, що виділяється на аноді або катоді під час проходження електричного струму в електролітах, прямо пропорційна…»:

 •                               напрузі на електролітичній ванні
 •                               заряду, який при цьому переносять йони через електроліт
 •                               опору електроліту
 •                               температурі електроліту

8. Електрохімічний еквівалент дорівнює

 •                               кількості речовини, що виділяється на електроді
 •                               густині речовини
 •                               масі (в кілограмах) речовини, що виділяється на електроді при перенесенні заряду в один кулон
 •                               масі даної речовини в кілограмах, що виділяється на електроді при протіканні через електроліт сили струму 1А

9. Процес очищення металів від домішок називається

 •                               електролізом
 •                               рафінуванням
 •                               гальваностегією
 •                               гальванопластикою

10. Осадження металу на поверхні різних тіл для відтворення їхньої форми (форми для відливання деталей, скульптур) називається

 •                               електролізом
 •                               гальваностегією
 •                               рафінуванням
 •                               гальванопластикою

11.Взаємодія між частинками (йонами, молекулами) розчинника й розчиненої речовини називається

 •                               сальвацією
 •                               гідратацією
 •                               рекомбінацією
 •                               дисоціацією

12. Укажіть назву негативних йонів в електролітичній ванні

 •                               вільні
 •                               аніони
 •                               зв’язані
 •                               катіони

Конец формы

 

 Електричний струм в газах

 

Начало формыЕлектронна адреса *

Прізвище, ім’я, клас *

1. Гази за нормальних умов є:

 •                               невидимими;
 •                               провідниками;
 •                               напівпровідниками;
 •                               діелектриками.

2. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.

 •                               електроліз;
 •                               газовий розряд;
 •                               рекомбінація;
 •                               електролітична дисоціація.

3. Укажіть назву процесу виривання електронів з атомів у газах.

 •                               електроліз;
 •                               газовий розряд;
 •                               йонізація;
 •                               електролітична дисоціація.

4. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:

 •                               електрони;
 •                               тільки негативні йони;
 •                               тільки позитивні йони;
 •                               позитивні та негативні йони.

5. Струм у газі називається несамостійним газовим розрядом, якщо електропровід-ність газів створюється:

 •                               внутрішнім йонізаторами;
 •                               зовнішніми йонізаторами;
 •                               лише позитивними йонами;
 •                               лише негативними йонами.

6. Укажіть назву струму, якщо всі вирвані з катода електрони досягають анода.

 •                               струм короткого замикання;
 •                               струм насичення;
 •                               струм запирання лампи;
 •                               амплітуда струму.

7. Струм продовжує текти за рахунок ударної йонізації навіть тоді, коли дія зовнішнього іонізатора припиняється, тому такий розряд у газі називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               самостійний;
 •                               несамостійний.

8. Укажіть рядок, в якому наведено приклад протікання струму в газах.

 •                               в електролітичній ванні здійснюється нікелювання виробів для захисту від корозії;
 •                               розжарення спіралі електроплитки;
 •                               відхилення магнітної стрілки поблизу провідника зі струмом;
 •                               блискавка, що виникла між хмарою й Землею.

9. Розряд, який виникає за низьких тисків газу (десяті й соті частки міліметра ртутного стовпа) називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               іскровий;
 •                               електрична дуга.

10. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких заряджених провідників, називається:

 •                               тліючим;
 •                               коронний;
 •                               іскровий;
 •                               електрична дуга.

11. Повністю або частково йонізований газ, у якому сумарний електричний заряд усіх його частинок дорівнює нулю, називається:

 •                               сонячною короною;
 •                               плазмою;
 •                               іскрою;
 •                               протуберанцем.

Конец формы

 

 

 

doc
Додано
19 липня 2018
Переглядів
4079
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку